Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.03.2024 08:30
  Mluvčí Navalného Kira Jarmyšová řekla, že na pohřeb by ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 08:18
  „Poslední dva roky ujedla inflace z každé koruny 37 haléřů. Teď ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Altner LD HamacekJednání ze dne 8.června bylo odročeno na 13.července. Na seznamu soudních jednání OS Praha 6, ze dne 13.července, bylo uvedeno jako neveřejné od 8:30 hod.? Soudní síň byla uzavřena ještě s programem z 9.7.2020. Ještě ráno účastníci nevěděli, zda se soud bude konat, nemohli se ničeho dopátrat. Dle informační kanceláře soudu bylo jednání odloženo na neurčito? Pracovnici trvalo cca 15 minut, než mi tuto informaci sdělila jako neúčastníkovi řízení. Veřejnost má právo účasti na veřejném soudním jednání, ale ztratila právo se o tom dozvědět. Není divu, že chodby na Míčánkách zely prázdnotou…

Pro neveřejné jednání jsou zákonné čtyři důvody: zdravotní stav, mladiství, obchodní tajemství a tajné služby. Pokud bylo skutečně jednáno neveřejně, tak z jakých důvodů? Týká se společnosti ALBA a.s. a její bývalé ředitelky Drahomíry Blahové. Pohledávky Zdeňka Altnera, získala švýcarská společnost H-Holding AG. Podle Altnera šlo ve sporu o 24 miliard korun, podle ČSSD už jen o 18,5 milionu korun?

Údajně měla PČR (na nařízení soudu) majitele společnosti H-Holding AG ve Švýcarsku navštívit a mělo jí být ředitelem společnosti potvrzeno, že společnost trvá dle smlouvy na vydání 33 milionů korun včetně úroků ze soudní úschovy (pokud tam ovšem ještě vůbec jsou), kdy budou obratem vyrovnány pohledávky vůči českému státu, resp. veškeré údajné závazky dr. Altnera? Mnohé nasvědčuje tomu, že to justice pěkně „zpackala“, neví jak z toho a kupí chybu na chybu…

Na druhé straně u ČSSD by něco takového nepřekvapilo. Věřme, že ČSSD po volbách skončí a s ní odejdou i kriminální praktiky, které zavedla v justici a PČR. Plk. Robert Šlachta to ve své knize 30 let pod přísahou popisuje dost přesvědčivě.

Žádná média se nedostavila. Toto výbušné téma je „nezajímá“. Zato česká justice posílá občanského novináře do insolvence za svobodu slova a právo veřejnosti na informace – a nezávislé, svobodné zpravodajství!

V naší zemi je „normální“, aby soudní exekutor vnikl, resp. vloupal se do nemovitosti bez přítomnosti majitele, zabavil počítače - pracovní nástroje, všechna data s mnoha osobními dokumenty, bez jakékoliv nezávislé kontroly. Jedinou „kontrolu“ zákonnou povinnost natočit video ze zabavování movitého majetku ignoruje (exekutor mi odmítl kopii videa předat, ani neumožnil jeho shlédnutí). MsP, ÚOOZ, ČEK, PČR, jmenovací soud a exekuční soud shledaly vše v naprostém pořádku?!

* * *

Exekutorka je před soudem. Podle obžaloby zpronevěřila 26 milionů - Studená v minulosti v Přerově působila jako státní zástupkyně a také u policie. …

Prezident ČEK JUDr. Vladimír Plášil, podle MsP, neporušil zákon i když byl odsouzen?!

* * *

Alespoň, že Vláda ČR právě podpořila senátní návrh zákona, který do Základní listiny práv a svobod zakotví právo bránit sebe i jiné se zbraní za podmínek stanovených zákonem. To je posílení čl. 23 LPS, kdy občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založených Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Obávám se, že bychom měli druhou AČR, kdyby si měli pořídit střelnou zbraň všichni občané, na kterých česká justice páchá bezpráví už přes 30 let…

Rozhoduje formální naplnění paragrafů bez hledání ducha zákona a snahy nalézat spravedlnost. Úředník si vystačí s „klávesnicí a paragrafy“, na které předá, resp. se zbaví své osobní odpovědnosti. Jednat v duchu zákona umí jen skutečné, silné osobnosti, mravně a charakterově vyspělé, které mezi sebe tato úřednická mašinerie nikdy dobrovolně nepustí. Jistě jsou mezi nimi i tací, kteří by chtěli pracovat smysluplně a ne žít v neustálém strachu, aby je „neodsoudil“ nějaký zákon, který přehlédli.

Naši zemi opět ovládá strach. Svoboda slova a života má svoji cenu. V dnešní postkomunistické společnosti stálé více stoupající. Nebudou-li slušní situaci řešit, budou neslušnými řešeni podobně jako v 50 letech. Pokud neřešíme, budeme řešeni jako novodobí „třídní nepřátelé“.

Věřme, že příští volby budou skutečným začátkem vyklízení nahromaděného chlívku za 30 let a začátkem budování opravdu vyspělé demokracie a společnosti.  

 

Jan Šinágl, 14.7.2020

* * *

V kauze JUDr. Zdeňka Altnera je justice stále na straně ČSSD

Altnerovi soud nevyhověl, jeho věřiteli ano. Bývalý advokát má nahradit úmyslně způsobenou škodu

Akce Šlachta a právní stát na kolenou

Propojení politiky a policie je dnes větší než bývalo!

Petice za odvolání Luboše Xavera Veselého z funkce radního Rady ČT pro vulgárnost k ženě

* * *

ESLP uznal stížnost odsouzeného Roberta Tempela, české soudy porušily jeho práva 

Ústavní soud neposkytl ochranu proti svévoli Marie Benešové

* * *

PRÁVNÍ JISTOTA

„Každé budování, zejména však budování státu, vyžaduje dlouholetých cílů a stoprocentního úsilí v přítomnosti.

Jediná půda, z níž vyrůstají dlouhodobé cíle i stoprocentní přičinlivost občanů, je právní jistota. Je to také půda, z níž se rodí občanský cit a obětavá vůle pracovat pro stát.

Jsou určitá přirozená pravidla, jež platí nad zákony, protože jsou založena na lidové povaze. Jedním z nich je zkušenost, čím více zákonů, tím méně právního pořádku a jistoty. Čím větší rychlost ve výrobě zákonů, tím kratší jejich trvání, tím větší chaos. Nejosudnější mezi nimi jsou nouzové zákony a nařízení výjimečná. – Nový zákon o zas…

Míra nezaměstnanosti ve státě je přímo úměrná míře právní jistoty, nebo nejistoty. Nezaměstnanost, bída, bankroty, jsou pokuty, jež moderní lidstvo platí za porušení této hlubší právní jistoty, jež znamená nejen řádné soudnictví, ale hlavně bezpečnost před politickou demagogií, konfiskacemi, sabotáží a podobně.

Jediným motorem hospodářského oživení je právní jistota, možnost spolehnouti se na trvalost všech zákonů a na to, že právní řád nemůže podléhat časovým změnám podle různého politického nátlaku."

Jan Antonín Baťa: „Budujeme stát pro 40 000 000 lidí“, Zlín 1938

* * *

„Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Tomáš Baťa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (6 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #2 Jan Šinagl 2020-07-21 08:35
Z toho nesmírně logického a tím krásného výroku pana Bati je vidět, že v Česku soudy posluhují stranám, a strany si tak mohou dovolit i to co není dovoleno.

K.Mrzílek
-6 #1 Jan Šinagl 2020-07-14 11:59
Právo a spravedlnost - demokratický řád lidských práv a svobod

Lidská práva jsou nedělitelná, vzájemně provázaná a závislá. Stát nemůže některá práva uznávat, jiná ignorovat či dokonce potlačovat. My všichni musíme znát nejen lidská práva, ale také mezinárodní humanitární právo. Tak je to zakotveno v příslušných mezinárodních smlouvách. Politici a ústavní činitelé musí mít další znalosti nejen z lidských práv, ale z mezinárodního práva, mezinárodních zásad a obyčejů. A není to problém jen naší republiky. Kvalitní je i evropské právo, ale jak se zdá ani to se nezná či nerespektuje. Evropský parlament v mnoha případech dokazuje svoje politické deformace a nekvalitu u celé řady svých poslanců. Je to smutná skutečnost. Znovu připomínám, že domněnky a názory na střed zájmů našeho ministerského předsedy odporují lidským právům a mezinárodnímu právu. Je to ostuda Evropského parlamentu a jeho mnohých poslanců, že neznají co mají znát, včetně evropského práva a lidských práv. Dostatek deformovaných europoslanců může poškodit naši civilizaci spojenou s demokratickým řádem lidských práv a svobod.

Ještě citace Václava Havla: "Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří jí neberou vážně, umožňuje skoro vše!"

Presumpce neviny se u nás zásadně zanedbává a nerespektuje. Jde o hrubé porušování lidských práv. Vidíme to jak v běžném životě, tak i v politice. Je to nutné respektovat. Protože každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina. Je to uvedeno jak v čl.11 Všeobecné deklarace lidských práv, tak také v čl.14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v našem právu pod č.120/1976 Sb. a také v čl.6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, v našem právu pod č. 209/1992 Sb. a je to i v čl.40 (2) Základní listiny práv a svobod č. 2/1993 Sb. (Případ ministra pana Čunka a jeho účast ve vládě i přes obvinění proti němu vznesené, které nakonec se ukázalo jako nepodložené a další příklady z nedávné doby netřeba uvádět.) Napadá mě, co místo snah o odvolávání poslanců či nechtěných politiků a s tím spojených politicky účelově vykonstruovanýc h personálních opatření, zasadit se místo toho o nápravu ve vzdělávání v oblasti lidských práv, mezinárodního práva a mezinárodních zásad a obyčejů? To by mělo logiku a smysl. Jenže my chceme v politice bojovat, rvát se o přízeň voličů, ne napravovat a usilovat o to co je podstatné, a proto podstatné jde stranou a mizí v nedohlednu.

Mezi zločiny proti lidskosti patří mimo jiné také pronásledování z důvodů politických, rasových a náboženských. Tyto zločiny se nepromlčují. Tato zásada vstoupila do mezinárodního práva z iniciativy východního bloku seskupeného kolem tehdejšího SSSR a i za podpory ČSSR v roce 1968. Pro tehdejší ČSSR se stala tato smlouva závazná právně politicky 11.listopadu 1970. Jak to bylo s jejím dodržováním není třeba komentovat.

S přáním všeho dobrého V.P.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)