Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

Žádné události k zobrazení

Nejnovější komentáře

 • 03.08.2021 10:19
  Hezký den, Chtěli jsme vás informovat, že náš tým zkontroloval ...

  Read more...

   
 • 02.08.2021 18:38
  Vážení, jen občas plaše připomínám, že celý viroregulační ...

  Read more...

   
 • 02.08.2021 09:30
  Dobrý den. Předně Vám děkuji za zveřejnění mého příběhu. A ...

  Read more...

   
 • 02.08.2021 08:27
  Dobrý den pane Mrzílku, dovoluji si opravit malou chybičku v ...

  Read more...

   
 • 01.08.2021 10:53
  Bývalý primátor Jekatěrinburgu Jevgenij Rojzman o lidech kolem ...

  Read more...

   
 • 31.07.2021 17:37
  S návrhy na rehabilitaci vyslovil souhlas i státní zástupce JUDr.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Stroupinsky_potok_1_250312Povolil naprosto zbytečně vykácet zdravé, nikomu a ničemu překážející stromy! Druhá reportáž ČT už nebudila zdaleka takový dojem nezávislosti a snahy o odhalení pravých příčin, jako ta první ze dne 27.4.2012, ale v podstatě jen konstatuje, že vše bylo v pořádku…?! Nebylo, zákon byl jasně porušen, nemluvě o zdravém rozumu a dobrých mravech! Starosta tvrdí, že měl povolení? Ano, to lze opatřit vždy (i dodatečně, žijeme přece v Čechách), ale ne ke kácení, ale k rozhodnutí! To znamená, že mohl kácení povolit, ale že měl i možnost rozhodnout o zákazu kácení! Mimochodem udržoval i dobré vztahy s bývalým hejtmanem MUDr. Davidem Rathem.

Nedělám si žádné iluze o vzájemném propojení různých lidí či institucí, dopouštějících se porušování zákona a vzájemně se kryjících, místo aby konaly práci tak, jak ji za své peníze právem očekávají občané. Jednou tento čas musí skončit a zákon musí platit pro všechny a být dodržován všemi a ne ho přizpůsobovat mocným, bohatým a různým korupčníkům na různých místech a úřadech, na úkor v tomto případě bezbranné přírody. Jak může být v pořádku, aby jeden člověk rozhodl sám o takovém radikálním zásahu do přírody, navíc kdy není odborníkem a má či měl licenci na těžbu dřeva, tedy i možný střet zájmů?! Zkuste si doma sami bez povolení porazit vzrostlý zdravý strom a uvidíte, jak najednou všechny instituce pracují jak mají. Jeden strom dokáží zachránit, ale na alej si už netroufají, alespoň v Žebráku.

Starosta nechal bez povolení vykácet alej v Žebráku – ČT 27.4.2012

Žebrák přišel o 177 stromů, musely ustoupit protipovodňové zdi – ČT 23.7.2012

Mimochodem na dotaz JUDr. Petra Zemánka za občanské sdružení České Inspekci Životního Prostředí, nebylo dosud odpovězeno. Byl podán v době, kdy bylo ještě možné včas tomuto zločinu na přírodě zabránit. Také není bez zajímavostí, že ČT odpovídá za ČIŽP jako mluvčí paní Simona Cigánková, jež pracuje v oblasti vodních toků, či-li je svým způsobem ve střetu zájmů.

Nebezpečí povodní v Žebráku lze značně omezit vyčištěním koryta potoka a dodržováním všech dalších ochranných opatření, včetně včasného vypouštění rybníka a obnovy původních mokřadů. Zajímalo by mne jaké byly celkové škody na majetku občanů při povodních s porovnáním odhadovaných nákladů na „zabezpečení“ Stroupinského potoka ve výši tuším přes 20.000.000,-Kč?

Ohledně projektu a prováděných prací je také plno podivností, např. zmenšení průtoku koryta potoka pod mostem zvýšením jeho dna, nelogicky umístěnými ochrannými hrázemi v rozporu se zdravým rozumem - a to není zdaleka vše.

Samozřejmě budu aktivity žebráckých občanů, kterým není lhostejné v jakém prostředí žijí a nemyslí jen omezeně na ten „svůj dvorek“, podporovat. Smyslem života je budovat a chránit, ne likvidovat a zanechávat za sebou mravní spoušť a zničenou přírodu, která se nemůže bránit

Jan Šinágl, 29.7.2012

Kauza Stroupinského potoka v Žebráku budí vášně

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

+1 #2 Pavel K. 2012-07-29 15:04
V poslední době se množí případy, kdy dnešní "mocipáni", zvolení do svých funkcí hlasy občanů, provádějí na přírodě zvěrstva, jaká jsme tu neviděli ani za dob komunistů. Zřejmě se domnívají, že zvolením do funkce jejich povinnosti vůčí občanům končí, a dále si budou počínat nezávisle na nich a sledovat výhradně cíl vlastního prospěchu a obohacení. Troufnou si proti jejich vůli zničit práci místních občanů, kteří si vlastními silami vybudovali prostředí, jaké jim po dlouhá staletí vyhovovalo, líbilo se jim a sloužilo po celá desetiletí jejich zdravému životu a zkrášlovalo okolí jejich bydlišť.
Někdy má člověk dokonce dojem, že to není jenom zlovůle, ale prostředek pomsty, jako tomu bylo v případě Ing. Jiřího Fialy a členů občanského sdružení K 213, kteří vlastními silami a prostředky vysázeli v okolí jeho bydliště cca 3,5 km alejí, tj. asi 900 sazenic stromků.
Během jeho několikaměsíční ho pobytu ve vězení využili jeho dočasné bezmoci se bránit, a celou alej kompletně zničili.
K jednání o tomto zločinu proti přírodě a lidem se Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje dodnes odmítá postavit čelem, natož jednat o náhradě vzniklé škody.

www.k213.cz/.../
+5 #1 Milan Husák 2012-07-29 11:30
Starosta Žebráku Mgr.Havlík je rostě pragmatik. Dokáže si spočítat a posléze se dohodnout s "odbornou "firmou, že pokácení a následné vysazenínových stromů je pěkný kšeft.
Samotné firmy dnes přiznávají (nedávno odvysíláno v televizi), že "všimné" za státní zakázky bylo dříve normou 10% a nyní je již požadováno až do výše 30% ceny zakázky.
Takové všimné se přeci neodmítá.
Je velmi smutné, že zájmy jednotlivců jsou tak bezcitné k odkazu našich předků a že nejsme schopni přenechat dalším generacím vzrostlé a honosné stromy. Musíme si stále dokazovat, že právě my, dnešní generace, jsme nositeli pokroku a všeho nového čerstvého a ve své zdegenerovanost i dlouholetým působením jedné ideologie si myslíme, že jen my jsme ti nejlepší a vše co nám odkázali předkové je třeba odstranit a nahradit novým.
Je mi smutno z této degradace lidského myšlení.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)