Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 26.04.2018 20:26
  Pane Vlčku alespoň trochu úspěchu a držím pěsti. Před pár ...

  Read more...

   
 • 26.04.2018 13:26
  Drzim palce .. nam vsem, aby se na chyby v justicnich poukazovalo ...

  Read more...

   
 • 26.04.2018 11:01
  Bohužel pravdivé, ale tato situace je úmyslně vytvořená ...

  Read more...

   
 • 25.04.2018 07:06
  Naprostý souhlas nejsme právní stát a naše justice a policie ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:41
  Nejde jen o sedmdesátiletou bábu, která zpívá jak se namane.

  Read more...

   
 • 24.04.2018 18:31
  Sv. Anežka Česká zmizela. Proč ? Byla to příkladná žena. Měli ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Senat_logoNovoroční amnestie 2013 – motivy, okolnosti, důsledkySenat_A_slyseni_plenum_210213

Slyšení pořádal Ústavně-právní výbor Senátu za vedení jeho předsedy senátora JUDr. Miroslava Antla a senátorky JUDr. Elišky Wágnerové. Zúčastnili se nejvyšší představitelé české justice včetně právních teoretiků, obhájců a veřejnosti – pozvánka a program. Kancelář presidenta republiky obdržela od organizátorů pozvání, nikdo neprojevil zájem, není divu, kdo by veřejně obhajoval neobhajitelné. Před veřejným slyšením proběhla tisková konference, přímo vysílaná na ČT 24, kde jsem měl možnost položit dvě otázky. Vystoupil jsem i v závěrečné debatě jako poslední řečník. Věřím, že jsem řekl vše, co by řekl každý slušný občan na mém místě. Níže následují zvukové záznamy nejzajímavějších vystoupení.

Zvukový záznam krátké tiskové konference - Jičínský salonek Senátu – 21.2.2013

Úvod senátora JUDr. Miroslava Antla

Informace o neúčasti KPR a vystoupení ministra spravedlnosti JUDR. Pavla Blažka

Informace předsedajícího k dalšímu průběhu

Vystoupení senátorky JUDr. Elišky Wágnerové

Vystoupení NSZ JUDr. Pavla Zemana

Vystoupení právničky JUDr. Hany Marvanové

Závěrečná rozprava – mé vystoupení začíná od 35:10 minuty. Omlouvám se touto cestou, že jsem o minutu překročil povolený pětiminutový limit.

Senat_Amnestie_pozvanka_210213Setkal jsem se během slyšení s mnoha představiteli české justice, senátory a poslanci. Osobně jsem jim předal aktuální žalobu na Českou republiku k Mezinárodnímu trestnímuSenat_A_slyseni_sal_210213 tribunálu ICC do Haagu JUDr. Jaroslava Čapka. Předal jsem ji ministru Pavlu Blažkovi, jeho prvnímu náměstkovi Danielu Volákovi, NSZ Pavlu Zemanovi, NSS Josefe Baxovi, senátorce Elišce Wágnerové, senátoru Miroslavu Antlovi, prof. Aleši Gerlochovi, předsedovi MS Praha Janu Sváčkovi, poslanci Lubomíru Zaorálkovi, dalším zákonodárcům a osobnostem veřejného života. Připomínám jeden ze 137 bodů této žaloby:

92. Dne 23.10.2010 obdržel advokát Mgr. Čapek odpověď JUDr. Víta A. Schorma, ze které je zřejmé, že vláda nemíní názory Výboru respektovat a přitom se odvolal na letité usnesení vlády České republiky ze dne 22.5.2002 č. 527. Česká republika tedy není subjektem mezinárodního práva, který by poctivě dodržoval své závazky.

JUDr. Vít Šorm byl či stále ještě je zástupcem ČR u ESLP ve Štrasburku! Můžeme proto právem říci, že základní lidská práva porušuje naše země, kdy nerespektuje nadřazené zákony EU, prezident Václav Klaus porušuje  Ústavu země, stejně tak jako někteří ústavní soudci.

Ve věci velezrady připomínám Ústavu ČR:

Ústava České republiky čl. 65

(1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, i to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu.

Testem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

(3) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno.

Senat_TK_Wagnerova_Antl_210213Celý současný problém má základ v tom, že velezrada, resp. další možná trestná činnost presidenta pod ní spadající, není konkrétně definována. President tak může např.Senat_TK_media_210213 beztrestně vraždit, krást, podvádět, zbláznit se, vydávat zločinná či pomatená rozhodnutí, ale žádný postih mu nehrozí. To, že Ústava ČR umožňuje jednomu člověku tak snadno, nezodpovědně a beztrestně vyhlásit amnestii, která je v rozporu se vším mravným, by měla vést k její změně v tomto ohledu, nechce-li naše země skončit v anarchii. Sarkasticky řečeno, Václav Klaus Ústavu moc rád nemá, často jí nerespektuje, ale v tomto případě se jí řídil, resp. ji využil naprosto dokonale. Nepochybně si toho byl vědom.

Zatím z potřebných 27 poslanců pro podání žaloby na presidenta chybí 2/3, takže si žádné iluze nedělám o stavu naší politické scény, která je jen věrným obrazem mravně deformované společnosti. Říká se „Hlas lidu hlas Boží“, tak snad ho ještě 2/3 senátorů vyslechnou. Uvidíme, naděje umírá naposled…?

V aktuální kauze soudce Havlína nelze vůbec vyloučit i možnost, že si s ním někdo může vyřizovat své osobní účty, aniž bych se ho jakkoliv chtěl zastávat. Známý je jeho skandál v Bulharsku, kdy musel opustit místo velvyslance. Jako soudce se choval sice často jako bohém, svým nekonformním jednáním provokoval, ale z OS Praha 2 bych očekával i jiná jména…? Není bez zajímavosti, že právě Obvodní soud pro Prahu 2 - soudce Rossi - upustil od potrestání JUDr. Ivana Archibalda Vávry, ačkoliv mu bylo prokázáno, jako dlouholetému přísedícímu MS Praha(!), podvodné jednání. Nyní má další žalobu „na krku“, tentokrát za fyzické napadení mé osoby v soudní místnosti.

Rezervujte si odpoledne 7.března na Hradčanské náměstí, myslím, že se odcházející prezident Václav Klaus dočká „vyslouženého“ rozloučení!

 

Jan Šinágl, 24.2.2013

U soudu jako v 50.letech, jen se nevraždilo fyzicky!

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry