Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt říj 01 @08:30 -
OS Ostrava. ing. Marek Gába
čt říj 01 @15:00 -
Brno: Rytíři nebes 311.čs. peruť

Nejnovější komentáře

 • 23.09.2020 19:23
  Kristine verlor ein Jahr ihres Lebens in der Hoffnung, in der ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine a perdu un an de sa vie dans l'espoir de travailler ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine lost a year of her life hoping to work at the embassy ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 18:07
  V ruce meč a v hlavě jasno. Prohlášení čínského prvního ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 16:54
  Kristine ztratila rok života v naději, že bude na ambasádě ...

  Read more...

   
 • 22.09.2020 15:55
  Srdecne pozdravy, zaujal mne Vas clanek k nove strategii EU v ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Majdan VN plakat obeti 220215Vzkaz bývalého vojáka Oděského vojenského okruhu, příslušníka jednotek pomáhající odstraňovat následky katastrofy v Černobylu, Sergeje Zajceva, příslušníkům Ukrajinské armády! - Jakmile ruská strana zostří tón, vyjedna­vač nesmí projevit úlek, obavu, omluvný tón či vstřícnost. Jde totiž o zátěžový test. Naopak je třeba tón přizpůsobit pro­tějšku. Ruští partneři respektují jisté sebe­vědomí, ale opovrhují slabochy. Nevýho­du Západu líčí Wolf Poulet takto: „Příliš mnoho z lidí, kteří se v politice, ekonomi­ce i médiích zabývají Ruskem, ví příliš málo o ruské vyjednávači taktice.“

Skvělé projevy poslance Karla Schwarzenberga a europoslance Jaromíra Štětiny. VideoMajdan Olsany Putin Hitler 220215 hovoří za vše. Bohužel jsem nemohl vystoupit, navázat tak na duch jejich projevů a sdělit informace, které nezazněly. Stejně tak jsem nemohl veřejně vystoupit na Olšanech u pomníku obětí Stalinova hladomoru. Neřeším důvody (poznámka na konci článku). Věřím, že příště už to bude jiné. Škoda. Alespoň jsem "spáchal" další, už třetí "atentát" na poblíž stojící pomník interbrigadistů-okupantů, odhalený před rokem proruskými spolky. Je na něm ode dneška nápis červenou barvou: PUTIN=HITLER=STALIN J.Š.22.2.2015 – můj osobní dar Majdanu! Také rok od mého prvního „atentátu“ na tuto hanebnost. ČT dodržela slova, byla na místě, natáčela dost, snad vysílala i přímý vstup. V hlavních večerních zprávách Událostech bylo jen několik vteřin!

 

Jan Šinágl, 22.2.2015

P.S.

Majdan VN PCR a levice 220215Na místě jsem neviděl úředníky z Magistrátu, kteří jinak kontrolují oznamovatele. Zprvu byli naMajdan VN krize z pomniku 220215 místě jen dva policisté. Na mé upozornění slíbili, že budou reagovat až od 14:00 hod., začátku shromáždění. Nereagovali až později přijela posila. Nevyzvali k rozchodu, ke stažení letáků. Až později je vytlačili za pomník a ještě později, téměř ke konci, je vytlačili k pomníčku Jana Palacha, kdy neustále rušili výkřiky pořadatele pietního aktu a přítomnou veřejnost. Mezi nimi byli i zástupci KSM a NEZ. Policie selhala a nekonala jak ji ukládá zákon. Soudruzi od Kaštanů (ruská ambasáda) zřejmě zase „zapracovali“, nebo snad zase ta česká „připokakanost“…?!

Majdan Olsany verejnost 220215Majdan Olsany pomnik 220215

 Majdan Olsany ROA 220215Majdan Olsany Putin ROA 220215

 

 

 

 

 

Čím dál více si to myslím a čím dál více Rusů mi to jak svými slovy, tak svými skutky dokazuje, že volební výsledky, stejně jako průzkumy veřejného mínění nejsou výsledkem vyjádření vůle občanů, ale samotného Putina, důstojníka rudého Gestapa, tedy KGB.

Zajcev Sergej„Уважаемые военнослужащие армии Украины! Я русский и живу в России, но, как честный человек, я не хочу молчать! Вы честно сражаетесь за свою Родину в необъявленной войне против террориста № 1 в мире – Путина и его моральных уродов. Каждый настоящий мужчина обязан защищать свою Родину, свой дом и свою семью от врага. И вы стойко выполняете свой мужской долг перед Отечеством. Желаю вам крепкого здоровья, мужества, стойкости и с Победой дойти до стен Кремля, где все честные люди встретят вас, как освободителей, с хлебом и солью.

С уважением, Бывший военнослужащий Одесского военного округа, Участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС Зайцев Сергей Александрович.“

"Vážení příslušníci ukrajinské armády!

Já jsem Rus a v Rusku žiji, ale jakožto čestný člověk již nechci být zticha! Vedete upřímný zápas za svou zemi v nevyhlášené válce proti světovému terorismu číslo jedna - proti Putinovi a jeho nemorálním zrůdám. Každý skutečný muž je povinen hájit svou vlast, svůj domov a svou rodinu před nepřítelem. A vy statečně plníte své povinnosti vůči vlasti. Přeji vám hodně zdraví, odvahy, vytrvalosti a vítězství, kterým dosáhnete zdí Kremlu, kde vás uvítají všichni čestní lidé jako osvoboditele, s chlebem a solí.


S pozdravem,

bývalý voják Oděského vojenského okruhu,

příslušník jednotek pomáhající odstraňovat následky katastrofy v Černobylu

Sergey Zaitsev."

(přeložil: M. Václavek, 19.2.2015)

* * *

P.S.

Ukrajina má dost statečných a schopných vojáků. Doplatila a doplácí na neschopné vedení. Mé vystoupení by se týkalo i tohoto tématu a příčin s připomenutím postoje švýcarského velení armády před hrozícím přepadením Německem ve II.světové válce. Bylo tak rozhodné, že Hitler Švýcarsko nepřepadl. Svým včasným, rozhodným postojem gen. Guisan uhasil plamínek a nemusel hasit požár. Chtěl jsem citovat z jeho slavné řeči. Chtěl jsem citovat z jeho slavné řeči a připomenout, že právě zahynuli další dva lidé v Charkově a přečíst tuto ukázku z LN (21.2.2015) „Zapalte si v Missouri“ autora Zbyňka Petráčka:

Zápolení Západu s Ruskem je stálé téma. Názorně ho pojal plukovník ve výslužbě Wolf Poulet (70) V článku pro Frankfur­ter Allgemeine Zeitung. V letech 1990-1993 se zúčastnil vzájemných rusko-německých kontrol zbraní a má osobní zkušenost s ruskou metodou vyjednávání. Příklad: „Stáli jsme s ruským plukovní­kem u Grodna na hranici právě se rozpa­dajícího Sovětského svazu s Polskem. Měli jsme počítat a hodnotit tanky, děla i další zbraně. Hledíme směrem do Pol­ska, ale vtom mě ten plukovník plácne po rameni a říká: „Víš co? Když nás Poláci budou štvát, tak si je zase rozdělíme!“ Poulet strnul, vždyť na něco takového ne­může důstojník bundeswehru ani pomys­let, natož o tom žertovat. Dodnes si mys­lí, že to ten plukovník nemyslel vážně, že ho chtěl jen nějak potěšit.

S takovým modelem se i teď setkávají vyjednavači s Ruskem. Třeba když gene­rál ve výslužbě Bušinskij v lednu popřel, že Ukrajina je suverénní stát. Nebo když už v září Putin řekl Porošenkovi, že ruské jednotky budou za dva dny nejen v Kyje­vě, ale i v Rize, Vilniusu, Tallinnu, Varša­vě či Bukurešti.

Poulet získal tuto osobní zkušenost. Jakmile ruská strana zostří tón, vyjedna­vač nesmí projevit úlek, obavu, omluvný tón či vstřícnost. Jde totiž o zátěžový test. Naopak je třeba tón přizpůsobit pro­tějšku. Ruští partneři respektují jisté sebe­vědomí, ale opovrhují slabochy. Nevýho­du Západu líčí Wolf Poulet takto: „Příliš mnoho z lidí, kteří se v politice, ekonomi­ce i médiích zabývají Ruskem, ví příliš málo o ruské vyjednávači taktice.“

Pro připomenutí: Na VN „moderoval“ předseda KONS (Konzervativní strany) Josef Bílek, který si podobně jako Rusové, uzurpoval moc a odmítl mi dát možnost promluvit, poté co pořadatelé vyzvali veřejnost k vyslovení názorů. Mimochodem jsem pana Bílka požádal o podporu Pavla Wonky a odsouzení KS „dokumentu „Pavel Wonka se zavazuje.“ Odmítl, čekal jsem to. KS podporuje V. Hučína, ten zase L.Rudinskou, autorku tohoto skandálního, pomlouvačného pamfletu. Stejně jsem pochodil i u předsedy KAN (Klub Angažovaných Nestraníků) Jiřího Domlátila, který též odmítl podporu Pavla Wonky. Nedivím se, Hučín je místopředsedou KANu. Dokonce požadoval, abych Hučína jako „válečného hrdinu“ neurážel a požadoval zveřejnění stanoviska KANu, které zašle. Podle očekávání nezaslal a těžko kdy zašle.

Na Olšanech promluvil nedůstojně a nudně Petr Marek (www.bezkomunistu.cz – o akci na SN 25.února od 17:00 hodin ani slovo?). Jen vzpomínání, stále stejné morální apely, ale jen ne žádné konkrétní, řešící činy a aktivní podpora těch co něco skutečně dělají, riskují a přinášejí oběti. Pomník ruských okupantů pár metrů vedle, odhalený před rokem, ho nezajímal, hlavně nepopudit, jak říkal Jan Werich. Pouze anonym či anonymové a jeden občan reagovali konkrétním činem, jinak celá země mlčela a mlčí, včetně dalších spolků a politických vězňů a tzv. „hrdinů“ odboje! Podobně se chovají i naši politici. Pro mne je pan Marek podivná, nečitelná osoba. Jeho akce jsem propagoval, poté, co mi odmítal dávat slovo, mu nedůvěřuji. Za to Ukrajinci nemohou, ale měli by pro příště vědět, aby podobní lidé neuráželi památku obětí Majdanu.

Vše má svůj čas – i pravda, která „vypluje jako olej nad vodu“, jak moudře říkal Jan Antonín Baťa.

J.Š.

* * *

* * *

P.S.

Včera na ČT v pořadu 168 hodin udělal další ostudu komunistický europoslanec Ransdorf. Kdyby to řekl prezident, asi by následovalo vyloučení naší země z EU! Co můžete očekávat od komunisty, který za své podvody měl už dávno sedět někde jinde. Něco je na demokracii hodně špatně, když takovýmto lidským zrůdám umožňuje zasednout v EP! Příslušník StB, který zbil při Palachově týdnu v roce 1989 17-tiletého mladíka, dostal pouze podmínku - i příslušník StB, který zapisoval do protokolu při „výslechu“ a zato, že jen přihlížel! Zdůvodnění, soud trval příliš dlouho, 26 let! A pak že komunistické zločiny jsou nepromlčitelné! Kolik peněz asi padlo na tuto ostudu české justice z peněz daňových poplatníků?! J.Š

 

"Komunismus vůči individualismu není schopen, už z principu, prokazovat úctu a lásku.

Jeho programem je nenávist."

Vladimír Moutelík, kameník

* * *

V Praze vzniká Centrum pro občanskou společnost!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.14 (14 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #8 Jan Šinagl 2015-02-26 07:48
Vy jste byl všude kde vystupuji, pane Bílku, nikdy jsem si Vás na mých četných, nemediálních vystoupeních nevšiml? Slovo mi bylo vždy buď nabízeno jako na VN, nebo jsem o něj požádal, kdy bylo či nebylo uděleno. To považujete za „domáhání“? Máte divné představy o demokracii. Opět argumentujete lží. Věcné, argumenty podložené diskuse nejste viditelně vůbec schopen. Na fakta druhé strany nereagujete a „přebíjíte“ je další lží. Zachoval jste se jako komunistický cenzor. Nebudu hodnotit proč se tak podle chováte. Jen doufám, že to je pouze Vaše hloupost a nadutost. To, že podporujete usvědčeného udavače a „válečného hrdinu“ Hučína, jen dokresluje co jste a jakou „hodnotu“ mají Vaše názory. Vaše přítomnost a hloupé chování na VN byla urážkou obětí a poselství Majdanu. Tímto se jim omlouvám za tuto „diskusi“ mimo téma článku. Byla součástí boje za pravdu a svobodu. Za tyto hodnoty obětovali hodnotu nejvyšší. Čest jejich památce! S Pánem Bohem.
+2 #7 Josef Bilek 2015-02-25 21:53
Pane Sinagle, az se prestanete vsude domahat slova za kazdou cenu, a prestanete osocovat ty, kteri Vam slovo nedaji (at jiz z jakehokoliv duvodu), ze jsou lumpove, nebude k takovymto rozeprim dochazet. Od zacatku, co Vas znam (coz uz je hodne dlouho) si myslim, ze s trochou pokory byste se dostal podstatne dale.
Tim koncim, necitim potrebu rici cokoliv dalsiho.I ja Vam preji mnoho zdaru.
-2 #6 Jan Šinagl 2015-02-25 09:06
Pane Bílku, zkuste dělat hlavně svoji práci pořádně. Hodnocením práci druhých se obyčejně snaží ten, kdo svoji dobře nedělá, nebo dělat neumí. Za mne hovoří odvedená práce. U Vás ji mnoho, pokud vůbec, neregistruji, která by měla nějaké viditelné výsledky. Máte divné představy vystupovat soukromě, jako občan, na politickém mítinku a současně chtít být vnímán jako nepředseda KONS. Ad 1) Na videu na Vaše otázky odpovídám jasně. DS byla zrušena a změnila název. Neztotožňuji se s ní a už vůbec ne s jejím neschopným a populistickým vedením. Využil jsem jen možnosti promluvit k občanům, kterých nebylo málo a kdy nemalou část přítomných tvořili i nečlenové. Mne si ČT nedovolí pozvat do vysílání jako Vás (ničím nepřekvapíte), pokud ano, tak se na poslední chvíli vymluví, že „špatně spočítali židle“ – viz „Máte slovo“ o Ukrajině před rokem. Ad 2) Hnutí ANO podporuji od jeho začátku, práce pana Babiše si vážím, považuji ji za jedinou smyslpnou, nadějnou strategii za současného stavu společnosti. Nemám dosud žádný důvod ji zpochybňovat i přes všechny chyby a omyly, které k tomu patří a které budou jistě pokračovat. Pokud jsem dostal peníze od pana Babiše, tak víte více než vím já. Proč by to měla být pomluva? Máte podivné způsoby myšlení a uvažování. Vítám podporu SODALES SOLONIS o.s. od jakákoliv nadace, abych mohl pokračovat ve své nezávislé činnosti. Zatím jsem svoji činnost sponzoroval ze svého, nyní prodáním polí po rodičích. Když dovolíte zeptám se já Vás: Kolik peněz „ze svého“ jste Vy osobně dal na „oltář vlasti“? Proč jste nepřispěl na první Hučínovu knihu, kdy všichni jeho „přátelé a podporovatelé“ dali ruce pryč a vydání jsem zaplatil (cca 70.000,-Kč) sám na poslední chvíli, tehdy ještě v plné důvěře v jeho charakter a činnost. Doporučuji, abyste se více věnoval své práci, ne kádrování a hodnocení práce druhých, jinak svoji hloupost a neschopnost budete veřejně potvrzovat i nadále. Nepřekvapuje mne, že KONS nikdo nezná a získává ve volbách pravidelně jen pár promile hlasů, když má takového předsedu. Zkuste se věnovat více Majdanu a obsahu článku, hodnoťte fakticky práci druhých, berte si z ní ponaučení ať vlastní děláte lépe. Ideologicky hodnotit autory uměli dobře už komunisté a věděli dobře proč. Netoužím po „mediální slávě“, jen bych pomocí médií chtěl sdělil lidem to, co jim nikdo není schopen zatím říci. Odpovědní to dobře vědí. Sloužím nezištně zemi, stále více slušných lidí to chápe. Asi to nedělám špatně. Svědčí o tom i Vaše reakce, oceňování Vašich „postřehů“ komunisty a stoupající nenávist, závist, hloupá kritika a napadání mé osoby. Záleží jen na Vás, zda se z toho poučíte. Děkovat mi nemusíte. Mnoho zdaru.
+4 #5 Josef Bilek 2015-02-24 20:30
A jeste si dovolim jednu poznamku, ohledne policie:

Ja k pomniku prisel zhruba ve 13:50, a policajtu tam bylo asi 6 az 8. Jeden z mych kolegu dokonce stal u jejich auta a s asi tremi ci ctyrmi z nich se bavil. Je pravda, ze zhruba kolem 14. hodiny antimajdanovci zacali vykrikovat nejake nesmysly, a ze policie je pacifikovala az asi po 5 minutach. Pred 14. hodinou take doslo k jistemu mensimu incidentu s nejakym opilym Rusem (ci co to bylo zac), ktereho policie spacifikovala za pouziti donucovacich prostredku. Ale ve chvili, kdy nase pietni shromazdeni zacalo (presne nevim, ale zhruba ve 14:15), byl klid a shromazdeni probehlo v klidu a pohode.

Tot vse, a uvadim to zde pouze pro upresneni Vasich dezinformaci.
+6 #4 Josef Bilek 2015-02-24 20:06
Pane Sinagle, pokud si znovu prectete co jsem napsal, tak snad prijdete na to, ze jsem se nikde nezminil apoliticnosti KONS. Ano, KONS je politicka strana, i kdyz neparlamentni. Nepoliticky je Prazsky Majdan, ktery nema vazby na jakoukoliv politickou stranu. I ja v nem figuruji jako obcan Josef Bilek, stejne tak jako nekteri dalsi aktiviste jsou clenove jinych politickych stran, ale v PM figuruji jako obcane. Az tohle pochopite, mozna se budeme moci bavit dal.

Ano, Vase video je velmi dobre, gratuluji. Kdybyste byl stejne schopny zurnalista a recnik, jako fotoreporter, nemel bych vuci Vam namitky.

Jeste si dovoluji dve otazky:

1) Opravdu Vam nebylo trapne recnit na shromazdeni, kde vlala primo vedle Vas vlajka Delnicke strany?

2) Slysel jsem nekde, ze jste pry dostal na svoji cinnost penize od Babise. Nevim, mozna to je pomluva, proto se zdvorile tazi, jak to doopravdy je.
-4 #3 Jan Šinagl 2015-02-24 18:22
Pane Bílku, není můj problém, že nemáte informace a vynášíte mylné soudy. Měl byste lépe číst, prohlédnout si obě videa, trochu přemýšlet a poté vynášet neomylné „soudy“. Nehodnotím, zda jste neinformovaný, či něco jiného. Děkuji za obě upozornění na chyby. Stane se při množství informací a nedostatku času. Ve 14:00 hod. byli na místě jen dva policisté. Požádal jsem je o zásah a posílení, což se stalo, dost pomalu. Pořadatelé ve stánku mi poděkovali. Je s podivem, že mne „všichni Vaši kolegové“ při častém jednání s PČR neviděli? Jednal jsem tak proto, že na poslední akci Ukrajinců, PČR zcela selhala a chránila narušitele. Vše co tvrdím mohu dokázat, na rozdíl od Vás. Hučín se nerozešel se mnou, distancoval jsem se od něho pro jeho prokazatelnou bezcharakternos t. Komunikuji jak s paní Mašínovou, tak panem Mašínem. Poděkoval mi za zveřejnění jeho stanoviska ke krádeži rodinného statku Mašínů. Na apolitickém webu KONS jsem jeho vyjádření nenašel, zato Vaše politické na webu Hučína. Lež a pomluvy šíříte Vy sám. Podložit je můžete jen dalšími. Zvláštní předseda KONS vystupuje na veřejné akci jako soukromá osoba? Hodnocení mých veřejných vystoupení ponechejte prosím raději na jiných. Poslechnout si mne můžete přijít i do Knihovny Václava Havla. Nejste politická strana, ale přesto KONS kandidujte ve volbách? Smutné, že uctíváte památku Pavla Wonky, ale nebráníte jeho hanobení levicí a estébáky kvůli jinému, který hájí Pavla Wonku jako málokdo, ne-li nejvíce. Podivná priorita a ukázka skutečně „apolitické práce“ KONS. Jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Nechtějte, abych zde zveřejnil Vaše e-maily z minulosti, které to dokazují více než jasně. Omlouvám se Vám nejste lump, ale hlupák a za to nemůžete. Zřejmě Vám přibudou zelené body od komunistů a mně červené, pokud soudruhy neodradí můj komentář. www.youtube.com/.../
+10 #2 Josef Bilek 2015-02-24 02:08
Jeste dodatek, ktery se mi tam uz nevesel:
Dalsi lez je to, co pisete o policii CR. Sam mam k jeji cinnosti obcane vyhrady (napr. pri zadrzeni Otakara van Gemunda na Albertove), ale vcera se zachovala velmi korektne a profesionalne. To je nejen muj nazor, ale i nazor vsech mych kolegu. Prosim nelzete a nesirte pomluvy za kazdou cenu!
+8 #1 Josef Bilek 2015-02-24 01:56
Pane Sinagle, k Vasemu clanku mam jen par poznamek:
1. Konzervativni stana nema zkratku KS, nybrz KONS.
2. Na Prazskem Majdanu se neangazuji za KONS, nybrz sam za sebe. Moji kolegove sice vedi, ze patrim ke KONS, ale Prazsky Majdan je nepoliticke hnuti, nevaze se na jakoukoliv politickou stranu.
3. Odmitl jsem Vam dat mikrofon, neb znam uroven Vasich verejnych vystoupeni. Nejsem jediny, kdo Vam neumoznuje vystoupit, stalo se to jiz mnohokrate. Asi byste se mel zamyslet: Proc se s Vami rozesel Vladimir Hucin, proc Vas nema rada Zdena Masinova, proc nejste vitan na verejnych akcich, …?
4. KONS odmitla, podporit Vase activity na podporu Pavla Wonky, coz ovsem nebylo z neucty k jeho pamatce. Zalezi-li Vam na pravde, dejte sem me zduvodneni. To, co pisete, je pouze lziva pomluva.
5. Pan Marek se nejmenuje Josef, coz sice neni dulezite, ale doklada to Vasi neprofesionalitu.
6. To, ze jste me vcera verejne oznacil za lumpa, nebudu radsi ani komentovat.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)