Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.07.2018 10:58
  Obávám se, že k praktikám StB máte možná blíže Vy pane "gsm"?

  Read more...

   
 • 19.07.2018 07:31
  Ve vší úctě, pane Šinágle, ten nenávistný Babišův projev ...

  Read more...

   
 • 18.07.2018 14:47
  Rád potvrzuji, že se potomci bývalých obyvatel Českého lesa o ...

  Read more...

   
 • 14.07.2018 16:26
  To je slovíčkaření! Já se v těch papalášských funkcích nevyznám ...

  Read more...

   
 • 10.07.2018 13:17
  Co ten český národ ještě nesvede?!! Ve světě nevídané. To už ...

  Read more...

   
 • 10.07.2018 11:56
  Zdravím p. Šinágl, máte naprostou pravdu ohledně kampaně proti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Kiska Andrej… U nás na Slovensku jedním z nejlepších lidí se kterými jsem se kdy setkal a měl možnost debatovat, je Otec Srholec, slovenský kněz který během naší totalitní minulosti ztrávil mnoho let ve vězení. Tvrdil, že se musíme držet vždy a všude našich hodnot a že lidé se stejnými hodnotami musí držet při sobě. Otec Srholec rád říkal “Nevím co se stane v budoucnosti, co se přihodí zítra, ale vím jak se chovat dnes.” Proto když dnes zůstaneme při našich hodnotách, budeme zároveň vědět, jak se zachováme v budoucnosti.

* * *

Je mně ctí, že k vám zde mohu dnes večer promluvit. Oslavujeme právě 20té výročí založení Forum 2000 a sluší se připomenout, že zakladatel tohoto Forum 2000, velká osobnost české a slovenské historie, Václav Havel, by se letos dožil 80ti let. Opakuji, je mně ctí k vám dnes večer promlouvat.

Snad tou nejlepší přípravou, jakou jsem mohl pro tuto zahajovací řeč mít, bylo moje dnešní setkání s Jeho Svatostí Dalai Lamou v Bratislavě. Domnívám se, že to byl ten nejlepší způsob jak si připravit hlavní námět diskuse pro tuto konferenci. Jak známo, Dalai Lama byl důvěrný přítel Václava Havla a jsem si jist, že právě proto jej v úterý na tomto Foru přivítáte .

Dalai Lama je jeden z mých nejlepších učitelů. Velice mně pomohl porozumět pro mně pravděpodobně jedné z nejobtížněji pochopitelných otázek, totiž otázce smyslu mého života. A co více, díky Dalai Lamovi jsem pochopil, že když objevíte, že smysl leží ve službě společnosti, objevíte zároveň, že je to ten nejlepší životní smysl.

S Jeho Svatostí jsme probrali několik subjektů. Diskutovali jsme o tom, jak přimět mladé lidi ke větší aktivitě. Jak inspirovat mladé lidi k práci v politice. Probírali jsme světovou situaci. Jeho Svatost Dalai Lama se rád vyjadřuje ve smyslu, že náš svět se zmenšuje a tím nás všechny přivádí blíže k sobě.

Naše diskuse se také týkala Evropy. Dovolte, abych evropskou situaci probral hlouběji. Je těžko si představit, že by ti co jsou u moci s vlivem na Evropské dění se nesnažili, aby Evropa nebyla místem míru jak dnes, tak trvale. Že by snad nechtěli aby Evropa byla místem, kde by každý její obyvatel nebo návštěvník cítil vysokou úroveň jak prosperity, tak ochrany lidských práv.

Věřím tomu, že jen šílenec by se vzdal dobrovolně těchto pokladů které nám darovaly minulá staletí vývoje Západní společnosti. Mnozí z nás dnes s obavou cítí, že toto téměř neuvěřitelné scenario nám před očima začíná probíhat. Mnozí z nás se obávají, že skutečně existuje zjevné a přítomné nebezpečí, že temné jevy minulosti se začínají znovu prodírat na světlo světa.

Velké nebezpečí dnes je vzrůst nacionalismu, extremismu a rasismu, nebezpečí, které vzrůstá na mnoha místech světa, včetně našich zemích. My náhle pociťujeme, jako by se velice znepokojující historie Evropy začala znovu vracet. Je sice možné, že naše společnosti si tak nějak zvykly na život v pohodě a mírumilovnosti; je také docela možné, že si myslíme, že se nic tak vážného stejně neděje. Že když se to tak vezme, každá generace si musí prožít svůj vlastní zápas o budoucnost a svobodu. Tak nějak se zdá, že tento boj právě probíhá.

Osobně se domnívám, že vzhledem k našim dnešním zdrojům, zcela novým a dříve nevídaným způsobům šíření informací a vědomostí, my jsme dnes tou nejlépe vybavenou generací historie, schopnou čelit všemožným problémům. Já sám osobně se považuji jednoho z těch, kdož jsou přesvědčeni, že tato vize je pravdivá.

V minulých dekádách jsme úspěšně snížili všeobecnou chudobu o polovinu. Bez pochyb, všichni jsme šokováni činností DAESH (zkratka ISIS v arabštině, pozn. JŠ), šokováni tím co Daesh představuje, přesto ale v globálním měřítku válek ubývá a lidé se mezi sebou zabíjejí daleko méně než dříve. Dnes jak muži tak ženy mají přístup ke zdravotní péči; dívky navštěvují školy více než kdykoliv v minulosti. Počet dobrovolných pracovníků vzrůstá. Vládní a soukromí dárci dnes nabízejí všemožné zdroje pomáhající lidem v nemocích, chudým a bezmocným. Rozsah štědrosti a humanity v dnešním světě nemá v historii obdoby.

Naše dnešní Evropa zde stojí jako zářný příklad úspěchů a prospěšných projektů – Evropská Unie, Shengen, Eurozona.

Ano, také jsme čelili dvěma krizím – finanční, a migrační. Dále se stále více obáváme různých problémů, které se nám poslední dobou nahromadily. Přesto ve skutečnosti vše zdárně překonáváme a domnívám se, že neexistuje jediný důvod proč bychom takovýmto problémům nemohli úspěšně čelit i nadále. Pochopitelně, vše v našem koutě světa není tak růžové a krásné jak bychom si přáli, já sám shledávám to, co považuji za přímou hrozbu. Osobně za největší hrozbu považuji přesvědčení mnohých dnešních politiků, že tito si mohou zahrávat s ohněm jak se jim zachce, bez obav z následků. Tímto myslím využívání strachu a politické nenávisti ke kriminalizci Muslimů, kteří pro záchranu životů prchají ze svých zemí do Evropy a nebo stále vzrůstající populistické útoky na Brusel či EU všeobecně.

Nyní bych se rád zmínil o pokusech přepsat pravdu o našich společných dějinách, či dokonce pokusech vyvolávat démony z naší temné minulosti. Tyto pokusy jsou projevem extremismu, xenofobie a všeobecné nedůvěře vůči liberální demokracii. Přesto si nemyslím, že většina těchto politiků si vědomě hraje s ohněm či že snad mají na mysli v plánech nějaké zlo. Zajisté nemají, jen si o sobě myslí, že jsou politicky velice vychytralí. Jsou zřejmě přesvědčeni, že demokracie, díky xenofobnímu strachu veřejnosti, není schopna sympatií. Extremisté si s důvěrou pohrávají s touto všeobecně známou politickou slabostí. Zřejmě se domnívají, že si demokraté myslí, že je jim dovoleno když se přidají k šíření výmyslů a zjednodušování všeho možného, tak nějak zúčastnit se běhu dolů, protože pro ně, demokraty, je celkem vzato více žádoucí, když lidé a veřejnost následuje je a nikoliv ty druhé – tedy extremisty.

Tito lidé se zřejmě domnívají, že vše, vzhledem k tomu že tyto nebezpečné ideje jsou šířeny v dobrém úmyslu demokraty, je vše v pohodě. Bohužel toto není nic jiného než hra s ohněm, jde o krátkozrakost a nebezpečný hazard domnívat se, že demokraté mohou přidat plyn kdykoliv se jim zachce, protože si zároveň myslí, že jsou schopni též kdykoliv šlápnout na brzdu. Toto já považuji za absolutní chybu; tento způsob myšlení jest známkou bohapusté arogance a domýšlivosti těch co si o sobě myslí, že za každé situace jsou schopni držet na uzdě temné pohnutky v našich společnostech, jako by šlo o jakési klinické pokusy ve zkumavce. Někdy se dokonce zdá, že jsme sami sebe přesvědčili o tom, že jsme zcela odlišní lidé, téměř nový druh lidí, než byli naši rodiče a prarodiče. Tuto iluzi nazývám pošetilostí blázna. Osobně tuto iluzi považuji za nejnebezpečnejší chybu dnešních politiků.

Dovolte mi nyní trochu odbočit. Včera jsem se zúčastnil setkání presidentů V4 v Polsku. Pokusil jsem se tam přítomným presidentům vysvětlit můj názor o slovech. Slova mohou mít veliký vliv, velkou moc, mohou přinést radost, ale mohou také velice škodit. Pokusil jsem se vysvětlit můj názor, že slova mohou znamenat mír, ale též mohou přinést válku. Pokusil jsem vysvětlit, jak je nebezpečné neporozumět tomu, co můžeme našimi slovy způsobit. Během této schůzky jsem toto mé cítění o slovech jasně demonstroval na příkladu Brexit. Populisté ve Spojeném Království neustále poukazovali na Poláky, Slováky a Čechy jako ten největší problem, kterému Britská veřejnost dnes čelí. Slova těchto populistických politiků mají velice neblahé následky. Mladí Poláci jsou dnes v Britanii vražděni. Zde můžeme pozorovat páchání násilí vůči lidem z našich zemí páchaných ve Spojeném Království. Důvodem tohoto násilí jsou slova. Slova politiků, proto se musíme vyvarovat užívání slov vůči skupině lidí či náboženství, protože po vyřčení těchto slov může velice snadno následovat neblahá reakce. Václav Havel měsíc před Sametovou revolucí, při projevu v Německu varoval, že hrůzy historického charakteru mohou následovat slova.

Proto dámy a pánové, vážení přítomní, chtěl bych zde při této příležitosti zdůraznit, že i v rukou demokratů mohou být základní práva jako právo volebního hlasu, svobodných voleb a referenda, tak jak se děje dnes, oslabovány a krouceny.

Dovolte, abych zde uvedl několik příkladů – zmínil jsem se o nedávném velice důležitém veřejném rozhodnutí konaném v Evropě – Brexitu. V žádném případě zde nemíním vznášet pochybnost o svobodném rozhodnutí Britské veřejnosti zde projeveném. Přesto si dovoluji tvrdit, že proponenti myšlenky Brexit měli něco jiného v úmyslu. Mnoho Britských občanů bylo nemile překvapeno výsledkem svobodného hlasování. Také si odvažuji konstatovat, že holandští voliči, kteří v referendu hlasovali proti společné smlouvě mezi EU a Ukrajinou, byli jinak motivováni či měli jiný důvod ve svém rozhodnutí než Evropskou budoucnost pro Ukrajinský lid. K tomuto bych též podotkl, že mnoho voličů v mé zemi, na Slovensku, kteří se v našich nedávných parlamentních volbách rozhodli zvolit fašisty do našeho Parlamentu, rozhodně neměli jakousi perversní touhu po fašistickém režimu na Slovensku.

Podotýkám, že výsledky všech zde zmíněných voleb mají jeden společný kritický znak. Všechny tyto volby a kampaně referenda se zvrhly v jakýsi festival negativních emocí, znásobených moderními komunikačními prostředky. Já osobně považuji za vysoce znepokojující jev, když mnozí, tak zvaně standartní demokratičtí politici, jsou ochotni pro politický vliv adoptovat, či přímo podporovat emocionální trendy tohoto druhu při veřejných debatách a shromážděních. Osobně považuji za velice znepokojující, když tito politici jsou ochotni tyto emoce, které jsou v kontrastu k našim ústavním zřízením, pohotově povzbuzovat. Nutno poznamenat, že tyto jevy jsou v přímém kontrastu se základy a hodnotami jak Evropské civilizace. tak s cíly míromilovné Evropské integrace.

Moje třetí poznámka se týká fenomenu, abych tak řekl komunikačních bublin, probíhající v našich zemích. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o fenomén, který se týká, či o který mají především zájem, pouze provozovatelé sociálních sítí. Ovšem fakt je ten, že provoz a činnost těchto sítí by měl být v ohnisku zájmů každého jednotlivce kterému záleží na budoucnosti otevřené, demokratické společnosti. Zde bych znovu dal příklad ze Slovenska, kde dnes 30% Slovenských občanů věří tomu, že vakcinace není nic jiného než jakési spiknutí farmaceutických firem. Toto je přímý výsledek společenských komunikačních sítí. Nevím sám kam toto vše povede, ale domnívám se, že toto je znepokojující jev, který se dotýká nás všech. Abych upřesnil, zde jsem použil příklad vakcinačního názoru na Slovensku jako všeobecný jev lží, které se šíří rychlostí světla po internetu a sociálních sítích.

Díky této virtuální realitě lze říci, že jsme ztratili perspektivu a rozsah různých těch paralelních vesmírů, ve kterých se naši sousedé, přátelé a příbuzní dnes pohybují. Tak nějak dnes žijeme v paralelních vesmírných prostorách které mezi sebou odmítají komunikovat, které si nechtějí vzájemě porozumět a které, krok po kroku, ztrácejí schopnost souhlasu jednoho s druhým v otázkách společenských a veřejných zájmů. Toto se děje v době, kdy Evropa je pod křížovou palbou informačního boje, boje kde my jen přihlížíme a odmítáme se bránit. Dámy a pánové, vyzývatelé a nepřátelé otevřené a svobodné demokratické společnosti, mají mnoho tváří a podob. Třebaže jsem se zde vyhnul specificky poukazovat na zjevné a snadno poznatelné hrozby kolem nás, fanatici, teroristé, extremisté nebo autokraté rozseti po celém světě, pro nás bez pochyb představují nebezpečí, ale jsem si jist že je v naší moci toto nebezpečí  eventuelně porazit.

Dovolte mi ještě několik poznámek. Po skončení mé dnešní diskuse s Jeho Svatostí jsem si uvědomil, že my zpravidla máme na mysli mnoho otázek – o tom, co a jak bychom měli dělat, kde je naše místo v zápase o lepší svět, jak se chovat? U nás na Slovensku jedním z nejlepších lidí se kterými jsem se kdy setkal a měl možnost debatovat, je Otec Srholec, slovenský kněz který během naší totalitní minulosti ztrávil mnoho let ve vězení. Tvrdil, že se musíme držet vždy a všude našich hodnot a že lidé se stejnými hodnotami musí držet při sobě. Otec Srholec rád říkal “Nevím co se stane v budoucnosti, co se přihodí zítra, ale vím jak se chovat dnes.” Proto když dnes zůstaneme při našich hodnotách, budeme zároveň vědět, jak se zachováme v budoucnosti.

Děkuji vám.

Překlad: Jakoubek James V., USA

* * *

Skvělý státnický projev presidenta Slovenska Andreje Kisky na konferenci Forum 2000 17.10.2016

P.S.

Plním slib zajištění projevu v češtině. Dosud se nikde neobjevil, ani na webu FORUM 2000, ani na webových stránkách presidenta Slovenska. Můj dotaz na KPR v Bratislavě zůstal bez odezvy.

Svět se mění rychleji a radikálněji aniž většina tuší. Demokracie, její instituce a představitelé, selhávají stale vice odborně i mravně a přestávají plnit svoji roli. Jsou často I nástrojem zločinu. Stali jsme se egoisty, myslícími jen na sebe. Naivně a nebezpečně si myslíme, že “konzumem a pohodou” bez zájmu většiny slušných a schopných o veřejné věci, bude vše stale lepší. Nebude, nemůže být, pokud budeme pasivně přihlížet dění a jen kritizovat a nadávat. Doba vyzývá slušné lidi k občanské aktivitě a konání se všemi riziky a oběťmi, v zájmu zachování budoucnosti naší planety země.

 

Jan Šinágl, 12.12.2016

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share
Přidat komentář