Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

IUSTITIA padaVe VĚCI jsem podal už 3 stížnosti k rukám předsedy MS Praha (opakovanou 25.4.2017) a 2 výzvy k rukám MSpr. - Odpověď místopředsedy MS Praha Mgr. Jan Kadlece ze dne 24.4.2017 - Odpověď ředitele odboru odškodňování MSpr. Mgr. Jakuba Severy ze dne18.4.2017 - Usneseni soudkyně JUDr. Moniky Kříkavové ze dne 10.4.2017.

Soudkyně nevěří mému danému slovu o nezveřejnění zvukového záznamu (ZZ)? Neuznává presumpci neviny a veřejně mne uráží. Vždy jsem své dané slovo dodržel! Nikdo mne za 15 let mé činnosti o slib nezveřejnění ZZ dosud nepožádal, nemluvě o žádné stížnosti za způsobené "škody" zveřejněním ZZ z veřejného jednání. Ještě by měla dr. Kříkavová vysvětlit, jak pouze mně vyslovený zákaz pořizování ZZ zaručí, že se následní svědci nedozví vůbec nic? Asi mi příště zakáže používat tužku, papír, pamatovat si a zůstat pod dohledem justiční stráže do skončení výslechů všech svědků v soudní síni. Pak by mělo její opatření racionální smysl, bohužel jen u mne. U ostatních, kteří opustí soudní síň, se musí spoléhat na jejich mlčení i bez slibu, který jsem vyslovil jako jediný.

Kde má soudkyně jistotu, že např. obhájci obžalovaných nebudou informovat svědky před dalším jednáním? Kde má jistotu, že novináři píšící přímo ze soudní síně na web, nebudou dávat možnost svědkům čekajícím na chodbě dozvědět se důležité informace těsně před svoji výpovědí? Mně možnost informovat veřejnost, případně i zvukovým záznamem, nastává až po skončení soudního jednání za několik hodin, v tom lepším případě. Kde bere soudkyně jistotu, že jsou lidé, kteří si pořizují zvukový záznam, nahrávají i bez zákonného oznámení?

Soudkyně znemožnila pouze jednu z mnoha potenciálních možností jak jinými cestami informovat včas ostatní svědky před jejich výpověďmi. To mne nutí i k jiným, možným důvodům, proč soudkyně Kříkavová je tak vstřícná k obžalovaným. O této možné variantě, vysvětlující podivné chování soudkyně, případně až později po ověření obdržených, závažných informací. Zvláštní je, že po zadání na Google se neobjeví ani jediná fotografie JUDr. Moniky Kříkavové?

Žaloba na soudkyni JUDr. Moniku Kříkavovou a podání ústavní stížnosti se tak stávají stále více pravděpodobnějšími.

 

Jan Šinágl, 29.4.201

* * *

Skandál u soudu s miliardovým daňovým podvodem pokračuje a bude zřejmě pokračovat - za pokračování mlčení médií?!

Kauza jednoho z největších daňových podvodů pokračuje, ale už bez zjevného zájmu médií a veřejnosti !

* * *

Za zveřejnění odkazu na jiný web - blokace Šináglova bankovního konta, exekuce domu a pozemku!

J.Š.16.5.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share
Přidat komentář