Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po čvc 13 @08:30 -
OS Praha 6: kauza JUDr. Zdenka Altnera

Nejnovější komentáře

 • 10.07.2020 09:30
  Je to stále stejné. Komunistická strana jde svým směrem svými ...

  Read more...

   
 • 08.07.2020 12:13
  Je to stále stejný nezpůsob jednání komunistů, vůči jinými ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 22:32
  Někteří naši poslanci nesnáší svobodu projevu. Skončí jako ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 21:57
  Kritik Kadyrova zastřelen ve Vídni. Tento stát všechno prohraje ...

  Read more...

   
 • 06.07.2020 09:03
  My stále na všechny chyby, podrazy a podvody jen upozorňujeme.

  Read more...

   
 • 05.07.2020 20:18
  V každém národě se najde několik neohrožených jedinců. O smrti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

GB Putin pozvanka 200318Ruský volič a lid vždy slyší na nepřítele. Když není, je vytvořen. Putinovi pomohl vyhrát volby neexistující nepřítel. Útok ve Velké Británii je další ukázkou zvrácenosti ruského režimu. Kolik si toho EU a ostatní svět nechá ještě líbit?!

… Ve skupině vedené Kirpičovem vzniklo podle Ugleva několik set modifikací látek tohoto typu. "Žádné nově vyvíjené látky je svými toxickými vlastnostmi nemohou překonat," řekl vědec. Jednou z těchto substancí byli v roce 1995 v Rusku otráven bankéř Ivan Kivelidi a jeho sekretářka. Látku, která byla aplikována na telefonní sluchátko, vyvíjela Uglevova skupina, několikrát byl prý tenkrát vyslýchán policií. … Otravné látky se vyvíjely na zakázku sovětského ministerstva obrany, řekl Uglev. Skupinu novičok podle něj vyráběly laboratoře v povolžském městě Volsk. Podle dřívějších informací šlo o město Šichany, které je od Volska vzdáleno 13 kilometrů. Obě města jsou nepřístupná cizincům…

Philip Hammond, britský ministr zahraničí v Událostech ČT (20.3.2018): „To ruské popírání je stále absurdnější. Jednou říkají, že nikdy novičok nevyráběli. Otec a dceraPak řeknou, že ho vyrobili, ale že ho všechen zničili.“ - „Sarkastický britský humor na dlaždicích před budovou ruské ambasády v Londýně: „Zveme k večeři u Rusů. Na menu jsou poloniové i sarinové špagety i novičoková čokoláda. Kdo ví, co jsme dali dovnitř.“ Putin. Byla to reakce na ironické konstatování ruské ambasády na twittru, že „k hledání pachatele bude třeba angažovat Poirota…“ Rusko podezřívá, obviňuje druhé a vyžaduje důkazy o své vině. Když požaduje důkazy od Ruska západ, vnímá to jako urážku. Jen další ukázka, že pro Rusy nemá lidský život a neštěstí žádnou cenu.

Prezident Zeman Putinovi pogratuloval, ale zjevně mu nevadí, že nás Rusko představuje - i v očích mezinárodní veřejnosti - jako možného spolupachatele barbarského útoku na britské občany? Rusové podezřívají i Slovensko a Švédsko. Dobře, že ministr zahraničí Stropnický předvolal ruského velvyslance k vysvětlení. Pokud nevysvětlí, měla by být požadována omluva! Ruské podezření odmítla i ministryně obrany Karla Šlechtová. Skupina 27 senátorů vyzvala vládu jako celek, aby se proti ruskému tvrzení ohradila. „Vlastenecká“ SPD mlčí společně se Zemanem? Žádné demonstrace s požadavkem omluvy Ruska za urážku všech občanů ČR se nekonají. Naše demonstrování na náměstích má své hranice. Protestovat proti západu (díky němuž jsme to co jsme) je něco jiného, než proti východu (díky němuž nejsme co jsme mohli být)…

Premiér Babiš jako první český politik vyjádřil znepokojení a postavil se jasně na stranu EU a Velké Británie. EU má další možnost posílit svoji jednotu a ukázat Rusku svoji skutečnou sílu. Tu jedinou respektuje. Kdo ji nemá, nebo není ochoten či schopen ji použít, dělá přesně to, co si Rusko přeje a čehož vždy využije ve svůj prospěch, resp. ve prospěch zkorumpovaných mocenských struktur. Pák jak „zkrotit“ rozpínavé Rusko má EU dost, otázkou zda má i dost schopných lídrů tento potenciál také patřičně umět využít.

Úryvek níže ukazuje, jaká situace byla před 100 lety. I malé státy se mohou chovat hrdě a nezávisle. Dokážeme se poučit a vzchopit? Bylo by na čase, jinak se nám jiné časy mohou zase vrátit!

… Boj o kontrolu střední Evropy se nejvýrazněji projevoval mezi Čechy a Slováky v Rusku. Tito lidé však měli většinou jiné starosti a neuvědomovali si, co je v sázce netušíce, že kdosi jimi může manipulo­vat. A vlastně ani nevěděli, co se ve skutečnosti odehrává. Většina představitelů československého odboje považovala sebe sama za příliš důležité a nechápala, že se může stát vědomě či nevědomě nástrojem v rukou profesionálů, prosazujících zájmy velmocí. Základní problém - orientace budoucího československého státu a tedy otázka, kdo bu­de mít ve střední Evropě rozhodující vliv - se ztrácel v malicherných sporech a osobních konfliktech. Hlavními aktéry rozvíjejícího se dra­matu byli profesor Masaryk, podporovaný Brity a žijící ve „vzdále­ném" Londýně; mladý Beneš, sídlící v méně „vzdálené" Paříži; od­hodlaný, horkokrevný a impulzivní Štefánik, prosazující zájmy své adoptované francouzské vlasti, o nichž věřil, že se shodují se zájmy je­ho krajanů; a konečně starý poddajný kompromisnický a prostodu­chý Durich, oddaný Rusku. Ze sporu, který se rozvíjel uvnitř česko­slovenského zahraničního odboje v Rusku, viděli pozorovatelé pouze vrcholek ledovce v podobě demagogických hádek, vzájemných útoků a napadání, boje o osobní moc a různých fraškovitých vystoupení. Ale skutečné jádro problému zůstávalo ukryto v tajných dokumen­tech ministerstev zahraničních věcí a v hlavách lidí, pracujících pro zpravodajské služby velmocí. …

Josef Kalvoda, Genese Československa, kap. „Představy o budoucnosti střední Evropy. Boj o kontrolu hnutí za nezávislost“ – str. 130.

… Mezi Čechy a Slováky v Rusku, kteří aspirovali na vedoucí pozice v exilových organizacích, měly pevné místo nedůvěra, zápecnictví, jednostrannost apod. Např. vůdčí slovenský emigrant v Rusku Ivan Markovič byl kvůli spolupráci s Bohdanem Pavlů, Jiřím Klecandou a Bohumilem Čermákem a dalšími lidmi, spojenými s Čechoslovákem, terčem útoků Slováků, podporujících Štůrův spolek. Markovič psal 28. října 1916 Vladimíru Hurbanovi, dalšímu promasarykovskému Slovákovi v Rusku a zpravodajskému důstojníkovi ruské armády, napojenému na hlavní štáb, o svých „praošklivých dojmech" ze situace mezi emigranty. Markovič nemohl pochopit, kde Slováci berou svou „chorobnou ambicióznosť a megalomanii" a kdo narouboval „nadutosť i hlúposť" do lidí s nejvyššími ambicemi. „Tu v Moskvě," napsal, „vóbec každý cítí, že má moc poslat: druhého na Sibír...“. Situace je zoufalá, protože „takí sú všetci bez výnimky".

Propaganda a kontrapropaganda působily zmatek v organizaci vá­lečných zajatců a ve sdruženích, přidružených ke Svazu česko-slovenských spolků na Rusi, v němž „nikdo nevěřil nikomu". Carské vládě byly zasílány rekriminace, v nichž se lidé vzájemně obviňovali z neloajality ke státu. O chorobné atmosféře podezřívání vypovídá dopis jednoho z vedoucích činitelů Svazu příteli: „Sdílím Ti krátce fakta: Durich byl písemně označen Masarykem jako agent pro Rakousko...

Beneš byl obviněn ze spojení s rakouskou vládou Králem, který je dů­věrníkem generálního štábu atd. Za takové situace mohli mít a vždy měli převahu lidé, kteří kontrolovali tisk nebo k němu měli přístup. Mohli rozšiřovat nebo vyvracet obvinění, zatímco ti, kdo k tisku přístup neměli, museli snášet jeho zneužívání. Za těchto okol­ností byl v nevýhodě Durich, protože většina českých novin v Rusku se nacházela v rukou promasarykovsky orientovaných osob.

Josef Kalvoda, Genese Československa, kap. „Představy o budoucnosti střední Evropy. Boj o kontrolu hnutí za nezávislost“ – str. 136-137.

 

Jan Šinágl, 21.3.2018

* * *

Další ruský vědec popřel tvrzení Ruska, že nevyrábělo jed novičok

… Ve skupině vedené Kirpičovem vzniklo podle Ugleva několik set modifikací látek tohoto typu. "Žádné nově vyvíjené látky je svými toxickými vlastnostmi nemohou překonat," řekl vědec. Jednou z těchto substancí byli v roce 1995 v Rusku otráven bankéř Ivan Kivelidi a jeho sekretářka. Látku, která byla aplikována na telefonní sluchátko, vyvíjela Uglevova skupina, několikrát byl prý tenkrát vyslýchán policií.

Otravné látky se vyvíjely na zakázku sovětského ministerstva obrany, řekl Uglev. Skupinu novičok podle něj vyráběly laboratoře v povolžském městě Volsk. Podle dřívějších informací šlo o město Šichany, které je od Volska vzdáleno 13 kilometrů. Obě města jsou nepřístupná cizincům.

Otravné látky se vyvíjely v laboratořích a pokusně se i vyráběly v objemech od 20 gramů do několika kilogramů. Menší dávky se skladovaly v sejfech, větší v hermeticky uzavřeném obalu ve speciálních skladech, řekl Uglev ruskému serveru. Na otravných látkách typu novičok se podle něj pracovalo od roku 1972 do roku 1988.

… Ruský vědec tvrdí, že s nervově paralytickou látkou VX není možné si novičok splést, se sarinem a somanem, dalšími látkami tohoto typu, je záměna možná. Nejistotu ale okamžitě odstraní laboratorní testy. V Rusku podle Ugleva vzorec jedů skupiny novičok zná několik desítek lidí. Vyrobit látku mohou podle něj i na Západě. "Angličané a Němci jsou skvělí chemici, levou rukou udělají to, co je v Moskvě přísně tajné," poznamenal.

Protijed neexistuje, soudí Uglev. "S téměř stoprocentní jistotou mohu říct, že jakmile Skripala a jeho dceru odpojí od podpůrných systémů, zemřou. I teď jsou naživu tak napůl," řekl. Ještě než Mirzajanov emigroval do USA, upozornili údajně v roce 1993 s Uglevem Organizaci pro zákaz chemických zbraní na to, že na ruském území jsou zásoby nových bojových otravných látek. Organizace ale prý jejich varování ignorovala.

Ruský vědec uvedl, že se podílel na programu výroby látky Novičok

Ruský vědec Leonid Rink prohlásil, že pracoval na oficiálním programu výroby nervové látky Novičok. Rinkovo vyjádření je v rozporu s tvrzením Moskvy, která popírá, že by jed Novičok někdy vyráběla, napsala dnes agentura AFP. Vědec zároveň zpochybnil britskou verzi, že podíl na útoku na Skripalovy má Rusko.

… Rink ruské tiskové agentuře RIA Novosti řekl, že až do počátku 90. let pracoval na státem podporovaném programu produkce nervově paralytické látky Novičok. Působil prý 27 let ve státní laboratoři v nyní uzavřeném městě Šichany. Vývoj látky Novičok byl tématem jeho doktorské disertační práce. "Na Novičoku pracovala velká skupina specialistů v Šichanech a v Moskvě," uvedl.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson v pondělí kritizoval Rusko, že neustále svá tvrzení kolem látky Novičok mění. Uvedl, že Moskva nejprve popírala, že by příslušnou nervovou látku, označovanou jako Novičok (nováček), vůbec vyráběla. "Pak říkají, že ji vyrobili, ale že vše bylo zničeno. Pak zase, že vyrobili a zničili zásoby, ale část se nějak tajemně dostala do Švédska, České republiky, na Slovensko, do USA či dokonce do Británie," upozornil Johnson na různé výroky ruské strany.

* * *

LN 20.3.2018

LN Putin Schroeder 200318

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.14 (7 Votes)
Share

Komentáře   

0 #5 Horský 2018-04-01 17:21
Dvacet let nás SSSR okupoval. Jej jisté, že v letech 1968-1989 neměl i u nás stejně jako v NDR laboratoře na výrobu jedů?
Stačí se podívat v jakém stavu se pozemky
nacházely. A lež je apartatčíkům v SSSR součast pravdy. Lhali vždy, nyní i v minulosti.Nepop írali dlouhá léta např. tajný dodatek k smlouvě Hitler-Stalin 1939 než se našel v Kremlu? Nebo vraždy Poláků v Katyni a jinde? Či autencitu zelených mužíků na Krymu.Pan Zeman slíbil přivézt z ruských archívů záznamy k smrti Jana Masaryka, místo toho dostal bezcennou a dokonce jen kopii zemských listin,které jsme již měli v 7 opisech
Co ruská pravda jako jejich noviny to lež.
-2 #4 K. Mrzílek 2018-03-28 12:53
Je to stále o mentalitě Rusů. Národy pod Himalájem i v Evropě netrpěly po celá staletí Nomády a Mongoly. Tragedie Rusů je, že celá ta staletí od nějakého páteho století až po třinácté, kdy se Slované začali usazovat v úrodném Povolží, zažívali co by usedlí rolníci, díky tomu že pěstovali cosi jako pozdější obilí museli na úrodu čekat. Proto byli vystaveni neustálému napadání severnějších nomádů co nikdy usedlí nebyli. Naopak v severnějších stepích, se často přemisťovali, nezanechali žádné stavby, ani po nich nezůstali psané památky. Zato svým násilnickým způsobem života a absolutní mocí svých chánů zanechali svoji svoji mentalitu u těch, kteří trpěli jejich násilím. Ti přirozeně přejali jejich chování. Absolutní moc, carů, komunistů a obavy z přepadení. Proto patnáct vazalských států kolem pozdějšího Ruska mělo ochraňovat ruskou říši. Už před Džugašvilim /stalinem/, byly za carů přemisťány národy, již dříve se trestalo hladomory. Rozšiřovat území patří k přirozenému naturelu Rusů.
0 #3 Václav 2018-03-24 14:12
Je to náš Zeman, píší ruská media. A z lásky ho hned v den jeho příjezdu do Moskvy vítají článkem o povinné vděčnosti Československa za srpen 1968. Stížnost u
korupčníka Medvěděva? Ano právě toho, co na něho čekal u brány Hradu než našel cestu nahoru prezident Klaus s manželkou a kytičkou i obsazenými střechami ostrostřelců V Rusku podle M. stát přece media nekontroluje, tvrzení hodné satiry časopisu Krokodil. A aby ruský našinec
byl spokojen, obviní Rusko i Zemanovo dočasné království, alespoň do doby, než se lid vzchopí a bude třeba každé pondělí protestovat na Hradčanském námští jako 1989 v Lipsku ze spoluvýroby otravných plynů, protože jedině my máme zájem likvidovat vedle novinářů i rusko-britské špióny.Preziden t to omlouvá, nejsou důkazy. Kam jsme se to s posledními dvěma prezidenty dostali?
0 #2 Čečna 2018-03-22 14:06
Oni si spletli Českou republiku s Čečenskou republikou.
+1 #1 Bergmann 2018-03-22 12:26
Divné přátele má náš prezident, Putina s jedem a likvidací novinářů, ztrátu čínského přítele, ale i od něho vyznameného Fica zkrátka všichni se Hradu a smečky kolem hodí, hlavně když lze poškozovat republiku a jakoukoliv její orientaci na Západ. Ohromná je propast mezi těmi co zvonili 1989 klíči a dnešními tleskači.Budouc nost ?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)