Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.01.2021 11:13
  Greg Steube is my Congressman. He represents the district ...

  Read more...

   
 • 24.01.2021 22:23
  Velmi trefný komentář Martina Hály na téma politiky EU k Číně ...

  Read more...

   
 • 24.01.2021 20:45
  Sehr geehrter Herr Ulrich, Ich danke Ihnen für Ihr Email. Sie ...

  Read more...

   
 • 24.01.2021 13:25
  Ten agent kai aus Hannover /Kai Orac/ hlásá od 17/1 vše o ...

  Read more...

   
 • 24.01.2021 12:57
  Jestli dostal a přežil opravdu organofosfáty, bude se ...

  Read more...

   
 • 22.01.2021 20:47
  Grüezi Herr Ulrich, Gerne schliesse ich mich den Worten ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Kalendář událostí

Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Případ Petr Kramný před soudem – tentokrát jinde
středa, 29. květen 2019, 13:00
Zobrazení : 228

Případ Petr Kramný před soudem – tentokrát jinde

 

Ve středu 29. května 2019 ve 13.00 hodin bude soud projednávat, co se stalo v případu Petra Kramného. Tentokrát to nebude soud v Ostravě, ale Obvodní soud pro Prahu 5. Bude projednávat žalobu spolku Šalamoun o odpověď podle tiskového zákona na vydavatele deníku Mladá fronta DNES, kterým je MAFRA, a.s. Ten uveřejnil dne 28. listopadu 2018 v tištěném deníku a také v internetovém zpravodajství lživé informace převzaté od soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka o případu Petra Kramného. Nebylo jich zrovna málo, protože jeho lži a pomluvy tehdy zaplnily celou stranu 12.

Ve středu dne 28. listopadu 2108 na celé straně 12 v pražském vydání deníku Mladá fronta DNES, v rubrice „Rozhovor“, uveřejnila redaktorka MF DNES Ivana Lesková článek pod názvem „Kramný vraždil elektřinou. To je příčina smrti“ a s podtitulkem „Respektovaný soudní lékař zažívá těžké časy kvůli kauze Kramný. „Pochybnosti vyvolávají laici, kteří nemají dost informací,“ říká Igor Dvořáček“, který obsahuje celou řadu nepravdivých tvrzení a doslova lží o okolnostech trestní věci Petra Kramného.

K otázce, zda se soudní znalec MUDr. Igor Dvořáček nepodepsal na mediálním lynči a justičním omylu, pokud jde o odsouzení Petra Kramného (kterou je nutno vnímat v kontextu celého rozhovoru o okolnostech případu) tento soudní znalec v jeho obsahu sdělil, že sice nevypracovával posudek na zemřelé ženy Moniku Kramnou a její dceru Kláru Kramnou, ale že souhlasí se závěry znaleckého posudku svých kolegů, který viděl, že šlo o náhlé úmrtí po zásahu elektrickým proudem, a k tomu dodal, že: „Stále jsem jako jiní znalci přesvědčený, že Petr Kramný vraždil elektřinou. Pochybnosti vyvolávají laici, kteří nemají dost informací. Místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič říká médiím nesmysly. Můj advokát již v té souvislosti podal žalobu.“ Obdobné znění tohoto článku bylo uveřejněno dne 2. prosince 2018 ve zpravodajství iDNES.cz (Ostrava a Moravskoslezský kraj) pod názvem „O vraždě Kramných elektřinou nemám pochybnosti, říká znalec Dvořáček“.

Jedná se přitom o soudního znalce, který jako tehdejší přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě (předtím, nežli byl z jeho vedení odvolán), napřed odmítal obhajobě Petra Kramného zpřístupnit, a nakonec nechal zničit důležité důkazy – nekroptický materiál odebraný z těl obou zemřelých žen, uložený v tomto ústavu a důležitý pro vypracování nových znaleckých posudků, a také pro posouzení správnosti znaleckých posudků původních.

Profesní kariéra MUDr. Igora Dvořáčka (bývalého agenta StB, evidovaného v Archivu bezpečnostních složek pod registračním číslem 29541 jako kandidát tajné spolupráce a potom důvěrník StB s krycím jménem Simon) je přitom pochybná a nesnese denního světla. Kromě jeho spolupráce s bývalou Státní bezpečností totiž vyšly najevo další závažné skutečnosti, vyvolávající otazníky. Kromě plného pracovního úvazku ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde vykazoval odpracovaných 8 hodin denně, totiž jenom v roce 2016 vypracoval pro Policii ČR 477 znaleckých posudků z oboru soudního lékařství, za které mu jen v době od 1. do 26. dubna 2016 bylo vyplaceno celkem 359 tisíc Kč.

Takový enormní objem znalecké činnosti MUDr. Igora Dvořáčka, který svým rozsahem dvojnásobně překračuje i jeho nejvýkonnější kolegy – soudní znalce z oboru soudního lékařství, budí významné pochybnosti (a to i včetně vyúčtovaných a státem zaplacených hodin práce při takovém objemu podaných znaleckých posudků), neboť jej nelze reálně časově stihnout, natož vedle výkonu práce 8 hodin denně v rámci hlavního pracovního poměru ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

Není přitom pravdou, že by pochybnosti v trestní věci Petra Kramného vyvolávali laici, kteří nemají dost informací a není pravdou, že místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič říká médiím nesmysly, jak tvrdí MUDr. Igor Dvořáček. Egyptští lékaři – patologové vůbec neurčili jako příčinu smrti zásah elektrickým proudem. Při pitvě obou zemřelých žen bylo zjištěno, že vnitřní sliznice obou žaludků je rozleptána a obsahuje uprostřed černou skvrnu. Jejich žaludky byly při pitvě v Egyptě vyjmuty z jejich těl a nikdy nebyly dopraveny do České republiky a nebyly proto v České republice vůbec zkoumány. Podle závěrů egyptských lékařů – patologů nebyl prováděn test na organické jedy, mohlo se jednat o jed, který se v tělech vstřebal, a proto nemohl být odhalen.

Zásah elektrickým proudem jako příčinu smrti Moniky Kramné a její dcery Kláry Kramné vyloučili nikoliv laici, kteří nemají dost informací (jak na veřejnosti lhal v Mladé froně DNES MUDr. Igor Dvořáček), ale renomovaní soudní znalci – mimo jiné profesor MUDr. Ivo Šteiner, CSc. (místopředseda Evropské patologické společnosti a člen Světové patologické společnosti za Českou republiku), docent MUDr. Alexander Pilín, CSc. a MUDr. Zdeněk Šňupárek z Vojenského ústavu soudního lékařství, kteří vypracovali nové znalecké posudky, jejichž závěry se od většiny předchozích znaleckých posudků zásadně liší. Podle nových znaleckých posudků nemohlo dojít k úmrtí v důsledku zásahu elektrickým proudem. Místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič proto neříkal médiím žádné nesmysly, jak ho v Mladé frontě DNES lživě osočil MUDr. Igor Dvořáček, ale relevantní informace, vycházející z nových znaleckých posudků.

Ačkoliv obhajoba Petra Kramného předvídala možné zničení nekroptického materiálu a žádala proto Vrchní soud v Olomouci a Nejvyšší soud o učinění opatření, aby se jeho zničení zabránilo, přesto nechal MUDr. Igor Dvořáček nekroptický materiál zničit, ačkoliv dispoziční právo k nekroptickému materiálu nemá Ústav soudního lékařství v Ostravě, u kterého byl pouze uskladněn, zatímco oprávněnými osobami k rozhodování o tom, jak s ním bude naloženo, jsou pouze ti soudní znalci, kteří prováděli repitvu zemřelých a vypracovávali znalecký posudek pro orgány činné v trestním řízení, tedy MUDr. Marek Dokoupil a MUDr. Margita Smatanová.

Pokud MUDr. Igor Dvořáček sdělil v tisku, že zákonem není stanovena doba pro uchování preparátů z pitev, pak zamlčel, že vůbec nebyl oprávněn rozhodovat o zničení preparátů a také zamlčel, že jiné ústavy soudního lékařství (například v Hradci Králové) uchovávají preparáty z pitev zpětně od roku 1948 (a nepotřebují k tomu žádný zákon).

MUDr. Igor Dvořáček – údajně renomovaný soudní znalec, ve skutečnosti však šarlatán, podvodník a také bývalý důvěrník StB – se proto podílel na justičním omylu (přesněji: justičním zločinu), totiž na odsouzení Petra Kramného, který je podle informací vyplývajících z nových znaleckých posudků nevinen.

Znalci Dvořáčkovi ovšem nestačilo, že veřejnosti vědomě lhal, ale ještě nactiutrhačně otíral o činnost spolku Šalamou, který dlouhodobě poukazuje na nesrovnalosti a lži v případu Petra Kramného a snaží se prokázat jeho nevinu.

Spolek Šalamoun proto vyzval vydavatele deníku Mladá fronta DNES, kterým je akciová společnost MAFRA, k uveřejnění odpovědi podle tiskového zákona a když se tak nestalo, podal žalobu k soudu. Obvodní soud pro Prahu 5 bude žalobu spolku Šalamoun projednávat ve středu 29. května 2019 ve 13.00 hodin. Jednání, které je veřejné, se bude konat v jednací síni číslo 7 ve 2. patře v budově justičního paláce, budově F na adrese Praha 5 – Smíchov, náměstí Kinských 5.

Celý text žaloby je k dispozici zde: žaloba o tiskovou odpověď

Spolek Šalamoun zve širokou veřejnost k účasti na tomto veřejném soudním jednání, při kterém by měly být odhaleny některé detaily podvodné manipulace s některými důkazy v trestní věci Petra Kramného.

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun

John Bok, předseda

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.

místopředseda

Václav Peričevič, místopředseda