Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.03.2024 15:44
  Co jsou tedy ty důvody? Mám nějaké vlastní životní plány, je ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 08:30
  Mluvčí Navalného Kira Jarmyšová řekla, že na pohřeb by ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 08:18
  „Poslední dva roky ujedla inflace z každé koruny 37 haléřů. Teď ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Iustitia Bohyne justice a nebeMapa exekuci CR genocidaExistuje taková jedna teoretická poučka, kterou považuji stále více za pravdivou. S dovolením ji uvedu. V právnických učebnicích o ni nenajdete vůbec nic.

Právo (jako systém) je produktem a proto i nástrojem aktuální společenské koncepce. Hlavní (nepsanou) funkcí práva (skutečné právní praxe), je chránit společenskou koncepci, jaká reálně je, před nekoncepčními změnami. Pokud tuto funkci systém práva plní, poté právo funguje. Pokud je reálná společenská koncepce založená na rozsáhlém kriminálním základě, systémovém porušování psaného práva a kryptofašismu, jako nástrojích nezbytných pro výkon moci nad lidmi, poté JEJÍ právní systém toto vše především v důsledcích chrání a nikoliv odstraňuje. A pokud tak činí, tak právo funguje správně a nikoliv nefunguje (!).

Právo "si může dovolit" odstraňovat a řešit ve společnosti jen takové prvky, které jsou pro její reálnou koncepci, jaká aktuálně je, zbytné a postradatelné. To, co psané právo deklaruje, není vůbec podstatné. Je to taková klamavá reklama pro lidi. Podstatné jsou pouze celospolečenské (koncepční) důsledky jeho prosazování. Snad to i v někom jiném nějak zapracuje ve vztahu k těm VŠEM "právním řešením současné situace".

 

MUDr. Jan Vavrečka, PhD. 2.5.2022

***

Hlavní funkcí práva je (má být, v teorii, což se zdánlivě nebo zčásti i děje, jak kdy a kde),  bdít nad uplatňováním a dodržováním zákonů a pravidel, které si společnost zformulovala a vytyčila jako své krédo a které všem svým příslušníkům vnucuje v zájmu spravedlnosti, pořádku, funkčnosti, rovného zacházení a měření atd., ale i udržení moci vládnoucí třídy, tj. společenského zřízení, "koncepce" a bohatství elit. Co psané právo deklaruje a předepisuje je v praxi ovšem převraceno, obcházeno, překrucováno, rozvraceno. Problém se "systémovým porušováním" těchto pravidel je, že toto je případ od případu jiné, nevyzpytatelné, pokřivené a znamená de facto anarchii, která rychle změní doprovodný a vlastně všudypřítomý útisk v tyranii, deformace, justiční zlo, vykonstruované lžiprocesy, zotročení lidí, teror, uvržení národa do válek, bídy, nemocí, a v důsledku toho všeho k všestrannému úpadku. ...

 

Thomas Schmied, 12.5.2022

***

Vážený pane Šinágle, 

 

zasílám Vám pro informaci a na ukázku ROZSUDEK (19.4.2022) na odškodnění a ODVOLÁNÍ (4.5.2022), jaká je v Česku justice, když někoho sprostě obviní, jen aby měli policisté a st. zástupce nějaký "výkon" a to bez trestu. MSp se ani nenamáhá tento trestný čin státního zástupce nějak odškodnit.

Tento stát, SZ a policie, troufnu si říci, je komunisticko-fašistický, stát kde neplatí zákony a  kde se st. zástupci chovají mnohdy jako gestapo - beztrestně  a obviní kohokoliv. To, že není demokratický, je již vícekrát prokázáno. Je to důsledek  dohody v r. 1989 mezi chartisty a komunisty. Nebyla to žádná "revoluce“, ale vzájemná dohoda, jejíž následky pociťujeme dodnes.  

Stát, kde jsou dodnes součástí trestního řádu zločinecké tzv. „Benešovy dekrety", odkazuje na ně při restitučních rozsudcích, je na ně ještě "hrdý", a který se za napáchané zlo nedokázal plně omluvit,  kdy ani nemá vůli a zájem, nepatří do společenství demokratických zemí EU. 

 

Josef Hron, 12.5.2022

***

Další děsivou ukázkou je článek Václava Budinského, spisovatele a předsedy Společnosti pro právní stát: Chráníme dostatečně whisteblovery? (LN 12.5.2022).

Dne 11.5.2022 jsem vypovídal na PČR Beroun, jako obviněný, ve věci dobrovolné dražby mého domu. Právní zmocněnkyně věřitelů Heleny Vondráčkové a Martina Michala, Mgr. Jana Gavlasová, se nedostavila ani neomluvila. Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš si vymýšlí další, ničím nepodložené exekuce – spis má snad už cca 500 položek, že to ani pomalu nelze stíhat vše přečíst?! Právě byla na mne uvalena další exekuce za nesplnění dávno splněného.  Exekuční soud OS Beroun vše schvaluje, aniž by oprávněnost exekuce kontroloval. Stejně tak exekutor akceptuje nové návrhy věřitelů. Ti právě podali podnět k MS Praha pro neoprávněnost sídla dvou spolků v mém bývalém domě, kde stále bydlím…

Zaplatil jsem 2 miliony korun za poškození „dobré pověsti“ veřejně známých osob, 700.000 korun státu za „spravedlnost“ (opakované, max. pokuty soudního exekutora), ztrátou rodného domu, poškozením zdraví a pořád to není dost. Zřejmě to bude dost, až budu umlčen, nebo nebudu, až nebude kde brát, resp. krást. Je to válka. Bitvy k ní patří  - i ty soudní.

Taková je cena za svobodu slova a právo veřejnosti na informace v České republice. To si nedovolili ani fašisté, aniž bych jejich zločiny ani v nejmenším relativizoval. Žijeme ve zločinném, korupcí prohnilém státě, jehož hnilobu kryje „demokratické ošacení“. Otázkou je jak dlouho si to občané nechají líbit a kolik toho je země schopna ještě unést a vydržet?

***

Z knihy „Zničte to, nebo to zničí vás…“, mrazí. Nedělejme si iluze, že se situace o moc zlepšila

*** 

J. Š. 13.5.2022

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy. 30 let života v totalitě, 20  let v demokracii, 20 let v postotalitě.

2012: Nechte psát Šinágla – 2021: Umlčte Šinágla!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)