Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...

   
 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Krvave zeme avers 2022Krvave zeme revers 2022Aktualizováno 12.11.2022: Výročí VŘSR: Legalizovat komunismus je to stejné, jako legalizovat sodomii

***

Děsivé čtení na str. 42 -73 o hladomoru na Ukrajině. Nepřekvapuje, že dnešní vláda Ruska v těchto zvěrstvech a zločinech proti lidskosti pokračuje. 

***

„Ruská duše, již jedem tyranie a pověr otupuje její světský i duchovní pán, při svém procitnutí zjistí, že nevládne žádným jazykem, že je jako obludné, přerostlé dítě, jež se napřed musí naučit funkčnímu myšlení a artikulované řeči.“   

***

Další citáty z Revolver Revue 10/2022:

„Třeba předrevoluční autory, Čechova a Bunina, jsem vždy četl bez vší té hrůzy, co Rusko páchalo a páchá. Ruská literatura ale mokvá krví, a to už od časů dejme tomu Varlama Šalamova.“

***

„Když letos Rusové pod záminkou denacifikace vtrhli na Ukrajinu, namátkou jsem si po různu četl v Dostojevském. Jeho ponory do ruské duše – uťápnuté a ukřivděné i zpupně nabubřelé, zběsilé a sentimentálně pažravé – mi najednou připadaly ještě výmluvnější.“

***

"Každá kultura má významný podíl na pozitivních i negativních rysech národa, zrcadlí je, poznává i vytváří. To skutečně zvrácené ale přináší až ideologie.“

***

„Má-li ale současná válka na Ukrajině vedle vší destrukce, kterou způsobuje, vést i k paralýze a degradaci všech estetických hodnot, jež ruská literatura bezesporu představuje, je katastrofa dokonána zcela, na všech polích.“

***

V tomto věku vědění zůstává naše účastná imaginace, u níž jedině můžeme doufat v triumf svornosti a spravedlnosti, zvláště hluchá k informacím, byť jsou zprostředkovány sebepřesněji a sebebarvitěji.“

***

„Lze říci, že století dvacáté započíná válkou, jež navozuje výbušný neklid v mravním hrobě, a zněj tak může vzejít nový politický organismus a nahradit gigantický, obávaný fantom. Přízrak ruské moci, zastiňující svou fantaskní rozlohou stolce Střední a Západní Evropy, byl po celé století usazený na náhrobním kameni autokracie…“

***

„A především na Evropu přes překypující hroby ruského lidu stále s nevysvětlitelnou úporností zírá dno sešlé, prastaré, stoleté strašidlo ruské moci. Toto obávané, podivné zjevení, ježící se bajonety, ozbrojené řetězy, ověšené svatými obrázky – zjevení nikoli z tohoto světa.“

***

„Dosud nikdy neměl západní svět příležitost podívat se tak hlubokjo do černé propasti, oddělující bezduchou autokracii – jež předstírá, že je arbitrem Evropy, a dokonce tomu sama věří – od nevzdělané, vyhladovělé duše jejího lidu.“

***

„Vláda svaté Rusi, přisuzující si výsostné právo mučit a vraždit své podanné jako nějaká shůry seslaná metla lidstva, se k těm, jež nechala ve stínu svého panování naživu, chová s nesmírnou krutostí. Nejhorší zločin proti lidskosti, jehož se onen systém dopouští a jenž se nyní krčí za obřími hromadami znetvořených mrtvol, je ovšem bezohledné ničení nesčetných myslí. V jeho stopách se věrně táhne nejstrašnější hrůza světa – šílenství. Některé z nejlepších ruských hlav se po marném zápase s onou kletbou nakonec vrhly oné beznadějné despocii k nohám, jako se člověk trpící závratí vrhá do propasti.“

***

Existovaly i jiné despocie, ale žádná z nich nebyla ve své hanebnosti tak zlověstně fantaskní a nezažila tak strašlivě nedůstojný začátek konce. Úžasné přitom je, jak tuhý kořínek má mýtus o její nezdolné síle.“

***

„Ona despocie nemá ani evropský, ani orientální původ; a navíc se zdá, že nevychází ani z institucí, ani z nerozumu tohoto světa. A právě tato její nelidská podstata budí úžas. Působí dojmem čehosi nadpřirozeného, jako jakási kletba z nebes, sestupující v temnotě věků na nezměrné lesy a stepy, jež se němě rozprostírají až k okrajům…“

***

„Ruská duše, již jedem tyranie a pověr otupuje její světský i duchovní pán, při svém procitnutí zjistí, že nevládne žádným jazykem, že je jako obludné, přerostlé dítě, jež se napřed musí naučit funkčnímu myšlení a artikulované řeči.“   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #1 Jan Šinagl 2022-11-14 21:10
Tohle Rusové nikdy nemůžou porazit!

twitter.com/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)