Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Staromak Pavel 25.1.2023Ghandi jednotlivec

Aktualizováno 12.1.2023:Václav Havel: „Všichni jsou vychcánkové, všichni kradou, všichni volili komunisty, ale na mě si delegovali svoje svědomí a na Junka si delegovali svoje zlo. Celý je to ujetý a sere mě to...“ - Je mylná představa, že presidenta volí voliči – volí ho zaúkolovaná média. JŠ

Aktualizováno 31.1.2023: Jsem rád i za prohru, máme klid, říká Babiš. Chce si dát politický detox

Naši příznivci také nechodili na jeho mítinky, nenarušovali je, neuráželi Petra Pavla a jeho podporovatele z řad pětikoalice, nekřičeli tam. My jsme naopak neustále čelili útokům od příznivců generála Pavla. Nás uráželi, kolegům rozbili okno, propíchali pneumatiky, dehonestovali nás před celými třídami dětí... Kdyby na prezidenta republiky kandidoval Putin vůči Babišovi, tak přede mnou média upřednostní i toho Putina. Ta nenávist je fakt šílená. Ať mi už ale někdo vysvětlí, v čem jsem takové zlo? Proto, že jsem nekradl, že jsem nechtěl dělat kšefty s tradičními stranami? Teď Babiš zmizí a uvidíme, o čem se bude mluvit a psát bez Babiše.

***

Úvahy T.G.Masaryka: "Kdo náš veřejný život trochu pozorněji sleduje, potká se také se zvláštním typem intrikantů. Intrikaření otrávuje celý náš společenský život. Vzhledem k tomu, že nemohou být lvi, stávají se liškami, protože nemohou být žádní hrdinové, stávají se lokaji pomáhají si lokajskou mazaností. Ideálem těchto lidí je politika. Často slyšíme dokonce i důvod této bezcharakternosti: Malý národ by si nemohl jinak pomoci, musí  žebrat a intrikovat." (T.G.Masaryk, Česká otázka, citováno podle Emanuela Moravce, Konec Benešovi Republiky, str. 30)

***

„My nejsme národ fašistů, my jsme národ statistů.“

 ***

Aktualizováno 29.1.2023: Vláda sedí na koni, který neposlouchá. Kandidát nepřichází, ale je stvořen.

Aktualizováno 27.1.2023: Připomeňme si KÁZÁNÍ katolického kněze, bohemisty, lingvisty a pedagoga prof. Petra Piťhy z roku 2015 – je stále aktuální!  V letech 1992 – 1994 zastával post ministra školství. Později se stal proboštem Kolegiální kapituly Všech svatých na Pražském hradu. Žena je žena a muž je muž, tak jako černá je černá a bílá je bílá. Budeme-li popírat jejich přirozenost, vznikne šeď, ve které se ztratíme a zahyneme. 

 

"Kdybychom chtěli pravdy o Bohu zodpovědět vnější moudrostí, bylo by to k smíchu nikoliv pro nedostupnost věci, ale pro nerozumnost člověka. Žádné slovo nemůže vysvětlit nadpřirozené věci." - „Tajemství kříže překračuje smysl rozumu a přesto má nadpřirozenou moc." - "Vůbec by nebylo třeba vykládat učení, kdyby zářil sám náš život. Nebylo by třeba brát na pomoc slova, kdyby dostatečným svědectvím, byly naše činy."

sv. Jan Zlatoústý

*** 

"Nejvíc ublížíme sami sobě, když se budeme starat jen o sebe."

Václav Havel

***

Dědictví: Vymírání lidského rodu na zemi – toto je příběh dědictví, které zanecháme budoucím generacím

***

Zakázal bych mediální propagandu – "ticho léčí", uzdravuje a obnovuje vládu zdravého rozumu. Vůbec nelze vyloučit, že mediální, jednostranný teror, kdy média považují voliče za snadno manipulovatelné osoby, přinese opačný výsledek. Mohou tak nevědomě pomoci pozvednout úroveň mediální nevzdělanosti většiny obyvatelstva, ke které dosud masivně přispívají. JŠ

S nadsázkou lze říci, že dav na „Staromáku“ připomíná demonstraci z Února 1948. Lidé také v nadšení přišli, aby se potom o to více divili. Netušili tenkrát ani dnes, jak je jejich myšlení a chování ovlivněno "jednostranickým" mediálním terorem. Zdravý, selský rozum je upozaděn. Účastníci vykonávají vůli jiných, aniž tuší. Ne nadarmo patříme k mediálně nejméně vyspělým zemím EU. Vskutku "jednotná kulturní fronta" v novém provedení. Totalitní manipulaci nahradila "demokratická".

Bylo symbolické, kdy včera na TV PRIMA gen. Pavel předal čl. 5 NATO Babišovi jemu odpovídající formou nenabídl - v klidu, kultivovaně, jen se urychleně ohnul před Babišem a ceduli opřel nedůstojně o Babišův pultík. Budilo to dojem mít vše rychle za sebou a jen „odškrtnout“ část marketingového plánu. Na Seznamu.cz a Novinkách.cz neustále vyskakuje vlevo nahoře fotografie Pavla… Marketéři jsou nejvíce zaměstnaní „voliči“. Nezapomínejme, že gen. Petr Pavel sloužil v kontrarozvědce v době, kdy byla plně pod kontrolou GRU. Ta si v těchto věcech nenechala, v té době, ani dnes nic ujít, co by mohla později využít pro své záměry a cíle. Předpověděl jsem účast Babiše v ČT na debatě. Troufám si předpovědět i jeho vítězství ve víře, že "mediální masáž" se minula účinkem. Docílila opak, a že na tom nejsme ve věci zdravého, selského rozumu zas tak špatně.

Dnešní přesvědčivé vítězství Babiše v debatě na TV Nova by tomu nasvědčovalo. Syndrom novodobého armádního generála Jana Syrového (vyhraje za nás válku a ochrání nás) přestává fungovat. Podobné debaty mají být především o hodnotách a příčinách jejich ztráty. Mravní témata a hlavní problémy společnosti zůstaly tabu - soudní exekutoři, justice, opatrovnická péče, korupce, klimatické změny, kolaps kvality výchovy a vzdělávání. Je třeba řešit příčiny, ne marně jen následky. To má president především iniciovat. Práce na generace, pokud nám dříve neudělí pořádnou a citelnou lekci příroda. Země není „nafukovací“!

***

ČRoPlus 14.1.2023 – 6:33 hod. - https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2023-01-14  Petr Hartman (od 6:34.50 hod.): Češi se nezměnili, ale svět kde žijí. Práce, domů, útěk na chalupu protože venku číhá pouze nebezpečí, jako jsou nemoci, drahota a uprchlíci. Proč stejně nešťastné nejsou ostatní národy Evropy, když čelí stejným potížím. Česko prochází krizí a zkouškou, jak si lidé dokážou poradit s vlastním životem?

***

Velké věci začínají upřímným úsměvem, vírou v sebe, ne úsměšky a plebejským pomlouváním druhé strany. Volby budou další zkouškou občanské (ne)vyspělosti. Vůbec nelze vyloučit, že mediální, jednostranný teror, kdy média považují voliče za snadno manipulovatelné osoby, přinese opačný výsledek.

Patříme k mediálně nejméně vzdělaným zemím EU

Je to umocněné naší povahou a naší minulostí. To usnadňuje mediální manipulaci. Jsou cíleně oslovovány pudy, emoce a nenávist, které upozaďují normální, zdravý selský rozum. Zoufale nám chybí skutečné elity, které jsme si sami, už od roku 1918, postupně likvidovali. Chybí nám morální vzory, kdy lidé přebírají pouze jeden „vzor“, jiné, ve velké většině, neznají, nemohou. Neznáme cizí řeči, jiné kultury. O to více si myslíme, že jsme „pupkem světa“. Na české plebejství, provincionalismus a maloměšťáctví, upozorňovali už F. Palacký, K.H.Borovský, TGM i A. Švehla.

***

Intervence: Babiš i na mě působí jako červená na býka, ale naše chování vůči němu to neomlouvá

Jeho slovenský přízvuk parodujeme stejně zle, jako se kdysi parodoval přízvuk Romů anebo ještě dřív „moušlování“ židovské a německé menšiny. Napadání jeho předvolebních shromáždění je už několik let něco, čemu moje bublina tleská, ačkoli „jeho“ přívrženci to „našim“ politikům dělají mnohem, mnohem míň.

První reakce, kterou mi můj Twitter ukázal pod zprávou o jeho rozumném rozhodnutí ukončit kontaktní kampaň, protože se agresivita jeho odpůrců stupňuje, zněla „nekňuč, mr*ko“. A obhajovat svoje chování důkazy o tom, že se ti druzí chovají stejně, je pitomost. S nimi nic neuděláme. Se sebou bychom mohli.

***

Vše začíná kvalitní výchovou a vzděláním

Nepotřebujeme vysokými školami vyprodukovanou, masovou „elitu“, ale skutečnou, která většinu „potáhne“. Nemáme ji jako malý národ nazbyt. Nevzniká jen vzděláním, ale především genetickým základem. V naší zemi je silně oslaben.

I proto máme armádu, která za 100 let, na svém území, nikdy své obyvatelstvo nechránila a za svobodu země nebojovala. Švejkování se nám stalo vlastní, jako ten nejlepší způsob jak přežít. Ukrajinci nám připomínají, jak se má chovat skutečný národ, který spojuje myšlenka na svobodu a nezávislost. Jsou základem všeho.

Vše už vymyslel Tomáš Baťa – jak budovat člověka a firmu.  Je nám třeba nového „světla“, jak symbolicky ukazuje úvodní fotografie ze Staroměstského náměstí v Praze, ze dne 25.1.2023. Je třeba jej „rozsvítit“ v nás samých.

***

Josef Dobrovský 1824: “Nesmíme se chlubit vylhanými dějinami. Nám stačí to, co je v našich dějinách pravdivé. Lži bychom měli přenechat těm, kdo kromě lži nemají ničeho jiného.“

 

Jan Šinágl, 26.1.2023

***

Rozdělit Ukrajinu.“ „Poslat tam vojáky.“ Jeden a ten samý člověk? Proč tyto vztahy média nerozebírají?!

Pavel versus Babiš, o zotročování voličů a volbě menšího zla

KVH 24.1.2023: Diskutoval jsem s Danuší Nerudovou

O pravosti podpisů podporovatelů prezidentských kandidátů měla rozhodovat firma se sídlem na Kajmanských ostrovech ?! Bude volba neplatná?

Dnes by se můj táta dožil 101 let…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-1 #6 Jan Šinagl 2023-02-09 11:42
Tohle je neuvěřitelně silné. Tohle by měl vidět každý občan ČR.

twitter.com/.../...
-1 #5 Jan Šinagl 2023-02-09 10:08
Rusové přilepili živé dítě k mrtvé matce a nastražili granát.

„Naši vojáci tam našli mrtvou ženu, ke které orkové (hanlivý výraz pro Rusy) přilepili izolační páskou dítě. Bylo naživu, plakalo. Ukrajinský voják se k němu naklonil a odřízl pásku. V tu chvíli explodoval granát nastražený mezi matku a dítě,“ vylíčil Reznikov tragickou událost.

„Takže se ptám, jaká úroveň eskalace je ještě nutná?“ dodal ministr.

novinky.cz/.../...
-1 #4 Jan Šinagl 2023-02-09 10:06
Volodymyr Zelenskij v britském Parlamentu: „My máme svobodu, dejte nám křídla, abychom ji mohli chránit“. „V Británii je král pilotem letectva a v dnešní Ukrajině je každý pilot letectva králem.“ „Až společně zvítězíme, každý agresor bude vědět, co ho čeká, pokud zaútočí na mezinárodní řád.“

www.wn24.cz/.../
-1 #3 Jan Šinagl 2023-02-09 09:58
Spíše bych řekl, že Zeman je mravní dement, který jako plebejec oslovil plebejce.
Sebeovládání presidentky Čaputové je hodno obdivu. Střet primitivnosti, nenávisti a nízkých pudů s kultivovaností.

twitter.com/.../...
-2 #2 Jan Šinagl 2023-02-01 07:01
Bez komentáře, aneb jak (ne)závislí novináři oslavují s gen. Pavlem...

twitter.com/.../...
-3 #1 Jan Šinagl 2023-01-28 09:14
Na volebních lístcích jsou čísla 4 a 7. V numerologii jsou symbolem opozice - dvou bodů, ve kterých dráha Měsíce protíná ekliptiku. Říká se jim měsíční uzly, Rahu a Ketu nebo Dračí hlava a Dračí ocas. To přesně symbolizuje současnou kampaň - dva proti sobě stojící tábory a vzbuzování emocí. Je příznačné, že v současné době "rozdělené společnosti" se do druhého kola dostali kandidáti právě s těmito čísly. Náhoda neexistuje.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)