Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Hunatova Matka diplomatkaStasek Miroslav a diplomateNičivý koktejl osobních zájmů a široce rozmáchnuté korupce je neštěstím a bolestí našeho státu. Každým rokem končí miliardy z rozpočtu na soukromých účtech jednotlivců. Korupce má silný vliv na rozhodování vládních i komunálních politiků a snižuje životní úroveň každého z nás. Zasahuje do všech článků státní správy, od stavby silnic a dálnic až po zdravotnictví.

Nejde jen o finanční dary, formy korupce jsou různé, od hotovosti přes placené výlety, luxusní dárky, výhodné zakázky či udělené dotace až po lukrativní místa v dozorčích radách či státní správě, v rámci níž patří velvyslanecké posty k těm nejoblíbenějším.

Zde to ale nekončí. Každý nově jmenovaný náměstek, vrchní ředitel a někdy i „pouhý“ ředitel si vybere pracovnu a sekretariát, nechá si pořídit nové vybavení, přivede si své asistenty. A zejména v případě ministerstva zahraničí začne cestovat. Skokově naroste počet inspekčních, kontrolních a dalších služebních cest. Ke konci volebního období se pak z těchto pracovníků obvykle stávají velvyslanci.

Personální změny se dějí ve prospěch jednotlivců, nikoliv ve prospěch věci. Můj pohled na fungování státní správy vychází ze skutečnosti, že jsem pracovala 30 let na ministerstvu zahraničních věcí, od prosince 1989 do července 2019. Za tu dobu se tam vystřídalo třináct ministrů. Dovolím si je a jejich stopu stručně připomenout.

Mezi nimi – nebudu jmenovat – i jednoho bývalého matematika, který si spočítal, že bude výhodné koupit v zemi svého působení byt a ten pronajímat. V bance si zařídil úvěr, za který ovšem ručil bezpečně: budovou zastupitelského úřadu.

Až na velvyslance to dotáhl třeba bývalý zaměstnanec ministerstva obrany, který rád holdoval alkoholu a v opilosti obtěžoval podřízené mladé ženy a dožadoval se jejich přízně. Byla jsem osobně svědkem takového chování, stěžovala jsem si na ministerstvu, ale byl chráněncem ministra, takže se nic nestalo.

Jiný nově dosazený ředitel objížděl ambasády a zjišťoval, která nemovitost ve vlastnictví státu by se dala výhodně prodat. Samozřejmě veškeré stavební a jiné finančně zajímavé zakázky získávaly firmy blízké vedení ministerstva.

Po těchto intenzivních letech nastalo klidné období pod vedením lidoveckého ministra zahraničí Cyrila Svobody (2002-2006). Nicméně i on si přivedl „své lidi“, kteří za svou stranickou aktivitu a loajalitu byli odměněni zajímavými posty.

Dokonce prohlásil, že je v Evropě běžné, že se bývalí politici stávají velvyslanci. To ovšem neodpovídá skutečnosti. Civilizované země tohle nepraktikují vůbec anebo jen výjimečně.

Přísná pravidla platí i pro počet nových pracovníků, které si ministři smějí s sebou přivést, obvykle jde o jednoho náměstka a osobní asistentku. V naší praxi šlo ale i o desítky nových pracovníků.

V roce 2014 vyslali sociální demokraté do čela naší diplomacie Lubomíra Zaorálka, ten do role prvního náměstka jmenoval svého oblíbence Petra Druláka. Společně provedli revizi naší zahraniční politiky, reorganizaci a masivní personální změny jak v ústředí, tak v zahraničí.

Z české zahraniční politiky odstranili agendu lidských práv a novou, i když neoficiální prioritou se staly zájmy Moskvy a Pekingu. V čele ministerstva stanul rekordní počet náměstků, dokonce se pro ně museli najmout noví řidiči.

Do zahraniční služby byla přijata více než stovka nových pracovníků, řada z nich bez ověření potřebné kvalifikace, stačila výjimka udělená ministrem. Blížilo se totiž spuštění zákona o státní službě, proto do státní sféry zamířili členové nejen sociální demokracie, ale ve velkém počtu i členové dalších vládních stran a hnutí.

V několika případech bylo výběrové řízení zmanipulováno ve prospěch vedením doporučených kandidátů. Jeden vedoucí pracovník kupříkladu natolik podlehl opojení z vlastního řidiče a vlastní důležitosti, že se do Černínského paláce nechal vozit z Toskánského paláce; tedy na vzdálenost tří set metrů.

Česká diplomacie zřídila funkci zemědělských diplomatů, mezi velvyslance se zařadili také policisté a vojáci ve výslužbě. Na úkor politických odborů posílila sekce ekonomické spolupráce, tento krok ovšem ne vždy přinesl proklamovaný užitek.

Pojetí podpory ekonomiky a obchodu v zemanovském duchu se rozhodně neosvědčilo. Ekonomická diplomacie je sice důležitou součástí zahraniční politiky každé vyspělé země, ale její úspěch se neodvíjí od počtu vyslaných obchodně-ekonomických diplomatů. Řídit se má podmínkami v jednotlivých zemích a má být do detailu promyšlená a konkrétně cílená, šitá na míru.

Velvyslancem výměnou za protislužbu

Úsměvný případ nastal, když jedním z nejvyšších ministerských úředníků byl jmenován člen ČSSD, který se dříve ucházel o přijetí do zahraniční služby, avšak neuspěl při vstupních pohovorech. Po dvou letech na svoji vysokou funkci rezignoval a stal se velvyslancem.

Na pozici náměstka ministra byl katapultován sociální demokrat Jakub Kulhánek. Poté co vstoupil v platnost zákon o státní službě, musel odejít pro nedostatečné jazykové znalosti, zakrátko se ovšem vrátil jako ministr, i když jen na několik měsíců, aby odtud zamířil do zahraničí jako velvyslanec. Sám se navrhl a sám se schválil s využitím ministerského práva udělit výjimku bez udání důvodu.

Černínský palác převzal v říjnu 2018 na tři roky Tomáš Petříček. Ke všem výzvám, které se zde navršily, se postavil čelem. V době, kdy do jeho kompetencí bezprecedentně zasahoval prezident Zeman, se mu podařilo nasměrovat českou zahraniční politiku opět k západním spojencům a až na pár výjimek dosadil na vedoucí pozice profesionály.

Současný ministr zahraničí Lipavský si vede dle mého názoru skvěle, jak na poli zahraniční politiky, tak v praktických organizačních a personálních záležitostech.

Dosavadní praxe, kdy ministr jmenuje do důležitých funkcí své stranické kolegy, má kromě deformace státní služby a přímých finančních ztrát také citelný dopad na kariérní diplomaty, pro které je naprosto demotivující.

Není divu, že řada nadaných, kvalitních a kvalifikovaných mužů a žen poté, co si uvědomí, že nemají jistotu kariérního postupu, odchází do privátní sféry.

Hlavní hodnotou české diplomacie jsou přitom právě její diplomaté; zvedeným postsovětským politikařením je ale ztrácíme. Bylo by více než žádoucí, aby se naši diplomaté konečně dočkali kvalitního zákona o zahraniční službě, který bude brát v úvahu veškerá specifika práce v zahraničí.

Zvláštní kapitolou je pak obsazování velvyslaneckých postů. Z neznámých důvodů se u nás zabydlel zvyk z bývalých politiků nebo vysokých státních zaměstnanců udělat velvyslance. Do procesu jmenování velvyslanců rádi zasahují členové vlády, poslanci i senátoři, v nedávné minulosti dokonce i poradci prezidenta.

Podle ústavy kandidáta na tento výjimečný post schvaluje vláda a svým podpisem stvrzuje předseda vlády a prezident, to ovšem neznamená, že mají politici ministrovi zahraničí nabízet své stranické kolegy nejlépe výměnou za protislužbu.

Státní služba, aby mohla fungovat, musí být nadstranická, nemůžeme si dovolit neustále začínat od nuly, je to drahé a neefektivní. Kariérní nejistota vede k nervozitě a napětí na pracovišti, vytváří nepříznivé pracovní prostředí. Zvyšovat platy není řešení.

Pevná pravidla měl přinést nový zákon o státní službě, dokud ovšem bude dovolovat výjimky, lze pravidla snadno obcházet, jak také v praxi vidíme. Pokud ve státní správě budou i nadále převládat stranické zájmy nad odborností, potřebných změn k lepšímu se nedočkáme.

Celý článek>

***

P.S.

Fotografie vpravo nahoře – uprostřed bývalý státní tajemník MZV ČR Miroslav Stašek. Dnes velvyslanec ČR v USA - za vědomé krytí korupce a podvodů na velvyslanectví ČR v Maroku. JŠ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)