Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.10.2019 16:59
  O kom se u nás nemluví. „První povinností vlády je chránit ...

  Read more...

   
 • 13.10.2019 16:57
  I za normalizace jsme to dokázali. 200.000 tisíc. Tolik se ...

  Read more...

   
 • 11.10.2019 14:46
  Někdy mě ty emoce, v tomto případě pláče, připomínají průvod ...

  Read more...

   
 • 10.10.2019 18:20
  Budování bez morálních základů buduje vždy jen zkázu.

  Read more...

   
 • 10.10.2019 18:17
  Dnes se dá říci, že hodně věcí komunisté "vybudovali" verbálně.

  Read more...

   
 • 08.10.2019 16:45
  Náš národ je bez paměti a bez zájmu. Hlavně, že je co ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Kapsch

Východní příboj, aneb diktátorství absolutní moci: „Totalita stojí na nedobrovolnosti a násilí. Na veřejném a skrytém donucování, donášení a udávání. Zabíjí a LN PZ Spolunamoceni 150319osočuje lidí s jinými názory.  Typické je devótní plnění příkazů „shora“. Jsou to občané, jejichž víra a přesvědčení blokují a umlčují uvažování. Takové lidi totalita vyznamenává a povyšuje.“ K.Mrzílek

* * *

Tak máme před sebou další znamenitě medializovanou trestní kauzu „Kapsch“, do které je postupně „namáčeno“ stále více lidí a stále více lidí ji také komentuje (mnohdy škodolibě, „přejícně“ a nenávistně). Protože však mnozí přemýšliví občané již pochopili, že představy policistů a státních zástupců nenaleznou vždy odpovídající pochopení soudů, pak po dosavadních zkušenostech je nedůvěra k této předběžné manipulaci veřejným míněním zcela na místě. Oprávněné pochybnosti o objektivitě postupu policistů a státních zástupců nerozptýlil ani rozhovor s nejvyšším státním zástupcem JUDr.Pavlem Zemanem, uveřejněný na Seznamu.cz dne 11.3.2019. Pan nejvyšší státní zástupce totiž evidentně nezvážil dopad svých slov, protože některé své posluchače doslova šokoval.

Před krátkým časem totiž prohlásila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, že ročně je stíháno cca 40 000 lidí a zhruba 4% z nich je u soudu zproštěno viny. Bez velké námahy je tedy možno zjistit, že podle jejího tvrzení je ročně zproštěno viny cca 1600 osob, což je děsivé číslo, když si uvědomíme, co všechno tito lidé museli podstoupit a jak jim to v osobním i profesním životě uškodilo. Pan nejvyšší státní zástupce však tento údaj upřesnil tak, že se stal ještě děsivějším. Pokud budeme předpokládat, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a statisticky podložené, pak ročně je stíháno cca 210 000 osob, z toho pouhá 1/3 končí u soudu (tj.cca 70 000 osob). A z této 1/3 je podle jeho slov  pětiprocentní „odpad“, spočívající ve zprošťujících rozsudcích. Zprošťující rozsudky se tedy netýkají pouhých cca 1600 osob, ale cca 3500 osob (tj. „odpadu“), což je více jak dvojnásobek toho, co uváděla paní JUDr.Lenka Bradáčová.

Vysvětlení tohoto doslova tragického čísla bylo možno nalézt v dalších slovech pana nejvyššího státního zástupce, který doslova uvedl:

 „Berte to tak, že je to přirozené, když děláte nějakou práci, tak sbíráte zkušenosti. A možná i ty nasbírané zkušenosti mohli kolegové využít v případu z minulého týdne.“

V civilizovaném právním státě je nepřípustné, aby trestní řízení sloužilo k právním experimentům. Přece nežijeme v pravěku ani starověku, abychom nedostatek poznání pravé skutečnosti nahrazovali pokusy typu „co to udělá?“ – zvláště když při neúspěchu nehrozí žádná sankce, která by měla funkci učení. Je sice pravdou, že zkušenostní poznání bylo nejstarším druhem poznání vůbec, avšak vracet se k této poznávací metodě ve 21.století je něco neuvěřitelného. Vždyť takto jsou nezodpovědnými trestněprávními experimenty ohroženy tisíce lidí – to není žádný „odpad“ ani „třísky, které odlétnou, když se kácí les“, ale živí lidé s rodinami, přáteli a spolupracovníky, kterým někdo pokusně a nezodpovědně změní celý život.  

V souvislosti se stále intenzivnější kritikou státního zastupitelství se porůznu objevují snahy bagatelizovat jeho současné problémy poukazem na praxi bývalé „totalitní“ prokuratury. Vesměs se však jedná o kritiku směřující na padesátá léta, která jsou poměrně dobře dokumentovaná, přičemž však tato kritika prokuratury je buď úmyslně anebo  z neznalosti zevšeobecňována a vztahována na celou dobu její existence.

Naprostou většinu těchto hanlivých tvrzení lze snadno vyvrátit, neboť všichni prokurátoři neřešili pouze politické „delikty“, kterých nebylo ani půl procenta celkové kriminality. Politické „delikty“ totiž na úrovni okresů řešili pouze náležitě prověření okresní prokurátoři (kádrové rezervy) a na krajských prokuraturách specialisté na „prvohlavové“ trestné činy (prokurátoři „chovní“, určení k dalšímu politickému růstu). Ostatní („dělní“) prokurátoři řešili hlavně majetkovou, obecnou, mravnostní a násilnou kriminalitu anebo dopravní a provozní nehody (smrtelné a těžké úrazy, havárie, požáry, výbuchy apod.). Někteří z nich přitom nebyli ani členy KSČ a mnohým stranickým funkcionářům doslova „leželi v žaludku“, zvláště když začali trestně stíhat nějakého dobře zapsaného soudruha. Zprošťujících rozsudků bylo minimum, protože jakýkoliv „zprošťák“ byl mimořádnou událostí (a ostudou), která byla probírána na pracovních poradách – a opakované zprošťující rozsudky mohly také skončit kárným řízením. Odpovědnost prokurátorů proto byla podstatně vyšší, než je současná (ne)odpovědnost státních zástupců, a stíhat někoho na zkoušku bylo zcela nemyslitelné. Kdo tvrdí opak, neví o tom nic.   

Pokud je tedy někdo trestně stíhán, poté obžalován a nakonec zproštěn viny, pak lze konstatovat, že buď nebyl stíhán ze zákonných důvodů, nebo nebyl stíhán způsobem, který stanoví trestní řád (§ 2 odst.1 trestního řádu), anebo nebyla náležitě zjištěna objektivní pravda (§ 2 odst.5 trestního řádu). Zkušenostní poznatek sice praví, že „fantazii se meze nekladou“, ale fantazírování a vytváření alternativních pravd nemá v civilizovaném trestním řízení místa. Už je opravdu na čase, aby se tomuto řádění „honicích psů trestního řízení“ (toto označení zvolil prezident Unie státních zástupců JUDr.Jan Lata) učinila přítrž. Vždyť trestní řízení má působit nejen individuálně výchovně, ale i generálně výchovně (§ 1 odst.1 trestního řádu), což se tedy státnímu zastupitelství nedaří. Výchova nejistotou a strachem je totiž demokratického státu nedůstojná. Takto tedy již pětadvacet let slibovaná reforma státního zastupitelství rozhodně nevypadá.

 

V Plzni dne 12.3.2019

                                                                                          JUDr.Oldřich  H e i n

 * * *

Elischer Ivan 140319V roce 1994 byl JUDr. Oldřich Hein profesně zlikvidován, protože se odvážil trestně stíhat nepoctivou privatizaci. Poté se 10 let handrkovalo, jestli ho budou znovu nominovat jako státního zástupce.  Nakonec to vyhrála klika, která je dnes seskupena kolem nejvyššího státního zástupce. Nevěří už tomu, že se v této společnosti dá ještě něco pozitivního dokázat. Je třeba tlačit na výchovu nové generace. Když se to podaří, může se to ještě obrátit k lepšímu - toho se však lidé jeho věku už nedožijí.

Soudce VS Praha JUDr. Ivan Elischer si přivydělával jako herec v seriálu TV Barrandov. Hrál podnikatele nakaženého virem HIV. Soudcovská unie ho pouze pokárala?! Obávám se, že jsme v tomto případě opět „jedničkou“ na světě. Kolik asi takových morálních zrůd se nachází v české justici? Kolik nevinných lidí bylo díky nim odsouzeno? Kolik vinných neodsouzeno? Jsou neomezenými a prakticky nepotrestatelnými pány nad našimi životy! Jak dlouho si naše země může ještě takovou „justici“ dovolit, aby se zabránilo anarchii?!

 

Jan Šinágl, 13.3.2019

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)