Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st čvn 23 @13:00 -
OS Brno: Juraj Podkonický versus Dominik Floder
po čvn 28 @12:30 -
OS Trutnov: rehabilitace Pavla Wonky
út čvn 29 @10:00 -
OS Trutnov: rehabilitace Jiřího Wonky

Nejnovější komentáře

 • 12.06.2021 10:54
  Ve věku nedožitých 70 let zemřel dnes věřitel České strany ...

  Read more...

   
 • 09.06.2021 15:02
  Dobrý den. Pane Šinágle, děkuji za zaslání. Bohužel po ...

  Read more...

   
 • 09.06.2021 10:32
  Žádný volný pohyb v rámci EU Pokud vše půjde podle plánu ...

  Read more...

   
 • 08.06.2021 09:14
  Nihil novum sub sole. Další projev Palerma... MUDr. Vít ...

  Read more...

   
 • 05.06.2021 12:52
  Samozřejmě jsem byl nucen podat ve věci Odpor, nejen kvůli ...

  Read more...

   
 • 04.06.2021 13:02
  Trafiky na velvyslaneckých postech Server zprávy aktuálně ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Horejsi VaclavV.Hořejší: „Dnešní Rusko je přece úplně něco jiného než někdejší skutečně nebezpečný brežněvovský SSSR.“

***

Zdravé fórum a další osoby podaly trestní oznámení na Václava Hořejšího v souvislosti s uveřejněním lživých a pomlouvačných výroků v článku „Využijeme koronavirovou krizi k nápravě klíčových státních institucí?“. Připravujeme i další právní kroky související s tím, že pan Hořejší veřejně obvinil řadu odborníků, umělců a právníků ze smrti desítek tisíc lidí.

Naše platforma opakovaně nabízela diskusi v otázkách koronavirové krize. Ačkoliv nám odpovědí bylo jen osočování bez jakýchkoliv odborných argumentů či důkazů, pokračovali jsme. Jsme totiž přesvědčeni, že pouze výměna různých odborných názorů může vést k řešení současné krize. Dialog jsme žádali i proto, že jsme přesvědčeni, že přístup lidí kolem vlády byl a je z vědeckého hlediska velice omezený, protože zkoumá pouze teoretické přínosy epidemiologických opatření, nikoliv však jejich reálné dopady – pozitivní či negativní (což naši odborníci činí). To do jisté míry potvrzují i nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Víme, že nálepkování, urážky apod. jsou nástrojem manipulace a dezinformace, nikoliv vědecké diskuse či alespoň kritiky. Přesto jsme trpělivě zkoušeli tento přístup druhé strany nevnímat. Protože nám jde skutečně o zdraví, životy a štěstí této společnosti.

V.Hořejší svým veřejným obviněním překročil veškeré meze vědeckosti i slušnosti. Hrubě urazil a poškodil obrovskou skupinu čestných odborníků, kteří se dennodenně snaží pomáhat ostatním a hledat správné řešení formou diskuse a otevřenosti vůči názorům druhých. Napadl odborníky, kteří svou práci ve prospěch zvládnutí současné epidemie provádějí bezúplatně, nikoliv z peněz výrobců testů PCR apod. Nesedí jen v laboratořích nebo u počítače.

Veškerou svou volnou energii věnujeme hledání objektivních informací a správného řešení. Řadu návrhů jsme již předložili veřejnosti, soudům, opozici i vládě. Ačkoliv nemáme čas věnovat se drobným podpásovým úderům, v tomto případě jsme nuceni veřejně chránit hodnoty, za nimiž si stojíme a jimiž jsou rozum, svoboda a odpovědnost. A postavit se za ty, kdo nás podporují a kdo pro nás všechny zcela nezištně pracují.

Vždy jsme se snažili dát přednost komunikaci. Tímto však jakoukoliv snahu o diskusi s panem Hořejším ukončujeme. Vedle trestního oznámení vyzýváme pana Hořejšího rovněž ke zveřejnění omluvy a zaplacení symbolické části náhrady nemajetkové újmy ve výši 200.000 Kč. V případě, že tak neučiní, se těchto nároků budeme domáhat, tentokrát v plné výši, soudní cestou.

Tímto veřejně prohlašujeme, že veškeré finanční prostředky, které Zdravé fórum získá ve shora uvedené věci, věnujeme jako dar na podporu péče o psychicky strádající děti. Jsme přesvědčeni, že kvůli opatřením, existujícím v České republice již déle než rok, je to jedna z mnoha oblastí, která si takovou podporu zaslouží.

JUDr. Tomáš Nielsen Zdravé fórum, z. s.

http://zdraveforum.cz/texty/clanek_horejsi_trestni_oznameni.pdf

P.S.

Je neuvěřitelné, kolik mediálního prostoru dostává molekulární biolog V.Hořejší v TV, rádiu a v novinách na celé stránky, kde píše nejen o Covidu, ale i o Velikonocích a nově dokonce i o Vrběticích (LN 5.5.2021: Vyšetřit, obvinit, odsoudit!), cituji: „Dnešní Rusko je přece úplně něco jiného než někdejší skutečně nebezpečný brežněvovský SSSR.“

Skuteční odborníci, kteří by měli, na rozdíl od něho veřejnosti co říci,  se ke slovu nedostanou. Jsou mainstreamem umlčováni.

J.Š. 6.5.2021

***

Otestuj se, zachráníš mír

***

Báseň A.S.Puškina:„Vyšel rozsévač, aby zasil símě své…“, je stále aktuální – i po 195 letech…

Vyšel jsem dřív než hvězda ranní

svobodu v poušti rozsévat,

z čistého srdce, z duše rád

úhorům v zotročené pláni

životodárné sémě dát –

nadarmo jsem však mrhal prací,

námahou, časem inspirací…

 

Paste se tedy klidně dál!

Hlas cti vás nevyburcoval

Nestojíť stáda o svobodu!

Stříhej a řež je, bij a nič;

dědictvím jejich z rodu k rodu

je chomout s rolničkou a bič. …     

***

Odkládaný sjezd ČLK bude někdy v červnu.

Vážení, nechci vám ubírat na radosti, ale ani na sjezdu ČLK se nestane nic, v úplně nejlepším případě bude namísto prezidenta Kubka zvolen prezidentem místopředseda Zdenda Mrozek jako varianta jistého lineárního pokroku, ač nejasno v čem,
samotná ČLK se nijak nepřetvoří, zůstane masově svou masovým nezájmem :)

Jako lékař jsem členem ČLK ze zákona povinně od jejího vzniku a po jistou dobu i romanticky tvořivě, postupně to však tvořivě nešlo, v červnu 2020 jsem rezignoval na členství ve VR ČLK vědom si zacyklené neměnnosti podniku se strachotvorným monovůdcem...
...hodnoceno vedením zajisté jako čin pokročilé senilní demence a nebojeschopnosti zombieho s virem v nás.

Jen tak ... názor důchodce.

prof. Jan Žaloudík
19.5.2021 - z diskuse mezi lékaři

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (9 Votes)
Share

Komentáře   

-9 #1 Jan Šinagl 2021-05-06 06:34
Výše uvedené handrkování se o ostrovy je docela mimo. Je třeba spolu srovnávat srovnatelné. Na jedné straně zde máme státy, které od začátku kontinuálně zvládají dostatečně efektivně bránit vstupu infekce do populace. To je jedna skupina států a tyto porovnávejme mezi sebou (Taiwan, Hongkong, Singapur, Austrálie, Norsko, Finsko atd.). Na druhé straně zde máme státy (je jich většina), kterým se vstupu infekce do populace zabránit nepodařilo a v jejich populaci se rozjelo komunitní šíření. Tyto státy porovnávejme mezi sebou. Když budeme v této skupině srovnávat Českou republiku s ostatními, tak to vypadá, že jsme na tom takřka nejhůř ne-li úplně nejhůř. Nemluvě o tom, že Švédsko a Florida se svým volnějším přístupem mají srovnatelné ne-li lepší výsledky.

Jak si jistě i obyčejný laik dokáže představit, tak intervence, které efektivně brání vstupu infekce do populace nemusí nutně být těmi intervencemi, které řeší efektivně situaci komunitního šíření.

To však namyšlená vševědoucí laboratorní krysa, která nikdy ve svém životě nenesla odpovědnost za jediného živého pacienta, není schopná natožpak ochotná pochopit. Zvlášť když to je krysa, která na všechny ostatní ukazuje a křičí "celebrity", zatímco sám se jako "celebrita" chová. Každý odborník, který odmítá odbornou oponenturu a který útočí za každou cenu ad hominem, pro mne není odborníkem. Nemluvě o tom, že tato laboratorní krysa na CNN Prima news vyděšeným lidem vyprávěla pohádky o tom, že vlastně nevíme, jak ono je to s tou imunitou a že se bojí reinfekcí, zatímco na stole již byly dostatečně kvalitní zahraniční studie přinášející na stůl vědecké důkazy dostatečné kvality, ze kterých vyplývalo, že imunita funguje a skutečné reinfekce jsou nesmírně vzácné.

Jsem znovu nucen v této diskusi uvést, že by pro všechny bylo nejlepší, kdyby se neklinické laboratorní krysy, které se vyznají ve svém úzkém oboru (např. povrchové antigeny na leukocytech), zalezli zpátky do svých laboratoří zpátky ke svým průtokovým cytometriím.

MUDr. Šimon Reich
4.5.2021

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)