Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Kramny Petr Monika Klara IIAktualizováno 1.12.2022: „Zničení nekroptických vzorků v případu Kramný je aktem přiznání pochybení ostravského Ústavu soudního lékařství,“ říká profesor Šteiner

Aktualizováno 29.11.2022: Výzva PČR Ostrava k poskytnutí informací o stavu vyšetřování. JŠ

***

Nepamatujeme za posledních nejméně 20 let, že by byla povolena obnova řízení za trestný čin vraždy. Ze statistik Ministerstva spravedlnosti totiž mj. vyplývá, že v letech 2013 - 2021 bylo podáno 724 žádostí o obnovu řízení s nápadem u krajských soudů a povolena byla pouze jedna jediná. 

***

Ve dnech 29. 11. a 1. 12. 2022 bude u Krajského soudu v Ostravě probíhat veřejné zasedání o návrhu na obnovu řízení v trestní věci Petra Kramného, což je jeden z nejsledovanějších případů posledních let. S ohledem na mimořádný zájem veřejnosti a médií se přesouvá jednání z jednací síně č. 52 do jednací síně č. 7 (největší jednací síň u KS v Ostravě) naproti vchodu do krajského soudu. 

Jen velmi zkráceně - Petr Kramný byl odsouzen za vraždu své manželky a dcery, které se měl dopustit v egyptském letovisku Hurghada, v červenci 2013 elektrickým proudem, za což byl odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let. 

Spolek Šalamoun, se znalostí celé věci, řadu posledních let vytrvale pléduje, že případ Petra Kramného je justičním zločinem, který za 28 let činnosti nezaznamenal.

Proč si můžeme dovolit hodnotící stanovisko o justičním zločinu, se dozvíte právě ve dnech 29. 11. a 1. 12. 2022 vždy od 9:15 hodin v jednací síni č. 7 u Krajského soudu v Ostravě. Důvodem je to, že za osobní účasti renomovaných odborníků, a to prof. MUDr. Ivo Steinera, CSc.; MUDr. Alexandera Pilina, CSc. a dále z tzv. mezioborového posudku rektora doc. Ing. Zdeňka Horáka PhD.; doc. Ing. Zdeňka Kokeše, CSc. a MUDr. Zdeňka Šňupárka přímo v soudní síni uvidíte a uslyšíte, že skutkový děj, za který byl Petr Kramný odsouzen (vražda el. proudem) se nestala a stát ani nemohla. 

Případ Petra Kramného je učebnicovým příkladem dysfunkce české justice, protože v soudní síni dále uslyšíte o výrobě tzv. důkazů, falšování důkazů a ničení důkazního materiálu. 

Velmi kvitujeme nebývalou snahu Krajského soudu v Ostravě o zajištění korektnosti celého veřejného zasedání.

Nepamatujeme za posledních nejméně 20 let, že by byla povolena obnova řízení za trestný čin vraždy. Ze statistik Ministerstva spravedlnosti totiž mj. vyplývá, že v letech 2013 - 2021 bylo podáno 724 žádostí o obnovu řízení s nápadem u krajských soudů a povolena byla pouze jedna jediná. 

Přijďte se podívat, jak probíhal největší justiční zločin v novodobé historii ČR a sledujte spolu s námi, zda bude mít česká justice snahu o nápravu.

 

Spolek Šalamoun

John Bok, čestný předseda


za výbor Spolku Šalamoun:

Václav Peričevič

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.

Mgr. Šimon Mach

28.11.2022

***

P.S.

Krátce po činu navštívila místo činu v Egyptě PČR Ostrava v doprovodu MUDr. Igora Dvořáčka, který měl být, až následně, jmenován soudním znalcem?!  Můj PODNĚT na MUDr. Dvořáčka, ze dne 18.7.2022, vyšetřuje PČR Ostrava, jak mi OZNÁMILA dne 10.8.2022. Do 30 dnů mne má, dle zákona, informovat o stavu vyšetřování. Neinformovala. Další podnět následuje. JŠ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)