Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 21.03.2019 15:25
  Slavný otec, slavný syn. Statečné a příkladné lidi máme mezi ...

  Read more...

   
 • 20.03.2019 06:41
  Zkuste připustit i možnost, že mocní mají k dispozici i ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 13:45
  Vždyť ale majitelé farmaceutických komplexů snad taky trpí ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 09:30
  Bohužel moc a peníze stále vítězí nad morálkou. Vydávají ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

JustitiaPokračování článku uveřejněného dne 9.ledna 2014 –Vyjádření k webu K213 a Ing. Jiřímu Fialovi

… S ohledem na skutečnost, že se spolu se svými dětmi cítím být obětí justiční zvůle, ohrožen na svých občanských právech, ale i ve svém osobním životě, velmi Vás žádám o případné zveřejnění těchto skutečností. Všechna data spolu s autorizovanými kopiemi listinných dokumentů falza spisu, digitálně zpracovaných, jsem již předal i svým přátelům. Činím tak proto, kdyby se snad někdo dříve rozhodl vzít výkon "spravedlnosti" do svých rukou a než by mohl rozhodnout nezávislý soud.

 

 

V Praze, dne 28.ledna 2014

Vážený pane Šinágle, 

Zasílám Vám další zatím jen DÍLČÍ INFORMACI o stavu justice OS P5. Moji kauzou pověřený státní zástupce z VSZ v Praze, si už údajně prověřuje všechny mnou u OS P5 (za několik let zpětně) provedené procesní kroky (zejména vůči úřadům OSZ P5 a MSZ v Praze).

Měl by tedy už mít jasné důkazy o TČ plagiátorství týkající se soudního spisu u OS P5, spáchaného soudcem OS P5. Důkazy o zločinecké činnosti soudce jsou plně k dispozici, tzn. k započetí jeho kárného stíhání a dalších níže uvedených úředních osob.

Je prokázané, že tento plagiát byl vyroben na půdě OS P5, zřejmě na objednávku doposud neznámé třetí osoby. Tento zločin mohl být spáchán, jak tvrdí JUDr. Michal Holub, předseda komise ve své zprávě OS P5, už roku 2011. Podle zprávy ředitelky správy OS P5, byl spáchán bývalou členkou KSČ, kdy sama správa OS P5  činí veškerá administrativní opatření, aby tento dokument mohla podvodně v archivech (mimo evidenci MěS v Praze) legalizovat a účelově zahladila justiční zločin. Vedl k dalekosáhlým důsledkům s dopadem na degradaci vlastnických vztahů. Zcela protizákonně a nedůvodně s odkazem na NOZ, postihuje značnou újmou mé tři vlastní děti i celou moji rodinu.

Zcela protizákonný rozsudek i plagiát spisu vyrobil člen KSČ, soudce JUDr. Květa Krocová.

Po předložení PODNĚTŮ předpokládám, že mi bude VSZ v Praze zodpovězena i otázka:

PROČ TAKTO NEPOSTUPOVALO SZ IHNED V SOULADU SE ZÁKONEM? JIŽ 31.ŘÍJNA 2012 BYLO VSZ PŘEDÁNO DETAILNÍ TRESTNÍ OZNÁMENÍ O TČ, SPÁCHANÉHO KONKRÉTNÍM SOUDCEM OS P5 ?

NA ZÁKLADĚ PODVODNÉHO FALZA SOUDNÍHO SPISU JSEM BYL OS P5 ZBAVEN:

VEŠKERÉHO SPOLEČNÉHO VLASTNICTVÍ BÝVALÝCH MANŽELŮ A

TUDÍŽ I OBČANSKÉHO PRÁVA TAKOVÝTO NEMOVITÝ MAJETEK MOCI ŘÁDNĚ VLASTNIT

PO DOBU 17 TI LET JE MI BRÁNĚNO VE ZŘÍZENÍ INSTITUTU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ 

JSEM ZMÍTÁN V DESÍTKÁCH PODVODNÝCH ŽALOB MOU BÝVALOU MANŽELKOU 

ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM ZÍSKAT PRÁVO PODNIKAT V SÍDLE SVÉ VLASTNÍ FIRMY

17 ROKŮ DRŽET PRÁVO SHODNÉHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ SE SVÝM  DOPOSUD 

STÁLE JEŠTĚ NEZLETILÝM SYNEM, KTERÉHO VYCHOVÁVÁM VE STŘÍDAVÉ PÉČI 

Na TČ mohou být v mnohém zainteresováni:

OS P5 :

předseda  OS P5 - JUDr. Tome Frankič

místopředseda  OS P5 - JUDr. Michal Holub 

ředitelka správy OS P5 - JUDr. Jana Humeni

autor podvodného spisu OS P5 - JUDr. Květa Krocová 

autor odsuzujících rozsudků OS P5 - Mgr. Pavla Polednová 

vedoucí soudní kanceláře OS P5 - obč. zam. Apostolová 

OSZ P5 :

dozorující SZ OSZ P5 - Mgr. Tomáš Lejnar 

SKPV PČR :

vyšetřovatel PČR SKPV P5 - por. JUDr. Zdeněk Uřídil  (bývalý příslušník StB, r.1974-1990 - II.Správa SNB), člen KSČ, instruktor stíhající utečence do Západní Evropy)

S ohledem na skutečnost, že se spolu se svými dětmi cítím být obětí justiční zvůle, ohrožen na svých občanských právech, ale i ve svém osobním životě, velmi Vás žádám o případné zveřejnění těchto skutečností. 

Všechna data spolu s autorizovanými kopiemi listinných dokumentů falza spisu, digitálně zpracovaných, jsem již předal i svým přátelům. Činím tak proto, kdyby se snad někdo dříve rozhodl vzít výkon "spravedlnosti" do svých rukou a než by mohl rozhodnout nezávislý soud.

V Praze, dne 28.ledna 2014

S pozdravem a v úctě

Ing.Jiří Sehnal

* * *

Jak dlouho ještě se budou moci někteří soudci chovat jako zločinci?!

ČRo: Litoměřická soudkyně údajně několik let týrala svou dceru

* * *

Jistě výše uvedené může potvrdit svými osobními zkušenostmi i předseda K213 – www.k213.cz – Ing. Jiří Fiala. Odvádí roky úctyhodnou práci. Bohužel současně i kontraproduktivní, kdy buduje a současně ničí. Svoji vulgaritou, nezvládnutelným egem a excesy, ubližuje a škodí nejen sobě. Zatemněná mysl, zloba, pomsta a nenávist nemohou být dobrými pomocníky rozumu. Proto jsem s ním přerušil spolupráci, kdy moji dobře míněnou kritiku nepřijal. Pokud se choval kultivovaně, nesnižoval se k častému označování soudců nedůstojnými, urážejícími bulvárními výrazy a texty, byla by justice mnohem více nucena jej respektovat a jeho věcná zjištění řešit. Konfliktní jednání soudce provokuje a motivuje k upřednostňování jiného jednání, zvláště jedná-li se o nevyspělé osobnosti. V justici je jich požehnaně. Požadovat spravedlnost, dodržování práva a současně přitom napadat a urážet nefunguje nikde. Pan Fiala si „užil“ své a stále „užívá“, ale může poděkovat jen sám sobě, že místo aby se jeho podněty řešily, je řešen on. Není divu, že ztrácí podporu i přátele. Sám se chová často jako autokrat a nedemokraticky. Na jeho webu jsou jen jeho komentáře a pokud jiné, tak nejprve sdělí co si o tom má každý „správně“ myslet. Komentovat smějí jen prověření, stále stejná malá skupinka, většinou pod nickami a málokdy s celým jménem. Je „pěna“ většinou chvála, beze slova kritiky na adresu pana Fialy. Na mém webu se může bez problémů vyjádřit. Postačí dodržovat etická a běžná demokratická pravidla diskuse s respektem k autorovi jiného názoru, byť je třeba i diametrálně rozličný. Jen jedna „pravda“ vede na scestí a často i ke konci původně dobře myšleného záměru. Ta absolutní je jen nad námi a můžeme k ní vzhlížet jen s pokorou, tušením a respektem.

 

Jan Šinágl, 29.1.2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.71 (7 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #1 Miloslava Chalupová 2014-02-01 20:17
Jde o to, pochopit druhého.
Přemýšlet, proč druhý se chová tak jak se chová.
A jsou životní situace, kdy nemůžeme hodnotit nic a nikoho, pokud sami neprožijeme.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)