Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Muslimky… Vždy jsme byli a jsme otevření směrem k jiným národům a kulturám, a vzhledem k tomu, že je ctíme v jejich zemích, nezasahujeme do jejich kultury ani náboženství. Jestli ctí i oni nás, budou se chovat stejně. Jsme tolerantní národ, ale musíme se umět též vymezit. Pokud v naší zemi chtějí žít jiné kultury, mohou, ale v souladu s naší zemí, tedy za podmínky, že budou dodržovat naše zákony a pravidla a respektovat naší kulturu a tradice. …

Vážená paní/Vážený pane,

obracíme se na Vás, jako na zástupkyni/zástupce našeho státu. Jsme skupina občanů České republiky, kterým není lhostejná budoucnost naší země. Máme obavu, že tento rok může dojít ke kroku, který v budoucnu ohrozí její bezpečnost a dále vyostří nestabilitu, kterou česká společnost již v dnešní době zažívá. V dopise, který naleznete v příloze e-mailu, přikládáme informace a fakta, která ukazují, jak reálné toto nebezpečí je. Zároveň Vás tímto žádáme, abyste k tomuto tématu zaujal/a postoj a v rámci možností šířil/a tuto informaci, pokud jí vyhodnotíte jako důležitou. Jsme přesvědčeni, že jedině dostatečné povědomí a informovanost co největšího počtu občanů může vyvolat dostatečně intenzivní a seriózní diskuzi, ze které vzejde řešení, sledující především prospěch České republiky a jejích občanů.

Se znepokojením evidujeme v Evropské unii šíření a podporu radikálního pojetí islámu, které si neklade žádný menší cíl, než je islamizace Evropy. Té bohužel až příliš často napomáhají i vedoucí představitelé daných zemí tím, že potlačují a bagatelizují jakoukoliv kritiku tohoto procesu a zároveň vycházejí vstříc někdy až arogantním požadavkům muslimské komunity, jež se nechce začlenit do evropské společnosti a přijmout její pravidla a hodnoty. To bohužel nepřináší nic dobrého ani původním obyvatelům daného státu, ani zde žijícím umírněným muslimům, kteří ctí zákony a kulturní tradici země, a naše evropské hodnoty jsou jim blízké.

V České republice jsme tohoto nebezpečného trendu prozatím plošně ušetřeni, ale již nyní se objevují kauzy poskytující jasné indicie, že je třeba k tomuto tématu okamžitě zaujmout postoj a jasně se vymezit. Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí jednat již dnes, abychom zítra nemuseli řešit několikanásobný problém za ztížených podmínek.

V naší zemi nyní působí jediná oficiálně registrovaná islámská církev – Ústředí muslimských obcí (ÚMO) - jež je registrována od roku 2004 a v září letošního roku uplyne lhůta, kdy budou její představitelé moci zažádat o registraci druhého stupně. Ta by jim umožnila získat některé výhody, které by mohly vést právě k většímu šíření radikálního islámu. Existují totiž svědectví a fakta, která dokazují, že ÚMO následuje nebo minimálně podporuje fundamentální a radikální formu sunnitského islámu a také existuje vážné podezření, že ÚMO jedná v rozporu s českým právním řádem. Proto jsme přesvědčení, že takováto organizace by neměla získat zvláštní práva, jež by jí umožnila plná registrace.

Přečtěte si prosím přiložený dopis, ve kterém naleznete informace dokazující, že se ÚMO snaží zavádět pro svou komunitu pravidla, jež jsou v rozporu s českým právním řádem, že nebezpečí islamizace je skutečné a je třeba na něj včas reagovat. Právě z pohledu komunální politiky je toto téma zásadní, protože pokud se u nás v budoucnu budou myšlenky fundamentálního islámu šířit, a to i díky plnému uznání ÚMO a zakládání nových mešit, budou se s konkrétními problémy potýkat právě obce, ve kterých se vytvoří muslimská komunita, ovlivněná myšlenkami, které ÚMO zastává a podporuje.

Děkujeme předem za Váš čas a pozornost. Těšíme se na Vaši odpověď, případnou reakci a zaujetí postoje. Na této adrese naleznete elektronickou petici, kterou v případě Vašeho zájmu můžete svým podpisem podpořit: http://www.petice24.com/ustredi_muslimskych_obci.

 

S úctou,

Jindřich Chmelař

Jakub Šimonovský

Marek Janovský

 

Příloha: Text dopisu

* * *

Výzva už byla rozeslána na 8.500 adres, prosím o její šíření a podepsání petice. Věřme, že ředitelka paní Kohoutová odolá tlaku, ve věci je trvale informována nová ombudsmanka Anna Šabatová.

 

Jan Šinágl, 12.3.2014

Kolonizace světa

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)