Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.01.2021 16:43
  Naštěstí v Americe máme osobnosti jako je senátor Rand Paul.

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:21
  Fortunately, in America we have personalities like Senator ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:13
  Vielen Dank für die Weiterleitung der Information. Ich konnte ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 15:46
  Vážení, vrhat se z onkologického klidu do neklidu doby je ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 11:18
  Dobrý den pane Šinágle, moc děkuji za Vaše maily, netušila ...

  Read more...

   
 • 25.01.2021 11:13
  Greg Steube is my Congressman. He represents the district ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel marnice hlava a horni trupLibuše Rudinská spolu s StB vydali ke 25. výročí pádu komunismu filmovou a mediální skandalizaci umučeného Rudinska Libusepolitického vězně komunismu Pavla Wonky. Tříminutový šot z filmu byl jako důkaz zjevného trestného činu pomluva Pavla Wonky spáchaného bývalými příslušníky Státní Bezpečnosti a Libuší Rudinskou zveřejněn na tomto webu. Za tento zpravodajský šot nyní požaduje Libuše Rudinská zastoupená agenturou DILIA o.s. licenční poplatek 20.000,- Kč. Tento požadavek byl odmítnut dopisem níže uvedeným. Zpravodajská licence dle § 34 nijak nezasáhla do autorského práva. Viz www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

adresát:  

DILIA občanské sdružení

divadelní, literární, audiovizuální agentura

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážená paní Parkanová. 

 

Vaše o.s. DILIA tedy mimosoudně zastupuje soukromou autorku paní Libuši Rudinskou. Oběti paní Rudinské, konkrétně umučeného politického vězně komunistického koncentráku Pavla Wonku, posmrtně skandalizovaného Libuší Rudinskou, zase zastupují pan Jiří Wonka, advokát Mgr. V.Kusák aVýbor na odhalování teroru KSČ v lágrech. Stanovisko tohoto výboru Vám tímto i s mým doplněním zasílám. 

Protikomunistický disident Pavel Wonka skandalizovaný ve filmu paní Rudinské byl politický vězeň týraný v lágrech Minkovice, Bory a ve vazbě Hradec Králové, kde za drastických okolností zemřel.

Je pouze na paní Rudinské, zda podá žalobu na zákaz zpravodajského traileru z jejího de facto komunistického filmu o Pavlu Wonkovi, který je na internetu pouze v obvyklé zpravodajské velikosti 3:26 min. Budu na to docela zvědav. Je zcela zjevné, že kdyby nebyl roku 1989 a 1993 našimi zákony zrušen komunismus, byl by tento film komunistickým filmem ne jen de facto (fakticky), ale také de jure (právně). Tedy film financovaným stranou KSČ nebo Oddělením propagandy komunistické Československé Televize nebo Oddělením propagandy Státní Bezpečnosti. 

Pochybuji proto, že Vámi avizovaný soud zabrání mému zpravodajskému šíření tak závažných společenských událostí, jakou jemediální a filmová skandalizace umučeného politického vězně komunismu Pavla Wonky vydaná paní Rudinskou ke 25. výročí pádu komunismu. Notabene, že soud zabrání zveřejnění skutků, paní Rudinskou páchaných ve jménu zločinecké ideologie komunismu. Ten byl takto právně klasifikován vZákoně o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němuč. 198/1993 Sb.

(Vizwww.zakonyprolidi.cz/cs/1993-198)

Rovněž bude zajímavé, jak soud bude hodnotit údajné neoprávněné užití díla paní Rudinské, které vlastně není dílem, ale vzhledem k totálně překroucené pravdě je překrouceným paskvilem nulové hodnoty. A navíc trestným činem pomluva pomocí médiídle § 184 odst. 2 TZ, za který hrozí Vaší klientce Libuši Rudinské až dva roky vězení (viz www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40). V tomto případě je tedy internetový trailer kromě zpravodajského šotuještě navíczveřejněným důkazem trestného činu. Právní ochrana takového "díla" paní Rudinské by byla jistě v rozporu s dobrými mravy. Což je, pokud vím, právní pojem zakotvený v našich zákonech. Takže se domnívám zdravým rozumem, že produkt trestného činu nepožívá a ani nemůže požívat u běžného soudu žádné právní ochrany. 

To jsou právě ty okolnosti, které vy jako DILIA nechcete a údajně nemůžete zkoumat, jak sami, promiňte, ale poněkud vyhýbavě, uvádíte. V širším právním a společenském zájmu však tyto okolnosti rozhodně budou. Stanovisko DILIA, pokud bude DILIA i v budoucnu vykonávat hmotněprávní ochranu filmu (a tím trestného činu) paní Rudinské dle vámi předložené plné moci, bude během soudního sporu jistě zveřejněno široké veřejnosti. Proto si dovoluji Vám zdvořile doporučit v zájmu zachování vaší věrohodnosti odstoupit od ochrany tohoto "díla", které je zároveň trestným činem a celonárodní společenskou ostudou.

Rovněž asi bude právně zajímavý spor o to, jak by měla být oceněna dle § 40 AZ  cenou obvyklou Vámi uváděná licence k nakládání s dílem. Když v tomto případě jde pouze o nepatrný zlomek "díla" v délce tří minut. Nedomnívám se, že částkou 20.000,- Kč, jak poněkud velkolepě uvádí Vaše klientka paní Rudinská. Spíše to odhaduji na částku 1,- Kč vzhledem k mizivé věrohodnosti "díla". A vzhledem k velmi nepříznivé budoucnosti tohoto komunistického díla, zažalovaného nedávno poškozenými osobami u soudu a u Policie ČR za pomluvu. 

Bez zajímavosti jistě nebude i otázka zkoumání objektivního vlastnictví filmových práv a práva na výnosy z investic, z promítání v TV, v kinech i jinde a na udělování licencí ze strany paní Rudinské. Neboť produkci filmu neuhradila Libuše Rudinská, ale převážně Česká Republika částkou 300.000,- Kč. Tímto vám tedy podávám oficielní podnět k prošetření této sporné otázky vlastnictví filmu a vlastnictví práva na výnosy a licence, kdy podle mne tato vlastnická práva mnohem více náleží právnické osobě České Republice - Ministerstvu kultury IČO: 00023671. ČR je jako hlavní investor filmu majoritním vlastníkem práv filmu, filmových licencí a výnosů z investic.

Nezdá se mi věrohodné, že by ČR investovala do filmu předem 300.000,- Kč a neměla by žádný zájem na podílovém zisku z výnosů filmu. Šlo by o evidentní tunelování státního rozpočtu paní Rudinskou, která by si všechna práva na výnosy ponechala pro sebe. Pokud toto šetření nebudete provádět, ačkoli jste sdružením řešící autorská práva, budu nucen sám podat tento podnět orgánům činným v trestním řízení a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

Za stávající situace nevidím žádný rozumný a zákonný důvod k odstranění traileru z webových stránek, o morálních důvodech nemluvě.

Vzhledem k tomu, že navrhujete uzavřít mimosoudní dohodu, budu k návrhu vstřícný a souhlasím s takovou dohodou. Licenci na zlomek "díla", která má reálnou hodnotu ve výši 1,- Kč, nadhodnotím se svými spolupracovníky v rámci mimosoudního smíru na desetinásobek. Tedy na 10,- Kč. Na což se složíme. Pokud o dohodu máte skutečně zájem, můžete tedy vytisknout a rozeslat poštou oběma stranám k podpisu dohodu o narovnání s textem"Obě strany sporu se dohodly na mimosoudní dohodě o užití zlomku filmu ve formě traileru v délce 3.26 min. v rámci licence, za kterou bude uhrazen autorce na její účet poplatek 10,- Kč ročně. Z této částky odvede autorka Libuše Rudinská dobrovolně 90% na účet ČR – Ministerstva kultury číslo 297 200 01 / 0710. 

(Účet spravuje Ministerstvo kultury Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Viz

www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/kontakty-217 )

 

S pozdravem

Jan Šinágl

10. prosince 2014

 

Příloha:

Střet zájmů - právních a společenských

 

Autorský zákon

§ 40

Ochrana práva autorského 

 (4) Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacenípodle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem.Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.

Trestní zákoník

§ 184

Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj,který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě létanebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem,filmem, rozhlasem, televizí,veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

* * *

Za reklamu dokumentu Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“, mám zaplatit 20.000,-Kč…?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (4 Votes)
Share

Komentáře   

0 #5 KAUZA VE SKRATCE 2015-01-26 17:26
.
Pavel Wonka vs. Libuše Rudinská

advokát chudých vs. advokátka rudých

mrtvý disident vs. živí estébáci

Pravda a láska prohrává se lží a nenávistí.

Normalizace je zpět. Komunistická nenávist rovněž.
0 #4 BOLŠEVICKÁ HYENA 2015-01-26 17:26
Rudinská. Kdo posbírá na ulici drby o umučeném politickém vězni komunismu, aby je pak zfilmoval, je veliká komunistická drbna. A pokud film pak vydá před celým národem ještě naschvál ke 25. výročí pádu komunismu, tak už to je naprosto amorální bolševická hyena. Film je to komunistický hnus na zvracení. Nejhorší bolševická propaganda od pádu komunismu roku 1989. Jako Rudé Právo za Husáka.
+2 #3 Fr.Zákostelský 2014-12-12 07:52
Když dnes vznesete požadavek na tvrdý trest za vraždu Wonky,tak se komančeros jenom smějí a řeknou že narušujete slušné lidské vztahy.Charles Darwin měl pravdu,že vše je otázka času a vývoje.Lidé jsou zatím nic moc a bude trvat stovky let než bude trvale zakodován v lidském mozku přikaz,podat pomocnou ruku každému kdo to potřebuje bez ohledu na vlastní jajajaja.Jiná cesta k přežití druhu není.
+5 #2 Tom 2014-12-11 09:29
Metoda nejlepší obrana je útok byla pro komunisty vždycky charakteristick á.No není se co divit,drzost se v tomto národě vždycky vyplácela a nejdál se s ní došlo.
+4 #1 Vitezslav Haramule 2014-12-10 23:31
Bijte je hlava nehlava tu slotu cizackou(probol sevickou).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)