Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po čvc 13 @08:30 -
OS Praha 6: kauza JUDr. Zdenka Altnera

Nejnovější komentáře

 • 10.07.2020 09:30
  Je to stále stejné. Komunistická strana jde svým směrem svými ...

  Read more...

   
 • 08.07.2020 12:13
  Je to stále stejný nezpůsob jednání komunistů, vůči jinými ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 22:32
  Někteří naši poslanci nesnáší svobodu projevu. Skončí jako ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 21:57
  Kritik Kadyrova zastřelen ve Vídni. Tento stát všechno prohraje ...

  Read more...

   
 • 06.07.2020 09:03
  My stále na všechny chyby, podrazy a podvody jen upozorňujeme.

  Read more...

   
 • 05.07.2020 20:18
  V každém národě se najde několik neohrožených jedinců. O smrti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Altner TK Manes 290116(V příloze níže žádost prezidentu SR Andreji Kiskovi k postoupení trestního oznámení Generálnímu prokurátorovi SR pro podezření na motiv objednavatele vraždy JUDr. Ernesta Valka ze dne 8.2.2016.)

signatáře mandátní smlouvy uzavřené dne 2.5.1997 s expředsedou ČSSD Milošem Fico a ZemanZemanem na vymožení vlastnických práv ČSSD k areálu Lidového domu, a věřitele ČSSD z této smlouv o jednání Okresního soudu Bratislava I. ve věci obžaloby sp.zn. 4 T/36/2014 JUDr.Zdeňka Altnera - obžalovaného v politickém zájmu strany SMER Roberta Fica a České strany sociálně demokratické, pro trestný čin maření konkurzního řízení úpadce Ing. Ivana Matušíka podle § 242 odst.1 písm.a) Tr.zák. – středa 17.2.2016 v 11:00 hod. v jednací síni č.dv. 36, v budově soudu Záhradnická 10, 812 44 Bratislava.

Žádostí ze dne 17.6.2015 při zdravotním postižení nádorem na levé ledvině ve věku 67mi let obžalovaný požádalValko Ernest Nejvyšší soud SR o účinnou soudní ochranu života občana EU proti vydírání kriminalizací obžalovaného orgány Slovenské republiky v politickém zájmu strany SMER Roberta Fica na utajení motivu nájemné vraždy právního zástupce obžalovaného v soudních sporech s Českou stranou sociálně demokratickou advokáta JUDr.Ernesta Valka dne 8.11.2010 porušováním závazků Slovenské republiky z práva Unie, vyvrcholené zneužitím psychiatrie k pokusu zbavit obžalovaného násilím svéprávnosti ke znemožnění mu vlastní obhajoby před soudy Slovenské republiky.

Obžalovaný upozornil, že nejspíše pohrdání obecnými právními zásadami uznávanými civilizovanými národy, jakým je zneužití psychiatrie Slovenskou republikou k pokusu státem organizovaným násilím zbavit obžalovaného občana Unie svéprávnosti, je důvodem odmítání rozhodnutí o zákonném soudci ignorováním návrhu obžalovaného ze dne 20.8.2014 na odnětí trestního stíhání obžalovaného sp.zn. 4 T/36/2014 podle § 23 trest.řádu Krajskému soudu v Bratislavě a přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně, který by byl schopen zajistit plnění závazků Slovenské republiky z práva Unie vůči občanům EU.

Nejvyšší soud SR je v podezření jeho vědomosti, že zneužívání psychiatrie k potlačování základních lidských práv jako se stalo v případě obžalovaného, je standardní praxí všech soudů Slovenské republiky, kterou jim umožňuje stávající zákonný stav beztrestně porušovat mezinárodní závazky Slovenské republiky v oblasti ochrany lidských práv.

Žádostí ze dne 17.6.2015 obžalovaný navrhl, aby Nejvyšší soud SR k účinné soudní ochraně obžalovaného provedl důkazy důležitých důvodů k odnětí věci trestního stíhání sp.zn. 4 T/36/2014 podle § 23 Trest.řádu Krajskému soudu v Bratislavě a přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně výslechem:

 1. předsedy strany SMER a premiéra Roberta Fica, a
 2. předsedkyně Okresního soudu Bratislava I. JUDr.Evy Fulcové,

když ve vztahu k obžalobou prezentované směnce označené pod bodem 2/ c) za Slovak Telekom a.s., nemusí jít jen o kriminalizaci osoby obžalovaného jako zproštěného správce úpadce Ing.Ivan Matušík v rámci „solidarity a vzájemné výpomocí“ České strany sociálně demokratické a strany SMER Roberta Fica, ale kriminalizace obžalovaného může souviset i s přípravou prodeje 49 % akcií Slovak Telekomu a.s. dne 19.5.2015 společnosti Deutsche Telekom AG vládou premiéra Roberta Fica.

Dále obžalovaný navrhl provedení důkazů :

1/vyžádáním stanoviska od NÚ SIRENE Švýcarsko Federal Office of Police (fedpol) Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, k vykonatelnosti Evropského zatýkacího rozkazu Okresního soudu Bratislava I. ze dne 5.4.2013 č.j. OTp 160/13 na území Švýcarské konfederace, a

2/ vyšetřením důvodu proč zprávu MV SR Národní ústředny SIRENE ze dne 13.8.2013 se stanoviskem NÚ SIRENE Švýcarsko nelze v trestním spisu sp.zn. 4T 36/2014 Okresního soudu Bratislava I. dohledat.

Žádostí ze dne 17.6.2015 obžalovaný zdvořile upozornil také na povinnost soudu členského státu EU proti jehož rozhodnutí není přípustný opravný prostředek, podat podle čl.267 Smlouvy o Fungování EU, SF EU žádost Soudnímu dvoru EU o rozhodnutí předběžné otázky, za kterou považuje obžalovaný přípustnost diskriminace občana Unie soudy Slovenské republiky v prostoru svobody bezpečnosti a práva, Hlava V. SF EU, odmítáním rozhodnutí o zákonném soudci ignorováním návrhu obžalovaného ze dne 20.8.2014 na odnětí věci Krajskému soudu v Bratislavě a přikázání věci jinému soudu podle § 23 trest.řádu.

Předvoláním bez data č.k. 4 T/36/2014 nařídil Okresní soud Bratislava I. hlavní líčení ve shora označené věci dne 17.2.2015 na 11.00 hod., a emailem dnešního dne nutnost účasti obžalovaného na jednání potvrdil, přestože přípisem ze dne 18.1.2016 Spr.2334/15 sdělil místopředseda Krajského soudu v Bratislavě obžalovanému, že lhůta pro vyřízení jeho stížnosti ze dne 12.10.2015 pro upření práva na zákonného soudce se prodlužuje do 23.2.2016.

V Praze 16.2.2016

                                                                                                                             JUDr.Zdeněk Altner

Příloha:

Žádost prezidentu SR Andreji Kiskovi k postoupení trestního oznámení Generálnímu prokurátorovi SR pro podezření na motiv objednavatele vraždy JUDr.Ernesta Valka ze dne 8.2.2016.

* * *

P.S.

Pozvání k zítřejšímu soudu bylo doručeno dnes ve 12:00 hod. synovi JUDr. Zdeňka Altnera. Trvání Okresního soudu Bratislava I. na projednání hlavního líčení dne 17.2.2016 před rozhodnutím o zákonném soudci obžalovaného JUDr. Zdeňka Altnera může souviset i s tím, že JUDr. Zdeněk Altner dne 10.2.2016 předal podatelně Úřadu prezidenta SR přiložená podání – viz příloha výše.

 

Jan Šinágl, 16.2.2016

* * *

TK JUDr. Zděnka Altnera 29.1.2016 měla být přenášena přímým přenosem!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)