Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.05.2018 09:32
  devoted to her principles, civic responsibilitie s and to her ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:48
  Právě jsem prohrál po více než šesti létech soudní spor s ...

  Read more...

   
 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:04
  Za více než 40 let práce v oblasti rodinné politiky v ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 19:03
  Samozřejmě i Rudá armáda byla již 17.dubna 1945 v Brně. Na ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Narodni parkyVážená paní poslankyně,

Vážený pane poslanče,

 

Vaše činnost má vést ku prospěchu České Republiky, jako státu. Vaše činnost má vést ku blahobytu obyvatel České Republiky jako jejich domova. Vaše činnost má být příkladem ostatním lidem v České Republice, jak se chovat k přírodě, historii, kultuře, hospodářství, lidem i zvířatům. Bohužel to tak není a to je to nejsmutnější zjištění posledních dní. Zákony které ve sboru vydáváte jsou plné absurdit devastujících morální vědomí národa a ekonomickou základnu těch, z jejichž daní Vy (vy) žijete, ale pro něž nepracujete.

 

Chce-li dnes člověk něco udělat, musí se probrodit nekonečnými stohy hloupých, nekoordinovaných rozhodnutí státem placených úředníků, bez jakékoli zodpovědnosti jak osobní tak legislativní, jež mají oporu v zákonech.

Jako příklad uvedu chování neprůhledné černé díry na peníze, Správy sociálního zabezpečení, která pojištěnci vrátí přeplatek aby mu obratem naúčtovala penále za nedoplatek. Stejně tak se chová Všeobecná zdravotní pojišťovna. A ani jedna z těchto vypečených organizací na zaslanou reklamaci nereaguje (ne ve lhůtách, ale vůbec). Mohl bych pokračovat dalšími příklady, ale není na to prostor.

Taková devastace naší země tu byla snad naposledy ve 13. století, kdy České království trpělo bezvládím po smrti Přemysla Otakara II, vedoucím nakonec k občanské válce a hladomoru.

Budu citovat ze Zákona 500/2004Sb.

 

§2(4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem …

§4(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. …

§4(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. …

§6(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. …

§6(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. …

 

Ani jedna z výše uvedených citací ale nezapadá do kontextu s Vaší (vaší), a nejen, prací. Kdyby to tak bylo, nepsal bych tento dopis.

Apeluji na Vás jako osobu i jako na člena nejvyššího zákonodárného sboru, postupujte při schvalování zákona o národních parcích tak, aby byly chráněny základní kameny naší přírody nutné pro další život. Každá nová stavba pro potěšení soukromého stavebníka povede k devastaci jejího širokého okolí. Každý vykácený strom na surovinu pro továrny na dřevotřísku je zbytečný. Někdy stačí zdravý rozum k tomu, aby bylo přijato správné rozhodnutí.

P.S.

Neočekávám osobní odpověď, ale výsledek Vaší práce, který nebude poplatný lobbistickým tlakům s převážně ekonomickými a soukromými zájmy.

 

Zůstávám s pozdravem

 

Karel 4. HEGENBART

RADOTÍN

15.2.2017

* * *

 

 

SÚ Žebrák pokračuje v devastaci životního prostředí za souhlasu, resp. nečinnosti vedení města!

 

J.Š.15.2.2017 

* * *

Otevřený dopis prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Petru Fialovi, předsedovi ODS

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share
Přidat komentář