Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.03.2019 13:45
  Vždyť ale majitelé farmaceutických komplexů snad taky trpí ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 09:30
  Bohužel moc a peníze stále vítězí nad morálkou. Vydávají ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:16
  Jinak co je to za úchyla co vám tady permanentně dává najevo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Mirov…Takového, bohužel, Michal Šnajdr neměl, a proto je dnes tam, kde je, tedy na Mírově s vyhlídkou dalších deseti let trestu za skutek, jehož se zcela evidentně nedopustil. …

* * *

V pátém dílu našeho seriálu z Kroměříže prostudujeme obžalobu, kterou na čtveřici obviněných podal Ivan Hrazdira z brněnského KSZ, a vysvětlíme si na ní nejčastější techniky, které policie a státní zastupitelství užívají, pokud chtějí usvědčit někoho, o kom vědí, že žalovaný trestný čin nespáchal (jedno podobné představení nám, mimochodem, právě teď běží v Olomouci v souvislosti s vyšetřováním útoku na tenistku Kvitovou). Je to poučná četba, a rozhodně by jí měl věnovat pozornost každý, komu hrozí, že se kdy znelíbí orgánům činným v trestním řízení – právě takto může jednou skončit kdokoli z nás.

Dopřejme našemu příběhu jako motto krátký citát, převzatý z návrhu na vzetí dvou obviněných do vazby, který už známe. Jak že to napsal Roman Kafka?

Obhajoba obviněných založená na údajném komplotu policie, včetně zmanipulování výpovědí osob a odběru a vyhodnocení stop, je zcela nemístná a nepravdivá. Policejní orgán na celé věci pracuje dlouhodobě, poctivě a se šetřením zákonných práv všech osob.

Pokud si někteří ze čtenářů smíchy poprskali monitor, omlouvám se, vynasnažím se zůstat ve zbytku článku vážný.

Zpět k obžalobě. První, co na ní vidíme, je snaha vylíčit obviněné jako protřelé kriminálníky a poškozenou jako poctivou, světem zločinu nedotčenou podnikatelku. Opak je pravdou: i když Michal Šnajdr tedy rozhodně není žádný svatoušek, Zuzana Vybíralová, která spravovala rodinou na podvodech akumulované mnohasetmilionové jmění, si s ním rozhodně nezadá. Jakkoli je to, co jí Ladislav Faltýnek udělal (my na rozdíl od policie víme, že mužem v zeleném šusťáku byl právě tento obviněný), po lidské stránce odporné, a jsme tím posledním, kdo by něco takového chtěl hájit, jednalo se o skutek spáchaný na členu zločineckého klanu, tedy, chcete-li, o projev regulérní války mezi zločinci. Tyto okolnosti ovšem obžaloba před soudem pečlivě utajuje, majetek a podnikání Vybíralové jsou podle obžaloby naprosto čisté a se zločinnými aktivitami jejího otce a bratra nikterak nesouvisejí.

Dále si povšimněme, jak Hrazdira hodnotí klíčové důkazy svědčící ve prospěch obžalovaných Šnajdra, Šprni a Vlčka (který se, mimochodem, k obvinění dostal jako Pilát do Creda, byl vinen v podstatně jen tím, že policie chtěla zvýšit počet obviněných a tím i šanci na úspěch u soudu).

Máme na mysli záznamy o pohybu jejich mobilů, v obžalobě vypsané na str. 27–28. Příkladmo krátká, doprostřed odstavce zařazená věta, že v dosahu BTS Otrokovicích se [Šnajdrova SIM] vyskytovala v době od 18:00 hod. dne 14. 1. 2014 do 9:09 hod. dne 15. 1. 2014, znamená, že v Šnajdr byl během celého únosu někde docela jinde, a že soud bude muset vysvětlit, jak to udělal, že jeho mobil, ze kterého komunikoval, byl v Otrokovicích, zatímco Šnajdr se svým bavorákem cestoval mezi Valašským Meziříčím, Vsetínem a Kroměříží. A aby bylo jisté, že věta nevzbudí nepatřičnou pozornost, hned v další se píše Dne 15. 1. 2014 v době od 15:41 do 16:00 se SIM 420734455XXX pohybovala v dosahu BTS Kroměříž; z toho musí být arci každému jasné, že je to pachatel, když byl o den později v Kroměříži! Snaha o manipulaci téměř na úrovni legendárního Šídlova Nebylo prokázáno, že zpráva byla odeslána z počítače obžalovaného, ale je naprosto nepochybné, že obžalovaný měl k tomuto počítači přístup.

Úplně jinak je přistupováno k důkazu domněle usvědčujícímu, k výsledku methody pachové identifikace. Té je věnován široký prostor, a je také vysvětleno, jak je možné, že pachová stopa Vybíralové vydržela ve vozidle půl roku po události a poté, co byl jeho interier krátce po únosu chemicky, mokrou cestou, vyčištěn. Znalec Kloubek vychází z these, že pokud je individuální pachová stopa identifikována, samo o sobě to znamená, že pachová stopa zůstala zachována. Čtěte dobře: jestliže pes u konservy zaštěká, není potřebné zabývat se žádnými dalšími okolnostmi, prostě je to objektivní, nevyvratitelný důkaz viny, protože pes se nikdy nemýlí. Máte-li odvahu, přečtěte si to na str. 31 uprostřed. Ten člověk není znalec, ale nebezpečný fanatik, kterého by bylo záhodno umístit do isolace, a lidská neštěstí, která svým diletantstvím způsobil, by mu v právním státě opatřila doživotní umístěnku v žaláři.

I zde se opakuje mechanismus potlačování nevhodných zjištění, konkrétně toho, že ve Šnajdrově automobilu měla být nalezena pachová stopa Tomáše Ovčáčka, který v něm nikdy neseděl. Prosím, chopte se lupy a hledejte, kde to je v rekapitulaci znaleckého posudku vysvětleno. Nikde, a proč by mělo: je přece jasné že v tomto případě se pes zmýlil. Neomylný je pouze tehdy, když štěká v souladu se zněním obžaloby.

Stejný princip funguje u výpovědí svědků K. a C., kteří popsali, jaký byl Šnajdr zlý člověk a jak únos dlouhodobě připravoval. Svědkové jsou soudu presentováni jako ctihodní podnikatelé v realitách, o tom, že za sebou mají pestrou trestní minulost, ani zmínka.

Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Na ustanovení § 2 odst. 5 TrŘ, podle něhož v přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede, zřejmě I. Hrazdira chyběl, anebo mu na rychlokursu pro státní zástupce vysvětlili, že jím jakožto osoba bezvýjimečně beztrestná není při výkonu své profese vázán.

Je proti tomu, co jsme popsali, nějaká obrana? Je; má dvě nohy, dvě ruce a jmenuje se obhájce. Nikoli ovšem obhájce ex offo, ten bude v trestním řízení hájit jedině svou peněženku, nýbrž takový obhájce, který nechce být se státním zástupcem zadobře a podobně zpracovanou obžalobu jako tu, kterou jsme si rozebrali, rozloží při hlavním líčení na prvočinitele.

Takového, bohužel, Michal Šnajdr neměl, a proto je dnes tam, kde je, tedy na Mírově s vyhlídkou dalších deseti let trestu za skutek, jehož se zcela evidentně nedopustil.

Všechny díly:

 1. I. Zločin
 2. II. Pátrání

III. Prokurátorské intermezzo

 1. IV. Pachatelé
 2. V. Komplot

https://paragraphos.pecina.cz/all/nase-pripady/pribeh-z-kromerize/nevysetrovatele-dil-v-komplot

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)