Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

MZV deskaPane Jane Šinágle.

Před dvěma týdny jsme se s přáteli jako každoročně setkali u Hlávkovy koleje a poté jsme se odebrali na Národní třídu a Albertov. Stejně se scházíme na začátku adventní doby. Setkáváme se tak každý rok a nyní již jako generační pamětníci událostí změn před třiceti lety. Počátky drolení režimu vyvrcholily brutálním zásahem proti pochodu studentů z Albertova na Národní. To nás sbližuje, ač v posledních letech jsme vždy na vše neměli stejný názor. Na čem se však shodujeme je uznání všech, kteří nesou světlo a energii té neuvěřitelně krásné a nezapomenutelné doby. Napadá nás citát Karla Čapka:, „Ten do uhasil všechna světla majáku, je zodpovědný za všechna ztroskotání“.  Život je svou vnitřní podstatou ustavičné ztroskotávání. Avšak být ztroskotancem znamená neutonout. Zachránit se a žít ….Vy, pane Jane Šinágle, nesete světlo a vše co děláte je opravdový hlas demokracie a svobody.

V souvislosti s aktuálně vyhrocenou náladou lidí nás dobře informovaný přítel odkázal na situaci, kdy ve Švýcarsku nemáme rok a půl velvyslance a upozornil nás na souvislosti některých detailů zveřejněných na vašich webových stránkách. A v kontextu mediálních a informačních manipulací, štvanic založených na lži a polopravdách ty informace mají hořkou příchuť.  Nabídl nám, že pokud nás to zajímá může nám přiblížit další informace. Sám je velmi dobře obeznámen se situací kolem ministerstva zahraničí.  Pokusíme se stručně popsat, co nás znepokojuje (je nutné přiznat, že ke státní správě jsme všichni měli dost blízko). Naplněni dojmy z letošních oslav obnovy demokracie a cesty k pravdě a lásce jsme se rozhodli sdílet své postoje s vámi.

Plně si jsme vědomi, že ministerstvo zahraničních věcí je silové ministerstvo, ministerstvo řídící českou diplomacii a s informacemi musí nakládat rozvážně a často v utajení. A je moc smutné, že se někdo pokouší o destabilizaci vypouštěním zaručených informací a naši novináři rádi rozšiřují rádoby senzace. Problémy se ukazují ve většině organizací hospodařících s veřejnými prostředky, státním majetkem, dotacemi.  Ale i  podnik s názvem Diplomatický servis nemá zajisté jiné poslání než hospodaření s majetkem státu, který je v jeho správě. S údivem lze sledovat s jakým opovržením k transparentnosti a povinnosti poskytovat informace přistupuje nové vedení tohoto podniku, kdy ani Vám neodpovídají na žádost o informace. Kontrastem je, že bývalý ředitel JUDr. Škeřík před dvěma roky, po letech uzavřenosti této instituce, ji navenek otevřel a za jeho působení, když někdo požádal o schůzku, tak byl hned nebo v krátké době přijat, to platilo i uvnitř pro zaměstnance. Což byla diametrální změna, dlouhá léta neměli zaměstnanci možnost hovořit s ředitelem a vedením. Nyní se tam prý říká zapomeňte na poslední dva roky a vraťte se do vyjetých kolejí. Opět se zaměstnanci spolu nebaví, bojí se projevit názor, aby se nedostali do zóny ohrožení a mezi ty, kdo již byli propuštěni.  Účelové organizační změny, stěhování, vytváření  atmosféry strachu a ohrožení je současný obraz instituce. Navenek nejsou informace k dispozici, protože webové stránky jsou již více než pět měsíců vypnuty.

V informační době, v době, kdy se klade velký důraz na transparentnost a otevřenost veřejné správy je to víc než ostuda. Otázkou je proč?  Má tato instituce, co skrývat. Bývalý ředitel JUDr. Škeřík, který doposud neodjel zastupovat Českou republiku do Švýcarska jako velvyslanec (pověřovací listiny má od začátku letošního roku) vystupoval s opravdovým přesvědčením, že není co skrývat. Neumíme si vysvětlit proč byla novým vedením, údajně na politické zadání vedení resortu ( kdo to byl, pan Poche nebo pan Hamáček či pan Kautský a další sociální demokrati nebo snad státní tajemník Stašek), nastavena změna, která se projevila rušením pozitivních změn, koncepčních, strategických projektů.

Přesně jak jste se zmínil, tak se nám jeví, že závažných informací bude přibývat. Jen s údivem lze sledovat i Váš odhad, že ačkoliv jsou všechna hlavní média informována, včetně regionálních deníků a stovek novinářů, vládne mediální ticho. A právě o ticho a mlčení důsledně usiluje současné vedení ministerstva i podniku.

Jsme rozhorčeni, jak je možné, že může docházet k porušování povinností řádného hospodáře při správě státního majetku a financí. Pouze jsme se nad dílčími fakty zamysleli, protože míru případného porušení zákonů či podezření ze spáchání trestného činu při nakládání s veřejnými finančními prostředky neznáme. Bývalý ředitel JUDr. Škeřík do médií sdělil: „Já mám svědomí čisté. Diplomatický servis jsem předával jako plně funkční. Inspekce vše prověřila, účetnictví, postupy řízení, na něž jsme získali i nezávislý certifikát. Systémové nedostatky, které tam identifikovala předchozí inspekce, byly po mém nástupu odstraněny, letošní inspekce našla jen pochybení jednotlivců….musím se nejprve dostat z frustrace, že za to, že jsem někde zavedl pořádek, jsem nyní potrestán. Asi jsem tím některým lidem šlápl na kuří oko.“

Veřejně se hovoří, že do roku 2016 byl na Diplomatickém servisu zcela ignorován zákon o finanční kontrole, zákon o majetku státu, zákon o účetnictví atd. Což způsobovalo mnoho nesrovnalostí a finančních úniků. Zdálo se nám to, že tato tvrzení jsou naprosto nepravděpodobná až nemožná. Konkrétní fakta nás však šokují a zdá se, že situace byla pro ředitele JUDr. Škeříka velmi těžká, muselo být velmi složité změnit chování v tomto podniku. O tom jste již zveřejnil články. Oprávněným očekáváním po nástupu nového vedení v čele s ředitelem Ing. Pohlem jistě bylo pokračováním v nastaveném narovnávání a dořešení problémů. Informace nejsou jasné, ucelené, o to však s větším akcentem o nezbytném vyjasnění, aby nedošlo k jejich zametení pod koberec. Návrat do pozic lidí, kteří prokazatelně v předchozích desetiletích porušovali zákony, by v nás mělo burcovat další úsilí o pravdu o dění v této instituci hospodařící s  majetkem v hodnotě více než půldruhé miliardy.

Vedení Diplomatického servisu za ředitele  JUDr. Škeříka, ředitelů sekcí paní Trojanové a pana Vítka, vedoucích oddělení pánů Sojáka a Vaigela,  řešilo opakované stížnosti na poruchy a závady v objektech. Je nepředstavitelné tvrzení zevnitř podniku, že se tyto poruchy a závady vytvářely v minulosti záměrně. Jako příklady lze uvést instalatérské, elektro práce či podmáčení suterénů objektů, kdy se každý rok opravovalo, sanovalo – výdaje, výdaje a ejhle minulostí nezatížení zaměstnanci zjistili, že na některých objektech bylo příčinou špatné zapojení, svedení dešťové vody k patě tedy nebyla odvedena standardním způsobem. Jedná se o nějaké zvykové právo, že věci se dělají mnoho let nějakým způsobem, lidé si na tyto způsoby zvyknou izolovaně od obecně známých legislativních požadavků a myslí si, že to tak má být. Stejní lidé, stejné dodavatelské firmy, porušování zákona o veřejných zakázkách a k tomu u řady dlouholetých zaměstnanců podniku hluboká neznalost a ignorování zákonů, jak jste již bylo zveřejněno odhalil to ministerský audit.

A právě bývalé vedení napravovalo zjištěná pochybení a postupně nabíralo nové nezatížené zaměstnance. Logicky vzešel proti zaváděným změnám odpor dlouholetých zaměstnanců. Kupříkladu absentují technické informace, popis a pasportizace objektů, v roce 2015 byla zrušena smluvní podpora užívaného, morálně i produkčně zastaralého informačního systému. Byla zpracovaná analýza a na základě jejich výsledků byl ve veřejné soutěži vybrán dodavatel nového moderního informačního systému pro řízení investic a nájmů. Podle dostupných informací od tohoto projektu i dalších projektů IT, požární ochrany objektů a BOZP nové vedení odstoupilo, smlouvy zrušilo……

Skandální je angažmá firmy OK GARDEN, s.r.o., která  v roce 2015 realizovala pro Diplomatický servis revitalizaci zahrady v objektu Nad Kazankou v Praze – Troji, ve kterém sídlí rezidence velvyslance Brazilské federativní republiky. Při šetření situace se opakované stížnosti prokázaly jako oprávněné. Práce nebyly provedeny kvalitně, v detailech v rozporu s projektem, nebyl odpovědně prováděn dozor ze strany investora, nebyla prováděna smluvní následná péče v následujících třech letech. A v čem se ukázalo angažmá jako skandální, zcela evidentní a vyčíslitelná škoda na straně státní organizace vznikla při předání-převzetí  díla, když některé práce nebyly vůbec provedeny, ovšem byly převzaty, následně fakturovány a proplaceny. Tyto práce nebyly provedeny ani v následujících letech v rámci následné péče. Jedná se o částku značně převyšující 100 tisíc korun, což je prokazatelně vzniklá škoda.  Byla předložena kompletní dokumentace k projednání ve škodní komisi. Ovšem vypadá to na zametení pod koberec. Proč? Snad protože je to jasný a konkrétní příklad jak v praxi fungovalo porušování zákona o finanční kontrole. To se jistě dá lehce ověřit. Firma OK GARDEN se podílela na revitalizaci ještě jedné zahrady, celá akce byla podle popisu jejího vývoje také zpackaná, také byla připravena a zahájena před nástupem ředitele JUDr. Škeříka a nových vedoucích. Firma letos odstoupila od smlouvy a bylo rozhodnuto, že se vysoutěží nový dodavatel na dokončení revitalizace zahrady. Skandální je, že ihned po nástupu nový ředitel objednal práce u několika firem (lze ověřit v registru smluv) k dokončení úprav zahrady bez výběrového řízení, údajně jako nápravu havárie.

A jak lze vysvětlit i další objednávky služeb a dodávek v mnohatisícových částkách, vždy objednané pod legendou havárie, letos bylo horké a suché léto, žádná povodeň, přívalový déšť, vichřice či ničivá bouřka, tak jaká pohroma či havárie. A jakou má s tímto souvislost skutečnost, že se firma OK GARDEN stala zahradnickou firmou pro ministerstvo zahraničních věcí, lze jen těžko odhadovat. Proto tento podnět nejspíš skončil v koši a je pravděpodobné, že by se při prošetřování objevily i další konkrétní případy mnohatisícových úniků a nesrovnalostí v neefektivním hospodaření organizace se státním majetkem při nefunkčním systému finanční kontroly v minulosti. To má být úkol současného vedení překrývat možné problémy???

Je velmi podivné, že současné vedení hledalo nejlepšího dodavatele úklidových služeb, tak že několikrát zrušilo veřejnou zakázku (nechce se věřit, že snad čtyřikrát za tři měsíce) a nakonec tedy vybralo tu nejsprávnější firma, která je prý zapsána v obchodním rejstříku s datem vzniku a zápisu 3. srpna 2018.

V minulosti prosakovaly „drby“ o snižování hodnoty majetku zanedbáním pravidelné údržby a oprav, krytí jeho možných ztrát (obrazy, lustry), mnohaleté porušování  zásad správného a řádného hospodaření při nedůkladně prováděné inventarizaci. Konkrétním příkladem je příběh sochy Neptuna z Valdštějnské zahrady, památkově chráněné a zapsané jako památka UNESCO. Od roku 2002 žádal uživatel (velvyslanectví Polska) o opravu poničené sochy a Diplomatický servis k ní přistoupil až v letošním roce, zajímavé je, že to opět dokázali minulostí nezatížení  zaměstnanci pod vedením mladého a velmi schopného vedoucího pana Trauba.

Jednou peníze máme ….jednou nemáme…..krásný objekt na Velkopřevorském náměstí  byl několik let prázdný a nevyužitý. Letos na jaře proběhlo výběrové řízení a zájemce s nejvyšší nabídkou překonal víc než dvojnásobně předpokládanou cenu nájmu. Jeho záměrem byla úprava objektu a náklady chtěl promítnout do snížení nájemného……Nájemní smlouva byla připravena k podpisu v době nástupu nového vedení, ředitel Ing. Pohl se rozhodl, že Diplomatický servis má dostatek finančních prostředků, aby zajistil opravy ze státních prostředků. ….peníze máme….. 

Ve stejné době byl dokončen výběr dodavatele na rekonstrukci objektu Komornická ….po čtyřech měsících se Ing. Pohl rozhodl, že Diplomatický servis nemá dostatek finančních prostředků a od podpisu smlouvy odstoupil a soutěž zrušil…. Peníze nemáme…???

Optimisticky a pozitivně ve smyslu odkazu památky 17. listopadu chceme zdůraznit, že nesouhlasíme s účelovým negativním hodnocením působení ředitele JUDr. Škeříka a jeho spolupracovníků ve vedení podniku. Někteří prý museli odejít, paní Trojanová, pánové Vítek, Daněk, Janků a další,  proto jsme zareagovali na informace od našeho kolegy. Přesto věříme, že pravda a láska zvítězí. Věříme, že po období povinné kritiky předchůdců, to je přece vždy stále stejný model ve všech státních institucích, bude Diplomatický servis směřovat k dodržování zákonů a klidné práci.

A na rozdíl od jiných jsme přesvědčeni, že k tomu přispíváte i Vy, pane Jane Šinágle, informovanost veřejnosti přispívá k očistě a dodá jistotu slušným lidem, že odkaz 17. listopadu bude naplňován.  Jsme rozpačití z informací neprofesionálně unikajících z ministerstva. Potom se víc hledá informátor než aby se řešila věcná podstata. A tady má naši jednoznačnou podporu pan premiér Babiš i prezident Zeman.

* * *

--------------------------- Původní zpráva ----------------------------

Předmět: MZV a špatné hospodaření

Od:        Kateřina Janová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Datum:     2 Prosinec 2018, 19:23

Komu:      Robert Břešťan <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>';document.getElementById('cloakd25dcaa5d5ab647a7f07bdedd2e27676').innerHTML += ''+addy_textd25dcaa5d5ab647a7f07bdedd2e27676+'<\/a>'; ;

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Dolejsi, Vaclav <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Kozmérová Martina <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

--------------------------------------------------------------------------

viz příloha

* * *

--------------------------- Původní zpráva ----------------------------

Předmět: Re: MZV a špatné hospodaření

Od:        "Jan Sinagl" <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Datum:     2 Prosinec 2018, 20:50

Komu:      "Kateřina Janová" <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Kopie:     "Robert Břešťan" <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

           "Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>';document.getElementById('cloak2261eca6e5adafc93651d1c17971c533').innerHTML += ''+addy_text2261eca6e5adafc93651d1c17971c533+'<\/a>'; ;

           "Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

           "Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

           "Dolejsi, Vaclav" <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

           "Kozmérová Martina" <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

           "Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

           "Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

--------------------------------------------------------------------------

Vazena pani Janova,

dekuji Vam! Zverejnim jakmile budu mit opet vykonny PC, ukradeny exekutorem!

At se nam dari!

P.S.

Omlouvam se za zpozdeni zpravodajstvi a pripadne chyby (pracuji stale v nouzovem rezimu na LPT z roku 2002). Dosud prijem clanku potvrdili Martina Kozmerova, Jiri Ovcacek, Radek Nohl, Marek Benak a Vaclav Dolejsi.

Jan Sinagl, 4.12.2018

* * *

Promiňte, ale nyní se nepodepíšu, už zase mám strach…

Jan Šinágl přišel o počítač

Šinágl

17. listopad 2018 a hořkost na začátku Adventu

Výbušná výpověď: Čtveřice vyšetřovatelů promluvila. Kauza Čapí hnízdo vznikla na příkaz Chovance, tvrdí.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.25 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)