Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Yustitia

Aktualizováno 29.8.2019: Na můj dopis ze dne 26.srpna odpověděl předseda NS JUDr. Pavel Šámal 28.srpna. Pokud skutečně četl všechny odkazy na činnost soudce Lněničky v minulosti, je to rozhodnutí zarážející. Nejsem soudcem, každý máme svého soudce – vlastní svědomí. U vysoce postavených osob je to navíc neodejmutelná společenská odpovědnost k níž ji zavazuje moc delegovaná občany ve víře, že budou konat v jejich zájmu a zájmu země. J.Š.

* * *

Dne 14. 8. 2019 odpověděl předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. na podnět Spolku Šalamoun ve věci ústních a písemných vyjádření předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Jiřího Lněničky v kauze Lukáše Nečesaného. VLnenicka Jiri odpovědi uvedl, že celou situaci pečlivě prověřil, vyhodnotil a rozhodl se soudci Lněničkovi udělit výtku.

S ohledem na závažnost celé věci, odpověď předsedy Nejvyššího soudu v plném znění zveřejňujeme zde: http://spoleksalamoun.com/sys/galerie-download/vytka-samal-lnenicka.pdf

Zcela akcentujeme závěry předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.:

„uvedená vyjádření narušila důstojnost soudcovské funkce, dobrou pověst justice a jejich důvěru ze strany veřejnosti

či

„nevhodná a necitlivá vyjádření soudce Lněničky zahrnovala také rozhodovací procesy a postupy jednání Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, krajského soudu a zástupců dalších právnických profesí angažovaných v této trestní věci, stran a dalších účastníků řízení

a konečně

za klíčový je nicméně nutno považovat nevhodný způsob, jakým skutečnost JUDr. Lněnička opakovaně vyjadřoval“

Udělení výtky soudci ze strany předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. je věc zcela ojedinělá a naprosto unikátní. Spolek Šalamoun oceňuje nejen postup předsedy Nejvyššího soudu, ale i sebereflexi nad naprosto bezprecedentním postupem předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Jiřího Lněničky.

V nedávné době opět předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Jiří Lněnička a opět způsobem zcela nevídaným změnil u obžalovaného L.T. výměru jeho trestu za pokus o vraždu ze 7 let odnětí svobody na trest podmíněný. A to při stejné právní kvalifikaci, stejném skutkovém ději, stejné důkazní situaci a bez provedení jakéhokoliv z důkazů ze strany Vrchního soudu.

Z našeho pohledu skutečnost, že Vrchní soud tak zásadně změní výměru trestu značí, že se JUDr. Lněnička doslova „utrhl ze řetězu“. A pokládáme si otázku - má tento soudce, který nechová úctu ke svým kolegům a vydává podobná „překvapivá“ usnesení, je vůbec způsobilý nosit talár?

 

Václav Peričevič

místopředseda Spolku Šalamoun

26.8.2019

* * *

P.S.

Několikrát jsem se zúčastnil soudních jednání VS Praha pod vedením JUDr. Jiřího Lněničky. Jeho způsob „souzení“ připomíná více inkviziční soud než hledání pravdy a spravedlnosti. Např. kauza romského policisty Martina Barkociho (na Nový rok 2010 jsem jej navštívil ve vězení, natočil s ním videorozhovor, na soudce Lněničku jsem podal stížnost k rukám předsedy VS Praha v roce 2009), kauza Roberta Tempela, kauza policisty Jiřího Jungmana, či kauza Gilberta McCraye, kdy jsem podal stížnost k rukám tehdejší ministryně spravedlnosti JUDr. Marie Benešové v roce 2013. Dnes čeká na MsP na vyřízení další stížnost ve věci Gilberta Mc Craye ze dne 15.8.2019…  

Soudce Lněnička je vězni nazýván „pankrácký kat“. Po vynesení rozsudku nad Martinem Barkocim jsem mu veřejně a nahlas řekl, že by se v 50.letech uživil jako „soudce“ Urválek – beze slova, rychle odešel. Stejně jako když jsem ho náhodně zahlédl v Praze a chtěl kontaktovat…

Měl být zbaven taláru už dávno, pouhá výtka není žádným účinným trestem. Média a „slovutní investigativci“ Jiří Kubík a Sabina Slonková spolu s dalšími samozřejmě o těchto otřesných kauzách mlčeli a mlčí, novodobé politické mediální zadání zní zřejmě jinak…

V červnu ministryně spravedlnosti Benešová sdělila, že nenavrhne potrestání soudce Lněničky. Pokud si přečte tento článek, měla by. Udělali by to všichni slušní a rozumní občané kdyby mohli. To mohou jen ti, kteří od nich dostali mandát, aby v jejich zájmu, zájmu spravedlnosti a země konali.

Dnes jsem tento článek s mým vyjádřením zaslal předsedovi NS JUDr. Zdeňku Šámalovi ve víře, že své rozhodnutí přehodnotí.

Není možné, aby osoby vybavené takřka absolutní mocí nad našimi osudy a životy ji zneužívaly,  nepotrestatelně a nekontrolovatelně páchaly veřejně zlo, místo aby mu zabraňovaly. Nebude-li se společnost bránit, nebude nic bránit ani návratu „starých pořádků“!  

William Penn 1682: „Vím, že podle některých stačí mít dobré zákony, pak prý nezáleží na lidech, kteří je uplatňují. Je ovšem třeba si uvědomit, že ačkoli dobré zákony jsou cenné, dobří lidé jsou cennější. Dobrým zákonům je třeba dobrých lidí, neboť špatnými lidmi mohou být zrušeny či obcházeny, zatímco dobří lidé se bez dobrých zákonů obejdou a špatné zákony nebudou trpět.“

Soudcovská nezávislost umožňuje mnoha soudcům porušovat flagrantně a beztrestně platné zákony a předpisy. Můj táta říkal v listopadu 89: "Nemají lidi, jak to chtějí udělat?“

 

Jan Šinágl, 26.8.2019

* * *

Soudce VS Praha Ivan Elischer ve vazbě. Bude ho následovat jeho kolega soudce Jiří Lněnička?!

Ministryně Benešová opět připomněla tzv. „justiční mafii“. Pavel Zeman by měl své místo opustit pro neschopnost a nemravnou minulost!

Bývalý náměstek VSZ V Praze Libor Grygárek mi vyhrožuje a vydírá... ...

Soud přiznal Dagmar Havlové čtyři miliony za lživý článek o milenci…?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)