Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
út čvc 16 @13:00 -
OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
st čvc 17 @12:45 -
MS Praha: Dubovcová versus MZV ČR

Nejnovější komentáře

 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:23
  Jsem zvědavá, jaké dopady to bude mít na soudkyni a další ...

  Read more...

   
 • 14.06.2024 08:49
  Naši vládní politici jdou ve stejných stopách jako pokrokářští ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Albert Einstein

 • 1968: Jan Werich čte List Jana Masaryka – neměnné poselství doby o svobodě

  „Máme dokonalé poučení o tom, jak se věci ve státě dělat nemají a nesmějí. Je třeba stavět na nové demokracii. Na demokracii, jež bude vybírat lidi, a ne politické strany!“ 

  Jan Antonín Baťa

  ***

   „Nebuďme prosím tak leníví, abychom po jiných vždy hleděli, a za jinými zdaleka se plaziti chtěli. Nechť nás také v něčem jiní před sebou vidí.“

  Jan Ámos Komenský

  ***

  „Každý národ je ve světě přijímán tak, co ze sebe udělá.“

  TGM

  ***

  „Svět nebude zničen zlými, ale těmi, kdo se na ně dívají, aniž by cokoli udělali.“

  Albert Einstein

  ***

  Pokud je funkční výchova a vzdělávání, je funkční i společnost, jinak je zneužívána. V tomto smyslu je MŠMT silovým, rozhodujícím  ministerstvem – pro dnešek i pro budoucnost. JŠ

  ***

  ***

  J. A. Baťa 1938: Výchova k podnikavosti

 • 80. výročí vylodění spojenců v Normandii – česká média selhala

  Aktualizováno 13.6.2024: Qatargate, marocký disident Mohamed Dihani: "Tak mě Rabat požádal, abych špehoval v Itálii

  ***

  „Temné síly, proti nimž spojenci bojovali před 80 lety, jsou stejné jako ty, jimž čelí dnes.“

  Joe Biden

  ***

  „Je mi ctí účastnit se připomínky akce, během níž Spojenci tehdy bojovali za Svobodu Evropy. Podobně jako to Ukrajinci dělají nyní. Tehdy vládla jednota a musí tomu tak být i teď.“

  Volodymyr Zelenskyj

  ***

  „Cena za apatii vůči politice je to, že nám vládnou zlí lidé.“

  Platón

  ***

  „Demokracie značně kazí mravy. Zvyká veřejnost na žvanění,

  totiž na chvástavost a pomluvy.“

  Jean Dutourd

  ***

  „Svět je nebezpečné místo, ne kvůli těm, kteří dělají zlo,

  ale kvůli těm, kteří to vidí a nedělají nic.“

  Albert Einstein

  ***

  Události ČT informovaly druhou zprávou dne 11:10 min (žádný obsah a zarážky pod videem). Na webu ČTK a Seznam.cz nic, resp. možná krátce bylo, ale hned zmizelo z hlavní stránky. Přednost měla srážka vlaků v Pardubicích…

  Na ČT 1 od 20:00 hod. Superdebata a na ČT 2od 20:00 hod. Výborná show Lucie Výborné… … (byť během dne informovaly ČT 2 a ČT 24). Na ČRoPlus od 20:05 hod. o Heydrichovia od 21:10 hod o Stalingradua jak se batolátka plazila po tělech mrtvých maminek…To se dělo i na Švédských šancích u Přerova v době míru. O největším masakru v Postoloprtech na našem území média také mlčí. Vlastní zločiny proti lidskosti trvale zamlčujeme, stejně jako k tomu přispívají politici, kteří se hromadně zúčastňují pietních aktů na místech nacistických zločinů, ale místům českých zločinů proti lidskosti se trvale vyhýbají, jinak by ohrozili svoji politickou kariéru. Připomínejme si stále platné varování a výzvu gymnastky Věry Čáslavské, nechceme-li si opět zopakovat dějiny. VOLEBNÍ KLIPFinska stále aktuální!

  ***

  Chtěl bolševiky zaškrtit už v kolébce, za války se Churchill spojil se Stalinem

 • 80th anniversary of the Allied landings in Normandy - Czech media failed

  "The dark forces the Allies fought 80 years ago are the same as those they face today."

  Joe Biden

  ***

  "I am honored to participate in the reminder of the action during which the Allies fought for the Freedom of Europe back then. Just as the Ukrainians are doing now. There was unity then and there must be unity now."

  Volodymyr Zelensky

  ***

  "The price of apathy towards politics is that we are ruled by bad people."

  Plato

  ***

  "Democracy corrupts morals greatly. It habituates the public to blabbering,

  namely, to boastfulness and slander."


  Jean Dutourd

  ***

  "The world is a dangerous place, not because of those who do evil,

  but because of those who see it and do nothing."

  Albert Einstein

  ***

  Events ČT reported the second news of the day from 11:10 min (no content and indents below the video). Nothing on the CTK and Seznam.cz websites, or maybe it was briefly, but it disappeared immediately from the main page. The priority was the train collision in Pardubice...

  On ČT 1 from 20:00. Superdebate and on ČT 2 Lucie Výborná... (although ČT 2 and ČT 24 reported during the day). On ČRoPlus from 20:05 pm about Heydrichand from 21:10 pm about Stalingrad and how toddlers crawled over the bodies of dead mothers... This was also happen at the Swedish Chance at Přerov in peacetime. The media is also silent about the biggest massacre in Postoloprty on our territory. Our own crimes against humanity are permanently silent, as are the politicians who contribute to this by attending commemorations in large numbers at the sites of Nazi crimes, but who consistently avoid the sites of Czech crimes against humanity, lest they jeopardise their political careers. Let us remember the still valid warning and challenge of the gymnast Věra Čáslavská, if we do not want to repeat history again. ELECTION CLIP from Finland still up to date!

  Good choice for the EP, citizens. There are always limited options in today's impossibly unlimited world. JŠ

  ***

  ***

  "Civilization is being utterly destroyed over vast territories, and the Bolsheviks are there, like bloodthirsty Neanderthals, leaping and crouching in the ruins of cities and on the corpses of their victims."

   

  Winston Churchill

  ***

  A meeting of the fighters of two wars over the shape of Western civilisation in Normandy: "You are the saviour of the people." "No, no, you saved Europe." The meeting of two great men said it all. JŠ

  ***

  Corruption at the highest level of the EU: secret meeting in Suite 412

   

  Full Article in Czech>

 • Kdo stvořil teroristické organizace IS? Nebylo to Rusko a Západ?!

  Zeme a vesmirZačalo to Rusko okupací Afgánistánu a zavražděním oblíbeného presidenta Tarákího. Při jeho projevech v televizi stáli Afgánci z úcty v pozoru. Rusové vybudovali v Afganistánu sice skvělé silnice, které ale měli sloužit také jim.

  Za Hanzelky a Zikmunda byl Afgánistán klidnou, pohostinnou zemí, kde se ctily staleté tradice, ženy chodily bez šátků. Jakým právem jsme se se vměšovali do jejich životů? Vmněšovali se snad oni do našich? Donutili jsme tak jinou kulturu, tradici a zvyky, aby se i ona vměšovala do naší kultury, tradic a zvyků, v zájmu vlastní sebezáchovy. Jakým právem? Oni se snad do našich vměšovali jako první? Příčiny mají vždy své následky. Dnes sklízíme zasloužené ovoce. Arabové nezačali, ale náš „vyspělý“ západní svět, jehož bezbřehý konzum a snaha po zisku za každou cenu, se nezastavila a nezastaví před ničím, jak vidíme i dnes.

 • Praha 19.3.2022: COVIDKON II: Pedagogové, Psychologové, Právníci, Zločin na dětech !!!

  Nilsen Ja protestuji 20.3.2022Vyděsit a vyfakturovat:  Akcie firmy PFIZER vzrostly o 2000% !!!

  ***

  „Nezachraňujte svět. Svět nepotřebuje, abyste jej zachraňovali. Zachraňte sebe. Tím, že zachráníte sebe, zachráníte svět, protože ten nebude muset zachraňovat vás.“ – „Strach před lidmi je zbabělost. Je urážkou důvěry v člověka a lidskou důstojnost vůbec. Konáme-li svou práci tak poctivě a účelně, že prospívá každému, vědomí této dobré práce nám dává sílu neobávat se nikoho a ničeho. Strach je nepřítelem života, a díla zbudovaná ve strachu život poškozují. Díla užitečná rostou z důvěry.“ – „Myšlenka je všechno! Vyvolává touhu a ta vede mysl i tělo!“  

  Tomáš Baťa

  ***

  Kompletní program a seznam přednášejících - Stručné informace o obsahu a cílech konferenceProgram - Video - Tisková zpráva Covidkon II_ 21_03_22

  Další skvělá konference a další bez účasti veřejnoprávních médií – na místě byla jen PrimaNews. Skvěle moderovala Martina Kociánová. Pokud by se přenos uskutečnil do všech domácností, tak by se asi rychle konala všeobecná defenestrace, všech zastánců ochranných opatření, které postihly zejména bezbranné děti! Za veřejnost jsem vystoupil 2x a sklidil potlesk, čehož si velmi vážím v takové společnosti. Doporučuji rozdělit si sledování přednášek na celý týden. Každý tam najde „svoji parketu“. Vakcína „UKR 2022“ se ukázala jako nejúčinnější! Připojuji FOTOGALERII a několik doplňujících citátů moudrých:

   „Svět nebude zničen zlými, ale těmi, kdo se na ně dívají, aniž by cokoli udělali.“

  Albert Einstein

 • Updated: Dr. David E. Martin: The perfect representative of "Occam's Razor", he tells the ruthless truth about the origins and real meaning of Covid and vaccines!

  Martin S1 skodlivy protein 2021GB umrtnost 10 59 let 31.10.2021Albert Einstein: "The problems that exist in the world cannot be solved by the level of thought that invented them."

  Albert Einstein 1949: "I don't know what will be used to fight World War III, but in World War IV it will be sticks and stones." 

  ***

  Dr. Martin: "If you question anything, including patents granted on biological weapons, you are entering territory where there is no forgiveness."

  ***

  Dr. Fuellmich: "We have had several inquiries with Trasparency International. We were silenced, the topic was not followed up".

  Dr. Martin: "Yes you can't, it's not available and it's a tragedy. Unfortunately, it has become an organization that has grabbed the regulator and is not doing a service to the public."

  ***

  This Occam's Razor argument is perfect in every way. I wonder how many pharmaceutical industry bosses got inoculated with their own covid vaccine. The flu vaccine has served as a much bigger "deal "for these modern day "white glove criminals". They will never have enough

  You can watch and listen to Dr. Martin's argument at this link. For your own sake and the sake of your children, take the time to listen to this video. The more action, the more the virus spreads - media, statistical, not factual! We need to fill the squares in the name of common sense. The minority of the able must reach out to the majority of the ignorant. Spread by all means possible: FB, TW, person to person, it's about saving the world from criminals, fearing nothing, who are affecting and destroying our health and the lives of today's and future generations. Excerpts from the interview below.

 • YouTube channel of Jan Šinágl ended...

  Tenpa Iarphel Jan SinaglCecna Sinagl Havel"The problems that exist in the world cannot be solved by the level of thinking that created them."

  Albert Einsten

  ***

  After twelve years of public service, "Comrade Computer" decided to remove me. The formal application of law, reigns supreme even at Google. The decision was "made" and sent in minutes... Hundreds of my videos have irretrievably disappeared - the bailiff Mgr. Jan Beneš from Prague, in violation of the law, confiscated not only my computers, but also a backup disk containing 30 years of my work...

  Basically, this is the result of many complaints about videos posted by me, where the public's right to information about public affairs and public persons was literally "trampled into the ground." The fight for freedom of speech and the public's right to information will continue. In war, sometimes battles are lost, but in the ongoing war for free speech, common sense and good morals, we will win! There is no other way if human life is to have meaning and "advanced" civilization has any hope of surviving the current unnaturalness of thought, behavior and action. A life built only on mindless material existence is no life at all if it is not built on moral values. We must each do our part - for our own sake and for the sake of future generations.

  A very hopeful Christmas and a happy New Year to all people of good will and who have not yet abandoned common sense.

   

  Jan Šinágl, 6.12.2022

 • YouTube kanál Jana Šinágla skončil…

  Cecna Sinagl HavelTenpa Iarphel Jan Sinagl„Problémy, které na světě existují nemohou být vyřešeny tou úrovní myšlení, která je vytvořila.“

  Albert Einsten

  ***

  Po dvanácti letech službě veřejnosti, rozhodl o mém odvolání „soudruh počítač“. Formální uplatňování práva, vládne i u společnosti Google. Rozhodnutí bylo „vyhotoveno“ a zasláno během pár minut… Stovky mých videí nenávratně zmizely -  soudní exekutor Mgr. Jan Beneš z Prahy, v rozporu se zákonem, mi zabavil nejen počítače, ale i zálohovací disk s daty mé práce za 30 let.

  V podstatě se jedná o následek mnoha stížností na mnou zveřejněná videa, kdy bylo právo veřejnosti na informace o veřejných věcech a veřejných osobách, doslova „zašlapáno do země.“ Boj za svobodu slova a právo veřejnosti na informace bude pokračovat. Ve válce se občas bitvy prohrávají, ale probíhající válku za svobodu slova, zdravý rozum a dobré mravy, vyhrajeme! Není jiné cesty, má-li mít lidský život smysl a „vyspělá“ civilizace naději přežít současnou nepřirozenost myšlení, chování a konání. Život postavený pouze na bezduché materiální existenci, není žádným životem, pokud není postaven na mravních hodnotách. Každý musíme přispět svým dílem - v zájmu vlastním a budoucích generací.

  Nadějeplné svátky Vánoc a šťastný Nový rok všem lidem dobré vůle a které ještě neopustil zdravý rozum.

   

  Jan Šinágl, 6.12.2022

  ***

  YouTube mi zakázal další video (po 4 letech) – nafukování balónků ohrožuje bezpečnost dětí?!

  Sociální sítě a manipulace – stali jsme se těžební surovinou