Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Alexandr Mitrofanov

 • Alexandr Mitrofanov jako novodobý „kádrovák“

  Ve svém článku Trump, trumpík a trumpula píše mj.: „Babiš zareagoval po svém, jak už to bytosti jeho úrovně dělávají. Kde že je červená kšiltovka na jeho neklidné mozkovně? V propadlišti dějin, přátelé, v propadlišti dějin. Trump je Trump, Zeman je trumpík, a Babiš je trumpula.“

  V článku Zabarvený slovník televizních zpráv. Nejde jen o jazyk, ale i o demokracii, varuje studie se píše: Jazyk novinářů a moderátorů ve zpravodajství by měl být ideálně emočně nezabarvený, nehodnotící, spisovný a čistě informativní. Manipulace mohou vést k naplnění skrytých záměrů komerčních, ale také společensko-politických. I novináři České televize ale často využívají expresivní výrazy s persvazivní nebo získávací funkcí. Zjednodušeně řečeno je to snaha autora působit na postoje příjemců, formovat jejich názory a ovlivňovat je.

 • Jak Kreml chystá pro Rusy jednotnou ideologii

  Biden a PutinNávrh výnosu Putina, které připravilo ruské ministerstvo kultury pod názvem: O ustanovení základů státní politiky ve věci zachování a uchování tradičních ruských, duchovně mravních hodnot.

  Ruský publicista Alexandr Něnzorov na to reagoval slovy: „To už nezavání, ale přímo smrdí uplně naturální, opravdickou státní ideologií. Tedy svícením hořícími třískami, kadibudkami a kasárnami“. Není v této souvislosti od věci připomenout čl. 13. ods. 2, Ruské Ústavy: Žádná ideologie nesmí být stanovena jako státní, nebo závazná. Poslech na ČRoPlus (28.1.2022, 23:04 od 23:23:50 hod.), doporučuji!

  A taková země má k dispozici jaderné zbraně. Můžeme jen doufat, že dnešní situace vyústí v podobu řešení Kubánské krize, kdy každá strana ustoupila, aby z konfliktu vyšla ze ctí, byť u ruské strany pojem cti nic neznamená a nikdy nic neznamenal. Rozumí a respektuje jen hrubou sílu. J.Š.  

 • Příběh rudého zla, Sovětský příběh - nezapomínejme!

  Alexandr Mitrofanov: Kreml se stále více orientuje na sovětský model politiky - Autorčino krédo je vyjádřeno jasně: „Dobrým člověkem se jeden mohl stát výlučně – a nedělám si legraci –, když se díval na sovětské filmy a četl sovětské knihy.“ Stalin a Brežněv by měli upřímnou radost. K tématu doporučuji glosu Ivy Pekárkové Cosinus Rusko na ČRoPlus od 13:56:35 hod.

  ***

  Nezapomínejme na zlo, nebo se vrátí rychleji než tušíme a umíme si představit. J.Š.

 • Rusko je povoláno jen k tomu, aby ukázalo celému světu jak se nemá žít a co se nemá dělat

  ČRoPlus 26.11.2021 – Lída Rakušanová o Bavorsku (od 13:42:50 hod.) - Právník Jan Januš o vítězství Radka Vondráčka (od 13:47:05 hod.) – Alexandr Mitrofanov (od 13:50:40 hod.)

  Nový film „U Petrovových řádí chřipka“ – film je nutné vidět, každé vyprávění je jen slabým přiblížením. O bezvýchodnosti, krutosti a nesmyslnosti ruského života, který má kořeny v životě sovětském, působí šokově. Ukazuje, jaká divoká, zvířecí zloba žije v Rusech právě proto, že jejich život postrádá jakékoliv vyšší odůvodnění.

  Brilantní publicista Michail Fishman: „Nejen občané Ruské federace, kteří se špatně chovali za života se po smrti zase dostanou do ruské federace, ale samotná Ruská federace se po smrti dostane do SSSR.“

  Velký ruský básník Alexandr Blok v roce 1912: “Noc, ulice, lampa, apatika. Pošetilé světa nasvícení. Můžeš ještě čtvrt století dýchat, ale vše bude stejné. Konce není, umřeš a začneš znovu. Kam jít teď? Kampak? Noc zamrzl měsíc v novu, apatika, ulice, lampa.“

 • Rusové se dnes chovají hůře jak dříve nacisté - srovnání Hitlerova Německa s Putinovým Ruskem

  VN Majdan foto IV. Putin 11.9.2022Ukrajinsky chlapecekAktualizováno 30.6.2024: Americké sankce mohou zruinovat naši ekonomiku, varuje ruský centrální bankéř

  ***

  Přesvědčte se sami (Události ČT 30.5.2024 – od 7:24 min) – děs!Cituji: „Doběhl jsem za synem. Nemohl jsem ho pořádně nést. Vylezl na mne. Mám pořád před očima jeho urvané ruce - Všechno jsem to tu chtěl polít benzínem a zapálit. Měl jsem to tu rád. Něco jsem budoval a dělal jsem to z radostí.“

  Doplňuje Alexandr Mitrofanov v krátké glose: (ČRoPlus 31.5.2024, 12:34 od 12:48 hod.) – srovnání projevů Hitlera a Putina o mírových iniciativách, obraně a neútočení na civilisty. Končí citátem: „Všechno kolem nás doslova křičí, že konečně můžeme z naší osobní tuposti udělat národní značku, pod jejímiž prapory se bude po léta prolévat krev nevinných lidí.“

  Osina v zadku, opruz, otrava… Realita

  Polina 26.2.2022Vím o spoluobčanech, pro které jsem s tím svým léta trvajícím varováním, že z Východu se plíží ruské nebezpečí, které se dá porovnat s někdejším plížením z hitlerovského Německa, osina v zadku, opruz a otrava. Je to v pořádku. Jde o daň z mých znalostí a jejich pohodlnosti, hlouposti nebo oddanosti strůjcům tohoto nebezpečí; charakter živné půdy nové normalizace s přechodem k totalitě může být totiž různý. Výsledek je však stejný.

  Churchill řekl: „Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“Situace konce 30. let minulého století se nemůže zopakovat do puntíku.

  „Rusové smí ze svého území zabíjet libovolné množství Ukrajinců včetně civilistů, žen a dětí, ale ukrajinští vojáci v žádném případě nesmí použít naše zbraně proti ruskému území“.

  Ruský protiválečný výbor v exilu zveřejnil provolání k vládám a obyvatelům USA, EU a NATO, v němž stojí: „Evropě hrozí, že brzy bude čelit přímé válce, že utrpí smrt vlastních vojáků a zničení vlastních měst. Nerozhodnost spojenců a nelogická politika sankcí vypadají jako pozvánka k vydírání diktátorem Putinem.“Není co dodat.

  ***

  Sexuální násilí jako zbraň. Rusové si stále častěji vybírají ukrajinské muže

  Ruský vojenský soud řeší brutální vraždu ženy příslušníky elitní jednotky

 • Russia is called only to show the whole world how not to live and what not to do

  ČRoPlus 26.11.2021 – Alexandr Mitrofanov (from 13:50:40)

  The new film "At the Petrovs' the flu is raging"- the film is a must-see, any narration is only a faint approximation. About the hopelessness, cruelty and senselessness of Russian life, rooted in Soviet life, it comes as a shock. It shows the savage, animalistic rage that lives in Russians precisely because their lives lack any higher justification.

  The brilliant columnist Mikhail Fishman: "Not only the citizens of the Russian Federation who behaved badly in life will fall back into the Russian Federation after death, but the Russian Federation itself will fall back into the USSR after death."

  The great Russian poet Alexander Blokin 1912: "Night, street, lamp, apathy. The foolish world's illumination. You can breathe for a quarter of a century, but everything will be the same. There is no end, you die and start again. Where to go now? Where to? The night has frozen the moon in a new moon, the apathetic, the street, the lamp."

 • Russians today behave worse than the Nazis used to - comparing Hitler's Germany with Putin's Russia

  VN Majdan foto IV. Putin 11.9.2022Ukrajinsky chlapecekSee for yourself (Events ČT 30.5.2024 - from 7:24 min) - horror! Quote: "I ran to my son. I couldn't carry him properly. He climbed on top of me. I can still see his hands torn off - I wanted to pour gasoline all over the place and set it on fire. I liked it here. I was building something and I was doing it for the joy of it."

  Adds Aleksandr Mitrofanov in a short gloss: (ČRoPlus 31.5.2024, 12:34 from 12:48) - Comparison of Hitler and Putin's speeches on peace initiatives, defense and not attacking civilians. Ends with quote:

  "Everything around us literally screams that we can finally make our personal dullness a national brand under whose banners the blood of innocent people will be shed for years."

  A pain in the ass, a nuisance, a nuisance... Reality

  Polina 26.2.2022I know of fellow citizens for whom I am a pain in the ass, a nuisance, and a nuisance with my years-long warning that a Russian danger is creeping from the East that compares with the former creep from Hitler's Germany. It is all right. It is a tax on my knowledge and their convenience, stupidity or devotion to the perpetrators of this danger; for the nature of the breeding ground of the new normalisation with its transition to totalitarianism may be different. But the result is the same.

  Churchill said: "Britain and France had a choice between war and disgrace. They chose shame. They will have war."The situation of the late 1930s cannot be repeated to a tee.

  "The Russians are allowed to kill any number of Ukrainians, including civilians, women and children, from their territory, but Ukrainian soldiers must not, under any circumstances, use our weapons against Russian territory."

  The Russian Anti-War Committee in Exile has published an appeal to the governments and people of the US, EU and NATO, saying: 'Europe is in danger of soon facing direct war, of suffering the death of its own soldiers and the destruction of its own cities. The indecision of allies and the illogical policy of sanctions look like an invitation to blackmail by the dictator Putin." There is nothing more to add.

  "The people who die from today will also die because of you - Alliance Leadership Today (4.3. All the people who will die from today onwards will also die because of you, because of your weakness, because of your disunity - All the Alliance could do, was to get 50 tons of oil through its supply system to Ukraine - Perhaps so we could burn the Budapest Memorandum (the 1994 treaty in which Russia, the US and Britain promised Ukraine security in exchange for giving up USSR-era nuclear weapons) - Did we want a NATO like that? - Did you build such an Alliance?" - Don't buy us litres of fuel for litres of our blood, spilled for our common Europe, for our common freedom, for our common future - We have endured nine days of darkness and evil. We are warriors of the light. The history of Europe will always remember that."

  Volodymyr Zelensky

  Full article in Czech>