Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jan Souček

 • ČT likviduje schopné redaktory. Začínají novodobé „stranické čistky“?!

  Stratilik Ondrej CTVedení si došláplo na Reportéry ČT. Odstavilo redaktora za cestu do Švédska - Nový šéf České televize Jan Souček po svém nástupu v několika rozhovorech zdůraznil, že si posvítí na pořad Reportéři ČT. Jak to vypadá, nyní se tak skutečně děje. Před několika dny byl z pořadu odstaven redaktor Ondřej Stratilík. Důvodem byla údajně jeho cesta na reportáž do Švédska, kdy cestu a ubytování veřejnoprávnímu novináři platila švédská zbrojařská asociace.

  Stratilíkovi bylo 9. listopadu nadřízenými sděleno, že má ihned ukončit veškeré rozdělané reportáže pro Reportéry ČT. „Oficiální informace zatím nemám, nicméně je mi tvrzeno, že údajně před rokem mělo z mé strany dojít k porušení Etického kodexu ČT, což absolutně odmítám.“

  Pro Wollnera podle jeho slov bylo nejdůležitější, aby ČT dané firmě nedělala reklamu. „To jsme si dopředu stanovili jako podmínku cesty, že nebudeme vůbec nějakým způsobem zmiňovat žádný jejich produkt. Řekli jsme si, že jedeme točit politický, vojensko politický cestopis do oblasti, která úzce sousedí přes moře s Ruskem.“

  Současně zdůraznil, že reportáž je morálně absolutně nezpochybnitelná. „Na reportáži není co řešit. Problém je, že pan Stratilík začal před nějakou dobou točit reportáž o panu Strnadovi. Pan Strnad se nepochybně obrátil na vedení České televize, takže vedení televize nemeškalo, začalo hledat jakousi rok starou reportáž a panu Stratilíkovi dali, jak to říct, no, padáka z Reportérů a nabídli mu zcela nedůstojnou práci.“

 • ČT potřebuje radikální změnu, nebo vypnout a přestat škodit zemi

  Rada CT Safarik 7.6.2023Aktualizováno 13.6.2023: Dalík, politické tlaky i vlastní podnikání. Nový šéf ČT Souček reaguje na kontroverzní otázky - ČT argumentuje vysokou oblíbeností, dle průzkumů? Pokud by vysílání ČT bylo podmíněno dobrovolným zaplacením poplatků, jaké příjmy by asi měla? Obávám se, že by zbankrotovala. JŠ

  ***

  „Nebyla to volba pro Součka, ale proti Dvořákovi“ zaznělo v médiích. Zasedání Rady ČT jsem se zúčastnil, ale v poledne odešel. To převážně „žvanění“ je k nevydržení pro ty, kdo mají zkušenosti s věcným, kultivovaným projevem. Nade všemi vynikalo kultivované, věcné vystoupení místopředsedy Rady ČT Petra Šafaříka (skutečný zástupce občanů, mimochodem jako jediný z radních měl kravatu). Doporučuji jeho vystoupení (od 45,20 min.). Nemilosrdně, v klidu a demokraticky, zkritizoval Dvořáka. Ten se zachoval, jak je zvykem novodobých „papalášů“. Na pravdu nemohl reagovat jinak. Mimochodem Dvořák začínal u Petra Kellnera, poté TV Nova. Do ČT ho dosadil opět Kellner. Zatleskal jsem místopředsedovi Šafaříkovi s  poznámkou „to bylo za občany“ a omluvou předsedovi Novákovi.

  Následné reakce zastánců Dvořáka se komentují sami, ubohost a české plebejství (místopředseda Rady ČT Ježek Dvořákovi veřejně tyká). ČT svoji „kvalitou“ upadla do bezvýznamnosti. Dávno neplní svoji veřejnoprávní službu, připomíná spíše těžkopádný státní podnik, kolos, s patřičnými „rodinnými“ vazbami. Pokud by byla ČT přístupná jen za dobrovolný poplatek, budou se na ni dívat už jen důchodci a nenáročná, konzumní část společnosti, pokud vůbec. Skončila by dávno v bankrotu při tom, co veřejnosti předvádí.

  Začne veřejnoprávní ČT konečně dělat to, co ze zákona má?

 • Czech TV is liquidating capable editors. Is the modern "party purge" beginning?!

  Stratilik Ondrej CT The management has taken a swipe at the CT reporters. The new head of Czech Television, Jan Souček, stressed in several interviews after his arrival that he would keep an eye on the Czech Television Reporters programme. As it seems, this is now actually happening. A few days ago, editor Ondřej Stratilík was dismissed from the programme. The reason for this was allegedly his trip to Sweden for a report, when the travel and accommodation for the public journalist was paid for by the Swedish Arms Association.

  Stratilík was told by his superiors on 9 November that he should immediately stop all the reports he had distributed to CT reporters.

  Wollner said it was most important for CT not to advertise the company in question. "We set that as a condition of the trip in advance, that we would not mention any of their products in any way. We told ourselves that we were going to make a political, military-political travelogue in a region that closely borders Russia across the sea."

  At the same time, he stressed that the reportage is morally absolutely unquestionable. "There is nothing to question about the reportage. The problem is that Mr. Stratilík started doing a report on Mr. Strnad some time ago. Mr Strnad undoubtedly contacted the management of Czech Television, so the management of the television station did not delay, started looking for a year-old report and Mr Stratilík was, how shall I put it, well, fired from Reporters and offered a completely undignified job."

 • Rada ČT 18.10.2023: Na třetí pokus jsem mohl opět promluvit

  Rada CT panel 18.10.2023Dvorak Petr logo CT cerny ramecekPROGRAM a ZVUKOVÝ ZÁZNAM zasedání Rady ČT.Škoda, že ČT přenáší zasedání pouze ve zvukové formě, kdy v obrazové přenáší kdeco a daleko méně podstatného. Projevy, chování a způsoby radních zvukový přenos odhalí jen částečně. Veřejnost by obrazový přenos jistě uvítala. Mnozí radní by se chovali jistě jinak, pokud by byli „viditelnější“.

  Nad všechny radní argumentačně a kultivovaností vyčníval Petr Šafařík, skutečný zástupce veřejnosti. Doporučuji jeho vystoupení (od 1:19:00 hod.) Stejně tak jako „slovní eqvilibristiku“ místopředsedy Vlastimila Ježka, zastánce bývalého gen. řed. Dvořáka. Jeho argumentační "způsobyů patří do hospody nejnižší cenové skupiny. Dozorčí komise byla služkou bývalého gen. ředitele. To, že dnes Dvořák požaduje zpětné vyplacení zamítnuté odměny, jen doplňuje jeho „klientelistický“ charakter. Zmíněn byl také finanční příspěvek na vydání knihy moderátora Jakuba Železného, bude řešeno. Radní Roman Bradáč ocenil práci divize výroby. Pracují tam skuteční profesionálové. Je otázkou, kdo je nahradí až odejdou?

  MV CR vlajky CR UKR no EU 18.10.2023Proti mému vystoupení byli radní Veselý, Richterová a předseda Novák. Místopředseda Ježek tradičně před mým vystoupením odešel. Omlouvám se za přeřeknutí v důledku časové tísně (ČT, místo PČR a Martin Dvořák místo Petr Dvořák). Mé vystoupení začíná od 3:29:39 hod. Věřím, že s přednesenými argumenty by souhlasila většina televizních diváků, kteří si ještě dokázali zachovat zdravý rozum a úsudek. Ať už přinesl popelníček v budově ČT prezidentu Zemanovi kdokoliv, byl mu předán za přítomnosti gen. řed. ČT. Mlčel, tedy schvaloval porušení zákazu kouření v ČT (v Google jsem už žádné fotografie nenašel?). Potvrdil už tehdy část svého „služkového“ charakteru (více o něm v článku níže o zfixlovaných zakázkách ČT na míru a za jeho podpory).

  Při návratu u vchodu do Metra před budovou MV ČR na stanici Pražského povstání mne zarazila chybějící vlajka EU vedle vlajek ČR a Ukrajiny? Nedivme se, když práci PČR v souvislosti s uprchlíky musí stále více suplovat policisté SRN a Rakouska, včetně činnosti policie SRN na našem území. JŠ  

 • Rada ČT 20.9.2023: O vystoupení Šinágla "preventivně" nehlasováno

  LN KO Den utisku rozhlasu a televize 21.9.2023Dvorak Petr logo CT cerny ramecekOdchod gen. řed. Petra Dvořáka nemohl být symboličtější, žádný potlesk, sebestředná chvála, která skutečnosti vůbec neodpovídá. O mém vystoupení nebylo hlasováno (ani není uvedeno v protokoluz jednání). Zvukový záznam mé žádosti o vystoupení v bodu „Různé“ byl v úvodu vypnut (poslední vteřiny záznamu). Po konci jednání mi předseda Rady ČT sdělil „že by se to nehodilo“. Měl asi pravdu, ta se má při odchodu „šéfa“ raději diplomaticky zamlčet. Nepřekvapil proto jeho rychlý odchod z Rady ČT ani žádné dotazy radních po jeho posledním vystoupení na Radě ČT. Moji snahu a komentář si můžete poslechnout ZDE. Kvituji, že PČR nebyla povolána, zatím…

  Nejdelší a nejzávažnější byl bod č. 6. - o Dozorčí radě. Byla prokazatelně právním instrumentem k prosazování vůle Petra Dvořáka!Poslech celé diskuse k tomuto bodu doporučuji – od 20:30 min. do 1:37:25 hod. Televizních koncesionářů se zastali pouze radní Petr Šafařík a Pavel Matocha. Stanovisko Newton Media, a.s. k veřejné zakázce „Kontinuální obsahová analýza zpravodajství, publicistiky a diskuzí včetně aspektů vyváženosti a objektivity na roky 2024– 2028“- odpověď ing. Petra Heriana, ředitele, předseda představenstva NEWTON Media a.s., doporučuji (je součástí protokolu z jednání na konci). Další důkaz o mafiánských praktikách Dvořáka. Jen mlčel…

 • Rada ČT: Jak to vidí Šarapatka

  Na obrazovce ČT se poprvé objevuje Rajchl. To vše za tichého či bezradného přihlížení většiny radních za 5K. Dál pokračuje nezákonné setrvávání Matochy a dalších třech radních ve vedoucích funkcích rady za tučné odměny, přestože od října minulého roku zákon povoluje pouze dva. Místo racionálního hospodaření se v ČT nákladně experimentuje: za naše se zřizují nové ředitelské funkce a nákladně vybavují jejich kanceláře, aby se pozice záhy zrušily. „Z ekonomických důvodů“ ruší Souček (sic!) už výrobně rozjetý projekt Šídlovy televizní politické satiry Parlament. Přitom však zavádí nesmyslné, personálně i finančně nákladné noční vysílání ČT24, jež sleduje sotva pár tisíc nespavců. Jílková zůstává. Události jsou zpravodajská mizérie s převahou podružností z regionů. Atd. atp.

  Jednám proto sám: situaci v ČT si uvědomují poslanci STAN a (sic!) i KDU-ČSL v mediálním výboru a moji kandidaturu vnímají pozitivně. Na argumenty slyší i poslanci paní Decroix i Petr Bendl z ODS, ale nic neslibují: v klubu jim šéfuje Benda. V den tajné volby do výběru kandidátů do RČT přichází Bendl na mediální výbor až po veřejném slyšení. Rovnou k hlasování chodívají předem rozhodnutí: mám jasno. Poslanec ODS Salvetr zarytě mlčí. Oproti každému z minulých veřejných slyšení tentokráte nenařídil předseda výboru Juchelka streamování kandidátského slyšení pro veřejnost, není zveřejněn ani audiozáznam, ani počty hlasování pro jednotlivé kandidáty. Z výběru jsem tajnou volbou vyřazen. Komunistický esenbák, kandidát ANO a SPD postupuje. Od koaličních poslanců se poté dozvídám, že poslanci ODS mi „to nehodili“ a reprezentace Topky se za mě navzdory apelům středočeských krajské a regionálních organizací k vedení mé partaje, nepostavila. Psi štěkají a karavana jde dál. Světe div se….

  Celý článek>