Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

mRNA vaccines

 • Covid injections are destroying the world's population. 73% of vaccine deaths are caused by the "vaccine"?!

  Clovek a strachThe mRNA vaccine won scientists the Nobel Prize in Medicine. How many pharmaceutical company owners, health ministers, scientists, doctors and politicians have been inoculated with this deadly vaccine? I recommend both speeches in English with Czech subtitles. Dr. McCulough's speech is absolutely perfect! This is modern totalitarianism in its global form!

  The injection of genetic code allows the uncontrolled production of a potentially lethal protein in the human body in an uncontrolled time. Everything we have learned about covid vaccines since their inception is frightening. There is not a single study that proves that mRNA is degraded. It's made synthetically, it can't degrade. There's not a single study that proves it leaves the human body.

  Dr. Peter McCullough gave a speech in the European Parliament about the dangers of covid vaccines, and the impending dictatorship of the WHO, which is a big proponent of vaccination.

  Full story>

  ***

  Das Fernsehen zeichnet ein falsches Bild der Massnahmenkritiker

 • MIT Expert Calls for Immediate Stop of mRNA COVID Jabs: Evidence Shows ‘Unprecedented Level of Harm’

  Ockovani logo“This is not a theory anymore", said Professor Retsef Levi at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), referring to findings linking messenger RNA (mRNA) vaccines to myocarditis, a potentially fatal inflammation of the heart. “These are proven facts that basically undermine any sense of safety about these vaccines.”Full Article>

 • Retsef Levi: Leaked videos show Israeli authorities "actively hiding crucial information about vaccine side effects"

  Update 21.11.2022: The Danish government has banned the covid vaccine until the age of 18.Who will bear personal responsibility for vaccinating children? I have submitted four requests for information to the Ministry of Health of the Czech Republic on the matter - the first has already been "answered" by a request for a 10-day extension of the deadline for a reply. JŠ

  ***

  "The Israeli Ministry of Health is actively hiding vital information about vaccine side effects from the Israeli public," says Retsef Levi, an expert in risk management and health systems and professor at the MIT Sloan School of Management. He co-authored a paper that found that after the introduction of mRNA vaccines in Israel, emergency room calls for heart attacks among young Israelis increased by 25%...

  "Why is this important outside of Israel?... Because Israel was essentially the first country to launch a [national] vaccination campaign, and it was based on a very unique agreement with Pfizer, which essentially made Israel a laboratory for the rest of the world. And indeed, if you follow all the phases of the US Food and Drug Administration (FDA) vaccine approval process, in every one of them, Pfizer cites data from Israel and relies on it," says Retsef Levi. Full story>

  ***

  Schweiz: Folgen der Covid-Impfung? Darum geht es bei der Strafanzeige gegen Swissmedic

   

   

   

   

 • Retsef Levi: Uniklá videa ukazují, jak izraelské úřady „aktivně skrývají zásadní informace o vedlejších účincích vakcín“

  Aktualizováno 21.11.2022: Dánská  vláda zakázala očkování proti covidu do 18 let. Kdo ponese osobní odpovědnost za očkování dětí? Ve věci jsem podal MZ ČR 4 ZOI – na první už „odpovědělo“ žádostí o prodloužení lhůty na odpověď o 10 dnů. JŠ

  ***

  „Izraelské ministerstvo zdravotnictví aktivně skrývá před izraelskou veřejností zásadní informace o vedlejších účincích vakcín,“ říká Retsef Levi, odborník na řízení rizik a zdravotnické systémy a profesor na MIT Sloan School of Management. Je spoluautorem práce, která zjistila, že po zavedení mRNAvakcín v Izraeli vzrostl počet telefonátů na pohotovost kvůli srdečním infarktům mezi mladými Izraelci o 25 %...

  „Proč je to důležité i mimo Izrael? … Protože Izrael byl v podstatě první zemí, která zahájila [národní] očkovací kampaň, a to na základě velmi unikátní dohody se společností Pfizer, která z Izraele v podstatě udělala laboratoř pro zbytek světa. A skutečně, pokud sledujete všechny fáze schvalování vakcíny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), v každé z nich společnost Pfizer cituje údaje z Izraele a opírá se o ně,“ říká Retsef Levi. Celý článek>

  ***

  Švýcarsko: Následky očkování proti Covidu? Toho se týká trestní oznámení o 300 stranách na společnost Swissmedic

 • YouTube has blocked the documentary Dotted Stories about cases of negative reactions to vaccinations

  Covid a smrtThe Google-owned YouTube platform has removed the documentary Dotted Stories, which had nearly 140 000 views on YouTube alone in less than two weeks. The documentary was made by the Conscience of the Nation Foundation and includes testimonies from people who report serious health harms after receiving the covid-19 vaccine, as well as the opinions of experts in various fields.

  Overall, this is the ninth crackdown by various platforms that have restricted the dissemination of content published by the Conscience of the Nation project. The project was created during the so-called "coronavirus crisis" and mainly featured the views of experts on the origin of the SARS-CoV-2 virus, the functioning of mRNA vaccines, and solutions to prevent the spread of covid-19 disease.