Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ursula von der Leyenová

 • Corona-Impfstoff-Skandal: Pfizer will EU auf Jahre hinweg auspressen

  Ursula von der Leyen12.05.2023: Europas große Impfstoff-Affäre geht in die nächste Runde. Die Verträge mit Pfizer wurden neu verhandelt, aber nicht wirklich zum Vorteil der EU. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht an der Spitze des Pfizer-Impfstoff-Skandals.

  Die Corona-Impfstoffaffäre rund um den Pharmagiganten Pfizer, die EU-Kommission und deren Präsidentin Ursula von der Leyen geht in die nächste Runde. Nicht zuletzt aufgrund des Drucks zahlreicher Mitgliedstaaten - allen voran Polen - wird der kontroverse Deal, den von der Leyen angeblich größtenteils inoffiziell per SMS mit dem Pfizer-Chef Albert Boura vereinbart hatte, aktuell nachverhandelt. Details der Nachverhandlungen sind nun durchgesickert – mit interessanten Neuigkeiten: Fragwürdiger Vertrag im Wert von 35 Milliarden Euro wird nachverhandelt: An dieser Stelle ein kurzer Rückblick. Die dritte Impfstoff-Vereinbarung der EU mit Biontech/Pfizer vom 19. Mai 2021 hat einen Gesamtwert von schätzungsweise 35 Milliarden Euro, wenn der Vertrag vollständig erfüllt wird. Es ist der mit Abstand größte unter allen Verträgen, welche die EU-Kommission mit Pharmakonzernen unterzeichnet hat. 1,8 Milliarden Dosen mit dem Biontech-Impfstoff wurden bestellt – für 900 Millionen Dosen bis Ende 2023 hatte sich die EU fest verpflichtet, die restlichen 900 Millionen können in Zukunft optional hinzubestellt werden. Die ersten beiden Verträge mit Pfizer waren jeweils nur rund 300 Millionen Chargen schwer.

  Von den fix vereinbarten 900 Millionen Chargen (vereinbarter Stückpreis: 20 Euro) wurden bisher rund 400 Millionen ausgeliefert. Bleiben noch 500 Millionen Dosen, wofür gemäß Konditionen des alten Vertrags 10 Milliarden Euro fällig geworden wären. Wie die Financial Times und Reuters vermelden, sieht der nachverhandelte Vertrag nun vor, dass der Lieferumfang auf 280 Millionen Dosen verringert und zugleich der Zeitraum bis 2026 gestreckt wird (ergibt 70 Millionen Dosen pro Jahr).

 • EVROPA: Soudruzi a soudružky, ano!

  Na pokyn předsedkyně Evropské komise se jedna z komisařek věnuje tomu, jak korektně mluvit nejen o homosexuálech, ale o Vánocích a křestních jménech. Je to skutečná „cancel culture“ dirigovaná z USA.

  Když Evropská komise představila na 32 stránkách příručky své rady, jak mají její úředníci hovořit „korektním“ jazykem, strhl se poprask. Podle unijních „pokynů pro inkluzivní komunikaci“ je třeba zcela nevhodné hovořit o vánočním čase nebo oslovovat ženy slečna či paní. Eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová, která měla pokrokovou terminologii v kompetenci, musela nakonec ustoupit s tím, že pokyny jsou ještě „nevyzrálé“..... Podle unijních „pokynů pro inkluzivní komunikaci“ je třeba zcela nevhodné hovořit o „vánočním čase“, protože ne každý v Evropě je křesťan, a tudíž se tím někdo může cítit zraněn. Tento interní dokument podle italského listu Il Giornale radí mluvit jednoduše o „volnu“ či „dovolené“..... Iniciativní maltské eurokomisařce tak nezbylo než couvnout. „Byly vzneseny obavy ohledně některých příkladů uvedených v pokynech pro inkluzivní komunikaci,“připustila. „Zkoumáme tyto obavy s cílem řešit je v aktualizované verzi pokynů,“přislíbila Dalliová.

 • Pfizer sues Poland for vaccines not taken away, large amount at stake

  PFIZER logo NYPharmaceutical firm Pfizer sued Poland this month over its refusal to pay for vaccines the Polish government bought under a contract between the European Commission (EC) and Pfizer for 1.1 billion doses for member states.

  The exact wording of the contract, including the price of the vaccines, is officially secret, but according to the Financial Times, the value of a single dose is said to be around €19.5. Given that Poland has not taken delivery of 60 million vaccines, the total amount recovered can be expected to be around €1.2 billion. The contract with Pfizer was signed by the EC in April 2021, with the support of EU member states. They have committed to buy 650 million doses from Pfizer in 2022 and 450 million doses in 2023. However, demand for vaccines has fallen sharply over the past year.

  Central and Eastern European countries, except the Czech Republic, have asked the EC to amend the contract

  In 2022, CEE governments began to argue that they had a large stock of vaccines. And if they buy more, they say they will have to destroy millions of doses as the guarantee expires. This has led to the shredding of millions of vaccines in this country too. According to our investigation, vaccines worth a total of CZK 11.6 billion have been purchased in the country. The largest share of these were vaccines from Pfizer. A large proportion of these vaccines were disposed of. More than 7 million doses, worth more than CZK 3.5 billion, had to be destroyed at taxpayers' expense. In the summer of 2022, a coalition of 10 countries (Poland, Bulgaria, Estonia, Croatia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia) asked the EC to negotiate a contract modification with Pfizer. According to these countries, it was, among other things, "a waste of public funds that cannot be reasonably explained to the public". Contractual changes were agreed between the EC and Pfizer and the revised contract from May this year will allow countries to buy fewer vaccines but at a higher price per unit. Except for Poland, all nine countries have signed the revised contract.

 • Pfizer žaluje Polsko za neodebrané vakcíny, ve hře bude vysoká částka

  PFIZER logo NYFarmaceutická firma Pfizer tento měsíc zažalovala Polsko kvůli odmítnutí zaplatit za vakcíny, které polská vláda nakoupila v rámci smlouvy uzavřené mezi Evropskou komisí (EK) a Pfizerem na 1,1 miliardy dávek pro členské země.

  Přesné znění smlouvy včetně ceny vakcín je oficiálně tajné, ale podle informací deníku The Financial Times má být hodnota jedné dávky zhruba 19,5 eur. Vzhledem k tomu, že Polsko nepřevzalo 60 miliónů vakcín, lze očekávat, že celková vymáhaná suma se bude pohybovat okolo 1,2 miliardy eur. Smlouvu s firmou Pfizer podepsala EK v dubnu 2021 a to s podporou členských zemí EU. Ty se zavázaly nakoupit od Pfizeru 650 milionů dávek v roce 2022 a 450 milionů dávek v roce 2023. Za poslední rok však poptávka po vakcínách prudce poklesla.

  Země střední a východní Evropy, kromě Česka, požádaly EK o změnu smlouvy

  Vlády zemí střední a východní Evropy v roce 2022 začaly namítat, že mají velkou zásobu vakcín. A pokud nakoupí další, budou prý muset, jak vyprší záruka, zničit milióny dávek. I u nás kvůli tomu došlo ke skartování milionů vakcín. Podle naší investigace byly v ČR nakoupeny vakcíny v celkové hodnotě 11,6 miliard korun. Největší podíl tvořily vakcíny právě od Pfizeru. Velká část těchto vakcín byla zlikvidována. Zničeno muselo být na náklady daňových poplatníků více než 7 milionů dávek v hodnotě přesahující 3,5 miliardy korun. V létě 2022 koalice 10 zemí (Polsko, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) požádala EK, aby s Pfizerem projednala úpravu smlouvy. Podle těchto zemí šlo, mimo jiné, o „plýtvání veřejnými prostředky, které nelze veřejnosti rozumně vysvětlit“. Smluvní změny byly mezi EK a Pfizerem odsouhlaseny a upravená smlouva z květnu tohoto roku umožní státům nakoupit méně vakcín, ale za vyšší cenu za kus. Kromě Polska všech devět zemí tuto upravenou smlouvu podepsalo.

 • Skandál s vakcínou Corona: Pfizer chce EU vydírat ještě několik let

  Ursula von der Leyen

  Aktualizováno 1.6.2023: Životopis Ursuly von Layen?! - Neviditelná krize: Příběhy o očkování, které byly zamlčeny (Dokumentární film)

  ***

  12.05.2023: Velká evropská aféra s vakcínami se dostává do dalšího kola. Smlouvy se společností Pfizer byly znovu projednány, ale ne zrovna ve prospěch EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová stojí v čele skandálu kolem vakcín společnosti Pfizer.

  Aféra s vakcínou Corona, do níž je zapleten farmaceutický gigant Pfizer, Evropská komise a její předsedkyně Ursula von der Leyen, vstupuje do dalšího kola. Nejen kvůli tlaku řady členských států - především Polska - se v současné době znovu projednává kontroverzní dohoda, na které se von der Leyenová údajně dohodla z velké části neoficiálně prostřednictvím textových zpráv s šéfem společnosti Pfizer Albertem Bourou. Podrobnosti o novém projednávání nyní unikly na veřejnost - se zajímavými novinkami: Pochybná smlouva v hodnotě 35 miliard eur se bude znovu projednávat: V tuto chvíli stručný přehled. Třetí dohoda EU o vakcínách s firmou Biontech/Pfizer z 19. května 2021 má v případě plného naplnění smlouvy celkovou odhadovanou hodnotu 35 miliard eur. Je zdaleka největší ze všech smluv, které Komise EU podepsala s farmaceutickými společnostmi. Objednáno bylo 1,8 miliardy dávek vakcíny společnosti Biontech - k 900 milionům dávek do konce roku 2023 se EU pevně zavázala, zbývajících 900 milionů dávek může být objednáno volitelně v budoucnu. První dvě smlouvy se společností Pfizer se týkaly každá pouze přibližně 300 milionů dávek.

  Z pevně stanovených 900 milionů dávek (dohodnutá jednotková cena: 20 eur) bylo dosud dodáno přibližně 400 milionů. Zbývá tedy 500 milionů dávek, za které by podle podmínek staré smlouvy náleželo 10 miliard eur. Jak informovaly Financial Times a Reuters, nově vyjednaná smlouva nyní počítá se snížením rozsahu dodávek na 280 milionů dávek a zároveň s prodloužením období do roku 2026 (ve výsledku 70 milionů dávek ročně).

  Nyní přichází skutečné kladivo:

 • Takové bezpráví se děje jednomu člověku v ČR – to se snad neděje ani v Severní Koreji!

  Mapa exekuci CR genocidaAktualizováno 9.10.2022: Ing. Petr Vlček: Další děsivá kauza české justice ve stylu 50. let - Takové barbarské, primitivní znásilnění práva, si nedovolila ani komunistická justice v 50. letech! Kdy budou soudkyně Bochňáková a státní zástupkyně Roztomilá poslány do vězení, či Bohnic?!

  ***

  Nezavislost soudu CR spadla z 61 na 74 mistoSpolehlivost PCR spadla z 86 na 96 mistoPřipojuji dopisy a odpovědi z korespondence pana Josefa Hronaministru spravedlnosti ČR Pavlu Blažkovi, předsedkyni EU Ursule von der Leyen a eurokomisařce Věře Jourové. Níže připojuji dopis pana Hrona poslanci za Hnutí ANO Patriku Nacherovi ze dne 11.9.2022, dosud bez odpovědi.

  Dopis pana Hrona Ursule von der Leyen (29.10.2020 bez odpovědi) – Odpověď Evropské Unie I. část + II. část (24.7.2018) - Dopis pana Hrona Věře Jourové (20.8.2019 – bez odpovědi) – Odpověď Pavla Blažka I. část + II. část (10.2.2022).

  ***

  Pan poslanec Patrik Nacher

  Vážený pane poslanče,

  opět se na Vás obracím jako na autora o trvání délky exekuce s dotazem, protože podle právníků jsou v novele zákona značné rozpory a to tak, že podle nich se konečná doba exekuce 12 roků od jejího zahájení nevztahuje na exekuce, kde je stále zablokovaná a neprodaná nemovitost. A může trvat do nekonečna.

 • V. Épisode : la série Czech-Maroccogate continue - tout le monde est déjà au Mexique... pardon, aux États-Unis

  Prelovsek Damjan

  Mise à jour 3.10.2023:Discussion. Nous avons besoin d'un ambassadeur en Russie - Mon commentaire. Sa femme a été promue pour conduite en état d'ivresse. La diplomate Jana Chaloupková (20 ans de diplomatie, 12 langues) a été licenciée pour son travail honnête dans le style des années 1950. Hybášková couvre la corruption et les crimes par son inaction et son silence. Son mari ne peut pas ne pas le savoir, mais il est d'accord pour prêcher les bonnes manières - hypocrites ou psychopathes ? (Seznam.cz 3.10.2023) - ČRoPlus (1.10.2023 17:15) Sénateur Pavel Fischer, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité. Il a de bonnes paroles, mais c'est tout. Il a refusé de s'occuper de cette affaire, disant qu'elle n'était "pas du ressort de la commission", mais que la Slovaquie l'était ? Encore un hypocrite qui s'occupe de sa bonne maison. Il ne répond plus à mes informations répétées, pas plus que le président de la commission de la sécurité, Pavel Žáček (qui ne répond pas du tout). Tous les médias restent silencieux sur cette affaire, la question est de savoir combien de temps encore ? Les gouvernements polonais, allemand et italien ont été informés. La République tchèque est plus impliquée dans ses problèmes de réfugiés qu'elle ne le pense, y compris le public. Le ministre Ministre tchèque de l'intérieur Vít Rakušan a déclaré aujourd'hui : "Nous essayons activement, avec les autorités de l'UE, de résoudre le problème de l'immigration". Il devrait s'adresser en premier lieu au ministère tchèque des affaires étrangères... L'administration de l'État s'effondre, son incompétence devient de plus en plus évidente. La liberté d'expression et le droit du public à l'information ont un prix - Pression de l'État sur les médias pour qu'ils déclassifient leurs sources. Un journaliste français se retrouve en détention.

  ***

  Damjan Prelovšek - historien de l'art et expert en architecture moderne, spécialiste de l'œuvre de l'architecte Jože Plečnik, ambassadeur de Slovénie en République tchèque de 1998 à 2002, membre de l'Académie européenne des sciences et des arts, écrivain et photographe.

  ***

  En réponse à la visite d'Ursula von der Leyen à Prague et au scandale actuel des visas en Pologne, nous modifions le sujet de la 5e partie de ce numéro. Le Premier ministre Petr Fiala a déclaré lors d'une rencontre avec Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, à Prague : "Nous sommes prêts à participer à la protection de la frontière extérieure de l'UE. Notre objectif doit être d'empêcher les gens d'entrer en Europe, d'empêcher les passeurs d'être actifs".

 • V. Folge: Tschechisch-Maroccogate-Serie geht weiter - alle sind schon in Mexiko...sorry, in den USA

  Prelovsek Damjan

  Update 3.10.2023: Diskussion. Wir brauchen einen Botschafter in Russland - Mein Kommentar. Seine Frau wurde wegen Trunkenheit am Steuer befördert. Die Diplomatin Dr. Jana Chaloupková (20 Jahre in der Diplomatie, 12 Sprachen) wurde für ihre ehrliche Arbeit im Stil der 1950er Jahre entlassen. Hybášková vertuscht Korruption und Verbrechen durch Untätigkeit und Schweigen. Ihr Mann muss es wissen, aber es ist ihm recht, gute Manieren zu predigen - Heuchler oder Psychopathen?" (Seznam.cz 3.10.2023) - ČRoPlus (1.10.2023 17:15) Senator Pavel Fischer, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung und Sicherheit. Er kann gut reden, aber das ist auch schon alles. Er hat sich geweigert, sich mit diesem Fall zu befassen, mit der Begründung, es sei "keine Angelegenheit des Ausschusses", aber die Slowakei schon? Ein weiterer Heuchler, der sich um sein gutes Haus kümmert. Er antwortet nicht mehr auf meine wiederholten Informationen, ebenso wenig wie der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses, Pavel Žáček (der überhaupt nicht antwortet). Alle Medien schweigen noch immer zu diesem Fall, die Frage ist, wie lange noch? Die Regierungen von Polen, Deutschland und Italien wurden informiert. Die Tschechische Republik ist mehr in ihre Flüchtlingsprobleme verwickelt, als sie wissen, auch die Öffentlichkeit. Der tschechische Innenminister Vít Rakušan sagte heute: "Wir versuchen aktiv, gemeinsam mit den EU-Behörden, das Migrationsproblem zu lösen." Er sollte es in erster Linie mit dem tschechischen Außenministerium besprechen...Die Verwaltung des Staates bricht zusammen, ihre Inkompetenz wird immer deutlicher. Meinungsfreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf Information haben ihren Preis - Staatlicher Druck auf Medien, Quellen zu deklassieren. Französischer Journalist landet in Untersuchungshaft.

  ***

  Dr. Damjan Prelovšek - Kunsthistoriker und Experte für moderne Architektur, Spezialist für das Werk des Architekten Jože Plečnik, Botschafter Sloweniens in der Tschechischen Republik 1998-2002, Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Schriftsteller und Fotograf

  ***

  Als Reaktion auf den Besuch von Ursula von der Leyen in Prag und den aktuellen Visaskandal in Polen ändern wir das Thema des 5. Teils dieser Ausgabe. Premierminister Petr Fiala sagte jetzt bei einem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Prag: "Wir sind bereit, uns am Schutz der EU-Außengrenzen zu beteiligen. Unser Ziel muss es sein, zu verhindern, dass Menschen überhaupt nach Europa kommen und dass Menschenschmuggler aktiv werden."

 • V. PART: Czech-Maroccogate series continues - everyone is already in Mexico...sorry, in the USA

  Prelovsek Damjan

  Update 3.10.2023:Discussion. We need an ambassador in Russia - My comment. His wife was promoted for drunk driving. Diplomat Dr. Jana Chaloupková (20 years in diplomacy, 12 languages) was fired for her honest work in the style of the 1950s. Hybášková covers up corruption and crimes with inaction and silence. Her husband can't not know it, but he's fine with preaching good manners - hypocrites or psychopaths?" (Seznam.cz 3.10.2023) - ČRoPlus (1.10.2023 17:15) Senator Pavel Fischer, Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Defence and Security. He can talk a good game, but that's all. He has refused to deal with this case, saying it is "not a committee matter" but Slovakia is? Another hypocrite looking after his good home. He no longer responds to my repeated information, nor does the chairman of the Security Committee, Pavel Žáček (who does not respond at all). All the media are still silent about this case, the question is how much longer? The governments of Poland, Germany and Italy have been informed. The Czech Republic is more involved in their refugee problems than they know, including the public. The Czech Interior Minister Vít Rakušan said today: 'We are actively trying, together with the EU authorities, to solve the migration problem.' He should address it primarily with the Czech Foreign Ministry...The administration of the state is collapsing, its incompetence is becoming increasingly apparent. Freedom of speech and the public's right to information come at a price - State pressure on media to declassify sources. French journalist ends up in detention.

  ***

  Dr. Damjan Prelovšek - art historian and expert on modern architecture, specialist on the work of architect Jože Plečnik, Ambassador of Slovenia to the Czech Republic 1998-2002, member of the European Academy of Sciences and Arts, writer and photographer.

  ***

  In response to Ursula von der Leyen's visit to Prague and the current visa scandal in Poland, we are changing the topic of the 5th part of this issue. Prime Minister Petr Fiala has now said during a meeting with European Commission head Ursula von der Leyen in Prague: 'We are ready to participate in the protection of the EU's external border. Our goal must be to prevent people from going to Europe at all, to prevent human smugglers from being active."

 • Von der Leyen wegen Pfizer-SMS zu Impfdeal unter Druck

  Die persönlichen Textmitteilungen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an den Pfizer-Vorstand haben in Brüssel Fragen aufgeworfen. In der Konversation geht es um Vertragsbedingungen für die Corona-Impfstoffe von Pfizer und die Haftungsfrage bei möglichen Nebenwirkungen.

  Dazu erklärt die Anwältin Diane Protat, die für den französischen Senat arbeitet: „Wenn zwei Parteien einen Vertrag unter Einbindung eines Dritten unterzeichnen, bindet der Vertrag nur die beiden Parteien. Was auch immer Pfizer und die Kommission unterzeichnet haben, gilt dieser Grundsatz. Wenn Menschen Nebenwirkungen haben, können sie die Pharmaunternehmen zur Rechenschaft ziehen, und diese müssen sich dann erklären.“

 • Von der Leyenová je pod tlakem kvůli zatajování obsahu SMS zpráv zaslaných vedení Pfizeru

  Osobní textové zprávy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové zaslané představenstvu farmaceutické společnosti Pfizer vyvolaly v Bruselu otázky.

  Konverzace se týkala smluvních podmínek pro vakcíny společnosti Pfizer vyvíjené na onemocnění covid-19 a otázky odpovědnosti za následky v případě možných vedlejších účinků vakcín. Otázkou je samotný text SMS zpráv. Není totiž jasné, co předsedkyně Evropské komise vedení společnosti Pfizer sdělovala v době, kdy Evropská unie v dubnu 2021 vyjednávala o nákupu 1,8 miliardy dávek jejich vakcíny.