Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...

   
 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...

   
 • 05.06.2024 19:53
  Fialova vláda prohrála soud s whistleblowerem , jemuž zrušila ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

OS Ostrava vchodOS Ostrava porada 011020

Aktualizováno 27.10.2022: USNESENÍ Ústavního  soudu ČR ve věci pomluvy (11.10.2022). Stejně jako soudy předchozí, vyhodnotil sdělení ohledně testů HIV a poškozené jako jednání, které je možné řešit v trestněprávní rovině a není tedy namístě namítat porušení zásady subsidiarity trestní represe. Stížnost odmítl jako tzv. zjevně neopodstatněnou. Můžeme si o tom myslet, co chceme. Ing. Marek Gába neřekl nic, co by nebyla pravda. 

Aktualizováno 23.10.2022: V novodobém soudním procesu s „Miladou Horákovou“ podáno odvolání – média mlčí!

Aktualizováno 10.10.2022: ing. Marek Gába: blanketní odvolání proti rozsudkuIng. Petr Vlček: Další děsivá kauza české justice ve stylu 50. let - Takové bezpráví se děje jednomu člověku v ČR – to se snad neděje ani v Severní Koreji!

***

Komunisté si vynutili přiznání mučením. Tyto „dámy“ mučit nepotřebují. Napíší si co chtějí, bez ohledu na to, co se skutečně, prokazatelně stalo. Toto se neděje ani v tzv. „banánových republikách“, které už OS Ostrava daleko předběhl! Pokud tyto „dámy“ netrpí duševní chorobou a nesvéprávností, musí vyhovět a jednat podle vůle svých nadřízených, dalších ohrožených z řad lékařů a policistů. Obě prokázaly absolutní absenci dobrých mravů, úcty před zákonem, zdravého rozumu, slušnosti, charakteru s absencí základní, emoční inteligence. Jsou součástí zločinného spolčení, odpadu a té nejspodnější mravní lůzy. Neuživily by se ani jako uklízečky, při vší úctě k práci uklízeček.

***

Chybou soudkyně JUDr. Jany Bochňákové skončil dealer obviněný z rozsáhlé distribuce drog na svobodě – bude podána kárná žaloba.

***

REFLEX Gaba titulek II 21.10.2021REFLEX Gaba titulek I 21.10.2021Můžete se sami přesvědčit o té neuvěřitelné hrůze, páchané na zcela nevinném člověku – Protokol z jednání OS Ostrava (9.6.2022 – 25 str.) a Rozsudek (9.6.2022 – 64 str.) Odsouzený ing. Marek Gába se dočkal zaslání obou dokumentů až po 4 měsících! Samozřejmě se odvolá ke KS Ostrava, který se i ve svém zájmu, soudkyně zřejmě opět zastane. Kauza tak má nakročeno až k Ústavnímu soudu ČR. Pokud by ani ten neměl odvahu všechnu tuto justiční špínu a pošlapání základních lidských práv odhalit a nazvat vše pravým jménem, vynese konečný rozsudek ESLP. Občan tak bude platit ze svých daní další miliony za zločince v taláru.  Přitom se jednalo o banální přestupek, kterých se dějí denně tisíce v naší zemi. Ghandi jednotlivecNovodobý „monstrproces“, který stál miliony korun a bude stát stát, resp. daňové poplatníky, další miliony korun. Níže přináším otřesné ukázky z Protokolu a Rozsudku, ze kterých mrazí. Možná je dobře, že mi soudkyně zakázala vstup na všechna veřejná jednání – slušný už bych asi nedokázal být, při vší úctě ke zvířatům, které nazýváme dobytek!

OS Ostrava Roztomila Rybar 9.6.2022Státní zástupkyně Mgr. Andrea Roztomilá:

Jelikož byl obžalovaný v mezidobí pravomocně odsouzen pro jednání popsané v bodě 2) stejné obžaloby, přichází v úvahu ukládání trestu souhrnného, a to k rozsudku v trestní věci zdejšího soudu sp. zn. 71T 121/2018 ze dne 24. 5. 2021. Obžalovaný nevyužil institutu „Prohlášení viny“, připravil se tak o významnou polehčující okolnost, proto v rámci úvahy o výměře trestu navrhuji soudu již uložený trest odnětí svobody přiměřeně navýšit a tento podmíněně odložit na dobu okolo 2 let, případně ponechávám na úvaze soudu, zda na obžalovaného nepůsobit trestem peněžitým.

Obhájce Mgr. Michael Straka:

Spíš než řízení o prostém ublížení na zdraví svou délkou připomíná řešení složitých daňových kauz, např. týkajících se obchodu s pohonnými hmotami nebo výstaveb, licencování a financování fotovoltaických elektráren apod. Průměrná délka trestního řízení za loňský rok byla podle údajů Ministerstva spravedlnosti u Okresních soudů 201 dní. Jednalo se přitom o zhoršení oproti předchozímu období, ve kterém to bylo 195 dní. Dnes tu všichni sedíme v řízení, které se vede mnohem déle, protože tento soud, řekl bych, ze zcela banální situace, při které si dnes už bývalí manželé vyměnili zřejmě několik facek, dokázal vystavit monster proces, řekl bych, který k dnešnímu dni trvá 4 roky a 7 dní, takže 1468 dní. Z nějakého důvodu tedy toto řízení se vede více než 7x déle než je průměr. Do tohoto průměru jsou přitom zahrnuty mnohem závažnější trestné činy, zločiny i zvlášť závažné zločiny, znásilnění, těžké ublížení na zdraví, různé typy podvodů, úvěrových podvodů apod. Pro srovnání dodám, že o jenom málo déle než 4 roky trvalo např. nedávno ukončené médií hodně zmiňované řízení vedené u Krajského soudu v Brně týkající se velkého jistého obchodu s pohonnými hmotami, ve kterém jsem byl také jedním z obhájců. Tento proces obsahoval hlavní líčení 3x týdně, spis čítal přes 80 svazků a více než 200.000 stran listů a byly provedeny stovky výslechu osob a první stupeň rozhodl za 4 roky a asi 5 měsíců. Jednalo se tam přitom o potenciální škodu 2,5 miliardy korun. V průběhu líčení jsem ústně i písemně předkládal důkazy poukazující na podezření ze spáchání několika trestných činů ze strany lékařů, znalců a poškozené, a to vystavení nepravdivé nebo pozměněné lékařské zprávy nebo radiologického snímku, vyhotovení nepravdivého nebo hrubě zkresleného znaleckého posudku, podvodu křivé výpovědi, křivého obvinění a maření spravedlnosti Státní zástupkyně je ze zákona povinna stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví a rovněž její povinností, a to platí samozřejmě i pro soudkyni, objasňovat všechny skutečnosti spojené s podezřením z trestné činnosti, což se v tomto případě neděje.

***

Odsouzený Ing. Marek Gába:

Již první český ombudsman JUDr. Otakar Motejl řekl cituji: Soudní znalci ničí lidem život“. Konec citace. V průběhu líčení vyšly najevo nestandardní policejní praktiky, lékaři a znalci vypovídali nepravdivě a účelově. O nestrannosti paní soudkyně nemůže být ani řeč. Bylo na ní vidět, co se jí líbí a co se jí nelíbí, nehledě na předkládaná fakta. Komu námitky povolovala a komu je zakazovala. Kam se při výslechu svědků a znalců dívala a kdo na tyto pohledy odpovídal. Čí návrhy provedla a čí nikoliv. Co z předkládaných důkazů četla a co účelově nečetla a tedy ani nezaprotokolovala.

Druhého výslechu znalce MUDr. Dvořáčka a následujícího výslechu přednosty MUDr. Stránského a primáře MUDr. Rese z KUČOCHu Fakultní nemocnice Ostrava se již nezúčastnila moje, v té době, právní zástupkyně JUDr. Petra Langerová, která mi dvakrát den před hlavním líčením poslala SMS, kde uvedla, že náhle onemocněla a nemůže mluvit a za sebe poslala svého kolegu. Na mail mi poté poslala zprávu, cituji: „Je zcela neuvěřitelné, že by lékaři vědomě lhali a že poškozená ani pevnou IMF neměla. S takovým případem jsem se opravdu ještě nikdy nesetkala“. Konec citace. Poté mi vypověděla právní zastupování. O celé kauze informuje na svém blogu na idnes europoslanec Tomáš Zdechovský, reportérka týdeníku Reflex Adéla Knapová a nezávislý novinář Jan Šinágl. Podklady si ode mne vyžádala Česká televize do pořadu Reportéři ČT (dosud si netroufla JŠ).

***

Po vysvětlení významu rozsudku a poučení o opravných prostředcích uvedl obžalovaný:

Ponechávám si lhůtu.

Státní zástupkyně uvedla:

Ponechávám si lhůtu.

Obhájce:

Paní předsedkyně, já se jenom chci zeptat, já mám snad taky právo se k tomu vyjádřit, tak si ponecháváme lhůtu...

Soudkyně:

Já si myslím, že pan obžalovaný je zastoupen obhájcem, ale pan obžalovaný....

Obhájce:

Obhájce by se chtěl zeptat, kdy pan obžalovaný dostane závěrečné poslední slovo, když byl vyhlášen rozsudek, tak by mne velice zajímalo, kdy před tím pan obžalovaný dostal poslední slovo po závěrečné řeči, že tady vyhlašujete rozsudek. No takže..

Soudkyně:

Rozsudek byl vyhlášen...

Obhájce:

Byl vyhlášen a brzy bude zrušen tím pádem, že ano. Tak díky, to je asi všechno.

***

Právo je reálná společenská koncepce založená na rozsáhlém kriminálním základě

***

„Musím se postavit do řady s kýmkoli, kdo stojí na straně spravedlnosti dotud, pokud jedná spravedlivě, a rozloučit se s ním, když jde směrem nepravým.“

Mravní zákon slovy Abrahama Lincolna

***

William Penn 1682: „Vím, že podle některých stačí mít dobré zákony, pak prý nezáleží na lidech, kteří je uplatňují. Je ovšem třeba si uvědomit, že ačkoli dobré zákony jsou cenné, dobří lidé jsou cennější. Dobrým zákonům je třeba dobrých lidí, neboť špatnými lidmi mohou být zrušeny či obcházeny, zatímco dobří lidé se bez dobrých zákonů obejdou a špatné zákony nebudou trpět.“

***

„Právní stát musí prvořadě dbát na to, aby bylo všem měřeno stejně.“

Bývalá předsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová.

***

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

***

Nejvyšší soud uspořádá u příležitosti českého předsednictví setkání předsedů nejvyšších soudů EU

Nezavislost soudu CR spadla z 61 na 74 mistoSpolehlivost PCR spadla z 86 na 96 misto... Významná mezinárodní akce, pořádaná Nejvyšším soudem za podpory Ministerstva spravedlnosti, se zaměří na dvě hlavní témata. Prvním z nich je otázka Jak mohou vrcholné soudy přispět ke zvyšování důvěry veřejnosti v soudnictví?, druhým pak Kárná odpovědnost soudců a etický kodex chování soudců. ...

Ve srovnání 142 zemí je hodnocena nezávislost česká justice na 74 místě (pokles o 13 míst). PČR ve věci spolehlivosti na 96 místě (pokles o 10 míst) – zdroj WEF 2010-2011. Nemyslím si, že si ČR v tomto ohledu polepšila, pokud vůbec. Stala se „Potěmkinovskou demokracií“. Základní pilíře demokracie – soudy, policie, média - svoji úlohu „hlídacího psa“ demokracie a svobody, zdaleka neplní a nenaplňují.

 

Jan Šinágl, 5.10.2022

***

Překonal jsem Babiše – mne žaluje, šikanuje a pronásleduje Agentura MM už od roku 2009

Marta Kubišová opět burcuje – nás i zemi!

Náš kandidát na presidenta, nositel hodnot TGM, které prokazuje svým životem a svými činy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-4 #1 Jan Šinagl 2022-10-05 12:52
Tak jsem si to přečetl. To zdůvodnění je fakt síla ! ! Ty jen lžeš, vymýšlíš si, a chceš projednávat důkazy, které podle soudkyně nemají žádný význam ! ! To nevymyslíš ! ! Za to ludra, bývalá manželka, Olina a ta jejich matka, tak to jsou neskutečně pravdomluvné a důvěryhodné osoby ! ! Je mi z toho na blití ! !

Josef Gába, 4.10.2022
(otec ing. Marka Gáby JŠ)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)