Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 26.04.2018 20:26
  Pane Vlčku alespoň trochu úspěchu a držím pěsti. Před pár ...

  Read more...

   
 • 26.04.2018 13:26
  Drzim palce .. nam vsem, aby se na chyby v justicnich poukazovalo ...

  Read more...

   
 • 26.04.2018 11:01
  Bohužel pravdivé, ale tato situace je úmyslně vytvořená ...

  Read more...

   
 • 25.04.2018 07:06
  Naprostý souhlas nejsme právní stát a naše justice a policie ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:41
  Nejde jen o sedmdesátiletou bábu, která zpívá jak se namane.

  Read more...

   
 • 24.04.2018 18:31
  Sv. Anežka Česká zmizela. Proč ? Byla to příkladná žena. Měli ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

CICERO: „ZÁKLADEM SPRAVEDLNOSTI JE DŮVĚRA, TO ZNAMENÁ STÁLOST A UPŘÍMNOST VE SLOVECH A DOHODÁCH.“

Ing. Peter Beržo versus ČSOB - Bezmocný občan proti mocným - Moc určuje a soud poslušně vykoná – Peter Beržo: „Ľudová tvorivosť so šľachtickým narovnaním obchodu nie je náhrada škody ako to ukladá Obchodný zákonník. Ak platia pravidlá a Zákony pre všetkých, je nad slnko jasnejšie, že moja Žaloba o náhradu škody je v plnom rozsahu oprávnená. … S Etikou si v ČSOB jednoznačne nepotykali. Banka svojim postojom narovnávaním obchodu neodškriepiteľne zneužila svoje postavenie, vnútila klientovi nerovné a nespravodlivé podmienky. Mám za to, že pracovníci banky konali nekvalifikovane, neprofesionálne, neodborne a nečestne.“

OS_Praha_2_Slezska_Pero_prg_200213Dne 20.února u Obvodního soudu pro Prahu 2 ve Slezské 9, měla možnost veřejnost vidět závislost justice, resp. soudkyně JUDr. Mariky Blažkové (senát č.47) na mocných v neuvěřitelné podobě, připomínající 50.léta. Přestože banka uznala svoji chybu, byla zamítnuta žaloba na vyplacení investované částky občana proti velké bance! Peter Beržo byl soudkyní neustále napomínán, bylo mu bráno slovo, zakazovány otázky, hrubě krácen na svých zákonných právech, zatímco obhájci ČSOB bylo pomáháno soudkyní jak jen to šlo, včetně nápovědy jak se správně ptát. Vrcholem bylo, když rozsudek byl vynesen bez jakékoliv přestávky, ihned po skončení závěrečné řeči obhájce ČSOB (Československá obchodní banka). Pan Peržo požadoval navrácení investice kvůli prokazatelnému pochybení banky. Banka porušila své vlastní předpisy, ale soudkyně její odpovědnost nepřipouští, protože chyby se holt stávají a když je to složitý systém, tak za to přece nikdo neponese odpovědnost!

Paní soudkyně už zřejmě v duchu rozhodovala podle zatím ještě neplaného zákona, kdy poškodí-li vás porouchaný laser v nemocnici, nemůžete žádat odškodné! Děs a běs! Půjde-li to takto dále, kolaps justice je nevyhnutný a svoboda s demokracií v akutním ohrožení!

Všechna média byla panem Beržou i mnou informována, mluvil jsem osobně s redaktory TV PRIMA a TV NOVA, projevili zájem, ale nepřišel ani jeden zástupce médií. Jen tři lidé z řad veřejnosti, asistentka soudkyně a zástupce ČSOB.

Níže kompletní zvukový záznam tohoto dalšího justičního skandálu. Kdo nemáte dostatek času, doporučuji si poslechnout alespoň závěrečné řeči a rozsudek! Pochybuji, že se pan Peržo odvolá? Musel by složit 5% ze žalované částky. O prominutí poplatku soudy rozhodují jen výjimečně – to už člověk musí být takřka bezdomovcem. Spravedlnost počesku, jejíž skutečný stav, většině veřejnosti neznámý, vyplouvá stále více na povrch s množícími se korupčními skandály. Slušný člověk domáhající se práva a spravedlnosti, tak ve střetu s mocí a mocnými může doufat už jen ve spravedlnost Boží.

OS Praha 2, Slezská 9, Vinohrady, 20.2.2013, 9:30 hod.

Zahájení soudního jednání

Výpověď svědkyně ČSOB

Výpověď ředitele pobočky ČSOB

Čtení důkazů

Odmítnutí důkazů žalující strany

Závěrečná řeč - Peter Peržo

Závěrečná řeč obhájce ČSOB a okamžité vyhlášení rozsudku

Rozsudek

Ing. Peter Peržo (citace z úvodního slova, které nebylo soudkyní umožněno): „Etický kodex je dalším krokem ČSOB k vybudování vysoce výkonné firemní kultury, kterou podle slov Pavla Kavánka, generálního ředitele ČSOB charakterizuje náš způsob práce, uvažování a kvalita mezilidských vztahů. „Etický kodex nám pomůže lépe využívat vnitřní potenciál a odstraňovat překážky, které nám berou chuť a energii do práce. Kodex je závazný a má přispívat k tomu, aby správné chování bylo odměňováno a neetické nebylo odůvodňováno jako přijatelné,“ vysvětluje Pavel Kavánek. Na dôležitosť Etiky upozornil aj Najvyšší súd, ktorý vyniesol verdikt, ktorý odborníci považujú za kľúčový pre budúce posudzovanie poctivého obchodovania  “Zákon nestačí banka taky musí držet slovo.“ … „V dobrej viere na základe splnenia individuálnych požiadaviek som zveril peniaze "profesionálom" Odmenou za dôveru mi bolo okradnutie, zadržiavanie peňazí, znevažovanie, prenasledovanie mňa a mojich blízkych a mnoho a mnoho zla. Tak to teda mám ako klient navrch presne ako hlásal pán Kavánek  a ako štandartnému klientovi mi bol skutočne poskytnutý aj najvyšší stupeň ochrany. Individualizovane. O pánovi Mečiarovi sa hovorilo, že klamstvo je jeho pracovná metóda. Predstavitelia ČSOB k nemu možno chodili na školenie.  Zobrali ste si z LENONa príklad? V slovách i písmach "elitných bankárov"a zástupcov banky bolo toľko poloprávd, lží a klamstiev, že pán Mečiar bol v čase najväčšej slávy oproti "elitným pokrývačom a narovnávačom" z ČSOB iba púhy amatér.“ …“ Mám za to, že na základe predložených a nezvratných dôkazov prijmete moju žalobu v plnom znení a zaviažete banku na náhradu škody tak ako je to žalobe uvedené. Iba tak ponesú, aspoň kúsok zodpovednosti, tí ktorí predpisy, zákony aj pravidlá i dobré mravy porušovali a porušujú.“ … „Obchodovat na kapitálovém trhu na základě vlastní úvahy prostřednictvím obchodníků s cennými papíry neznamená vzdát se svých práv a nést absolutní riziko z realizovaných transakcí. Obchodník s cennými papíry nese odpovědnost i v případech, kdy uzavře se zákazníkem „neprůstřelnou a dokonalou“ komisionářskou smlouvu.“ … „Pojem „odborné péče“ nebo „péče  řádného obchodníka“ je standardním termínem soukromého i veřejného práva již od dob Rakouska-Uherska a byl jím i v právu meziválečného  Československa, o  čemž svědčí mj. i řada soudních rozhodnutí, která se pojmem odborné péče zabývala.

Obsahem pojmu odborná péče je odbornost (tedy profesionalita ve smyslu vědět a umět) a pečlivost (tedy ve smyslu aktivního jednání a svědomitosti).“

Životopis ing. Peter Peržo

Samozřejmě jsem po vynesení rozsudku řekl soudkyni svůj názor až se chystala volat justiční stráž. Řekl jsem co musel a co by řekl každý, kdo nechce nečinně přihlížet takové skandální, zločinné zlovůli práva a spravedlnosti – viz konec zvukového záznamu!

Na shledanou zítra na Staroměstském náměstí od 17:00 hod. na demonstraci při výročí „vítězného února“ – NEDOVOLME NÁVRAT KOMUNISTŮ K MOCI! I tato skandální kauza je jedním z jejich mnoha neblahých dědictví a následků jejich zločinné činnosti, stále pustošícím naši zemi!

 

Jan Šinágl, 24.2.2013

ČSOB před soudem: Bankéři si udělali banku v bance!

 

SN_Plakat_250213

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry