Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 09:34
  Podkarpatská Rus je hříčkou totalitních států, kterým jsme ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:27
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:24
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:37
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:28
  To Whom It May Concern It is my great pleasure to write this ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Hucin StropnickyPokud byl ministrem obrany vyznamenán (fotografie na webu ČTK byla už vyměněna za „lepší!) tak bezcharakterní člověk, narcis, udavač a podvodník, jakým prokazatelně Hučín je, tak to musí hodně zapáchat na MO, když tato všeobecně známá fakta přehlíží, resp. mu vůbec nevadí. Obávám se, že tímto šance na vítězství ing. Tomáše Hradílka nad Hučínem ve věci žaloby Hučína pro pomluvu, značně klesají a s ní zřejmě i dostatečná vůle jeho obhájce Tomáše Sokola učinit vše pro svého klienta. Odsoudit „válečného veterána“ se přece nemůže a nesluší. Vyslovení pravdy nemůže být nikdy pomluvou - v normální zemi. Pomalu se lze ptát co je ještě v této zemi normální, resp. kdo je ještě normální…?!

Modra knizkaMajitelem podobné modré knížky je i Vladimír Hučín se statusem válečného veterána. V jeho životopisu se o tom nezmiňuje, ani o důvodu neschopnosti absolvovat dvouletou základní službu za komunistů? Je faktem, že za něho často za totality riskovali jiní, nicméně pro fyzicky a psychicky náročnou práci v BIS podmínky splňoval? Pro nepamětníky – Karel Plíhal: Modrá knížka...

Komentáře na webu Přerovských novin jsou vypovídající. Nevylučuji, že budou vymazány, pár prvních připojuji:

- Tady na stránkách PN-EU se člověk, který HUČÍNA zná dobře pěkně zasměje - díky redakce.

- Škoda, že mlčí Hynek Vykoukal, snbák, kterému VH udával spoluobčany /patrno z USTRU/.

- Učil jsem se s hrdinou V.H. Padám na hubu čeho ten lempl dosáhl za pomocí jeho přátel kolaborantů!

- NEJLEPŠÍ Z KAMARÁDŮ HUČÍNA...BEZ KOMENTÁŘE...Z ARCHIVU https://www.pecina.cz/files/stetina5.pdf

- Vyhazoval do povětří komunistické nástěnky a útočil na symboly totality … nestačilo nástěnky vzít a v kamnech spálit? Co by říkal M. Stropnický kdyby někoho z jeho rodiny ten výbuch ohrozil na životě nebo nějak jinak zdravotně poškodil?

- Stydím se za našeho " VÁLEČNÉHO VETERÁNA" s modrou knížkou !

- Válečný veterán zřejmě byl ve válce jako major Landovský.

Z labyrintu duše Vladimíra Hučína

Hučín měl pověst odhod­laného militantního antikomunisty - To jsem ale netušil, co se z toho vyklube - Padesát procent celkové informační produkce odboru zajišťuje Vladimír Hučín - Pane Hučíne, věřím, že své soudní pře dovedete do spravedlivého konce. Je­nom vás žádám, abyste do nich nevtahoval BIS a nebral ji jako rukojmí do vašeho osobního sporu - Vla­dimír Hučín jednu a tutéž osobu evidoval dvakrát, pokaždé pro jinou oblast zpravodajské působnosti BIS! To je ve zpravodajství stejný faul, jako byste ve fotbale protihráči schválně ukopli hlavu, a trestá se vyloučením do konce života! - Prezident Havel udělil paní Hučínové mi­lost, aniž by se on či jeho aparát pozastavil nad faktem, že zbraně byly podle výrobních čísel vyrobeny až dva roky poté, co je měl do policejního proto­kolu uvedený člověk deponovat u Hučínů - Nicméně oba jsme se ocitli na Hučínově „černé listině“. Ale to beru z výše uvedeného jako vyznamenání. - Ptám se sám sebe, zda to byl tentýž Standa Devátý, který prý při procesu s Vladimírem Hučínem prohlásil, že lepšího zpravodajce neznal?

Roky jsem Hučína podporoval a slepě mu důvěřoval, dokonce sponzoroval i vydání jeho první knihy (jeho bohatí přátelé slíbili a slib nedodrželi). Po mlčení na těchto 20 otázek ze dne 24.5.2011, na které žádným způsobem dodnes nereagoval, zato jeho „přátelé“ mne začali vulgárně napadat, u mne skončil. Je to sice hodnocení Hučína po roce 1989 za které vyznamenán nebyl, nicméně projevuje-li se někdo takto nemravně a zbaběle v demokratické společnosti, věřit, že se choval opačně v době totality může jen hlupák, pokud ovšem nedošlo k zázračné změně charakternosti v bezcharakternost a duševní chorobě. Mimochodem jeho maminka byla členkou KSČ a učila na ZŠ.

Samozřejmě, že bych uvítal žalobu pro „pomluvu“. Na to je příliš zbabělý, dobře ví, co vše mám za důkazy a jací svědci jsou ochotni mne podpořit svým svědectvím před soudem.

Donesly se mi nedávno velmi závažné informace o údajném rozkolu mezi jeho „tiskovým mluvčím“, písničkářem Zbyňkem Horváthem? Docela bych jim věřil. Jsou děsivé a jen by potvrzovaly, co jsem si o těchto pánech po 24.5.2011 myslel a myslím. Děkuji předem za případné zaslání informací, svědectví a důkazů.

Mimochodem je smutné, že Hučín, přestože je zřejmě nejmladší, dostává od MO přednost, kdy mnoho skutečných hrdinů, mnohem starších, se ocenění nedožije. Slušná země by zcela samozřejmě upřednostnila žádosti nejstarších, nemluvě o tom, že by si své hrdiny sama našla a nenutila je nedůstojně žádat o uznání. Nepochybně je i dost těch, které to uráží a žádost si raději nepodali. To jsou pro mne skuteční hrdinové, mravně vysoko převyšující ty, kteří si urážející žádost poníženě podali, vyjma těch, kteří se nacházejí v materiální nouzi. To spolumajitel přerovského Kazeta Hučín, kterým se stal za velmi podezřelých okolností, rozhodně není. Josefa Mašína a jeho spolubojovníky, by něco takového ani ve snu nenapadlo. Charakter i bezcharakternost jsou neměnné a dány od narození!

Vladimír Hučín udal 10 lidí por. SNB Hynku Vykoukalovi. Tři udané zveřejnil, sedm dalších už ne?! Ti tři byli příslušníky LM, ti ostatní zřejmě ne?! Nejenom já bych rád věděl kdo byli? Dozvíme se to někdy od tohoto udávajícího a „udatného válečného hrdiny“…?!

Připomínám, že téměř 10 let pracoval Hučín u BIS jako „neřízená střela“, nerespektoval zásady práce tajných služeb, měl přístup k mnoha tajným dokumentům, nepochybně i kompromateriálům, dost možná i na dnes vysoko postavené osoby! Neustále se chlubil a chlubí co vše má, ale nikdy nic důležitého neukázal?! Možná má, možná ne? Při jeho bezcharakternosti by toho jistě uměl využít. To by tak mohlo být jedno z reálných vysvětlení, proč byl takový darebák oceněn a navíc se statusem „válečného veterána“.

Ministerstvu zůstalo evidentně utajeno, že byl informátorem SNB. Tak mu odboj polo-ozbrojeného a polo-válečného druhu uznali. Nebyl to úplně typický odboj, ale blížilo se to tomu - nedovolené ozbrojování, protistátní letáky, amatérské výbuchy nástěnek a navedení Brázdy k výbuchu u dveří agenta StB Mikeše, kde za něho riskoval druhý. Nicméně tato činnost byla oproti spolupráci s SNB správná, statečná, pozitivní, a odpovídající uznání 3. odboje.

PROBLÉM JE JINDE NEŽ VE SKUTCÍCH JEHO ODPORU PROTI REŽIMU!

Zákon říká, že účastník odboje nesměl být u bezpečnosti (tedy u jakéhokoliv člena SNB) veden jako spolupracovník a že nesměl spolupracovat s bezpečnostními složkami, což Bezpečnost zvaná SNB hned po STB zcela jednoznačně byla - www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-262 :

§ 4 - Překážky přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu

(1) Za účastníka odboje a odporu proti komunismu se nepovažuje občan, který v době nesvobody

b) byl evidován v materiálech bezpečnostních složek jako jejich spolupracovník nebo tajný spolupracovník …

(4) Za účastníka odboje a odporu proti komunismu se nepovažuje občan, jehož účast na odboji a odporu proti komunismu byla vedena zavrženíhodnou pohnutkou, anebo který se při této činnosti dopustil zavrženíhodného jednání směřujícího k popření hodnot svobody a demokracie či zvlášť zavrženíhodného jednání směřujícího k popření individuálních základních lidských práv a tomuto jednání se v rámci akcí směřovaných proti komunistickému režimu v Československu bylo možné vyhnout. …

O minulosti Hučína možná ministr nevěděl. Chyba bude také na straně USTR a ABS. Zdá se, že kolaboraci Hučína s SNB uloženou v archívu ABS ČR vyhodnotili jako zjevně menšího rozsahu než odboj a tak se rozhodli mu tuto zákonnou podmínku prominout? Pokud ano, tak si ale velmi pružně a gumově vyložili § 4 odst 3 "Občanu uvedenému v odstavci 1 (pozn.: kolaboranti s bezpečností a jinými složkami režimu) se přizná postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu, pokud jeho účast na odboji a odporu proti komunismu svou intenzitou, rozsahem nebo délkou zjevně převyšovala jeho účast na budování, rozvoji a upevňování komunistické totalitní moci."

Hučínův odboj jako bylo vyhazování komunistických symbolů (nástěnky a transparenty) do vzduchu, rozhazování protikomunistických letáků a návod jiné osobě k vyhození vrat informátora StB do vzduchu, ač odboj chvályhodný, určitě nepřevyšuje zjevně spolupráci s bezpečnostními složkami, kterým roku 1972 Hučín udal 10 osob z nedovoleného ozbrojování během Husákova a Brežněvova normalizačního teroru pouhé čtyři roky po potlačení údajné kontrarevoluce a po sovětské okupaci naší země. 

Deset občanů Přerova asi sotva dostalo od Husáka a Brežněva zbraňovou amnestii nebo milost. Byli vyšetřovatelem Okresní správy SNB Přerov obviněni, prokurátorem Okresní prokuratury Přerov obžalováni a Okresním soudem v Přerově odsouzeni ke konkrétním trestům. Kdy tehdejší Trestní zákoník č. 140/1961 Sb. ukládal za trestný čin Nedovolené ozbrojování dle § 185 trest až 3 roky vězení. Pokud některý z obviněných měl z dřívějška už nějaký politický nebo trestní problém, tak zásluhou Vladimíra Hučína jako spolupracovníka SNB putoval zcela jistě do kriminálu. Tehdejší zákon s výměrou trestu je ZDE

Pravda to má někdy těžké, ale nakonec vyjde na světlo Boží, nebo jak říkal Jan Antonín Baťa: „Jako olej nad vodu.“ Složka zločince, prezidenta Antonína Zápotockého, bude v holandských archivech přístupná až od 1.1.2066, věřme, že pravdy o Hučínovi se stačíme dožít. On nám ji nesdělí a jistě ani ti mocní, které dnes dost možná ohrožuje či dokonce vydírá, vyloučíme-li neschopnost a šlendrián, které je všude ve správě země plno…?!

 

Jan Šinágl, 27.9.2014

* * *

Aktualizováno:

V době, kdy měl Hučín dle ÚSTR udat por. SNB  Vykoukalovi 10 osob, byl v Přerově okresním prokurátore JUDr. Jan Chmelař, otec JUDr. Jitky Palacké-přítelkyně V.H. Chmelař měl ještě dva syny z nichž jeden emigroval do Francie, kde žije dodnes. Druhý, MUDr. Jan  Chmelař byl trojnásobným agentem STB, osobním lékařem V.H., silným kuřákem a alkoholikem. Zemřel v průběhu soudů s V.H.

V 8.45 hod. byl jako další svědek předvolán bývalý okresní prokurátor v Přerově JUDr. Jan CHMELAŘ, nyní starobní důchodce. Na otázku, co ví o spolupráci pana Mikeše s StB, uvedl pan prokurátor Chmelař:

"Byl jsem okresním prokurátorem. Po listopadu 1989 jsem se v okresních novinách Přerovsko dočetl, že je veden spor mezi Mikešem a Hučínem o ochranu osobnosti. Ze článku jsem vyvodil, že je nehorázná drzost od Mikeše, že žaloval pana Hučína na ochranu své osobnosti, a to za Hučínovy výroky, že byl agentem StB. Já jsem na to reagoval dopisem panu Hučínovi, že mu u soudu dosvědčím, to co vím o spolupráci Antonína Mikeše s StB. …

* * *

Mikeš byl dle V.H. agentem StB a měl být napojen i na KGB což mu umožňovaly informace BIS. Nemohl to nevědět ani okresní prokurátor Chmelař. Těžko na 10 občanů z Přerova podal žalobu pan Chmelař osobně, ale zajistil její podání jiným, když navíc jeho dcera Jitka udržovala přátelské styky s Hučínem. Mimochodem Hučín se osobně zúčastnil pohřbu Antonína Mikeše.

… Psal se prosinec roku 1983 a u domu Antonína Mikeše z obce Čechy na Přerovsku v noci vybuchla bomba. Tehdejší Státní tajná bezpečnost (StB) zuřila. Mikeš byl totiž jejím významným agentem a výbuch u jeho domu byl na tu dobu něco zcela neslýchaného. Začalo zatýkání, po kterém za mřížemi skončil organizátor celé akce Vladimír Hučín a také Ladislav Brázda, který výbušninu k Mikešovu domu položil a na dálku odpálil. …

Typické pro Hučína, riskovali za něho druzí. Ladislav Brázda by si ocenění zasloužil daleko více než Vladimír Hučín!

Z dostupných archivních materiálů je zřejmé, že v žádné odbojové skupině se jméno Karel Zejda nevyskytuje! O této osobě začal Hučín hovořit až poté, co nastoupil k BIS, kdy se provalilo, že KZ byl dlouholetým agentem StB. V konspiračním bytě ve Wurmově ulici v Přerově udával spoluobčany. Bylo to KZ soudy všech stupňů prokázáno. Nelze vůbec vyloučit, že se o této skutečnosti za doby svého působení u BIS dověděl i Hučín a po dohodě s KZ inicioval jeho "očištění" za jistou "protislužbu", rovnající se u soudu vydírání. O tom svědčí i skutečnost, že v archivu v Kanicích se nenacházejí žádné doklady, týkající se Karla Zejdy. Přístup k nim měl jistě i důstojník BIS Vladimír Hučín. Po nástupu VH k BIS se stal z agenta STB "hrdina". Proto doposud nemohl na mých 20 otázek odpovědět. Nynější spolumajitel přerovského KAZETA stále mlčí, ačkoliv se vždy rád ke všemu a ke všem vyjadřuje. Pravda jen v médiích, které ho nekriticky obdivují.

 

Jan Šinágl, 3.10.2014

* * *

Komentáře z Přerovských novin

RE:AKTUALNĚ Z NETU !

Proboha co tady planceš takové blbosti a ještě od nějakého blázna Šinágla, kterého nikdo nebere vážně? Vźdyť ten Šinágl je komunistický provokatér jak Brno.

* * *

Vladimír Hučín vlastní 50% přerovské firmy KAZETO – jeho vklad 10.633.000,-Kč

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.64 (28 Votes)
Share

Komentáře   

+2 #8 Vladimír 2014-09-30 12:53
Když může Marhoul (majitel modré knížky a blb ,který si hraje v padesáti na vojáka) mít hodnost majora a dělat poradce vlády tak jde všechno
0 #7 VÝZVA PANU HUČÍNOVI 2014-09-30 02:26
Pane Hučíne, je jistě dobře, že jste za výbuchy bolševických symbolů získal 3. odboj, nyní už zbývá jediné. Aby jste uvedl těch 10 jmen a adres, které jste roku 1972 ukazoval vyšetřovateli SNB při projíždění Přerova v jeho autě a oznámil tak na tyto občany nedovolené ozbrojování a poslal je tak před soud. V případě, že neprokážete, že šlo o rudé milicionáře, jste odbojář - udavač a musíte jako člověk dvou tváří vrátit ocenění za 3. odboj, neboť jste ho získal protiprávně, čtenář Josef
+2 #6 Václav Bečvář 2014-09-27 22:31
Cituji Jan Šinagl:
Děkuji panu King Kongovi za jeho skvělý příspěvek a jeho odvahu se pod něj nepodepsat. Určitě by měl i odvahu jako bratři Mašínové, odvahu Hučínovu právě názorně projevil:-)

Pane Šinágl, přistupte pod ochranu Svatého Václava a vše se Vám objasní.
-7 #5 Ping Pong 2014-09-27 21:20
Cituji King Kong:
Šinágl zase kecá. Vladimír Hučín se nestal "válečným hrdinou", ale "hrdinou Třetího odboje". Válka ani být nemusela. Podle zákona, který sám Šinágl podporoval, mohou získat účastníci 3.odboje titul "odpůrce" či "odbojáře". Oproti Šináglovu dehonestování lze konstatovat, že Hučín byl od dob bratrů Mašínů jediným, který kladl "ozbrojený" odpor. Neboli nepsal básničky a petice, ale používal výbušniny, aniž by kohokoliv poranil. I bráchové Mašínové ničili komunistickou agitaci fyzicky. Hučín prokázal nesmírnou odvahu a tvrdě za vše zaplatil. Šinágl infiltroval veškeré švýcarské-čs. spolky a byl dobrým čekistou ( a oproti Hučínovi zbabělcem ), který s křížkem po funuse "bojuje", když už je vše vyřízeno.

King Kong is wrong.
+5 #4 King Kong 2014-09-27 20:53
Šinágl zase kecá. Vladimír Hučín se nestal "válečným hrdinou", ale "hrdinou Třetího odboje". Válka ani být nemusela. Podle zákona, který sám Šinágl podporoval, mohou získat účastníci 3.odboje titul "odpůrce" či "odbojáře". Oproti Šináglovu dehonestování lze konstatovat, že Hučín byl od dob bratrů Mašínů jediným, který kladl "ozbrojený" odpor. Neboli nepsal básničky a petice, ale používal výbušniny, aniž by kohokoliv poranil. I bráchové Mašínové ničili komunistickou agitaci fyzicky. Hučín prokázal nesmírnou odvahu a tvrdě za vše zaplatil. Šinágl infiltroval veškeré švýcarské-čs. spolky a byl dobrým čekistou ( a oproti Hučínovi zbabělcem ), který s křížkem po funuse "bojuje", když už je vše vyřízeno.
-1 #3 Jan Šinagl 2014-09-27 19:10
Děkuji panu King Kongovi za jeho skvělý příspěvek a jeho odvahu se pod něj nepodepsat. Určitě by měl i odvahu jako bratři Mašínové, odvahu Hučínovu právě názorně projevil.
+3 #2 Slavek Opatrny 2014-09-27 17:59
Jestli si nekdo zaslouzi titul hrdinu tak to bylo tech tech 5 kluku skupiny MASIN.Je smutne ze zustal na tomto svete jiz jenom jeden ale mam dojem ze by se te vasi odmene a vasemu ohodnoceni jenom vysmal.
0 #1 Vitezslav Haramule 2014-09-27 16:28
Opravdovy hrdina nepotrebuje skupinu mudrcu kteri o nem rozhodnou jestli hrdina byl, nebo nebyl.Otazka je co vlastne znamena slovo hrdina.Ja za hrdinu povazuji sveho otce ktery drel ve fabrice a komunisty nenavidel.Zit cestne,bez spolupracovanim a ohybanim hrbetu pred vladnouci tridou komunistu bylo v 50 letech take hrdinstvim.O tech opravdovych hrdinech se nevi a proto si je ta banda kasparu ktera je v cesku u moci musi vyrobit.Nesnizu ji statecnost lidi kteri odmenu dostali ale za tim tiatrem tretiho odboje vidim spinu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)