Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

LN 10 novinek prestupkovy rad 010717Prakticky se jedná o převzatý trestní řád. Z úředníků se tak stanou  „malosoudci“. Budou mít v ruce silný nástroj, snadno zneužitelný. Posilujeme tak PCR prirucka prestupkovy zakon 2017pravomoci úředníků, místo abychom zabránili v chaosu PČR, která už přestává být funkční díky likvidaci osvědčeného systému ministrem vnitra Langrem ve spolupráci s ministrem financí Kalouskem.

Mnohem účinnější bylo stanovit povinnou kauci před zahájením přestupkového řízení, která by byla v případě úspěchu vrácena. Nepochybně by počet přestupkových řízení značně poklesl. To mi potvrzují i policisté, kteří 1.7.2017 obdrželi příručku zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Už před lety byly 13+14 platy policistů zrušeny. Hodnocení se rozpustilo do platu. Stejně tak příspěvek za nepodnikání. Základní plat je malý až směšný s ohledem na společenskou funkci policisty. Dříve byl kariérní řád jasný - postup, povýšení, plat, zpět se „neponižovalo“ - dnes už ano i se snížením platu. Langer chtěl řešit kvalitu práce PČR vysokoškoláky. Dosáhl toho, že za půl roku se mohli vysokoškoláci stát plukovníky s vysokým platem. Ti velí bez  zkušeností dlouholetým policistům s s mnohem většími zkušenosti. Logicky následují zmatky, kdy ve vedení „levá neví co dělá pravá“. Podřízení nemají respekt a úctu k nadřízenýma. Zmizely některé hodnosti. Stejně jako silniční policie byla postižena i kriminálka. Schopní, pokud ještě mohou, opouštějí řady PČR. Už se opět nevyžaduje VŠ pro řadové policisty, kterým absolvování VŠ v kvalitě práce nic nepřineslo, aby vůbec někdo byl na silnici! Sami jistě vidíte, resp. nevidíte či stále méně policistů na silnicích jako patrol či hlídání provozu. Přestává být práce pro vysokoškoláky ve vedení PČR a dole stále chybí řadoví policisté. Policisté jenom v kancelářích, byť sebevzdělanější, bezpečnost na silnicích a v ulicích nezajistí. Už mají být údajně přeřazováni na nižší pozice s nižším platem?! Nedávné zvýšení platů policistům není žádné přidání, ale pouze se policistům vrací, co jim kdysi sebrali Langer s Kalouskem.

 

Jan Šinágl, 9.7.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář