Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ustr v Senatu 1 021017Veřejnoprávní média o semináři dosud mlčí a mlčet jistě budou – i proto se žádná nedostavila. Zpravodajství níže je další nedobrou výpovědí o morálním stavuSenat 3 KSC evidence 021017 české společnosti.

Přináším podstatné - video s Jánem Langošem, Neely Winkelmanovou – a zvukové záznamy z vystoupení řečníků, kteří měli co říci a také řekli. Ostatní většinou předvedli většinou nezáživné projevy. Vystoupil jsem jako první v diskusi. Řekl jsem během pár minut více, než mnozí panelisté za daleko více času. Mlčení bylo jistým způsobem ocenění. Při odchodu jsem poznamenal: „Můžete tleskat, ještě to není zakázáno...“ Jediný kdo zatleskal byl pan Jiří Wonka… Zajímavé bylo vystoupení pana Klausze Kaminskiho z polského ÚPN – podáno 14500 žalob, 500 skončilo před soudem, vydáno 1800 publikací, uspořádáno 450 výstav v 6800 městech, 817 konferencí, zhotoveno 30 webových stránek, zorganizováno 35.000 soutěží a presentací atd. Největší důvěru obyvatel Polska mají církev, policie, vojsko a ÚPN. Připomněl důležitost, jak kvalitní lidé v ÚPN pracují. Skutečná Pamět národa. ÚSTR má co dohánět. Zaslechl jsem informaci, že z původního ÚSTR v něm dnes pracuje už jen 5 lidí. Od roku 2015 bylo odejito 24 zaměstnanců….

Ustr v Senatu 2 021017Několik dalších postřehů: Pamětní desky Jána Langoše a Heliodora Píky z domů v Bratislavě byly odstraněny – majitelé si to nepřáli. Jednomu členu StB na Slovensku bylo přiznáno odškodnění 450.000 Euro a jeho oběti 3000 Euro, snad jsem slyšel dobře…?! Seznam řídících orgánů StB stále není zveřejněn, zato jsou k dispozici „tajní spolupracovníci a agenti StB“, kteří jsou často jen jejich oběťmi. KSČ si pořizovala i seznam svých členů židovského původu! ÚSTR studuje totalitní režimy, tedy i nacismus od roku 1938. Měl by studovat i komunismus od jeho vzniku v roce 1917 – právě máme výročí! Také seznam členů KSČ, ačkoliv je k dispozici, není zveřejněn! K tématu doporučuji poslech vystoupení historika Petra Blažka a neuvěřitelnými potížemi a překážkami, se kterými se setkal!

Zvukové záznamy podstatného:

Úvod 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské a místopředsedy Jiřího Šestáka

Vystoupení Neely Winkelmannové, výkonné ředitelky Evropské platformy paměti a svědomí – též na videu

Vystoupení historika Petra Blažka ve věci seznamu členů KSČ

Vystoupení historika Petra Blažka ve věci bratří Mašínů

Vystoupení Eduarda Stehlíka, ředitele odboru MO pro válečné veterány a člena Rady ÚSTR

Diskusní příspěvek Jana Šinágla

Diskusní příspěvek Františka Šedivého, člena vedení KPV ČR

Diskusní příspěvky dokumentaristy Martina Vadase, senátora Tomáše Grulicha, badatele Radka Schovánka a historika Petra Koury

Diskusní příspěvek Miroslava Vodrážky, předsedy nezávislé odborové organizace ÚSTR

* * *

Fotogalerie

* * *

Senat 1 panel 021017Dekuji i dokumentaristovi Martinu Vadasovi, že i on připomněl skvělou práci Adriana Portmanna. Lepšího ředitele si nemohl ÚSTR přát! Z celého semináře bylSenat 2 verejnost 021017 pořizován audiozáznam, zatím na webových stránkách Senátu není. Záznam z vystoupení senátora Zdeňka Papouška, předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice nezveřejňuji. Něco tak bezobsažného, bezduchého a prázdného se slyší málokdy, vskutku „papouškoval“… Navíc jeho oblečení a „frizúra“ připomínala spíše „somráka“, než ctihodného člena Senátu a předsedu tak společensky významného výboru. Otrlí si mohou jeho projev poslechnout na webových stránkách Senátu, pokud bude pořízený audiozáznam zveřejněn?

Děkuji senátorovi Tomáši Grulichovi, že mi umožnil hovořit takřka dvojnásobek času – i tak jsem byl nucen hovořit rychle a neřekl vše, co jsem měl v úmyslu. Jen doplňuji, informace o podpoře kpt. Josefa Trojana, jednoho z největších hrdinů SNP. Byl spolupracovníkem Jana Antonína Bati na Slovensku. Byl prozrazen, mučen, byly mu vytrhány všechny nehty na nohou a rukou, účelově obžalován a popraven. Tři pořady o kpt. Trojanovi Slovenské televize z jejího archivu zmizely… Můžete je shlédnout na mém YouTube kanálu.

Zapomenutý hrdina kpt. Jozef Trojan, spolupracovník J. A. Bati, část I.

Zapomenutý hrdina kpt. Jozef Trojan, spolupracovník J. A. Bati - díl II.

Zapomenutý hrdina kpt. Jozef Trojan, spolupracovník J. A. Bati - díl III.

Zprávu CIA přikládám. Článek o MUDr. Josefu Teplém Jak byl zavražděn Jan Masaryk, který prováděl pitvu zavražděného Jana Masaryka, jsem publikoval už 30.9.2012. Originál zprávy MUDr. Josefa Teplého si můžete přečíst ZDE.

ZDE je originál zprávy CIA ze dne 19.7.1950 za období od prosince 1949 až do ledna 1950. Omlouvám se za chybně uvedený rok a počet v mém diskusním příspěvku.

Náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka veřejně lhal. Byla mu veřejně prokázána lež o Mašínech, byl podroben tvrdé kritice. Nepožádal o slovo, neomluvil se, jen se usmíval, jist si svoji mocí. Dělá co je od něho očekáváno, proto byl do funkce dosazen. Byl poslušným zástupcem faktické moci, větší než má současný Senát. Ten jenom konstatuje, zatímco ÚSTR koná. V ANTIKOMPLEXu měl odvádět dobrou práci. Připomínám slova Jana Masaryka: „Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky“. Náměstek ředitele ÚSTR tak připomínal svým vystoupením a svými znalostmi spíše „politruka“, než odborníka na svém místě. V podstatě je dnešní ÚSTR pod kontrolou komunistů dnešních i bývalých.

Seminář v Senátu zkonstatoval stav, co bylo, je, mělo by být, ale to je vše. Senát konstatuje, ale ÚSTR koná. „Stranická čistka“ v ÚSTR byla úspěšná. Kdo se zde vysmívá občanům? Žijeme stále v hluboce postkomunistické společnosti. Věřme, že nadcházející volby povedou k postupné změně i ve jménu památky obětí zločinného komunistického systému.

 

Šinágl, 4.10.2017

* * *

Archiváři zpřístupnili svazky Státní bezpečnosti o agentech

Archiv bezpečnostních složek zpřístupnil další část digitalizovaných dokumentů bývalé Státní bezpečnosti (StB). Jde o téměř 1,65 milionu oskenovaných stran, které se týkají tajných spolupracovníků StB. Celkem se nyní badatelé dostanou na dálku k téměř 4,7 milionu skenů. Ředitelka archivu Světlana Ptáčníková s odvoláním na dřívější stanovisko Ústavního soudu upozornila, že uvedení určité osoby jako agenta nemusí znamenat, že tento člověk s StB vědomě spolupracoval. "Pochopitelně byla spousta agentů, kteří spolupracovali dobrovolně a byli velmi výkonní, ale osudy lidí nejsou černobílé. K tomu, abychom někoho mohli soudit, musíme znát všechny okolnosti," uvedla. Badatelé, kteří se k příslušným dokumentům dostanou, by proto měli být obezřetní ve svých závěrech nebo v tom, zda získané informace zveřejnit, dodala. ČRo, 2.10.2017

P.S.

Seznamu členů KSČ a těch kdo tuto zločinnou organizaci řídili se od současného vedené ÚSTR jistě nedočkáme. J.Š.

* * *

… Andrej Tudja byl odsouzen v roce 1946, Oskar Koziel v roce 1948, oba podle tehdy platného vojenského trestního zákona císaře Františka Josefa I. č. 19/1855 ř. z.; soudy se tedy budou muset v těchto kauzách vrátit do předminulého století. Barnabáš Kožár odmítl v roce 1951 vojenskou službu s tím, že mu v tom brání jeho náboženské přesvědčení a „dále uvedl, že stejně vojenskou službu nemůže konati, protože trpí tuberkulosou“. Orgány činné v trestním řízení však ani jeden důvod neuznaly. Kožár byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 11 měsíců a následně převezen do psychiatrické léčebny ve Šternberku. Když se jeho otec 28. 8. 1952 domáhal, aby se Barnabášovi dostalo řádné léčby v plicním sanatoriu nebo specializované nemocnici, dostal od velitele věznice Miroslava Jiráska odpověď: „Zdělujeme že Váš syn… zemřel. Přesto-že se vyhýbal vykonávat nejčestnější povinnost chránit vymoženosti a práva vyplívající z našeho lidově demokratického řízení, přijměte od nás hlubokou soustrast a útěchu ve Vašem bolu.“ Na vězeňské kartě je záznam: „1. 9. 52 v 15:20 zemřel na TBC ve Šternberku.“ Zda někdo nese trestní odpovědnost za Kožárovu smrt, šetří od ledna letošního roku Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu…

3. 10. 2017 zapsal: L. Müller

* * *

„My Češi máme demokracii rádi, ale vadí nám, že se v ní také poslouchá.“

Karel Mrzílek

* * *

Strategický význam „ovlivnění voleb ruskými hackery“

* * *

Ze zákulisí politické a korupční české politické scény

Toto je můj český národ?

Břevnovský klášter 14.10.2017: OPUS BONUM o občanské společnosti

Andrej Babiš provází Čapím hnízdem

Je v našem zájmu, aby Němci český národ vnímali jako civilizovaný a přátelský

Není rozsudek jako rozsudek, aneb nepotvrzený fízl Vojtěch Filip, první místopředseda Sněmovny!

Jde o vše! Svědectví insidera české politické scény - BABIŠOVA VOLBA - občané čtěte a šiřte ve vlastním zájmu!

Pomlouvačná kampaň a umlčování - WWW.SINAGL.CZ - nabývá na intenzitě a primitivnosti

Termíny soudů a snah o umlčení Voice of Freedom

DOBROU VOLBU občané České republiky – volte BUDOUCNOST, ne minulost!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)