Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.05.2024 00:07
  "Česká republika nemá letectvo, má aeroklub, ve kterém má pár ...

  Read more...

   
 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vojtech Filip Falmer

(Vpravo volební plakát KSČM na Karlově náměstí v Praze 4.10.2017- lidová tvorba – jak lze málem říci vše! J.Š.)

Není rozsudek jako rozsudek

Sobotkova otevřená náruč komunistům a distanc od „zastaralého“ bohumínského usnesení evokuje mnohé otázky z historie. Připomeňme si výrok holandskéhoFilip Semelova III 041017 historika H. W. van Loona citovaný Karlem Durmanem v jeho knize „Popely ještě žhavé“, I díl: „Skoro již dvacet let křičím z plna hrdla, poučte se z dějin, nebo brzy budete v nekonečně větším marasmu než předtím. Ale úroveň kultury našich dnešních státníků je stále nižší a nižší a konečným výsledkem bude katastrofa, z níž se naše civilizace nikdy nevzpamatuje.“

V jakém komunistickém marasmu jsme čtyřicet let žili, je ještě v živé paměti. Proč si tedy tento marasmus nezopakovat? Jako již dříve, s pomocí ČSSD! Jsme-li u citátů, vzpomeňme ještě výroku izraelského politika Abba Ebana: „Dějiny nás poučují, že státy a národy se chovají rozumně, jakmile vyčerpaly všechny ostatní možnosti“. My jsme ale snad ty ostatní všechny možnosti již vyčerpali včetně reálného socialismu nebo ne? A pokud si to pan premiér vzhledem ke svému mládí nepamatuje, připomeňme mu, jakému novému příteli otevírá náruč.

KSCM KN plakat a kos 061017Právě příběh předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, alias agenta FALMERA, nám umožní pochopit, co jsou vazby „bývalých“, kam sahají jejich kontakty a jak selhává justice, která by měla hledat spravedlnost ale tolikrát ji nemůže nebo nechce najít.

Nynější předseda KSČM odmítá obvinění, že za komunistického režimu spolupracoval s StB a odvolává se na rozhodnutí soudu, které jej od tohoto podezření očistilo. Skutečně, Okresní soud v Českých Budějovicích vynesl dne 21. 10. 1992 rozsudek č.j. 14 C 167/91, kterým soud rozhodl, že „navrhovatel JUDr. Vojtěch Filip nevěděl ani vědět nemohl, že je evidován jako spolupracovník 1. správy Federálního ministerstva vnitra.“

Tento rozsudek byl vynesen v době, kdy ještě nebyla ustálena judikatura ve věcech žalob na ochranu osobnosti proti MV ČR, kterými se žalobci (navrhovatelé) domáhali určení, že nebyli spolupracovníky bývalé StB, respektive, že nevěděli, že s takovou organizací spolupracují. Pozdější judikatura, od uvedeného rozsudku již více než 20 let , formuluje výrok rozsudku tak, že „se určuje, že žalobce je evidován (neoprávněně evidován) jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst.1 písm.b) zákona č.451/1991 Sb.“

Je nepochybné, že kdyby se takto judikovalo v r. 1992, tak by soud nemohl vynést shora uvedený rozsudek, který je založen na určení subjektivního vědomí žalobce, tedy skutečnosti navýsost nejisté a v daném případě, jak je i ze znění petitu formulovaného žalobcem nebo jeho právníky zřejmé, účelově zaměřeného.

Po vynesení tohoto rozsudku byly v archivu MV ČR nalezeny další materiály, které byly dosud v režimu utajení a z těch jednoznačně vyplývá, že žalovaný musel vědět, že spoluprací se „zpravodajskou službou“ spolupracuje zároveň s StB, neboť skutečnost, že zpravodajská služba byla tvořena tzv. 1. správou SNB, byla již v době spolupráce žalovaného notorietou.

V r. 1991, kdy žalovaný jako navrhovatel podal žalobu proti FMV, nebyly totiž k dispozici svazky jeho řídících pracovníků Lubomíra Antala a Františka Hanzalíka, které nyní obsahuje svazek č.49008 s názvem „Falmer“ .

Bylo a je na MV ČR jako aktivně legitimovaném žalobci podat žalobu na určení, že žalovaný Vojtěch Filip „je evidován jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst.1 písm. b) zákona č.451/1991 Sb.“ Touto žalobou může MV ČR dosáhnout satisfakce za spor, který ve věci subjektivního určení, zda-li žalovaný věděl či nevěděl, nebo mohl nebo nemohl vědět, je-li zpravodajská služba součástí SNB (StB). Z nových materiálů je totiž zřejmé, že to navrhovatel musel vědět, že jako spolupracovník „zpravodajské služby“ je zároveň spolupracovníkem 1. správy FMV.

V novém řízení se soud v důsledku výše uvedené judikatury nebude muset zabývat subjektivním vědomím Vojtěcha Filipa, zda-li „věděl nebo vědět mohl s kým vlastně spolupracuje“, neboť skutečnost, že zpravodajská služba (1. správa FMV) patřila k StB, je pro soud dnes notorietou, ale po zjištění této spolupráce, (kterou Vojtěch Filip nepopíral ani v řízení před Okresním soudem v Českých Budějovicích), může určit, že je právem evidován v kategorii agent zákona č. 451/1991 Sb.

MV ČR může takovou novou žalobu podat, neboť původně vynesený rozsudek na určení, že JUDr. Vojtěch Filip nevěděl ani vědět nemohl, že je evidován jako spolupracovník 1. správy Federálního ministerstva vnitra, nezakládá překážku věci pravomocně rozsouzené (ne bis in idem), vzhledem k tomu, že i při totožnosti účastníků je předmět žaloby jiný. Pak by na základě materiálů, které má MV ČR nyní k dispozici, soud nepochybně vynesl rozsudek:

„Určuje se, že žalovaný JUDr. Vojtěch Filip je evidován jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst.1 písm.b) zákona č.451/1991 Sb.“

MV ČR tuto žalobu nepodá, protože agent Falmer je předsedou třetí nejsilnější politické strany a ČSSD, v jejímž pachtu nyní ministerstvo je, by se vystavilo nebezpečí, že bude svým sokem KSČM, se kterým se pere o levicové voliče, obviněno, že svůj politický boj chce proměnit v soudní spor a tak „nekalým“ způsobem znemožnit svého politického protivníka.

Tak se i nadále budou daňoví poplatníci skládat na plat agenta StB, který udával z vlastní iniciativy, rád a ochotně, protože to dělal z ideologických důvodů. Nezbývá, než se dál dívat na usměvavý obličej pana poslance za KSČM, jak jej stále ukazuje v televizních debatách. Jak dlouho se bude ovšem usmívat na Sobotku a celou ČSSD bez Bohumínského usnesení, je ovšem jiná otázka.

Milan Hulík

* * *

Nepotvrzený fízl

Je možné, aby udavač nevěděl, že je udavač, donašeč, když ví, že zprávy někomu předává? To, že tvrdí, že nevěděl komu se jeho zprávy dostanou, to tvrdit může. Ale tady jde o povahový rys člověka, který udáváním ubližuje druhým. Ať už  z ideologických či jiných důvodů. 

Domnívám se že nejde o to zda-li jsem evidován či nejsem. Nejde ani o to zda-li jsem členem totalitní strany. Nejde o paragraf o vyjádření soudu, ale o povahovou vlastnost působit udáváním potíže jiným.

Větší ostudou pro českou společnost je, že tento bezcharakterní člověk byl českou parlamentní reprezentací vysokými 75% anonymně zvolen na místo prvního místopředsedy parlamentu ačkoliv to o něm každý z poslanců věděl ať už to měl smazáno, neuznáno či nikoliv. Zbytek 25% k tomu mlčelo ačkoliv po převratu většina poslanců se chtěla od komunistů alespoň distancovat!

Chytrý a nadaný redaktor Karel Sabina pro podobné vlastnosti byl v první polovině 19. stol. z tehdejší společností vyloučen a zemřel v opovržení.

K. Mrzílek, 4.10.2017

* * *

Kellner přispívá k čínské dluhové bublině

I v malé zemi, jako je Česká republika, může vzniknout firma, která dělá věci na světové úrovni, píše Petr Kellner v poslední výroční zprávě PPF. Dodává, že skupina Home Credit je dnes největším poskytovatelem spotřebitelských půjček na světě. V Číně loni Home Credit poskytl úvěry v celkovém objemu 5,3 miliardy eurNew York Times minulý týden umístily na titulní stranu mezinárodní edice článek o čínském problému se zadlužením a citovaly výrok agentury Moody’s o tom, že stabilita čínského finančního systému by mohla být ohrožena. Čísla čínské centrální banky ukazují, že spotřebitelské úvěry od počátku roku 2016 vzrostly téměř o 50 %. Minulý pátek začal čínský bankovní regulátor bít na poplach proti možné bublině na trhu se spotřebitelskými úvěry. Zástupce Čínské komise pro bankovní regulaci k tomu řekl, že by se Čína „měla poučit z krize způsobené rizikovými hypotékami ve Spojených státech.“ I když Petr Kellner pochází z malé země, jako je Česká republika, finanční systémy ohrožuje na světové úrovni.

* * *

J.Š.5.10.2017

* * *

Knihovna Václava Havla: Štětina, Romancov: Paměť nehoří, 6. říjen 2017, 17:00 hod.

Debatu s novinářem, spisovatelem a politikem Jaromírem Štětinou a rusistou Michaelem Romancovem zejména o Rusku jako bezpečnostním riziku.

„Štětina si stěžoval, že jejich skupina Polsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko, když mluví o Rusech co jsou zač, nejsou bráni západními kolegy vážně. Zvláště eurokomisařka pro zahraniční věci je naivní a nechápe nebezpečí z Ruska. Už z toho jak byl odstaven Sikorski na post proevropského ministra zahraničí a nahrazen laxní Moheriniovou ukazuje na levicový vliv v EP na který si hlavně Štětina stěžoval a zdůrazňoval slabý vliv východní skupiny, která bolševizmus zažila.“

K.Mrzílek, 7.10.2017

* * *

Ze zákulisí politické a korupční české politické scény

Toto je můj český národ?

Břevnovský klášter 14.10.2017: OPUS BONUM o občanské společnosti

Andrej Babiš provází Čapím hnízdem

Je v našem zájmu, aby Němci český národ vnímali jako civilizovaný a přátelský

Senát ČR 2.10.2017: Seminář o ÚSTR – jeho současná „práce“ je urážkou všech obětí komunistického režimu

Jde o vše! Svědectví insidera české politické scény - BABIŠOVA VOLBA - občané čtěte a šiřte ve vlastním zájmu!

Pomlouvačná kampaň a umlčování - WWW.SINAGL.CZ - nabývá na intenzitě a primitivnosti

Termíny soudů a snah o umlčení Voice of Freedom

DOBROU VOLBU občané České republiky – volte BUDOUCNOST, ne minulost!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.31 (13 Votes)
Share

Komentáře   

+4 #8 Marek 2017-10-06 10:12
Dlouho době zde řádí skupina vyvrhelů, kteří se neumějí slušně chovat. Všechno co napíše ctihodný pan Šinágl kritizují. Dnes se dá již říct, že se jedná o protistátní spiknutí, řízené z Kremlu, jehož cílem je narušit volby a znovuzvolení pana Andreje Bureše Babiše. Snaha těchto zvrácených a zlých, opovržení hodných, ničemných internetových kriminálníků však neušla pozornosti občanského aktivisty a dlouhodobě aktivního spolupracovníka OČTŘ pana Šinágla, který z opatrnosti téměř každý den podává na diskutéry, kteří zde píší, trestní oznámení. Jak se říká: jablko nepadá daleko od stromu a krev je silnější než voda. Prostě to má v krvi ten klučina Šináglovic. Vážení delikventi, požívejte laskavě k zdejším diskuzím Tor browser nebo obdobné legrácky a projistotu si zašifrujte systémové disky (například truecrypte nebo veracrypte - používejte jako heslo fráze z knih, které se dobře pamatují a které mají minimálně 35 znaků), protože OČTŘ nikdy nespí :-D
+5 #7 Karel Dvořák 2017-10-05 22:49
Marku, jsem téhož názoru, vystihl jste to přesně. Zveřejnění IP adresy nebo e-mailu mě taky nepálí, uvádím to jen z důvodu běžné reakce pana Šinágla. Když jsou něčí otázky příliš nepříjemné, tak takovýmto způsobem reaguje. A jak se hned nezapomněl pochválit, jaký to byl geroj, co?! To se mu to údajně protistátně činilo ve Švajcu, co?! Hlavně, že má potřebu nakydat na další (samozřejmě nejmenované) jak na něj, udatný hlas svobody a demokracie, donášeli. Já už se tomu fakt jen směje!
+5 #6 Marek 2017-10-05 22:41
IP adresu jako já má přiděleno přes 100 tisíc uživatelů. Zveřejnění IP adresy ani emailu mě nemůže nijak poškodit. Šinágl je traged. Utekl před režimem, aby po návratu zjistil, že otec byl konfident.
Lech Walesa kdysi také tvrdil, že nespolupracoval , než zemřel pohlavář tajné policie a našli u něj doma spis Lecha Walesy. Pak ještě nějakou dobu tvrdil, že je to podvrh, než grafologické expertizy potvrdily, že ve spisu založené zprávy psal on. Nakonec už jen tvrdil, že nikomu neublížil.

Václav Havel byl taky konfident STB. V roce 2061 (50 let po jeho smrti)se to dozví ti co budou žít. Všichni ti stateční disidenti byli ve skutečnosti obyčejní lidé se svými hříchy.
+6 #5 Karel Dvořák 2017-10-05 22:03
Není tam kupodivu dosud žádný komentář od lidí Vašeho "druhu"? Jak Vy jste bojoval proti komunistickému režimu? Jistě máte také svůj svazek StB? Podle toho jak píšete, je určitě objemnější, než měl můj táta?!

Marku, pan Šinágl se už rozjíždí viz jeho poslední slova! Na jasnou otázku Vám samozřejmě neodpověděl, ale pište si, že v příštím příspěvku budete nařčen, že jste komunista a hlavně anonymní komunista, bude zveřejněna Vaše e-mailová a IP adresa! Na to si počkám! :-)
-7 #4 Jan Šinagl 2017-10-05 20:38
Není to o "kráse" pane Marku, ale o obsahu. Proč bych psal jinak co už je napsáno? Můžete si svazek sám spis StB mého otce prohlédnout, když Vám na tom tak záleží. Mé povolení na to nepotřebujete. Proč bych podával žalobu? Naopak jsem rád, že StB po pravdě zdokumentovala charakter a statečnost mého otce. Takových mnoho nebylo. Jeho svazek jsem si poprvé prohlédl v StB archivu, tuším ještě v ABS v HK, či v Pardubicích? Ptal jsem se i na můj z pobytu v CH. Bylo mi řečeno, že exil není ještě zpracován a automaticky mi můj svazek pošlou. Dodnes neposlali. Není, zapomněli? Škoda, v CH jsem do roku 1989 i po něm vyvíjel činnost, která StB jistě zajímala. Byl by to hodně objemný svazek. Budu se muset zeptat? Třeba už ho ÚSTR zpracoval. Kupodivu mne nikdy StB nekontaktovala, zato vím o krajanech, kteří o mé "záškodnické" činnosti podávali zprávy. Byli to ti, kteří obdrželi od CH politický asyl. Poté se nestyděli tomuto zločinnému systému pokorně zaplatit za vzdělání, což byla podmínka k udělení víza. Agenti StB v CH jistě za vzdělání platit nemuseli. Když Vám tak leží na srdci zločiny StB, co kdyby jste zkusil okomentovat i můj článek o semináři v Senátu na téma ÚSTR? Není tam kupodivu dosud žádný komentář od lidí Vašeho "druhu"? Jak Vy jste bojoval proti komunistickému režimu? Jistě máte také svůj svazek StB? Podle toho jak píšete, je určitě objemnější, než měl můj táta?!
+8 #3 Marek 2017-10-05 17:47
to je krásné co tady píšete, překopíroval jste to 1:1, ale otázka je, proč je veden ve svazcích spolupracovníků . Jestli je tam neoprávněně, proč jste nepodal žalobu? Ukazujete tady na Filipa, ale sám jste vystrašený, že by existoval pravomocný rozsudek, že váš otec spolupracoval vědomě a to už by se vám nehodilo. Tato situace je pro vás přijatelnější, mazat nám tady med kolem huby, jaký byl váš otec skvělý a jak vaše matka trpěla. Fakt je ale takový, že je ve svazcích STB.
-9 #2 Jan Šinagl 2017-10-05 17:15
V archivu ÚSTR v Praze se nalézá operativní svazek č. 306, archivní číslo 31513, heslo "RADIO" (Jan Šinágl, 26.1.1922). Můj otec rezolutně odmítl spolupráci s komunisty (dle vyprávění mé mámy měl říci na nabídku spolupráce s StB: „Tak to mi dejte rovnou hlavu na špalek!“ V 50. letech. Byl na hodinu vyhozen z práce - jako vedoucí odbytu, byl velmi oblíben mezi dělníky. Moje matka byla následně přinucena opustit kancelář, pracovala po celý život v lakovně, na jejím zdraví se to podepsalo. Ve spisu zmiňovaný "ztracený" soustruh (jehož ztráta byla mému otci dávána za vinu a což bylo i jednou ze záminek „vyhazovu“), se nacházel na soukromém pozemku předsedy ZO TOS Žebrák pana Karla Zvonaře ze Zdic. Odpovědným orgánům to bylo mým otcem také sděleno - možná je tam soustruh dodnes…? Pan Zvonař samozřejmě „vyhozen“ nebyl. Ve své funkci zůstal až do smrti.
+8 #1 Marek 2017-10-05 16:57
A váš otec Jan Šinágl věděl že spolupracuje s STB? Spolupráci podepsal a určitě si nemohl myslet, že podepisuje převzetí výplatní pásky.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)