Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út říj 16 @08:00 -
MS Praha - Slezská: Žaloba členů KPV na vedení KPV ČR
út říj 16 @18:00 -
Praha: katedrála sv. Víta: Jan Pavel II.
čt říj 25 @17:30 - 07:30PM
Praha Americké centrum: O přímé demokracii

Nejnovější komentáře

 • 14.10.2018 15:44
  Poslední komentář na těchto webových stránkách je ze dne ...

  Read more...

   
 • 13.09.2018 23:18
  Situace v Diplomatickém servisu byla zhodnocena komplexním ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 12:01
  Tento případ boje politických stran proti nepohodlnému vysokému ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 11:58
  Ke článku KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:31
  Pane Mikolášku, bohužel odkaz není funkční? Prosím o zaslání ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:16
  Vážený pane Pánku, první zpráva, potomci JAB o tom moc neví.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vojtech Filip Falmer

(Vpravo volební plakát KSČM na Karlově náměstí v Praze 4.10.2017- lidová tvorba – jak lze málem říci vše! J.Š.)

Není rozsudek jako rozsudek

Sobotkova otevřená náruč komunistům a distanc od „zastaralého“ bohumínského usnesení evokuje mnohé otázky z historie. Připomeňme si výrok holandskéhoFilip Semelova III 041017 historika H. W. van Loona citovaný Karlem Durmanem v jeho knize „Popely ještě žhavé“, I díl: „Skoro již dvacet let křičím z plna hrdla, poučte se z dějin, nebo brzy budete v nekonečně větším marasmu než předtím. Ale úroveň kultury našich dnešních státníků je stále nižší a nižší a konečným výsledkem bude katastrofa, z níž se naše civilizace nikdy nevzpamatuje.“

V jakém komunistickém marasmu jsme čtyřicet let žili, je ještě v živé paměti. Proč si tedy tento marasmus nezopakovat? Jako již dříve, s pomocí ČSSD! Jsme-li u citátů, vzpomeňme ještě výroku izraelského politika Abba Ebana: „Dějiny nás poučují, že státy a národy se chovají rozumně, jakmile vyčerpaly všechny ostatní možnosti“. My jsme ale snad ty ostatní všechny možnosti již vyčerpali včetně reálného socialismu nebo ne? A pokud si to pan premiér vzhledem ke svému mládí nepamatuje, připomeňme mu, jakému novému příteli otevírá náruč.

KSCM KN plakat a kos 061017Právě příběh předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, alias agenta FALMERA, nám umožní pochopit, co jsou vazby „bývalých“, kam sahají jejich kontakty a jak selhává justice, která by měla hledat spravedlnost ale tolikrát ji nemůže nebo nechce najít.

Nynější předseda KSČM odmítá obvinění, že za komunistického režimu spolupracoval s StB a odvolává se na rozhodnutí soudu, které jej od tohoto podezření očistilo. Skutečně, Okresní soud v Českých Budějovicích vynesl dne 21. 10. 1992 rozsudek č.j. 14 C 167/91, kterým soud rozhodl, že „navrhovatel JUDr. Vojtěch Filip nevěděl ani vědět nemohl, že je evidován jako spolupracovník 1. správy Federálního ministerstva vnitra.“

Tento rozsudek byl vynesen v době, kdy ještě nebyla ustálena judikatura ve věcech žalob na ochranu osobnosti proti MV ČR, kterými se žalobci (navrhovatelé) domáhali určení, že nebyli spolupracovníky bývalé StB, respektive, že nevěděli, že s takovou organizací spolupracují. Pozdější judikatura, od uvedeného rozsudku již více než 20 let , formuluje výrok rozsudku tak, že „se určuje, že žalobce je evidován (neoprávněně evidován) jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst.1 písm.b) zákona č.451/1991 Sb.“

Je nepochybné, že kdyby se takto judikovalo v r. 1992, tak by soud nemohl vynést shora uvedený rozsudek, který je založen na určení subjektivního vědomí žalobce, tedy skutečnosti navýsost nejisté a v daném případě, jak je i ze znění petitu formulovaného žalobcem nebo jeho právníky zřejmé, účelově zaměřeného.

Po vynesení tohoto rozsudku byly v archivu MV ČR nalezeny další materiály, které byly dosud v režimu utajení a z těch jednoznačně vyplývá, že žalovaný musel vědět, že spoluprací se „zpravodajskou službou“ spolupracuje zároveň s StB, neboť skutečnost, že zpravodajská služba byla tvořena tzv. 1. správou SNB, byla již v době spolupráce žalovaného notorietou.

V r. 1991, kdy žalovaný jako navrhovatel podal žalobu proti FMV, nebyly totiž k dispozici svazky jeho řídících pracovníků Lubomíra Antala a Františka Hanzalíka, které nyní obsahuje svazek č.49008 s názvem „Falmer“ .

Bylo a je na MV ČR jako aktivně legitimovaném žalobci podat žalobu na určení, že žalovaný Vojtěch Filip „je evidován jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst.1 písm. b) zákona č.451/1991 Sb.“ Touto žalobou může MV ČR dosáhnout satisfakce za spor, který ve věci subjektivního určení, zda-li žalovaný věděl či nevěděl, nebo mohl nebo nemohl vědět, je-li zpravodajská služba součástí SNB (StB). Z nových materiálů je totiž zřejmé, že to navrhovatel musel vědět, že jako spolupracovník „zpravodajské služby“ je zároveň spolupracovníkem 1. správy FMV.

V novém řízení se soud v důsledku výše uvedené judikatury nebude muset zabývat subjektivním vědomím Vojtěcha Filipa, zda-li „věděl nebo vědět mohl s kým vlastně spolupracuje“, neboť skutečnost, že zpravodajská služba (1. správa FMV) patřila k StB, je pro soud dnes notorietou, ale po zjištění této spolupráce, (kterou Vojtěch Filip nepopíral ani v řízení před Okresním soudem v Českých Budějovicích), může určit, že je právem evidován v kategorii agent zákona č. 451/1991 Sb.

MV ČR může takovou novou žalobu podat, neboť původně vynesený rozsudek na určení, že JUDr. Vojtěch Filip nevěděl ani vědět nemohl, že je evidován jako spolupracovník 1. správy Federálního ministerstva vnitra, nezakládá překážku věci pravomocně rozsouzené (ne bis in idem), vzhledem k tomu, že i při totožnosti účastníků je předmět žaloby jiný. Pak by na základě materiálů, které má MV ČR nyní k dispozici, soud nepochybně vynesl rozsudek:

„Určuje se, že žalovaný JUDr. Vojtěch Filip je evidován jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst.1 písm.b) zákona č.451/1991 Sb.“

MV ČR tuto žalobu nepodá, protože agent Falmer je předsedou třetí nejsilnější politické strany a ČSSD, v jejímž pachtu nyní ministerstvo je, by se vystavilo nebezpečí, že bude svým sokem KSČM, se kterým se pere o levicové voliče, obviněno, že svůj politický boj chce proměnit v soudní spor a tak „nekalým“ způsobem znemožnit svého politického protivníka.

Tak se i nadále budou daňoví poplatníci skládat na plat agenta StB, který udával z vlastní iniciativy, rád a ochotně, protože to dělal z ideologických důvodů. Nezbývá, než se dál dívat na usměvavý obličej pana poslance za KSČM, jak jej stále ukazuje v televizních debatách. Jak dlouho se bude ovšem usmívat na Sobotku a celou ČSSD bez Bohumínského usnesení, je ovšem jiná otázka.

Milan Hulík

* * *

Nepotvrzený fízl

Je možné, aby udavač nevěděl, že je udavač, donašeč, když ví, že zprávy někomu předává? To, že tvrdí, že nevěděl komu se jeho zprávy dostanou, to tvrdit může. Ale tady jde o povahový rys člověka, který udáváním ubližuje druhým. Ať už  z ideologických či jiných důvodů. 

Domnívám se že nejde o to zda-li jsem evidován či nejsem. Nejde ani o to zda-li jsem členem totalitní strany. Nejde o paragraf o vyjádření soudu, ale o povahovou vlastnost působit udáváním potíže jiným.

Větší ostudou pro českou společnost je, že tento bezcharakterní člověk byl českou parlamentní reprezentací vysokými 75% anonymně zvolen na místo prvního místopředsedy parlamentu ačkoliv to o něm každý z poslanců věděl ať už to měl smazáno, neuznáno či nikoliv. Zbytek 25% k tomu mlčelo ačkoliv po převratu většina poslanců se chtěla od komunistů alespoň distancovat!

Chytrý a nadaný redaktor Karel Sabina pro podobné vlastnosti byl v první polovině 19. stol. z tehdejší společností vyloučen a zemřel v opovržení.

K. Mrzílek, 4.10.2017

* * *

Kellner přispívá k čínské dluhové bublině

I v malé zemi, jako je Česká republika, může vzniknout firma, která dělá věci na světové úrovni, píše Petr Kellner v poslední výroční zprávě PPF. Dodává, že skupina Home Credit je dnes největším poskytovatelem spotřebitelských půjček na světě. V Číně loni Home Credit poskytl úvěry v celkovém objemu 5,3 miliardy eurNew York Times minulý týden umístily na titulní stranu mezinárodní edice článek o čínském problému se zadlužením a citovaly výrok agentury Moody’s o tom, že stabilita čínského finančního systému by mohla být ohrožena. Čísla čínské centrální banky ukazují, že spotřebitelské úvěry od počátku roku 2016 vzrostly téměř o 50 %. Minulý pátek začal čínský bankovní regulátor bít na poplach proti možné bublině na trhu se spotřebitelskými úvěry. Zástupce Čínské komise pro bankovní regulaci k tomu řekl, že by se Čína „měla poučit z krize způsobené rizikovými hypotékami ve Spojených státech.“ I když Petr Kellner pochází z malé země, jako je Česká republika, finanční systémy ohrožuje na světové úrovni.

* * *

J.Š.5.10.2017

* * *

Knihovna Václava Havla: Štětina, Romancov: Paměť nehoří, 6. říjen 2017, 17:00 hod.

Debatu s novinářem, spisovatelem a politikem Jaromírem Štětinou a rusistou Michaelem Romancovem zejména o Rusku jako bezpečnostním riziku.

„Štětina si stěžoval, že jejich skupina Polsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko, když mluví o Rusech co jsou zač, nejsou bráni západními kolegy vážně. Zvláště eurokomisařka pro zahraniční věci je naivní a nechápe nebezpečí z Ruska. Už z toho jak byl odstaven Sikorski na post proevropského ministra zahraničí a nahrazen laxní Moheriniovou ukazuje na levicový vliv v EP na který si hlavně Štětina stěžoval a zdůrazňoval slabý vliv východní skupiny, která bolševizmus zažila.“

K.Mrzílek, 7.10.2017

* * *

Ze zákulisí politické a korupční české politické scény

Toto je můj český národ?

Břevnovský klášter 14.10.2017: OPUS BONUM o občanské společnosti

Andrej Babiš provází Čapím hnízdem

Je v našem zájmu, aby Němci český národ vnímali jako civilizovaný a přátelský

Senát ČR 2.10.2017: Seminář o ÚSTR – jeho současná „práce“ je urážkou všech obětí komunistického režimu

Jde o vše! Svědectví insidera české politické scény - BABIŠOVA VOLBA - občané čtěte a šiřte ve vlastním zájmu!

Pomlouvačná kampaň a umlčování - WWW.SINAGL.CZ - nabývá na intenzitě a primitivnosti

Termíny soudů a snah o umlčení Voice of Freedom

DOBROU VOLBU občané České republiky – volte BUDOUCNOST, ne minulost!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.31 (13 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)