Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

AKTUALIZOVÁNO 19.10.2017: Lobbista Surňak: Proslýchá se, že útoky na Babiše organizují lidé spjatí s obchody kolem ČEZu

A to jste ještě neviděli tradiční Rodinný den na Čapím hnízdě – tisíce nadšených dětí a stejně tak jejich rodičů a ostatních návštěvníků. DOBROU VOLBU!

 

 

Capi hnizdo (vpravo LN, 16.10.2017) 
LN StB UPN IZ Babis 161017

 … Pikantní je, že těmi stejnými - úředně nevěrohodnými - příslušníky StB vytvoře­né spisy naopak (zejména) ÚPN považuje za Písmo svaté. Jakpak je to možné? Kdy se ti příslušníci StB stali nevěrohodnými? Až po změně režimu? … Ústav paměti národa v dovolání argumentoval tím, že svědkové nebyli před soudem zbaveni mlčenlivosti. Ta drobná nesnáz, zvící zhru­ba vrat od stodoly, však byla v tom, že to byli svědci předvolaní na návrh ÚPN. Ni­koliv Babišovými obhájci. Kdyby svědci vypovídali podle přání ÚPN, asi by „velkoryse“ nad touto procesní chybou při­vřel oči. Když však nevypovídali podle přání ÚPN, použili jeho právníci k napa­dení soudního rozhodnutí procesní chy­bu, kterou sami nastražili. Je velmi pří­značné, že NS jim na tuto podpásovou tak­tiku neskočil. O to horší je, že slovenský ÚS jim to neomlátil o hlavu, ale naopak snědl i s navijákem. Tak moc šlo někomu o to, „počurat Babišovi boty.“     

Občané druhé kategorie

Ústavní soud se dopustil další poťouchlosti. Označil příslušníky bývalé StB apriori (!) za soudně nedůvěryhodné. Plošně jako třídu - a to na základě zákona páchnoucí­ho totalitní praxí, kterým novodobí záko­nodárci hodnotí historii. Označili StB zá­konem za zločineckou organizaci a ústav­ní soud k tomu nyní vyřkl apriorní soudní nespolehlivost každého jednotlivého pří­slušníka StB. Rozhodně lze očekávat, že něco takového asi Evropský soud pro lid­ská práva nepozře, čímž se právní chaos na Slovensku ještě zmnoží. Pikantní je, že těmi stejnými - úředně nevěrohodnými - příslušníky StB vytvoře­né spisy naopak (zejména) ÚPN považuje za Písmo svaté. Jakpak je to možné? Kdy se ti příslušníci StB stali nevěrohodnými? Až po změně režimu? To by ale znamena­lo, že StB na tyto nevěrohodné příslušní­ky měla vlastně dobrý vliv, když v jejích službách byli věrohodnými!? Takže to vlastně nemohla být až tak úplně a z gruntu zločinecká organizace, když v době, kdy v ní pracovali, sice udělali ledasco, ale nelhali o tom do svazků a všechno, co napsali, sedělo a byla to pravda!

Zatajená studie

Absolutní předpojatost ÚPN vůči Andreji Babišovi je zcela zřejmá z následující sku­tečnosti, o níž jsme již psali, ale kterou stojí za to zopakovat. Seznam dokumentů ve svazku Bureš má totiž naprosto neobvyklý průběh. Té­měř „bez rozběhu“ byl dotyčný registro­ván jako agent, avšak ke konci svazku je uveden návrh převést svazek z kategorie vědomé spolupráce (agent) do kategorie spolupráce nevědomé (důvěrník). Tuto ab­surditu lze vysvětlit pouze tím, že dotyč­ný vědomým spolupracovníkem nikdy ne­byl a po kontrole byl administrativní stav uveden do souladu se skutečným. Zdá se to být neobvyklé? Jistě by to bylo neuvěři­telné, kdyby přesně tento jev v téže době a na identickém místě nepopisovala vlast­ní studie ÚPN. Jde o studii ÚPN o tzv. XII. správě Sbo­ru národní bezpečnosti (Bratislava). Ta obsahuje zjištění inspekce ministra vnitra z roku 1986 o zneužívání zvláštních finančních prostředků na tomto útvaru a o následných kádrových změnách. A editor této studie, Jerguš Sivoš, pracov­ník ÚPN, vystupoval u soudu jako svědek proti Babišovi, aniž by jen slovem zmínil tuto studii...

Ze článku Jana Schneidera – Pomatené soudní rozhodnutí – LN, 16.10.2017

* * *

V ČR pronásledujeme a odsuzujeme ve velké většině oběti StB, jakoby by byly ony tvůrci tohoto zločinného systému. Ve SRN to dělají jedině správně – odhalují skutečné tvůrce a zločince v řadách STASI, aby jejich oběti poznali své trýznitele. K tématu se vrátím v dalším článku. Jeden historik to v pořadu ZDF vyjádřil výstižně: „Musíme poznat praktiky a metody této zločinecké organizace, abychom mohli vybudovat lepší demokracii.“ 

 

Jan Šinágl, 16.10.2017

* * *

Šéf Komerční banky odmítl vypovídat

Pokud někdo odmítne vypovídat před soudem z důvodu, aby nepřivodil trestní stíhání sobě nebo svým blízkým, neznamená to, že tím přiznává vinu. Zákonitě to ale vyvolá otázky o jeho chování v minulosti. Pokaždé, když nějaká světová význačná osobnost odmítne vypovídat (Američané tomu říkají „take the Fifth“, čili odvolat se na pátý dodatek Ústavy), vede to ke skandálním titulkům. Když to v pátek v kauze OKD udělal bývalý předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Jan Juchelka, Česká televize ve večerní zpravodajské relaci ani nezmínila, že jde o současného generálního ředitele Komerční banky. Jestli Juchelka porušil etické zásady - v části vystupování na veřejnosti - své banky tím, že odmítl vypovídat, musí posoudit dozorčí rada. Měla by přezkoumat důvody jeho rozhodnutí. To samé by pak měly udělat špičky státního zastupitelství. Měly by veřejnosti vysvětlit, proč je proces veden se dvěma tehdejšími zaměstnanci Fondu národního majetku, když ta skutečně důležitá rozhodnutí o OKD udělal v roce 2004 jako ministr financí Bohuslav Sobotka. Současný premiér měl nepochybně pravdu, když v září prohlásil, že souzeni nejsou ti správní lidé.

* * *

Ze zákulisí politické a korupční české politické scény

Toto je můj český národ?

Břevnovský klášter 14.10.2017: OPUS BONUM o občanské společnosti

Je v našem zájmu, aby Němci český národ vnímali jako civilizovaný a přátelský

Není rozsudek jako rozsudek, aneb nepotvrzený fízl Vojtěch Filip, první místopředseda Sněmovny!

Senát ČR 2.10.2017: Seminář o ÚSTR – jeho současná „práce“ je urážkou všech obětí komunistického režimu

Jde o vše! Svědectví insidera české politické scény - BABIŠOVA VOLBA - občané čtěte a šiřte ve vlastním zájmu!

Pomlouvačná kampaň a umlčování - WWW.SINAGL.CZ - nabývá na intenzitě a primitivnosti

Termíny soudů a snah o umlčení Voice of Freedom

DOBROU VOLBU občané České republiky – volte BUDOUCNOST, ne minulost!

* * *

Smlouva Andreje Babiše s občany České republiky

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (11 Votes)
Share

Komentáře   

+5 #4 JKubik 2017-10-17 13:05
Po dlouhé době čtu něco veselého o A.Babišovi. Jenže. I podle mě je to video pro děti a naivní lidičky. Jen reklama.
Babišova malá historická role byla splněna, když vstupem do politiky 2013 vyděsil po 20 letech tuneláře miliard z pravice ODS i levice CSSD nebo SPOZ. A když leccos z toho zastavil a prosadil některé zákony proti nim. Potud dík, ale tím by měl skončit.
Mezitím vyšlo najevo tolik věcí o jeho tunelech a chorobném lhaní v médiích i u soudu v Bratislavě (ač nemusel, když vlastně nikomu nic neprovedl) a o lásce k diktatuře, že jeho setrvání v dalším období by bylo totálním morálním úpadkem voličů a demokracie.
To totiž stonásobně převyšuje tak trochu prkotinu, že byl pár let povinně jako ředitel v KSČ. A že byl spolupracovníke m StB na hospodářské rozvědce v Rakousku, která jen chránila ropný státní podnik Petrimex před konkurencí. Dnes míří do basy za současné skutky. Pan Šinágl by měl pravdivě napsat, že je novinářem Hnutí ANO.
+7 #3 Shinágel 2017-10-17 11:39
Jan Shinágel nemá páteř. Je v důchodu, penze nikterak zajímavá, žádní potomci, které by po sobě zanechal, jediný majetek zdědil po rodičích. V životě nedosáhl ničeho, co by bylo širokou veřejností považováno za společensky významné. Nikdo o něm prakticky neví, všichni ho ignorují, takže cítí potřebu neustále poukazovat na nějaké zlotřilosti. Píše stížnosti, podává trestní oznámení (jako správný udavač) a štěká na všechny okolo sebe. Po nástupu Babiše ucítil možnost o něčem psát, ale vybral si nesprávnou osobu. Ted, když se ukázalo co je Babiš zač, měl možnost svou chybu uznat, ale to ho tento bezvýznamný kverulant a prudič není schopen. Místo toho se chytá nesmyslných článků, za které si Babiš zaplatil, aby poukazoval, že slovenský ÚS rozhodl špatně. Fakta je ale jasná. Babiš je estébák, bývalý komunista, podvodník s evropskými dotacemi, spekulant s korunovými dluhopisy a každý kdo tyto skutečnosti opomíjí, je pokrytec. Jako bezvýznamný poenzista, narušený prudič, kverulant Shinágel.
+8 #2 J. Mengele 2017-10-16 16:33
neuvěřitelné... Jan Šinágl se ani nestydí...jako komunisti

:-(

dobrou volbu=nevolit extrémisty a fanatiky=ksčssd ,ano,zelení
+9 #1 Bureš 2017-10-16 09:14
Děti byly nadšené i u Hitlera a Stalina na návštěvě! Šinágle, níže jsi klesnout už nemohl!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)