Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 25.04.2018 04:35
  I your writing style truly enjoying this website.

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:41
  Nejde jen o sedmdesátiletou bábu, která zpívá jak se namane.

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:38
  Zdravo, Trebate li financijsku pomoć? Možemo vam pomoći ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 21:13
  Do yoս haѵe a spam ρroblem on tһiѕ blog; I alѕo am a blogger ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 21:05
  Howdy ɑre uѕing Wordpress fоr your blog platform? I'm new to ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 18:31
  Sv. Anežka Česká zmizela. Proč ? Byla to příkladná žena. Měli ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Zasedání Trojmoří - Den Armády - 12:45 min. začátek vojenské přehlídky – 16:20 min. začátek projevu Donalda Trumpa

Bez silného, svobodného a nezávislého Polska, nebude svobodné Evropy ani České republiky! – Během kázání papeže JANA PAVLA II., milion Poláků – mužů, žen a dětí pokleklo ke společné modlitbě. Milion Poláků nepožádalo o bohatství, nepožádalo o udělení výsad. Milion Poláků sborově zazpívalo tři jednoduchá slova: „MY CHCEME BOHA“. Polský mučedník biskup MICHAL KOZAL to dobře vyjádřil slovy: „PO VOJENSKÉ PORÁŽCE JE NEJDĚSIVĚJŠÍ PORÁŽKA DUCHA.

Je mi velkou ctí stát na tomto místě před památníkem Varšavského povstání a oslovit polský národ, být v Polsku, o jakém snilo tolik generací: bezpečným, silným a svobodným. Polsko je v geografickém srdci Evropy a co je důležitější: v polském národě vidíme duši Evropy. Váš národ je skvělý, protože jste silní ve svém nitru. Po dvě staletí Polsko čelilo neustálým brutálním útokům, ale i když země byla obsazena a napadena a stát zmizel i z mapy, nikdy se nepodařilo vymazat Polsko z historie, nebo z vašich srdcí. V tomto temném věku jste neměli svou zemi, ale nikdy jste neztratili svou hrdost. To je důvod, proč dnes říkám s opravdovým obdivem: od polí a vesnic až po nádherné katedrály a městská náměstí, Polsko je naživu, Polsko roste, Polsko vyhrává. Navzdory všem činům, které měly změnit nebo zničit vaši zemi a to navzdory útlaku, vytrvali jste a zvítězili. Jste hrdý národ Koperníka, Chopina a Svatého Jana Pavla II. Polsko je země velkých hrdinů. Jste národ, který skutečně ví co obhajuje. Vítězství polského ducha v průběhu staletí, které sotva zažilo svou zemi, nám dává naději do budoucnosti v níž dobro překonává zlo a mír vládne po válce. Pro Američany bylo a je Polsko vždy symbolem naděje – od úsvitu našich národních dějin…. (Dokončení projevu níže).

 Salon Polski: Piłsudski a Masaryk

 

Polští hrdinové a američtí vlastenci bojovali bok po boku během naší války za nezávislost a v mnoha dalších válkách. Naši vojáci dodnes slouží v Afgánistánu a v Iráku a bojují proti nepřátelům všech civilizací.

Amerika nikdy neopustila svobodu a nezávislost jako právo na vlastní osud polského národa - a nikdy se tohoto práva nevzdáme.

Dějiny Polska jsou dějiny národa, který nikdy neztratil naději, nikdy se nezlomil a nikdy nezapomněl kým je. Jste národ s více než tisíciletou historií. Hranice vaší země byly vymazány z mapy více než jedno století a před pouhými sto lety byly tyto hranice obnoveny.

V roce 1922 v bitvě nazvané Zázrak na Wisle, Polsko zastavilo Sovětskou armádu, která se snažila dobýt Evropou. O 19 let později v roce 1939, vás tentokrát znovu ze Západu napadlo nacistické Německo a z Východu Sovětský svaz. Bylo to těžké. To byla výzva.

Pod dvojitou okupací polský národ prožil nepopsatelné útrapy: Katyňský zločin, Holocaust, bitva o Varšavu, Varšavské ghetto, povstání ghetta, vyhlazení krásného hlavního města, a vyvraždění téměř jedné pětiny obyvatelstva.

Rozkvétající židovská komunita - nejpočetnější v Evropě, se v důsledku systematických nacistických vražd polských židovských občanů snížila na nulovou hodnotu. Brutální okupace stála bezpočet obětí.

V létě roku 1944 se nacistické a sovětské armády chytaly bojovat proti sobě v hrozné krvavé bitvě o Varšavu. V pekle na polích, které bylo pro ně připraveno se Poláci postavili k obraně vlasti. Je pro mne velkou ctí, že vedle mne stojí veteráni a hrdinové Varšavského povstání.

Děkujeme za vaši oběť a slibujeme, že budeme vždy pamatovat na váš boj o Polsko a za svobodu. Děkujeme vám.

Tato památka nám připomíná, že v zoufalém boji s útiskem zemřelo přes 150.000 Poláků. Na druhé straně Wisly se sovětští vojáci zastavili a čekali. Pozorovali, jak brutálně srovnali nacisté město se zemí, krutě vraždili muže, ženy a děti. Chtěli navždy vyhladit tento národ, zabít jeho vůli přežít! Ale nikdo nebyl schopen zničit jeho odvahu a sílu, kterou představuje polský charakter.

Polský mučedník biskup Michal Kozal to dobře vyjádřil slovy: „Po vojenské porážce je nejděsivější porážka ducha.“

Po čtyři desetiletí komunistické vlády se Polsko a další podmaněné evropské národy, nepodlehly tyranii a zničení svobody, vaší víry, vaší historie, vaší identity, všeho co je podstatou vaší víry a vaší lidskosti. Během této doby jste však nikdy neztratili ducha. Vrazi se vás pokoušeli zlomit, ale Polsko se nedá zlomit! Když nastal den 2.června 1979 a když na Náměstí Vítězství při první hromadné mši s polským Papežem se shromáždilo milion Poláků – toho dne si musel každý varšavský komunista uvědomit, že systém se brzy zhroutí. Pochopili to v okamžiku, kdy během kázání papeže Jana Pavla II., milion Poláků – mužů, žen a dětí pokleklo ke společné modlitbě. Milion Poláků nepožádalo o bohatství, nepožádalo o udělení výsad. Milion Poláků sborově zazpívalo tři jednoduchá slova: „MY CHCEME BOHA“.

Když zde stojím před národem plným Víry, slyším opakující se echo ozvěny modlitby. Hlas nese poselství, které je dnes pravdivé jako dříve. Poláci, americký národ a národy Evropy stále volají: „MY CHCEME BOHA“.

Poláci posílili svou identitu jako národ oddaný Bohu. A díky tomuto důraznému prohlášení kdo jste, jste pochopili, co máte dělat, jak máte žít. Spojeni solidaritou jste vystoupili proti útlaku. A vyhráli jste. Polsko zvítězilo. Polsko vždy zvítězí.

Nyní se Polsko vrátilo mezi nejčestnější členy NATO jako přední evropská země, která je silná, nedělitelná a svobodná. Silné Polsko je požehnáním pro národy Evropy, které jsou všeobecně známé. Silná Evropa je požehnáním pro Západ a celý svět.

Dnes na Západě stojíme tváří v tvář ohrožení naší bezpečnosti a způsobu našeho života. To jsou skutečné hrozby, budeme jim čelit a určitě zvítězíme.

Pokud nevystoupíme proti nim - tyto síly nás zbavují odvahy, oslabují našeho ducha a oslabují naši vůli nutnou k obraně sebe a naší společnosti.

Ale stejně tak jako naši protivníci a nepřátelé v minulosti, se to v Polsku dozvěděli – víme, že tyto síly jsou také odsouzeny k neúspěchu. Jsou odsouzeny k neúspěchu proto, že naše spojenectví je silné, naše země odolné, naše síla nezlomná – protože je to pravda.

Naši protivníci jsou odsouzeni k porážce, protože nikdy nezapomínáme kdo jsme. Pokud nezapomínáme, nikdo nás neporazí. Nezapomínají Američané, nezapomínají národy Evropy.

Jsme nejvíce svobodné a nejkrásnější společenství národů, jaké svět zná. Komponujeme symfonie, inovujeme, ctíme naše hrdiny, zachováváme naše staré tradice a zvyky. Budeme hledat a objevovat nové možnosti.

Vážíme si mimořádných talentů, usilujeme o dokonalost, milujeme umělecká díla, která uctívají Boha. Ctíme právní stát – bráníme právo, svobodu slova a projevu.

Ti, kteří zapomínají na rozhodující význam svobody vyzývám, aby navštívili zemi, která nikdy nezapomněla – ať přijedou do Polska. Přijeďte sem do Varšavy, abyste poznali historii Varšavského povstání, abyste poznali historii Aleje Jerozolimskich.

V srpnu 1940, byla Alej Jerozolimskich jednou z hlavních tepen jako dnes. Táhla se z Východu na Západ. Její kontrola byla rozhodující pro obě strany bitvy o Varšavu. Německá armáda ji považovala za nejrychlejší způsob jak přesouvat vojáky na frontu. Pro vojáky Zemské armády byla možností přechodu ze Severu na Jih Aleji Jerozolimskich zásadní pro obranu středu města a tím i pro přežití samotného povstání. Noc co noc, pod palbou kulometů Poláci přinášeli pytle s pískem, aby bránili úzký průchod přes tuto alej. Den za dnem ji nepřítel rozbíjel. Na to se Poláci zakopali a postavili barikády. Tak mohli nadále přicházet k boji odhodlaní Poláci. Tento úzký průchod určoval vývoj povstání. Obyvatelé a povstalci riskovali své životy, když přebíhali tento úzký průchod, aby pomohli svému městu.

„Bylo to jen pár metrů od domu“, vzpomínala mladá žena jménem Greta. „Tato smrtelná část aleje byla nasáknuta krví poslíčků, poslů a kurýrů“. Odstřelovači je tušili. Nepřítel spálil každou budovu a používal Poláky jako živé štíty před tanky při dobývání barikády. Nepřítel nepřestával útočit na malý ostrůvek civilizace. Poláci ve své obraně nepolevovali.

Průchod přes Alej Jerozolimskich vyžadoval trvalou obranu, opravy a budování opevnění. Vůle obránců tváří v tvář smrti byla neochvějná. Průchod existoval až do poledních dnů povstání. Nikdy nebylo zapomenuto, že díky Polákům byl průchod dostupný. Vzpomínka na oběti této hrdinné události v nás zůstává po celá desetiletí, protože vzpomínky na hrdé obránce průchodu v Aleji Jerozolimskich patří mezi ty nejživější.

Tito hrdinové nám připomínají, že Západ byl zachráněn krví vlastenců, že každá generace má v této obraně svoji roli, a že každá část naší země, každý její centimetr, stojí za obranu.  

Náš boj k obraně Západu nezačíná na bojišti. Začíná v naší mysli, v naší duši, v našich srdcích.

Dnešní vazby, které spojují naši civilizaci mají stejný význam a vyžadují stejně oddanou obranu – jako ten kus země, na kterou se v naději za svoji existenci soustředil polský lid. Naše svoboda, naše civilizace a naše přežití závisí na těchto vazbách historie, kultury a paměti. Tak jako dnes, jako vždy předtím, je Polsko v naších srdcích – i tehdy, kdy jeho lidé bojují.

Oznamuji dnešnímu světu, že tak jako není možné zlomit vůli Polska, tak nikdy není možné zlomit vůli Západu. Sytém našich hodnot vyhraje. Naše národy budou vzkvétat. Naše civilizace bude triumfovat.

Všichni bojujeme tak jako Poláci – za rodinu, za svobodu, za vlast a za Boha. Děkuji. Bůh vám žehnej. Děkuji polskému národu. Bůh žehnej našim spojencům. Bůh žehnej Spojeným Státům americkým. Bůh vám žehnej.

Donald Trump, Varšava, 6.7.2017

* * *

„To je Armáda Polské republiky. To není soukromá armáda. Je to naše armáda, armáda, pro kterou musíme pracovat. Je to armáda, která s velkým odhodláním brání Polsko. Tato armáda je záruka, že Polsko je nezávislé, svrchované a svobodné. Bůh žehnej lidu Polska. Bůh žehnej Polské republice. Děkuji“.

Andrzej Duda, president Polské republiky.

* * *

BEZ OBĚTI NENÍ DOBRO!

 

Jan Šinágl, 16.12.2017

* * *

Salon Polski: Piłsudski a Masaryk

Prohlášení Donalda Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share
Přidat komentář