Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:05
  Až teď jsem si toho emailu všiml.. Advokáta, že nepotřebujeme?

  Read more...

   
 • 14.05.2024 11:21
  Pokud se někdo domnívá, že lživým zápisem v dokladech problém ...

  Read more...

   
 • 13.05.2024 16:04
  “Je velmi těžké najet na válečnou ekonomiku. Ještě těžší ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Marvanova Pospisil inserceNa ÚOOÚ byla ještě nedávno zaměstnaná jako ředitelka právního odboru i JUDr. Hana Marvanová, dnes už na webových stránkách ÚOOÚ její jméno nenalezneme? Je už opět uvedena v seznamu advokátů jako „AKTIVNÍ“. Na úřadu pro ochranu osobních údajůMSP HM prg 331 YES 260918 pracovala cca jeden rok. Jistě „inkasovala“ pěkné peníze – o ty jde především. Pracovní místa mění poměrně často, stejně jako své životní partnery…  

Dne 26.9.2018 došlo u MS Praha k vyhlášení rozhodnutí, kdy bylo sděleno, že se obě strany dohodly na smíru. Jinými slovy insolvenční správce už dá dr. Marvanové „pokoj“ a na oplátku nebude muset zaplatit statisícové soudní výlohy vítězné straně. Získat beztrestně za necelé 2 roky 80-násobek obchodního podílu 40.000,-Kč dokáže málokdo. Smírem de facto přiznává dr. Marvanová svoji vinu. V budově soudu byla ČT, čekala celé odpoledne na rozhodnutí ve věci A.B.Bartoše. ČT nereagovala na mé upozornění, že by veřejnost jistě i tato kauza zajímala…

 MSP HM prg 331 NO 260918Všichni tři soudci byli velmi nervózní. Na slušně položené, logické otázky přítomné veřejnosti, emotivně reagovala předsedkyně senátu JUDr. Daniela Benešová a vyhrožovala přítomné veřejnosti povoláním justiční stráže jak dosvědčují zvukové záznamyMSP HM prg 33o YES 260918jednání a po jeho skončení. Poté soudci odešli jak nejrychleji mohli, spíše prchali z očí veřejnosti. Program dne v soudní síni byl vyvěšen až na začátku soudního jednání ve 13:15 hod. samotným soudcem Mgr. Michaelem Nippertem, ačkoliv to běžně dělá osoba k tomu určená pro celý soud, pokud vím…

K pozadí soudního sporu: Došlo ke smíru pravděpodobně proto, aby věřitelský výbor nemohl insolvenčního správce žalovat o náhradu škody. To je prostá lumpárna. Smír měl schválit věřitelský výbor nebo insolvenční soud. V podstatě se účastníci dohodli – už nebudeme obtěžovat a za odměnu na nás nebudete požadovat náhradu statisícových právních výdajů a jak rozhodl soud v srpnu t.r. Je přitom naprosto jasné, že JUDr. Veverka si vzal peníze k vyplacení JUDr. Marvanové z prostředků AK Veverka – JUDr. Veverka byl dokonce pravomocně odsouzen k vrácení 103 milionů, které z AK Veverka vyvedl neznámo kam. V žalobě bylo detailně popsáno jaké částky a kdy byly JUDr. Veverkou zcizeny. Platby souhlasí s tím, co platil Veverka dr. Marvanové údajně za obchodní podíl a osmdesátinásobné zhodnocení vkladu do AK Veverka, která ale vzápětí skončí v konkursu. JUDr. Marvanové se tak krátce před konkursem AK Veverka osmdesátinásobně zhodnotil její vklad 40.000,-Kč do AK Veverka. Podvod jako hrom !!! JUDr. Marvanová se tak obohatila na úkor pohledávek věřitelů. V majetkové podstatě není téměř nic a JUDr. Veverka předstírá, že je nemajetný…

Původně nabízela dr. Marvanová v rámci jednání o smíru nízkou finanční částku, ale to bylo pro věřitelský výbor naprosto neakceptovatelné - přitom ale u soudu tvrdila, že je v právu?!

Insolvenční správce Žižlavský vedení sporu s JUDr. Marvanovou podcenil a pokazil, a poté dělal vše pro to, aby byla škoda co nejmenší. Dá se to pochopit, protože jeho koncipient byl zela neschopný jako jeho zástupce. Můžeme jen spekulovat, proč na takový vážný soudní spor poslal člověka, který „nevěděl která bije“ či věděl a choval se jako by nevěděl? Kdo však nahradí způsobenou škodu věřitelům?

Je také s podivem, že bývalá disidentka a údajná bojovnice proti komunistickému režimu neměla problém spolupracovat s komunistou Veverkou, předsedou ZO KSČM Semily?!

U AK Veverka měla jistá firma v advokátní úschově 5 milionů korun. Byly JUDr. Veverkou zcizeny a poslány jinam. Insolvenční správce Žižlavský příjemce zažaloval a dostal peníze zpět. Firma požadovala vydání svých svěřených a vrácených peněz, načež Žižlavský je odmítl vydat s tím, že by pak nezbylo na uspokojení věřitelů, jeho odměn atd.

OS Praha 1 dělá vše pro to, aby rozsudek ve věci AK Veverka nebyl zveřejněn ani v anonymizované formě, ačkoliv soud ve věci žaloby insolvenčního správce po 4 letech velmi podivným způsobem vyhrála. Dne 27.8.2018 jsem poslal ZOI k OS Praha 1, 30.8 požadováno doplnění o ÍČO, 31.8 ÍČO doplněno a 11.9 ZOI odmítnuta se zdůvodněním: „… V daném případě se jedná o fyzickou osobu, která je žadateli známá. Tuto osobu žadatel zcela jednoznačně identifikoval jménem a příjmením. V takovém případě se pak veškeré údaje týkající se těchto osob, ať již informace o případné účasti v soudním řízení (kdy by bylo poskytnuto byť jen číslo jednací), nebo dokonce sdělení dalších podrobností ve formě kopie soudního rozhodnutí, stávají osobními údaji …“. Hlavně, když u ostatních žadatelů má OS Praha 1 jistotu, že účastníky jednání neznají a zajímá je jen „řeč paragrafů“…  Odvolání k rukám MsP jsem zaslal 17.9.2018. Na odpověď a rozhodnutí mohu čekat při současných lhůtách až 1 ½ roku…

Upřednostňování ochrany soukromí na úkor svobody slova je v rozporu s duchem Ústavy ČR a LPS. Velké firmy, kvůli kterým byl zákon iniciován a které s osobními daty masivně kšeftovaly, postiženy nejsou, zato zákon pomáhá chránit pod pláštíkem ochrany soukromí podvodníky a  zločince. Rozsudky jsou anonymizovány, přitom údaje o firmách jsou přístupné? Občan si tak musí podruhé platit státního úředníka (těžko tuto práci vykonává v přesčase, tedy mimo svoji běžnou pracovní dobu). Budou snad v rámci ochrany soukromí následovat kukly či kápí pro žalované v soudních místnostech? Dovedeno ad absurdum budou je mít všichni přítomní v soudní síni, tedy včetně soudců? Budou anonymizovaná jména na programech jednání, aby tak byla dokonale zaručena ochrana soukromí i na veřejnosti? Potom se pojmy „veřejné“ a „veřejnost“ budou muset nově definovat… Možná se budeme učit u muslimů, kteří už zatajení, pardon zahalení soukromí svých žen, zvládli… Zákon na ochranu soukromých údajů se tak zcela minul účinkem. Postihuje především slušné občany. Bude snad vše jednou anonymní? Sbsurdní svět, který přestal používat zdravý rozum!

Svobodná média plní svoji roli ve vyspělé společnosti, kde má pravda svoji moc a sílu. V nevyspělé můžete psát pravdu, ale nic se z velké části nestane. Pravda je v ní bez moci a bezmocná.

Perlička: Ve 13:00 hod. bylo nařízeno soudní jednání ve věci Státního fondu rozvoje bydlení proti Josefu Šináglovi, ale zrušeno. To jsou paradoxy. Jedná se o jmenovce bratra mého táty (byl kdysi respektovaným strážníkem za první republiky v Žebráku).

Mimochodem po JUDr. Hana Marvanová, následovalo JUDr. Hana Marvanová Kordová, nyní JUDr. Hana Kordová Marvanová a jistě s následným JUDr. Hana Kordová. I takto se nechá měnit minulost a přítomnost, pravda těmi, kteří mnoho důvodů být na ni hrdi nemají…

 

Jan Šinágl, 1.10.2018

* * *

JUDr. Hana Marvanová Jekyll & Hyde v ženském rouše?!  ...  (první soudní jednání i za účasti TV PRIMA - 12.6.2014)
Nemravná JUDr. Hana Marvanová stále v médiích jako mravná, jak dlouho ještě…?!  ...
JUDr. Hana Marvanová, aneb jak vyhrát soud, který v demokratické zemi není možné vyhrát ...
JUDr. Hana Marvanová přiznává nepřímo svoji vinu  ...
Je JUDr. Hana Marvanová závislá na justici, nebo snad justice na ní?! ...
Městský soud v Praze vyhověl odvolání žalobce ve věci žaloby na JUDr. Hanu Marvanovou a jejího závratně rychlého obohacení o 3.250.000,-Kč  ...
Odvolací soud opět rozhodl o žalobě proti JUDr. Marvanové a opět bez nařízení jednání?!  ...  
Žaloba insolvenčního správce na JUDr. Hanu Marvanovou ve věci obohacení o 3.250.000,-Kč stále podivnější?! ...
Kauza JUDr. Hany Marvanové dostává další neuvěřitelný rozměr ...
Další podivné nekonání soudu s JUDr. Hanou Marvanovou? ...
Insolvenční správce se odvolal proti zamítnutí žaloby ve věci JUDr. Marvanové ...
Další projednávání žaloby na JUDr. Hanu Marvanovou bez zájmu médií?! ...
AS ZIZLAVSKY v.o.s. žaluje JUDr. Hanu Marvanovou, aneb svědek Veverka šokoval veřejnost ...
Dopis ministru spravedlnosti JUDr. Robertu Pelikánovi ve věci JUDr. Hany Marvanové ...
Další z podivných soudů žalované JUDr. Hany Marvanové?! ...
SZ Mgr. Eva Viktorová žádá, abych v kauze JUDr. Hany Marvanové, dělal práci za ni! ...
Další z podivných soudů žalované JUDr. Hany Marvanové?! ...
Stížnost Radě ČT na nepřítomnost ČT při projednávání žaloby na JUDr. Hanu Marvanovou ...
Veverka - prokázána defraudace cca 28 milionů korun !!!
Bála se snad soudkyně Šnajdaufová pravdy a proto neodsoudila svoji bývalou kolegyni, advokátku Marvanovou?!

* * *

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)