Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 02.06.2020 07:57
  I tato kauza o trestání nevinných lidí jde na hlavu komunistů.

  Read more...

   
 • 02.06.2020 07:56
  Jestli se této ženě podaří s ostatními nejen zatočit, ale ...

  Read more...

   
 • 01.06.2020 17:58
  Komunistům hanba nevadí a nám zřejmě také ne. K.Mrzílek

  Read more...

   
 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvoracek IgorVracím se ke skandálnímu průběhu soudního jednání u OS Ostrava ze dne 27.5.2019. Veřejnoprávní média mlčí, bulvár zamlčuje a lže. Protokol ze soudního jednání ze dne 27.5.2019 doplňuji níže o zvukové záznamy z výslechů svědků. Justiční stráží brutálně napadený a zraněný lékař MUDr. Vít Mareček z řad veřejnosti (choval se naprosto slušně), patří k české špičce ve svém  oboru a je i uznávanou světovou kapacitou. Na rozdíl od soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka o jehož „kvalitách“ se můžete sami přesvědčit níže ze zvukového záznamu. Soudkyně JUDr. Jana Bochňáková je odstrašujícím příkladem. Bohužel nejedná se o žádnou výjimku v české postkomunistické justici. Další jednání je nařízeno na 19.9.2019 (8:30 hod., 2/207), kdy dokončí svoji výpověď Dvořáček – byl zaskočen, resp. usvědčen a musí se prý znovu připravit…  

Vyvlečení MUDr. Víta Marečka ze soudní síně:

Od 15:30 min. obhájkyně obžalovaného ing. Marka Gáby JUDr. Petra Langerová Ph.D.

Od 27:45 min. MUDr. Igor Dvořáček

29:40 – do 41:42 min.

Soudkyně JUDr. Jana Bochňáková (JB): „To není úsměvné, taková věc je důstojná…“

MUDr. Vít Mareček (VM): „To není k smíchu, je to k pláči…“

Soudkyně nervózní, chová se imperativně, emočně, neuvádí titul MUDr. při identifikaci z občanky. JB protokoluje: „Poté co veřejnost byla upozorněna, VEŘEJNOST BYLA UPOZORMĚNA, aby zachovávala „důstojnost“ a musí mlčet, když soudkyně protokoluje lži a veřejnost se proto ozývá!“

VM: „Tak to nebylo, tak to opravdu nebylo“ (zcela klidně).

Zapisovatelka poučuje veřejnost! VM stále klidný a soudkyně protokoluje:

JB: „Zvýšeným hlasem ruší protokolaci soudkyně.“

VM: „Vy se rušíte sama tím, že jste nepozorná a nesoustředíte se.“

JB: „To je pohrdání soudem.“

VM: „To tvrdíte Vy.“

JB: „Protokoluju.“

VM: „Všechno protokolujte! Nesmyslně jste mne obvinila z věcí, které jsem neprovedl. Žádám, abyste zapsala v čem spatřujete pohrdání soudem?“  

JB: „Neadekvátně reaguje na to, když požádám o klid. Myslím si, že není důstojné, abyste se mi tady opíral o lavici zaprotokolováno.“

VM: „Stačí, nebo mám ustoupit ještě dále?“

JB: „Tak v první řadě jsem to já, kdo by v této soudní síni měl být…“

VM: „No, měla byste být, konečně s Vámi mohu souhlasit paní soudkyně.“

JB: „Ne, vy opustíte jednací síň.“

VM: „Ne neopustím.“

JB: „Takže když ne, tak požádám justiční stráž.“

VM: „Požádejte, já jsem nic neprovedl.“

Dr. Mareček vyzván, aby opustil jednací síň, ptá se proč, protože mu to nebylo vysvětleno?

JB: „Půjdete sám dobrovolně, nebo mám zavolat justiční stráž?“

VM: „Zavolejte, jsou tady čtyři, dřív se nehnu. Nenechám si líbit takové móresy od soudců této země, kteří žijí z mých peněz. Já se hodně nadřu, abych vydělal peníze“.

JB: „Pan Vít Mareček opustí jednací síň.“

VM: „Budete mne muset vynést, já sám nepůjdu. Beru to jako šikanování soudem České republiky, kdy zneužívá svou funkci soudkyně. Nic jsem neudělal. ... AÚÚÚ, POMÓÓÓC, AÁÁÁ, HOVADA, HOVADA, HOVADA“ (mohli ho v klidu vyvést, když se nebránil), já se vám nebráním, nic vám nedělám. HOVADA, já vám pouze říkám, že se chováte nepřístojně!“

Justiční stráž (JS): „Sednout!!!“

VM: „AÚÚÚ…“

JS: „Moment, moment, otočte tady tu nohu.“

VM: „Já už nemůžu, mně je hrozně, mně je zle. Proč to děláte, proč to děláte vy hovada, AÚÚÚ…“.

Člověk trpí a soudkyně klidně diktuje do protokolu: „… Poté je vyveden za přítomnosti pěti pracovníků justiční stráže…“

VM: „Já jsem ten poslední, který vám tady bude hrát nějaké divadlo. To je život paní doktorko.“

41:45 min. JB: „Musím připustit, že mi to opravdu rušilo, když někdo, když diktuji, do toho vstupuje!“

* * *

Svědecké výpovědi MUDr. Kovalové a  MUDr. Štembírka

* * *

Zbývá dodat, že soudkyně má upozornit, že po opakovaném vstupu do jednání bude „rušitel“ muset opustit soudní síň, nebo mu může být udělena pokuta do výše 50.000,-Kč. Dr. Mareček se bránil zdravým rozumem a zaplatil za to zlomeným žebrem…

Roentgenový snímek, hlavní důkaz, najednou neexistuje? Asi byla zrovna „porucha“ – jako na videu ze soudní síně, když došlo k této primitivní inzultaci lékaře justiční stráží?! Dvořáček se vymlouval jak jen mohl. Křivý skus není žádný problém nasimulovat.

Rád bych viděl fakturu ze soudního spisu za vyhotovení posudku – a nejen já - jak bezpracně se obohacují jiní na úkor těch, kteří skutečně odvádějí poctivou práci?!

BLESKu a v AHA (10.7.2019), už byl ing. Marek Gába odsouzen?! Čípak je to asi práce? MUDr. Igor Dvořáček vykonává soudního znalce už 38 let?! Je zadokumentováno, že nemůže sám zpracovat takové množství znaleckých posudků i kdyby pracoval 24 hodin denně, z velké části na objednávku PČR?!

OSZ Ostrava mi dne 6.6.2019 sdělilo, že i na základě mého trestního oznámení bylo PČR uloženo pokračovat ve vyšetřování.

Ve Fakultní nemocnici v Ostravě byl „znalec“ Dvořáček přednostou Ústavu soudního oddělení jako „nedocent“ (byl také několik let předsedou akademického senátu!!!). Dnes je vedoucím Katedry intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů LF OU. Jeho manželka MUDr. Jana Dvořáčková, docentka, už není primářkou Ústavu patologie FN Ostrava. Zato byla jmenována proděkankou Ostravské univerzity, bez pracoviště…

Jak ÚSL, tak patologie jsou "pouhými" nemocničními oddělení a nejsou součástí lékařské fakulty, a tedy Ostravské univerzity. Postavení přednosty je pouze jiné označení pro primariát. Odvolání byli  z těchto vedoucích pozic a navíc s oběma byl rozvázán pracovní poměr s Fakultní nemocnicí v Ostravě. Po vyhazovu z FN „pracuje“ dnes MUDr. Dvořáček  hlavně na LF. Lze očekávat, že bude vyhozen i z LF Ostravské univerzity. Zatím tam vládne, ale jeho vliv má slábnout? Jaké právní kroky činí ministr zdravotnictví ve vztahu k jeho prokázanému střetu zájmů prostřednictvím obchodní korporace EUC, jež dodávala výkony zejména oddělení patologie (MUDr. Dvořáčková)  a tyto byly z veřejných prostředků vypláceny?! Samozřejmě bez výběrového řízení.  V podstatě právě střet zájmů byl důvodem rozvázání pracovního poměru.

Všichni přednostové nemocničních oddělení s názvem  ústav soudního lékařství jsou docenti nebo profesoři. MUDr. Igor Dvořáček nikoliv? Kvůli záznamu v seznamu spolupracovníků StB - viz velký lustrační zákon, kterým se stanoví předpoklady pro výkon některých funkcí.

Jinak by bylo zajímavé znát odpověď od PČR Ostrava, co dělal soudní znalec Dvořáček 8 dní v Egyptě s vysoce postavenými plukovníky PČR v kauze „Kramný“? Ani prý nebyli vpuštěni do hotelu, kde došlo ke tragédii? Oba soudní znalci pro kauzu byli určení až za dva týdny? MUDr. Igor Dvořáček mezi nimi nebyl…?!

Nyní jistě i nezaujatý čtenář chápe, proč jsem použil v titulku „soudní Palermo“, které lze důvodně rozšířit na „Ostravské Palermo“. Jak se zachová GIBS, Policejní presidium a Ministerstvo zdravotnictví ČR? V Ostravě a nejen tam jde opravdu o zdraví, nejen pacientů, ale celé naší společnosti!

 

Jan Šinágl, 12.7.2019

* * *

Neuvěřitelný skandál, brutalita justiční stráže, zlomené žebro a důvěrník StB – MUDr. Igor Dvořáček u OS Ostrava 28.5.2019 !!!

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice II.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (17 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)