Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2022 18:17
  Traduje se, že před odjezdem do Československa si nechal ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 18:10
  Co jsme dlužni nejen Emerichu Rathovi? V roce 2004 prošel ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 18:05
  Fotky: Putin a Zelenskyj mezi zraněnými. Jeden v pohovu, druhý ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 15:18
  Zdravím vás pánové, tak přestože jsem myslel, že rozsudkem ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 10:15
  Lidé už si protokolární dary neprohlédnou. Fiala ukončil ...

  Read more...

   
 • 22.05.2022 11:03
  Bezprostředně před tímto historickým zlomem napsal Havel ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Clovek a strachZ psychologického hlediska je třeba upozornit na vážná rizika, která mohou za tohoto stavu ve školách působit. Jedná se o fenomén skupinového myšlenístigmatizacišikanudiskriminaci a vinu. Podmínky, ve kterých se tato rizika mění v patologické chování, vytvářejí právě podobná opatření a mediální kampaně.

Skupinové myšlení je charakteristické nepřijímáním jiných pohledů na problém (v tomto případě také jiných vědeckých studií a přicházejících dat), uzavřeností a tlakem na rychlé řešení (očkování, bez ohledu na vývoj situace). Skupinové myšlení vyžaduje podřízenost, i když individuálně bychom s některými postupy a názory nesouhlasili. Podlehneme tlaku skupiny. Ta nesnese odlišnosti v narativech a názorech. Narušilo by to její jednotu a ohrozilo jistotu vnitřních přesvědčení, na kterých je založena. Tato jednota je však vytvářena iluzí, kterou generuje právě skupinové myšlení.

V takovém prostředí se budeme z pohledu psychologie velmi rychle pohybovat ve výše popsaných oblastech rizik. Příčinou je právě systematické dělení lidí do skupin, které autority selektují na základě svých nařízení a přesvědčení. Musíme zdůraznit, že toto je silový zásah vládní moci do pracovních kolektivů ve školách. Namísto toho, aby se usilovalo o individuální opatření a pedagogům se poskytovala maximálně možná podpora, povinně se rozdělí na „zodpovědné a nezodpovědné“. Až příliš to začíná připomínat slavný a děsivý Zimbardův Stanfordský experiment, kde lidi „jen“ rozdělili do dvou skupin – vězně a dozorce.

Tato situace se samozřejmě na mnoha školách bude přenášet i směrem k dětem. A protože se jedná o profesi, kde komunikace, autenticita pedagogů při výuce, kvalita vztahů a přímý kontakt s dětmi je zcela zásadní, tak vzniklé škody na psychickém zdraví zasažených osob (dospělých i dětí) mohou být nepředvídatelné (narůstat do nepředvídatelných rozměrů). Škála může začínat poruchami náladyúzkostídepresí, přecházet v agresi či apatii a končit psychickým vyčerpánímvyhořením a odchodem ze školství. Velmi jednoduše se může dokonce vyskytnout šikana učitelů ze strany žáků i rodičů. Na základě kampaně, kde jediným řešením situace je předkládaná vakcinace, si někteří nebudou přát ve škole „takové“ učitele mít.

Děti si také všimnou zavedené změny. Má vláda manuál i pro to, co se jim má říkat?! „Podívejte se děti, vaše paní učitelka není očkovaná, může vás nakazit, proto musí mít celý den respirátor. Vaše fyzikářka je poslušná a zodpovědná, ta ho mít nemusí.“ To má být nová koncepce školství? „Zlomit páteř“ neposlušným učitelům? Tvrdá výchova a devastace učitelů v ČR?

Jaké jsou důsledky? Ať chceme, nebo ne, jedna část skupiny bude vytvářet tlak na tu druhou. Ti druzí jsou v tomto případě neočkovaní. Zatím budou jen „označeni“ respirátory – budou „neustále dobře vidět“.

Na takovéto dělení pedagogů není možné odpovídat jen virologickým a imunologickým jazykem, ale také psychologickým, filozofickým a sociologickým. Do kolektivů to může přinášet velké tlaky. Od narážek o nezodpovědnosti k neočkovaným pedagogům, až po „legitimizaci“ nátlakového jednání nadřízených a psychickou šikanu. Na základě politického „dělení“ personálu na pracovištích může na mnoha místech rychle docházet k podobným excesům a radikalizacím. Toto dělení jednoznačně způsobuje stigmatizaci. Ta často předchází šikaně a vytváří podmínky pro diskriminaci.

Závěr:

Nátlak na neočkované pracovníky je veden formou cílených a promyšlených omezení tak, aby dosahoval zadaných cílů – podřídit se k vakcinaci. Tento stres budou muset neočkovaní pracovníci ve školství nepřetržitě vnitřně řešit. Kolektivy se tímto uměle rozvrací. Označují se ti, ze kterých by ostatní „měli mít strach““. Skupina už se o nátlak postará poté sama.

Toto patří do taktického manuálu jakékoliv propagandy. V tomto případě bohužel, vládní. O presentované dobrovolnosti nemůže být vůbec řeč. Ta je jen racionalizací a rétorickým obratem, který pomáhá vytvářet stigmatizační a diskriminační prostředí na pracovištích. Bude se to dít, mimo jiné, formou vyvolávání pocitů viny u neočkovaných. Zcela jistě jim bude některými dáváno najevo, že jsou příčinou trvajícího stavu. Jako argumenty se budou používat mediálně dodávané „pravdy“ zvýhodňující skupinu očkovaných. Před těmito velmi nebezpečnými projevy jako psycholog důrazně varuji!

Zcela zásadní je rovněž provedení zpětné analýzy a hodnocení situace. S velkou jistotou vydávaná prohlášení se totiž až příliš často ukazují jako zavádějící a manipulativní. Je proto třeba vyzvat také k retrospektivnímu přezkoumání tvrzení, spojených s vládními opatřeními.

PhDr. Daniel Štach

Psycholog

O autorovi: Autor získával praktické zkušenosti od roku 1999 na psychiatrickém oddělení FN Ostrava. Deset let pracoval v oblasti poskytování krizové intervence pro dospělé i děti. Byl členem týmu psychologů a terapeutů v manželské a rodinné poradně Ostrava, kterou rok také vedl. Absolvoval postgraduální vzdělávání formou sebezkušenostního 4 letého psychoterapeutického výcviku a také 2,5 letou základní průpravu v párové psychoanalytické terapii. V rigorózní práci se zabýval depresivitou dětí v krizovém centru a poslední 4 roky působí jako školní psycholog na speciální škole, kde se celou dobu věnuje krizové intervenci u dětí na prvním i druhém stupni ZŠ a přímé terapeutické práci s dětmi s autismem, ADHD, poruchami chování a psychiatrickými diagnózami. Aktivně publikuje např. v rámci vzdělávacího webového portálu EDUzín, odborné články v Učitelských Novinách, kde pokrývá oblast krizové intervence a terapeutické práce s dětmi.

Celý článek>

***

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., světově uznávaný epidemiolog a vakcinolog, vyzývá vládu, aby „zastavila absurdní hru“

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.71 (7 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)