Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.06.2021 10:46
  Kmo ty jsi kokot. Co kdyby jsi nás dečka přestal obtěžovat? Chováš ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 16:26
  Dva měsíce poté, co Česko vypovědělo ruské diplomaty ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 15:58
  Dobrý den a děkuji za váš článek o bolševicích !!! Sleduji ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:11
  Vážený pán Šinágl, PhDr. Hýbl nám preposlal link na dokument ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 11:00
  Petr Kellner jako přítěž V našem denním monitoringu českého tisku ...

  Read more...

   
 • 21.06.2021 08:18
  Pane Šinagle, děkujeme za video, přestože o tomto neuvěřitelném ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

JANUV ZAKONVeřejnoprávní předpodělanost - Nejde o Němce, ale o Rusy! – Demokracie je diskuse, kde není, není demokracie! – Veřejnoprávní strach -Strach z Duky - Čas na změnu!

Kardinál Dominik Duka: „Ono zákonné opatření chce vlastně potvrdit rozhodnutí soudru­ha Klementa Gottwalda. Já už dva roky upozorňuji, že v této zemi nás někteří lidé chtějí připravit o všech­nu svobodu a demokracii, kterou jsme si vytrpěli a vybojoval.,“ - „Pokud přijme naše společnost toto opatření, budu vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory se srpem a kladivem!“ - „V přípa­dě vítězství nejmenované strany, která v minulosti pronásledovala mnoho kněží, si chce kardinál Duka věž Mihulku zabrat pro sebe. Po zbytek života zde bude hrát na housle a varhanní pozitiv a vydělávat na církevní restituce.“

PRAHA „Vracíme se pod rudé pra­pory se srpem a kladivém!", hřímal rozzlobený kardinál a pražský arci­biskup Dominik Duka v ponděl­ním vysílán: Českého rozhlasu — Radiožurnálu. V tu chvíli s ním, ale moderátorka debaty o církevních restitucích odmítla dál mluvit.

Překvapený duchovní nejprve vyčetl Radiožurnálu, že „nedodržuje vůbec zásady svobody“ a pak se zmohl na poslední ironické slova: „Děkuji vám za cenzurované vysí­lání.“ Rozhlas ho následně vypnul.

Kardinál Duka se prý dopustil nepřípustné agitace tím. že v éteru veřejnoprávního média zmínil zná­mé komunistické symboly. Pár dní před volbami by si Dukova slova zřejmě voliči mohli vyložit jako do­poručení nehlasovat pro KSČM.

Šéfredaktor stanice Jan Pokorný radikální rozhodnutí vysílacího týmu hájí. „Naši moderátoři mají pokyn vést rozhovory tak, aby re­spondenti v rozhovorech nikomu neškodili a nikomu nestranili. A tady se pan kardinál už dostával na hranu toho, co říkám,“ uvedl šéf Radiožurnálu pro Lidovky.cz.

Pražský arcibiskup Duka byl hostem Radiožurnálu v pondělí od­poledne. Ve chvíli, kdy se rozho­vor stočil k návrhu ministerstva vni­tra, aby byl z restitucí vyňat právě areál Hradu, Začal Duka zvyšovat hlas. „Ono zákonné opatření chce vlastně potvrdit rozhodnutí soudru­ha Klementa Gottwalda. Já už dva roky upozorňuji, že v této zemi nás někteří lidé chtějí připravit o všech­nu svobodu a demokracii, kterou jsme si vytrpěli a vybojovali,“ pro­hlásil Duka, který byl sám za minu­lého režimu vězněn.

Ve vysílání bylo slyšet, že je arci­biskup rozrušený. „Pokud přijme naše společnost toto opatření, budu vědět, že nežiji v demokratickém státě, protože neplatí ani právní řád, ani žádné zásady a vracíme se pod rudé prapory se srpem a kladivem!“ zlobil se. V závěru věty už ho však na pokyn editora zarazila moderátor­ka. .Je těsně před volbami a podle pravidel Českého rozhlasu nesmí­me vysílat návody, koho volit či ne­volit, ani naznačovat,“ pravila mo­derátorka Hana Shánělová.

Tato pravidla v článku 6, bod 2 tvrdí: „Hostům ve vysílání ani dal­ším respondentům v žádném přípa­dě nelze klást otázky typu „koho půjdete volit“ nebo ..kterou politic­kou stranu preferujete“ ani žádné otázky, které by mohly podobné vý­povědi vyvolat. Pokud host v živém vysílání bez ohledu na moderáto­rem položenou otázku začne propa­govat či naopak kritizovat některé­ho z politiků, kandidátů či některý subjekt, je moderátor povinen oka­mžitě zasáhnout, případně i přerušit rozhovor.“ Ničeho takového se ovšem Duka nedopustil.

„Myslím, že se v onom rozhovoru moderátorka pohybovala na samé hraně. Byla určitě velmi nervózní poté, co na ni arcibiskup tak zvy­šoval hlas,“ zhodnotil Petr Šafa­řík, člen Rady Českého rozhlasu.

Arcibiskup už později událost komentovat nechtěl. Jeho mluvčí Aleš Pištora pouze odkázal na Dukův aktuální příspěvek na facebookovém profilu. V něm se kar­dinál ironickým tónem pustil do obhajoby církevních nároků na věž Mihulka na Hradě: „V přípa­dě vítězství nejmenované strany, která v minulosti pronásledovala mnoho kněží, si chce kardinál Duka věž Mihulku zabrat pro sebe. Po zbytek života zde bude hrát na housle a varhanní pozitiv a vydělávat na církevní restituce.“

V rozhlasovém pořadu se Duka bránil, že by agitoval před volbami: „Já žádné návody niko­mu nedávám,“ reagoval na zásah moderátorky. Ta mu ale opět opá­čila: „I když mi to neříkáte přímo, je to velmi tenký led.“ To už se Duka rozčílil a téměř křičel, když opáčil: „Paní redaktorko, potom náš Český rozhlas nedodržuje vů­bec zásady svobody. Nezlobte se na mě..!“ Shánělová se snažila ne­čekaně emotivní rozhovor ukon­čit. „Obávám se...,“ začala větu, ale kardinál se nenechal jen tak přerušit. „Já se právem obávám! Já nemám co ztratit,“ prohlásil dů­razně. „Musíme respektovat před­volební pravidla Českého rozhla­su a ta jsou naprosto jasná,“ zopa­kovala redaktorka.

LN 23.10.2013

* * *

Demokracie je veřejná diskuse, kde není umožněna, není demokracie. V ČRo demokracie není, stejně jako v mnoha dalších českých médiích, které hájí zájmy mocných a politiků. Články vycházející v LN svědčí o jejich nezávislosti a dokazují, že koupě LN Agrofertem posílilo jejich nezávislost a oslabilo, resp. zamezilo vliv politiků a mocných na jejich obsah. Současný ředitel Radiožurnálu Jan Pokorný, pochází z Cerhovic, byl jedináčkem vyrůstajícím v silně komunistické rodině (sdělili mi kdysi občané z Cerhovic). Za rodiče nikdo nemůžeme, ale rodičovská výchova nemůže nezanechat stopy na charakteru, myšlení a způsobech. Jde o útok na ústavní svobodu slova a provozování cenzury ústavně zakázané o to horší, že k němu došlo ve veřejnoprávním médiu! Tento skandál by byl v každé vyspělé zemi nemožný, resp. obratem na prvních stránkách médií a hlavním tématem, nemluvě o masových demonstracích. Jak asi bude reagovat Rada ČRo a ředitel ČRo?!

Článek níže Nejde o Rusy, ale o Němce, doporučuji! Připomínám, že i výstava o zločinech Ruské armády v Čečensku byla v EP zakázána hned první den jejího otevření. Potí jsem zajistil její převoz do ČR, ke proběhlo sedm výstav, bez zájmu médií!

Včera hlásil ČRo, že opět silně narostl počet lidí, kteří místo dárků k Vánocům „darují“ obálku s penězi, či poukaz? Takových lidí bude už 44%! Další ukázka morálního a mravního úpadku společnosti, kde pro mnohé jsou návštěvy supermarketů a konzum jedním z hlavních cílů života, ne-li jediným. Materialistické chování tak už začíná likvidovat i nádhernou myšlenku Svátků Vánoc a jejich poselství všem lidem dobré vůle…

DOBROU VOLBU!

Jan Šinágl, 24.10.2013

 * * *

Veřejnoprávní předpodělanost

… A to už zůstává rozum stát. Je banální příměr se srpem a kladivem (takový lze přece slyšet v každé hospodě) návodem pro nevolení komunistů? A i kdyby ano, tak kde je chyba? V tom, že KSČM má i 24 let po revoluci a 20 let po přijetí zákona o protiprávnosti komunistického režimu v názvu nadávkové slovo? To je však její problém. Nebo je chyba v tom, že kardinál si bere do úst komunisty? Ale kdo jiný by to měl dělat než muž, který právě za jejich režimu seděl ve vězení? Upírat mu to jen proto, že se blíží volby a v nich kandiduje KSČM, je nehoráznost.

Ve skutečnosti není na vině ideologie, ale "předpodělanost" veřejnoprávního rozhlasu. Ten presumptivně očekává, že jakékoliv vyřčené slovo lze vykládat jako volební návod, a je v tom smyslu sám sobě cenzorem. Dámy a pánové v rádiu, vzpamatujte se. Vždyť takhle byste nemohli vysílat ani ranní rozcvičku (Hlavu vzhůru, břicho zastrčit) nebo předpověď počasí (mlhy za Úsvitu).

P.S.

I srp a kladivo jako znaky zločinné ideologie a jsou na seznamu MV uvedeny jako zakázané. Že už by se o nich nesmělo ani mluvit?! Jsme opravdu země Švejků: Ústava uznává zločinnost komunistické a nacistické ideologie, ale komunistická strana je v Parlamentu?! Už jenom to sedět s nimi společně a jednat chce silný žaludek. Měli bychom tedy změnit Ústavu a označit tyto režimy za mírumilovné. Pokud ne, tak by jistě MV povolilo i založení strany NSDAP a KSČM tak už nebude V Parlamentu osamocena – tedy navenek, jinak je to stejné společenství podvodníků a korupčníků - s několika málo čestnými výjimkami! J.Š.

* * *

Veřejnoprávní strach

Pokud neumějí být televize a rozhlas svobodné, nezávislé a odvážné, nemusí existovat

Kardinál Dominik Duka se rozčiluje, proč ho Český rozhlas vypnul ve chvíli, kdy za­čal mluvit o souvislosti církevních resti­tucí - nebo jejich maření - a komunismu. Česká televize v Událostech zatajila divá­kům, že se pražské Staroměstské náměstí zaplnilo lidmi a hudebníky, kteří vyzývali voliče, aby šli volit, ale nepodporovali komunisty. Po prezidentských volbách tak i ty parlamentní vyvolávají zásadní otázku, jak se vlastně mají veřejnoprávní média chovat během kampaně.

Strach z Duky

Česká televize i Český rozhlas to nepo­chybně nemají jednoduché. Mají sloužit ve­řejnosti, ale veřejnost není homogenní blok. Jak si s tím zejména před volbami poradit? Ačkoli máme zákon o veřejnoprávních mé­diích, disponujeme kodexy a pravidly, nikdy nebude možné sepsat jízdní řád, jenž by šel aplikovat na vše. Vždy je třeba nechat určitý prostor pro intuici a zkušenost lidí. A ti by nikdy neměli podceňovat inteligenci svých diváků či posluchačů, což se v poslední době děje čím dál častěji.

Pakliže se veřejnoprávní média rozhod­nou nepouštět do různých pořadů lidi, kteří kandidují, a žádají své hosty, aby nesdělovali, koho podporují nebo budou volit, jde o naprosto logický a adekvátní krok. Tím se hájí rovná soutěž. Je však chybou zakazovat lidem myslet.

Pokud je pozván kardinál Duka, aby oko­mentoval církevní restituce, protože se staly součástí kampaně, není logické očekávat, že restituce bude hájit logickým poukazem na to, že majetek církví kdysi zabavili komu­nisté? Opravdu někdo očekává, že poměrně banální připomenutí nedávné české histo­rie nějak zásadně ovlivní rozhodování veřej­nosti při volbách? A i když ovlivní - nemůže za to spíš ona historie než kardinál?

Ale nejde jen o kritiky komunistů. Z vysí­lání rozhlasu zmizel také levicový sociolog Jan Keller. Ten tvrdí, že mu bylo vystupování zakázáno, rozhlas ale říká, že to není pravda, že se sám po dobu voleb omluvil, protože by prý mohl být nařčen z podpory nějakého ideového proudu. I kdyby sám sebe vylou­čil, není to škoda, protože se tím oslabuje veřejná debata?

Česká televize zase svým rozhodnutím nezařadit zprávu o koncertu na Staroměst­ském náměstí do Událostí zatajila před di­váky ojedinělou událost. Prací novinářů není tajit, ale informovat. Je přece na tele­vizi, jak reportáž zpracuje. Proč podobně před veřejností neutajila cesty Miloše Ze­mana po Česku, jež byly evidentně konci­povány jako kampaň za Zemanovce? Svou devótností k Zemanovi navíc připomněly spíše reportáže, které jsme vídali před ro­kem 1989. Tady byla rovná politická soutěž narušena víc, než kdyby byl odvysílán záběr na náměstí plné lidí, kteří mají obavy z ko­munistů nebo se jim prostě jen líbí muzika.

Čas na změnu

Veřejnoprávní média nesmí sloužit dílčím politickým a ekonomickým zájmům, mají být svobodná, nezávislá a odvážná. Pokud nejsou, či hůř, pokud nechtějí být, pak ne­musí existovat vůbec. Rozhlas i televize plní v mnoha ohledech svou roli příkladně. Stále častěji se ale zdá, že se mění pouze ve sběr hlasů politiků a jakýkoli „rušivý" element je vystříhán. Je nejvyšší čas to změnit.

Erik Tabery, RESPEKT, 44/2013, 29.10.2013

 

 

 

 

 

 

LN Polsko zlociny Rusu 231013

 


 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.20 (15 Votes)
Share

Komentáře   

0 #11 Jerry 2013-11-01 11:21
Veřejnoprávní stanice, ať už TV, nebo rádio nemají ve skutečně svobodné demokracii co dělat. Vždy slouží k propagandě vlády. S tím také souvisí koncesní poplatky. Dnes je technologie kdy je možné si vybrat a platit si jen ty stanice, které chci poslouchat. Koncesní polatky nejsou nic jiného než daň která financuje lživou propagandu veřejnoprávních vysílačů.
-3 #10 Kolja 2013-10-26 22:36
Cituji Jan Šinagl:
Můj fanda Fanda jako vždy pozorný, připraven hledat, napadat, pomlouvat, urážet - a stále nechápat. Babiš nikomu nevypíná mikrofon. Jeho rodiče nebyli ve straně z přesvědčení, na rozdíl od rodičů Pokorného. Jedni vychovali schopného podnikatele, druzí "vypínatele" mikrofonů. Není nad dobrou výchovu. Rodiče Fandy také odvedli "skvělou" práci, jak můžeme denně konstatovat.

Fandu posleme za Ural,at ho tam medvedi sezerou.
-2 #9 Jan Šinagl 2013-10-26 22:00
Můj fanda Fanda jako vždy pozorný, připraven hledat, napadat, pomlouvat, urážet - a stále nechápat. Babiš nikomu nevypíná mikrofon. Jeho rodiče nebyli ve straně z přesvědčení, na rozdíl od rodičů Pokorného. Jedni vychovali schopného podnikatele, druzí "vypínatele" mikrofonů. Není nad dobrou výchovu. Rodiče Fandy také odvedli "skvělou" práci , jak můžeme denně konstatovat.
+3 #8 Fanda 2013-10-26 20:38
Výborné selektivní vnímání šéfredaktorovo : za rodiče nikdo nemůže, ale rodičovská výchova NEMŮŽE NEZANECHAT STOPY NA CHARAKTERU, MYŠLENÍ A ZPŮSOBECH. Platí to i pro Babiše, pane šéfredaktore ???
-1 #7 Josef 2013-10-26 01:10
Hučín? To je ten agent SNB, který v 70. letech udal v Přerově vyšetřovateli SNB por. Hynku Vykoukalovi 10 lidí za držení zbraní a poslal je tak k soudu nebo do vězení? To je ten věrný přítel a zarputilý obhájce celoživotního agenta StB Karla Zejdy, který udával lidi na Přerovsku za podepisování peticí? To je ten věrný přítel a zarputilý obhájce komunistického náčelníka šumperské kriminálky SNB Vratislava Kutala odsouzeného za vraždu? Děkuji, nechci...
+2 #6 Hedvajz 2013-10-25 00:53
Sinagl je slouha estebaku. Az pride opravdova revoluce...Bozi mlyny melou pomalu a jiste zradce Sinagle.
+7 #5 Bývalý vězeň 2013-10-24 15:03
A já byl ten, který Hučína jako první před Šináglem varoval a to ještě ten den, kdy se na Hučína přisál v divadle J.Grossmana dne 23.3.2003. Loukotu neznám, ale pokud to je ten bývalý komanč a soudruh z SNB a Mirek z VKR tak potěš pánbůh. Jen se zeptejte sestry Šinágla na bratra. Dnes je Hučín uznávanou osobností v nejvyšších kruzích KPV a byl to jeho návrh aby KPV nebrala medaile od Zemana. Tak a tečka.
-5 #4 Byvaly veznove. 2013-10-24 14:29
Aranka a Demeter Cervenakovi chteji vedet co vlastne jde.Skoro vsichni nasi pribuzni a pratele byli nepravem vezneni a nikoho to nezajima ani tu rudou carevnu.
-4 #3 Vitezslav Haramule 2013-10-24 13:35
Vazeny pane Sinagl,nejste osamocen.Nenech te tem kteri se boji podepsat zkazit Vas den.Cesko je lihen zakernych a zbabelych lidi.Nikdo nema pravo svuj osobni nazor zamenit za hrube urazky at jiz se podepisuje na teto strance kterou ridite jakkoliv.To co zde pisi nepatri zdaleka tolik Vam ,jako tem lidem kteri krome pomluv a hre na antikomunisty nic nedokazali.Komo usi Vam pritnou tipec jestli jim date prilezitost.Bud to potahnete za jeden provaz nebo potahnete zpatky do kriminalu.
-6 #2 LOUKA 2013-10-24 13:05
Dobrý den "politickému vězni" který se nedovede podepsat? Takže pěkný den pane Hučíne Bezděku a dalším, kteří se nedovedou podepsat přeje Živan Loukota, ano ten Loukota, který Hučína seznámil s paní Z. Mašínovou a přivezl Hučína do Olomouce na na adresu Z Mašínové V Olomouci--Ž Loukota VYŠKOV---PALÁNE K 176 PSČ 68201 TEL 775425270--PĚKN Ý DEN VY HRDINOVÉ 3 "ODBOJE" !!!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)