Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 17:51
  Jak je to u nás když někdo mluví, má své názory,a zveřejňuje ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Mnichov 1938Vždy o nás bez nás, bez účasti občanů. Chamberlain-Hitler oddělení Sudet. Protektorát Böhmen und Mähren předání zbytku státu doBenes Edvard ochrany Říše. Oddělení Podkarpatské Rusi předání SSSR. Vláda na oddělení neměla práv. Nebyla volená, pouze jmenovaná. Únor 1948. Puč čtyři měsíce před řádnými volbami. Násilné převzetí moci jednou stranou dirigovanou z Moskvy. Srpen 1968. Noční přepadení státu vojsky Varšavské smlouvy. 1992. Rozdělení Československa na Česko a Slovensko. Když se to dozvěděl president vzdal se úřadu. Co bude dál. Nejsme Poláci ani Finové, kteří by si to nenechali líbit. Lidská práva a právní stát patří občanům. Ne parlamentu, který anonymně velkou většinou zvolil do předsednictva předsedu komunistické strany.

K.Mrzílek, 29.1.2017

* * *

Od doby co Edvard Beneš „zavelel“ nebojovat a jako vrchní velitel armády utekl do zahraničí, nemáme hrdiny, nemáme oběti, jenom ohnuté hřbety. Národ chtěl bojovat, vedením země mu byla zlomena mravní páteř. Ještě dnes se najdou lidé, kteří řeknou „udělalo se to dobře, víte co by to stálo životů?“ Takže za nás museli bojovat a umírat jiní, být ničeny jiná města, jiné země?! Potom už zmlknou. Komunisté likvidovali schopné lidi. Mysleli si, že jejich budou stejně schopní a slavní.

Všimněte si tu horlivost komunistů, když se děje někde ve světě nespravedlnost a jejich mlčení, když se mluví o jejich nemravnosti a zločinnosti. Nedivme se, že jich je většina v parlamentu bez ohledu na strany a že se chovají stále stejně. Ničeho jiného nejsou schopni. Vojtěch Filip jako první místopředseda Sněmovny, je urážkou všech nevinných obětí zločinného komunistického sytému. Na můj dotaz ve Sněmovně, že byl agent StB odpověděl   usmívaje se už „na útěku“, že na to má „papír“, že jím nebyl?! Jak se může odstranit neodstranitelné, ze špíny udělat nevinnost? Kdo se pod takovou nemravnost asi podepsal, pokud vůbec? Požádal jsem ho, aby mi dokument poslal, či odkaz? E-mail byl doručen, odpověď dosud žádná. Jak jinak…

Naše země je zamořena zločinnou komunistickou ideologií, jsme ji postiženi všichni aniž bychom si to byli ochotni připustit. Je třeba umět rozlišovat skalní komunisty, kteří záměrně škodí dodnes od těch, kteří vstoupili do KSČ jen aby měli pokoj, těch je většina. Nebezpeční jsou ti první a bez těch druhých nedokážeme nic. Naše země je mravně nemocná komunistickým morem.

Potkávám stále více lidí, kteří považují za velkou škodu rozpad Rakousko-Uherska jako naší ochrany před Západem a Východem a kterých jsme se staly snadnou obětí. V roce 1918 se nikdo národa neptal a už vůbec ne českých Němců, 1/3 národa, zda si přejí vznik Československa? Autonomii jednotlivých zemí měl v plánu následník trůnu Ferdinand d´Este, byl si vědom problémů…

Neustále o nás a osudu naší země rozhodovala a rozhoduje neschopnost a zbabělost, bez ohledu na vůli většiny. Dr. Emil Hácha měl pravdu: „Naše neštěstí začalo rozpadem Rakousko-Uherska.“ Stejně jako B.Jelzin: “Neštěstí Rusko začalo rozpadem carské říše.“

Země, která je plně vyzbrojená, ani jednou si nevystřelí a odevzdá svoji výzbroj dobrovolně nepříteli, si svobodu nezaslouží. Varianta, že by nám Francie a Anglie pomohly, kdybychom se bránili nacistickému Německu, je mnohem pravděpodobnější, než že bychom zůstali osamoceni i přes Mnichovskou dohodu. II.světová válka mohla mít zcela jiný průběh, pokud by vůbec byla. Mohlo se zabránit rozpínavosti Hitlera ještě včas. Mohli být ušetřeny miliony lidských životů a nelidské utrpení dalších. Rusko by neovládlo naši a další východní země. Opět se ukázalo, jak nebezpečné je svěřovat moc člověku, která ho ovládá a který jí není hoden. Edvard Beneš má díky své zbabělé, egoistické politice na svědomí miliony zničených životů a osudy mnoha zemí. Proto měl být také obžalován a stanout před Norimberským tribunálem. Komunisté dobře věděli, proč podpořit zákon Edvard Beneš zasloužil se o stát. Pomohl jim k moci a umožnil zničit demokratické, svobodné Československo.

Svobodu si zaslouží a váží si jí jen ten, kdo o ni bojuje s nasazením života, odhodlaně, bojující s naději a vírou ve vítězství. President dr. Emil Hácha vykonal pro svoji země daleko více než Beneš. Nakonec pro ni obětoval i svůj život. Beneš, se kterým se dobře znali, pro něho neudělal vůbec nic, ačkoliv mohl. I to ukazuje na skutečný „charakter“ Beneše, který se neštítil takřka ničeho, co mu umožnilo získat a udržet si moc. Dr. Hácha zemřel bez lékařské pomoci ve věznici Pankrác, těžce nemocen, kdy na něho dokonce močili dozorci… Zachránil tisíce lidí před nacisty a gestapem. Teprve až budeme schopni vyznamenat a ocenit velikost dr. Emila Háchy, gen. Eliáše a dalších, budeme se moci nazývat vyspělou a kulturní zemí.  

Nemáme rádi hrdiny, proto nemá mládež žádné vzory. Nedělní finále v Melbourne Federer proti Nadalovi bylo úchvatné po všech stránkách. Hrálo se v tenisovém chrámu - Hale Roda Lavera. Poháry předával Rod Laver,  poté odcházel – oba hráči ho skvělým způsobem přivedli zpět a považovali za čest se s ním moci vyfotografovat. Všem se leskly oči – divákům v hale a jistě i milionům u televize.

Vzpomněl jsem si přitom na moment MS v ledním hokeji v Praze v roce 2010, kterého se zúčastnil jeden posledních tehdy žijících slavného týmu z MS v roce 1948 Vladimír Zábrodský. Byl při slavnostním zahájení u mantinelu, už v pohybu, že něco řekne, bylo to logické, každý to očekával, všichni se těšili a najednou mu někdo ve vystoupení zabránil říci pár slov. Jak mu asi bylo u srdce a jak mohl potěšit diváky a statisíce diváků u televizorů. Zase jsme jeden vzor včas umlčeli..   

Podobně Hala Věry Čáslavské v Černošcích, otvírala ji osobně, ale její jméno mohla nést až po své smrti, kdy starosta Černošic Kořínek mi sdělil, že z toho nechtěli dělat velkou událost…

Když nemáme rádi vyčnívající velikány, nemůže vyčnívat ani národ a zůstane jen obrazem své vlastní malosti. Malost táhne dolů, nahoru jen velikost jedinců. Proto si každá menší země těch nejlepších váží, jen tak může držet krok s velkými, kteří si malost v jednání a mravech, na rozdíl od menších zemí, mohou dovolit.  

O tom budou příští volby, zda-li neschopným a všehoschopným pohrobkům komunismu umožníme i nadále ničit naší zemi, anebo ukážeme, že máme navíc a na víc než dosud? Všem obětem komunismu jsme to stále dlužni!

Hnutí ANO a Starostové zastupují zdravý rozum, mohla by to být síla, která konečně pohne zemí? Je na čase, aby Parlament začal sloužit zemi, ne aby sloužil těm, kterými je ovládán a kontrolován!

 

Jan Šinágl, 31.1.2017

* * *

Čínská inspirace

… Kdesi jsem četl, že po euforii Pražského jara si lidé říkali, jak proti nám Rusové nic nezmůžou a jak jim společnými silami ukážeme svůj charakter, a neuplynul rok a našihrdinovéchodili k prověrkovým komisím, kde se káli a proklamovali věrnost komunistické straně a Sovětskému svazu, za jehož bratrskou internacionální pomoc před komisí ostentativně projevovali vděčnost. …

* * *

Vystoupil jsem v pořadu ČRo o česko-německých vztazích

Česká výstava v Mnichově: Nacistické pracovní tábory v ČSR v době II. světové války

Otřesná pravda o naší národní povaze, kterou si neradi, pokud vůbec, přiznáváme…

S Němci přátelství na oko. Na východní obruč jsme zvyklí.

Vystoupil jsem v pořadu ČRo o česko-německých vztazích

Sudety, naše černé svědomí, se nám připomínají stále více

MUDr. Jan Hnízdil: „Nepotřebujeme novou formu, ale nový obsah, nové hodnoty.“

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Share
Přidat komentář