Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Lorenc ViktorDobrý večer,

Posílám slíbena fakta týkající se spolupráce s ambasádou v Rabatu:

Září až listopad 2019 

- opakované žádosti o termín na podání žádosti o pracovní víza, všechny zůstaly bez odpovědi 

Leden a únor 2020

- navázání kontaktu s Mgr. Lorencem, dvě pracovní schůzky (jedna i s manželem) ve věci chystaného projektu V4 

- Mgr. Lorenc byl tehdy ochotný, vstřícný, příjemný

Březen 2020 

- podání žádosti o víza manželem, termín schůzky až po urgenci Mgr. Lorence, který jediný z celé ambasády komunikoval 

- bohužel stanoven na 17.3., kdy den předtím byl konzulát uzavřen

Červen - srpen 

- komunikace s Mgr. Lorencem, pravidelné info o situaci v Maroku, opět spolupráce naprosto v pořádku, ochotně a rychle zodpovídal dotazy, snažil se pomoct

- podání žádosti o víza, přijata až na druhý pokus, z mého emailu, na manželův opět nikdo nereagoval 

Schůzka 7.8. -  s pani Kocurkovou, kdy jsem se židlí byla vykázána čekat na ulici ven. Ke konci pohovoru s manželem jsem byla jen vyzvána k podpisu souhlasu s archivací kopie mých dokumentů. 

21.8. ve 23:52  (den po uplynutí klasické lhůty) jsme obdrželi email, že se vyřízení žádosti prodlužuje o dalších 30 dní a že  v následujících dnech budeme s manželem kontaktováni ve věci pozvání k dalšímu pohovoru. Doteď se nikdo neozval.

Konzulární oddělení v Maroku je od 24.8. do 15.9. z technických důvodů uzavřeno a nekomunikuje. 

Po kontaktování vedoucího vízové agendy MZV mi bylo sděleno, že vše je standardní, o uzavření konzulárního oddělení z technických důvodů jsme prý byli včas a transparentně informováni (v pátek 21.8. se tato informace objevila na webových stránkách) a že k vyřízení žádosti zcela určitě v prodlouženém termínu dojde.

Že prodloužení je prý běžné a to, i v našem případě, kdy nás oba znají z předchozích jednání, vědí, že pracujeme na mezinárodním projektu, že i z pracovních důvodů je cesta manžela do Evropy nutná,... i tak je prý žádost nutno prošetřit.  

Je to pro nás oba nepříjemné, neustále odkládání termínu schůzek brzo povede k tomu, že naši partneři  (sponzoři) ztratí o další spolupráci zájem. 

Opravdu nechápu, co chtějí řešit a na co se ještě ptát...

Psala jsem i Mgr. Lorencovi, vůbec o tom, že by žádost o vízum byla předána, nevěděl, stejně jako zaměstnanec konzulární oddělení, co zvedl telefon... 

 

Děkuji

Š. B. 30.8.2020 

* * *

Vážený pan Šinágle,

odkaz na Váš web jsem dostala od kamarádky. Moji přátelé se mnou poslední půl rok prožívají příběh mého manželství a také peripetie, které nám působí Velvyslanectví České republiky v Rabatu. Na začátku března jsem se provdala za Maročana. Ihned po svatbě jsme na tento zastupitelský úřad poslali žádost o schůzku k vyřízení víz. Posílali jsme ji několikrát, ale tvrdili nám, že ji neobdrželi. Poté vše přerušila epidemie koronaviru a dostali jsme se do stejné situace jako mnoho sezdaných i nesezdaných párů na celém světě. Zůstali jsme odloučeni. Maroko od 15. 7. k mé radosti otevřelo hranice pro rodinné příslušníky. Odcestovala jsem hned další den. Po 6 dnech pobytu se mi dokonce podařilo dovolat na Velvyslanectví ČR v Rabatu. Na e-maily nereagují. Mluvila jsem s paní Kocurkovou, ale kvůli epidemiologické situaci v Maroku (toho času cca 600 aktivních případů covidu) není možné, aby otevřeli konzulární úsek.

Dne 27. 7. MZV oznámilo obnovení částečné vízové agendy, a to i na ambasádě v Rabatu. Ihned jsem posílala novou žádost o schůzku. 1. 8. znovu, 3. 8. znovu. Žádná odpověď. Manžel tam volal a prý ji tam nemají. K mému údivu ale 4. 8. přišla odpověď na mou žádost z 28. 7. Dostali jsem termín ke schůzce - úterý 11. 8! Jen jsme s manželem zkontrolovali všechny potřebné doklady, zaktualizovali ty, které bylo potřeba, dodali i spoustu dalších navíc, které nejsou k žádosti rodinného příslušníka EU nutné, ale chtěli jsme mít jistotu, že se nebude proces vyřizování zbytečně protahovat a že po 4měsíční odluce konečně budeme spolu. Manžel absolvoval téměř hodinový pohovor, kdy se ptali na otázky ohledně mě, mé práce, mé rodiny a jeho představ života v ČR. Lhůta pro vyřízení žádosti rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, je 14 dnů ode dne podání žádosti. Tato lhůta však může být v jednotlivých zvláštních případech prodloužena na 45 dnů. V praxi lze o většině žádostí rozhodnout v rozmezí 2 - 5 dnů. (citace ze stránek MZV). Měli jsme tedy dostat rozhodnutí v pondělí 24. 8. Místo toho nám v sobotu ve 4 hodiny ráno přišel e-mail:

Monsieur,

Veuillez noter que le délai de traitement de votre demande de visa va être étendu à 45 jours. Nous allons vous inviter à l’ambassade à un entretien pour fournir des informations supplémentaires. En même temps, nous allons inviter votre femme à un entretien en République tchèque. 

La date et heure de rendez-vous seront communiquées ultérieurement.

Sincères salutations,

Anna Kocurkova

Rychle a krátce přeloženo: Zpracování Vaší žádosti se protáhne na 45 dní. Pozveme si Vás a Vaši manželku k pohovoru. Datum a čas schůzky Vám upřesníme. Postrádám důvod a snad i logiku. Stejný e-mail dostali i další žadatelé (jedná se ještě o jeden sezdaný pár). Těmto žadatelům došel e-mail den po vypršení lhůty 14 dnů. Ze stránek velvyslanectví jsme se dozvěděli, že je konzulární úsek od 24. 8. do 15. 9. z technických důvodů uzavřen. Volala jsem tedy na ambasádu, protože jsem v Maroku a určitě se dalšímu pohovoru nebráním, požádala je o termín schůzky. Nikdo nevěděl, že tam máme dokumenty, že již manžel jeden pohovor absolvoval. Paní Kocurková tady do 16. 9. nebude. Budeme Vás kontaktovat. A opět se nic neděje. Jen nám brání v našem právu na rodinný život, který je zakotven v Listině základních práv a svobod. Technické důvody ambasády přece nejsou důvod protahovat proces udělení víz.

Dle vízového kodexu může být doba posouzení žádosti prodloužena na 45 dní pouze ve zvláštních odůvodněných případech. A tady nejedná o jednotlivé zvláštní případy (stejný e-mail žadatelům), ale problém na straně České republiky. Potřebné doklady jsme doložili a odůvodnění proč se náš případ má prodlužovat na 45 dní jsme nedostali. I přes různá cestovní omezení jsem tento rok v Maroku již počtvrté. Ráda bych s mým manželem vedla plnohodnotný život, což nám Česká republika svými zásahy neumožňuje. Požádala jsem tedy zastupitelský úřad i MZV o urychlené vyřešení nastalé situace. Velvyslanec Lorenc reagoval tak, že schůzka může proběhnout nejdříve 21. 9. (23. 9. pak vyprší už i lhůta 45 dní), MZV nereagovalo vůbec. Ze strany zastupitelského úřadu naprosto otřesný přístup. A tyto lidi platíme ze svých daní.

* * *

Reaguji na Váš článek o konzulatu v Rabatu. Mohu potvrdit, že ambasáda nereaguje na emaily a nebere telefon. Stěžovali jsme si roky, ale marně. Znám svého manžela 5 let. Žije v Casablance. Jezdila jsem za ním často, chvíli trvaly formality ke svatbě. Koncem minulého roku si konečně požádal o vízum a pí Kocurková mu ho zamítla. Byl to pro nás velký šok. Také  chování u konzulárního okénka a otázky typu - jste z chudé země Maroka .....

Myslím, že nikdo by neměl byt ponižován!

Manžel se odvolal. I já jsem napsala svůj dopis. Lhůta na odpověď dávno prošla. Ambasáda nám vízum během 5 dni, které mají na přehodnoceni rozhodnutí, vízum nedala, a ani MZV neodpovědělo. 

Chaloupkova Jana VPřitom jsme s ambasádou byli v kontaktu, chodili jsme na akce veřejné diplomacie a velmi obdivujeme paní Chaloupkovou, která se vždy snažila vyjít vstříc a tlumit negativní projevy na ambasádě. Fotili jsme s manželem výstavy českých umělců a modní přehlídku. Vše jsme i přiložili k žádosti o vízum. Nejsme žádný pár na fiktivní přesun do Evropy, jak pí Kocurková naznačovala. Během koronaviru jsme odloučeni. V té nejhorší době jsem byla sama a plakala každý den. Ještě že máme whatsup. Čekáme už 9 měsíců. Mám staré rodiče v zahraničí, musím za nimi jezdit, potřebovala bych manželovu pomoc zde v ČR.

Také nechápu omezení vízového úseku. Je tam tlusté sklo, určitě neprůstřelné, takže koronavirus nemůže na pi Kocurkovou přejít. Myslím, že je tam spíše neochota.

A úroveň čekání na ulici - s tím souhlasím. Není tam ani stříška, když prší, stojíte na ulici a promoknete na kost. Nelidské a bez diplomatické úrovně.

To když jsme vyřizovali doklady pro svatbu, pí Chaloupková se s námi posadila v zasedací místnosti a nabídla nám i nápoj. Takto by měla diplomacie vypadat. Ne že jsme na vlastním velvyslanectví jako oukropci na dlažbě před dveřmi. 

Vůbec ta čekací místnost je také velmi dlouhá. Vůbec to tam nevypadá jako velvyslanectví EU.

 

I.z Moravy

* * *

Lamia Essaadi - Fédération royale marocaine de tennis - podporuje bývalou konzulku v Maroku paní Janu Chaloupkovou

J.Š. 30.8.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.74 (47 Votes)
Share

Komentáře   

+26 #1 Jan Šinagl 2020-08-31 09:00
Otřesné čtení, ale nepřekvapující po všem, co už bylo k tématu zveřejněno. Děsivý úřad s praktikami a způsoby totality. Velvyslanec Viktor Lorenc je "diplomat do telefonu" - neudělá nic, žadatele nebere vážně, dělá si z nich jen legraci.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)