Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.09.2020 15:54
  V Rusku komunisté nejsou u moci, ale jejich manýry jsou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:50
  Kdo má na vlivných úřadech a soudech stále svoje lidi?

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:48
  Vláda ve středu opět vydala z minuty na minutu (pardon ze dne ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:23
  Kristine verlor ein Jahr ihres Lebens in der Hoffnung, in der ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine a perdu un an de sa vie dans l'espoir de travailler ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine lost a year of her life hoping to work at the embassy ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Martin_MichalKdo nad ním drží ochranou ruku a kdo všechno kryje prokazatelně zločinnou minulost Martina Michala?

Dokumenty níže byly nabídnuty paní Martou Kubišovou ČTK k uveřejnění – ČTK je shledala nezajímavými. Nabízím je tedy vám a ponechám na vašem posouzení do jaké míry jsou „nezajímavé“…?! Bude zajímavé, zda budou „nezajímavé“ i pro bulvár…?!

 

 

… Na základě všech nejenom shora uvedených, ale všech existujících skutečností Vás tímto v právním zastoupení svých klientů, společnosti Agentura MM Praha, s.r.o., paní Heleny Vondráčkové a pana Martina Michala, vyzývám, abyste bezodkladně zanechala veškerého svého protiprávního jednání, které spočívá v uveřejňování výhradně nactiutrhačných, nepravdivých či hrubě zkreslených tvrzení na jejich adresu.

Současně jsem zmocněna sdělit Vám, že Vaše nepravdivé vyjádření stran sporu na ochranu osobnosti bude předloženo soudu, který tento spor řeší, spolu s dalšími Vašimi nepravdivými vyjádřeními. V neposlední řadě mám zmocnění Vám sdělit, že počínaje tímto okamžikem, v případě jakéhokoli Vašeho nepravdivého vyjádření, zkresleného sdělení či nactiutrhačného vyjádření se na adresu mých klientů, společnosti Agentura MM Praha, s.r.o., paní Heleny Vondráčkové a pana Martina Michala, ať už přímo či zprostředkovaně, mám zmocnění bez dalšího (tedy bez jakékoli předchozí výzvy či upozornění, neboť tyto se zcela míjejí účinkem) vše okamžitě řešit cestou jak občanskoprávní (tedy žalobou na ochranu osobnosti potažmo jinou formou žaloby, pokud bude přicházet do úvahy), tak také cestou trestně právní (tedy podnětem k orgánům činným v trestním řízení) a to zpětně, tedy včetně těch vyjádření, která jste poskytla médiím v minulosti. S tím, že dále se již nebude jednat pouze o morální satisfakci (tedy omluvu), která pro Vás zjevně ničeho neznamená a od dalšího šíření nepravd Vás neodradí, ba právě naopak, ale o satisfakci finanční, která snad již svoji preventivní úlohu splní.

Současně Vám sděluji, že máme zřízen monitoring veškerých médií, jak v Čechách, tak na Slovensku a tento je pečlivě sledován a vyhodnocován.

 

V Chýni dne 27.09.2010

Mgr. Jana Gavlasová

Advokát v plné moci

 

Celý dokument ZDE

* * *

… Dne 17.08.2011 byl v deníku Mladá fronta Dnes na straně 3 uveřejněn článek pod názvem „Soud s Vondráčkovou zaplatí Kubišové sbírka". Zdůrazňuji, že okolnost, že byla uspořádána sbírka, moji klienti nekomentují, byť se musí pozastavit nad tím, KDO že to sbírku pořádal. Neboť se jedná o tutéž osobu, která na adresu mých klientů pronášela, uveřejňovala a dále uveřejňuje lži a pomluvy a o níž jste se v minulosti vyjádřila, že se od takových osob distancujete. Tvrzení o zcela nesmyslné výši nákladů řízení jde ktíži téže osoby, neboť od ní pochází. Objektivně Vám nelze přičítat, že jste tuto okolnost neuvedla na pravou míru. Co je však podstatné, že v rámci článku je uvedeno Vaše lživé tvrzení o tom, co bylo podstatou sporu, totiž že, cituji : Předtáčela jsem tehdy pro Raďwžurnál pořad k 20. výročí 17. listopadu. V rámci toho jsem odpověděla, že ke kauze Heleny se nebudu vyjadřovat. Abych se třeba něčeho nedopustila a nebyla zažalována o dva miliony korun. Teď se za to mám omluvit, "popsala situaci nedávno Kubišová. " V závěru článku je Vaše aktuální vyjádření stran sbírky, kdy uvádíte, cituji : „Jsem nesmírně vděčná všem, kteří mi vyjádřili podporu, děkuju za projev solidarity a sympatií. V současné době mi to velmi pomohlo, děkuju svým známým i těm, které osobně neznám, za jejich úžasný čin, " reagovala na sbírku Kubišová. ". Tím je pravdivost článku, včetně nepravdivých tvrzení, Vaší osobou stvrzena.

… Vzhledem k situaci, která nastala v důsledku Vašich lživých tvrzení na adresu mých klientů, a která je velmi poškozuje, Vás tímto jménem paní Heleny Vondráčkové a pana Martina Michala vyzývám, abyste se bezodkladně, nejpozději do 7 (slovy : sedmi) dnů ode dne doručení tohoto dopisu, oběma mým klientům veřejně omluvila a uvedla celou věc na pravou míru, přičemž níže stanovený text uveřejníte ve všech dotčených médiích, a to :

•  vvwvv.blesk.cz v rubrice „celebrity"

•  vvww.bleskove.centrum.cz v rubrice „extra"

•  www.ceskatelevize.cz/ct24 v rubrice „domácí"

•  www.lidovky.cz v rubrice „Lidovky/lidé"

•  www.tyden.cz v rubrice „lidé/české celebrity"

•  vvww. sn perspy.cz

•  www.24hod.sk

•  www.finance.sk v rubrice „správy"

•  www.pravda.sk v rubrice „koktail"

•  www.topky.sk

•  http://tvnoviny.sk v rubrice „prominenti"

•  www.webnoviny.sk v rubrice kultura

•  v deníku Mladá fronta Dnes na straně 3

•  v deníku Právo na straně 7

•  v deníku Euro 24 na straně 1

•  v týdeníku Pestrý svět na straně 3

•  ve slovenském deníku Pravda na straně 38

•  ve slovenském deníku Korzár na straně 8

vše v běžném typu písma a s úpravou jak je níže uvedena (tedy se zvýrazněným titulkem), ve znění:

Omluva paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi

Omlouvám se paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi za mnou uveřejněný zcela nepravdivý výrok o tom, že se jim oběma musím omluvit za to, že jsem v rozhovoru pro ČRo 1 - Radiožurnál odpověděla, že ke kauze Heleny se nebudu vyjadřovat, abych se třeba něčeho nedopustila a nebyla žalována za dva miliony korun. Soud mi však ve skutečnosti uložil omluvu za můj nepravdivý výrok o tom, že na mě podali žalobu na dva miliony proto, že se něco mělo dít na chodbě soudu při soudním jednání, které proti mně bylo vedeno o náhradu škody.

Marta Kubišová

Současně vás vyzývám, abyste ve stejné lhůtě v televizním vysílání televizní stanice PRIMA, v rámci vysílání pořadu Fakta Barbory Tachecí, uveřejnila omluvu tohoto znění:

Omluva paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi

Omlouvám se paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi za to, že jsem dne 17.09.2010 v pořadu Fakta Barbory Tachecí nepravdivě tvrdila, že mi bylo uloženo omluvit se paní Heleně Vondráčkové a panu Martinu Michalovi za to, že jsem v Radiožurnálu prohlásila : „Prosím vás, mě se na tuto kauzu vůbec neptejte, protože bych se mohla ocitnout u soudu za dva miliony...". Soud mi však ve skutečnosti uložil omluvu za můj nepravdivý výrok o tom, že na mě paní Helena Vondráčková a pan Martin Michal podali žalobu na dva miliony proto, že se něco mělo dít na chodbě soudu při soudním jednání, které proti mně bylo vedeno na náhradu škody.

Marta Kubišová

Současně Vás vyzývám, abyste ve stejné lhůtě uhradila k mým rukám, na účet, jak je tento uveden v zápatí tohoto dopisu, náklady spojené s právním zastoupením mých klientů mojí osobou v částce celkem 15.320,-Kč, se stávající se z dvou hlavních úkonů po 1.680,- Kč za každého z klientů zvýšených na dvojnásobek, ze čtyř režijních paušálů po 300,- Kč a dalších hotových nákladů ve výši 680,- Kč.

V případě, že nedojde z Vaší strany k nápravě závadového stavu, který jste svými lživými výroky způsobila, a věc nebude uvedena na pravou míru, jak shora uvedeno, mám zmocnění svých klientů k okamžitému podání žaloby na ochranu osobnosti, s čímž pro Vás vzniknou zcela nepochybně vyšší náklady.

Uvedenou lhůtu si znamenám.


V Chýni dne 19.08.2011

Mgr. Jana Gavlasová

advokát v plné moci

 

Přílohy : kopie plných mocí za každého z klientů

kopie výzvy k bezodkladnému ukončení protiprávního jednání ze dne 27.09.2010

 

Celý dokument ZDE

 

Doporučuji skvělé webové stránky Marty Kubišové s jejím aktuálním vyjádřením ke sporu a dalšími informacemi!


Jan Šinágl, 2.9.2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

+6 #4 Josef Pepa Nos 2011-09-18 18:27
Ty tři bestie skončí dříve nebo později násilnou smrtí.
Mám na to nos.
+5 #3 Václav Hora Dialog 2011-09-18 12:39
Paní Gavlasovou jsem viděl , už je to delší čas, ve Všechnopárty. Za komančů byla jistě ještě v Pionýru, ale celý ten
její styl, např. o monitorování mně čas oddaných justičních slouhů totality připomíná. Není den, aby tady člověk nemusel blejt, říká jeden známý.Před touhle demokratickou a svobodnou republikou už by měl být od hranic umístěn nápis z Danteho Zanechte veškeré naděje. A Vondráčková plus ten vychytralý gigolo, kteři už dávají arbitráž na zemi,která
jim pomohla k úspěchu a jmění, to je přímo odporné.
+15 #2 Josef 2011-09-10 05:13
Po precteni cele obzaloby mohu jen potvrdit ze ten Michal a vondracova i se svoji advokatkou patri do blazince Potvrdili ze chteji za kazdou cenu ziskat finance a je jim jedno na kom Soud by mel za kazdou cenu jim trem naridit lecbu v blazincu jestli to ale vubec pomuze...
+22 #1 Josef Pepa Nos 2011-09-02 10:33
Počet důkazů o tom, že se Česká Republika dostala zpět do padesátých let minulého století, vzrůstá každou hodinou.
Dosahuje mohutnosti devastujících povodní, které jsme dosud zažili.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)