Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.09.2020 15:54
  V Rusku komunisté nejsou u moci, ale jejich manýry jsou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:50
  Kdo má na vlivných úřadech a soudech stále svoje lidi?

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:48
  Vláda ve středu opět vydala z minuty na minutu (pardon ze dne ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:23
  Kristine verlor ein Jahr ihres Lebens in der Hoffnung, in der ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine a perdu un an de sa vie dans l'espoir de travailler ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine lost a year of her life hoping to work at the embassy ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

… Vystavět stát na nacistické a komunistické žumpě, lži a zločinech, vede nikoliv k jeho rozkvětu, ale zkáze. To ostatně můžeme vidět v ulicích Varnsdorfu a jiných sudetských měst. Již po desetiletí. … Kdysi nejbohatší část Československa se tak mávnutím kouzelného proutku změnila v kraj, který je synonymem úpadku a bídy. Tři miliony sudetských Němců byly naloženy do dobytčáků a s nimi zmizely i tři miliony pracovitých rukou a tři miliony voličských hlasů, které umožnily nakonec i to, že si Češi jakožto jediný národ na světě dobrovolně zvolili komunistickou diktaturu, která zavraždila deset tisíc jejich spoluobčanů. O přivedení této země na mizinu nemluvě.

 

 

„Žádné po zuby ozbrojené skupiny SS nebo Wehrmachtu nehlídkovaly ulicemi českých měst, žádné přepady podzemních organisací nezneklidňovaly německé posádky a nerušily činnost seřaďovacích nádraží. Protektorát se rozvinul svým způsobem ve vzorovou zemi, ve výkladní skříň obsazené Evropy. Praha se svými výhodnými nákupními možnostmi a kvetoucím černým trhem se stala rájem pro německé frontové dovolence a pro kapitány německého válečného hospodářství,“ píše ve svém válečném postřehu o Protektorátu Čechy a Morava jeden říšský Němec. A dále onen postřeh doplňuje, „Cesta do Prahy na přelomu let 1942 a 1943 je cestou do míru. Obklopen válkou a nebezpečím, skutečným světovým požárem, jenž dokola plane, je protektorát jedinou středoevropskou zemí, žijící v míru.“

Jeden průmyslník původem z Rakouska, po své návštěvě Čech koncem roku 1943, rovněž poznamenává: „Ve srovnání s Rakouskem a Německem jsou v protektorátu všeobecně mnohem lepší poměry. Němci jsou s chováním Čechů celkem spokojeni a chtějí si je volným režimem ještě více získat, což Češi všemožně využívají.“

Když tohoto roku začaly propukat v ekonomicky zdevastovaných Sudetech rasově motivované nepokoje, bylo možno spatřit dvě skupiny stejnou měrou frustrovaných skupin obyvatelstva. Na jedné straně Romové a na straně druhé pestrá národnostní směsice, která osídlila onen kraj poté, co tamní etničtí Němci byli po válce buď vyvražděni, nebo vyhnáni.

Kdysi nejbohatší část Československa se tak mávnutím kouzelného proutku změnila v kraj, který je synonymem úpadku a bídy. Tři miliony sudetských Němců byly naloženy do dobytčáků a s nimi zmizely i tři miliony pracovitých rukou a tři miliony voličských hlasů, které umožnily nakonec i to, že si Češi jakožto jediný národ na světě dobrovolně zvolili komunistickou diktaturu, která zavraždila deset tisíc jejich spoluobčanů. O přivedení této země na mizinu nemluvě.

O tom, že bychom v Sudetách vybudovali stejně vzkvétající průmysl jako to dokázali Němci, si nemůžeme ani nechat zdát. Honosné budovy vystavěné kdysi těmi nejlepšími architekty dodnes zdobící ulice sudetských měst, jsou již jen pouze relikty zašlé slávy a připomínají nám naši panelákovou ubohost. Neboť na něco lepšího než jsou betonové noclehárny, které hyzdí města od Ulánbátaru po Aš, jsme se nezmohli.

Pravda, mnohá města vstala z popela a jejich historické fasády byly omítnuty, ale stejná ekonomická síla, která stála za jejich zrodem je pryč. Dnešní obyvatelé, poté co se před dvaceti lety rozpadly zbytky prehistorického průmyslu drženého po desetiletí komunisty uměle při životě, neboť ani při nejlepší vůli nemohly obstát v konkurenci se západním světem, živoří v regionu jehož míra nezaměstnanosti je dvouciferná a ekonomická krize je tam trvalá.

Nelze se tudíž divit tomu, že tamní národnostně divokou majoritu spojuje kromě obecné deziluze z toho, že čistě český hospodářský zázrak se jaksi nekoná, ještě jeden prvek, kterým je její kolektivní nepřítel. Není to nepřítel skutečný, kterým je zkorumpovaná moc jež za bílého dne beztrestně krade stovky miliard korun z veřejných peněz, neboť ta je neviditelná. Ale jsou to viditelní Romové, vyvezení tam na skládku jako lidský odpad.

Pro pořádek věci je třeba nutno podotknout, že pokud někdo zaútočí s mačetou, je to pokus o vraždu a pokud je jeho motivem i rasová nenávist, je to přitěžující okolnost. Ale zároveň je to záležitost pouze represivních složek státu. Nikoliv davu, který za účelem lynče vede absolvent zvláštní školy Lukáš Kohout. Kterého navíc jeho manželka opustila s Romem.

Pokud bych totiž měl přijmout psychologii onoho davu, který křičí, že Romové jsou zločinci, musel bych nutně totéž říkat například i o raperech. Neboť jeden takový před nedávným časem pobodal v Ostravě několik dětí.

Hledat ovšem prvky rozumu v davu složeného z nezaměstnaných příjemců sociálních dávek, spílajících romským příjemcům sociálních dávek, by bylo pošetilé. Ale spatřit tam nápis na tričku Oživte Hitlera, je naopak příznačné.

V onom sloganu lze spatřit podvědomou touhu po „pořádku“ Hitlerova socialismu, na něhož plynule navázalo poválečné Československo, ovládané po desetiletí komunisty. Protože lékařskou péči, placenou dovolenou, přídavky na děti, mateřskou dovolenou, závodní stravování, nebo zaměstnaneckou rekreaci, nezavedli komunisté, ale protektorátní moc podle vzoru Hitlerova socialismu.

Vůbec historicky nejvyšší počet narozených dětí, kterých bylo více než 230 000, byl roku 1944 a dokládá jak občané Protektorátu Čechy a Morava, devadesáti devíti procenty dospělé populace sdružení v kolaborantském spolku Národní souručenství, těchto stimulů pilně využívali.

Je tedy přímo nutné aby dav, který provolává „Cikáni do plynu,“ druhým dechem nezatoužil po oživení Hitlera, jakkoli je to již jen nevědomý dozvuk kolektivní historické paměti, která říká, že jsme se za Hitlera měli dobře a v tomto smyslu jde o zároveň o volání po opětovném zatopení pod kremačními pecemi pro zplynované Romy.

Což není pokud jde o Čechy historicky poprvé, protože jednou už Hitler ono české volání po vyvraždění Romů vyslyšel. Tak to tedy jak praví historická zkušenost, zákonitě vyjde i po druhé.

Stejně jako byli německými nacisty iracionálně prohlášeni za nepřátele Židé, děje se totéž dnes u nás s Romy.

Jistě, absolutní rovnítko ani v tomto případě mezi „nepřáteli“ není. Spočívá pouze v míře toho, jak jsou vnímáni skrze masovou hysterii, která velmi vyhovuje moci, protože směřuje hněv mas jinam, než vůči ní. Ať už jde o moc minulou, která si kupuje stadiony Slavie, nebo rezidence v Toskánsku. Nebo tu současnou, která zastavuje trestní stíhání miliardových zlodějů.

Myslím, že bychom pokud chceme vyřešit romský problém, který existuje a stává se čím dál větším, měli pro začátek začít s denacifikací a dekomunizací této země. Přiznat český podíl na romském holocaustu a místnímu obyvatelstvu ukázat jeho skutečné dějiny. Ty dějiny, které vypovídají o míře okouzlení Hitlerovým socialismem podstatné části naší populace a která je jak vidno stále živá. Aby na základě zločinů jimiž jsou tyto ideologie tvořeny, konečně odvrátila tvář od socialismu národního, nebo toho komunistického.

Protože do té doby nebudeme mít čisté svědomí, úmysly ani řešení.

Vystavět stát na nacistické a komunistické žumpě, lži a zločinech, vede nikoliv k jeho rozkvětu, ale zkáze. To ostatně můžeme vidět v ulicích Varnsdorfu a jiných sudetských měst. Již po desetiletí.

 

Miroslav Václavek

http://vaclavek.blog.idnes.cz/c/208697/Ozivte-Hitlera.html

 

Velikán zavítal mezi prostý lid

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

0 #25 cyril 2011-09-25 22:51
Ano, máte pravdu pane Kopecký. Jen snad jako u každého smetiště, zápach kolikrát předčí shnilotinu. Znám spoustu velmi slušných čechu a sám se snažím.... Podle mne je to jediná cesta z slatin současné doby. Nad stavem současné české "elity" je bohužel soudnému do pláče.
A opět pro pana Nestlera, jak jsem jednou napsal a on ví. A komentovat poslední vstup je asi taky zbytečné.
0 #24 Jarek 2011-09-18 08:10
Stále se mlží a bagatelizuje divoký
odsun sudetských Němců,květen-sr pen 1945,
bylo vyhnáno 700000 lidí,bez majetku,
nikde není známo,kolik běženců zahynulo,
německé údaje se popírají,paměti obětí
též,byla to etnická čistka,na základě
národnostním,ti nacisté,kteří se provinili,dávno před tím uprchli.Ti lidé
tady žili od 13.století,přin esli řemesla,
pracovitost,dne s,podívejte se na Sudety,
ty problémy,někdy se etnická čistka,jaksi
nepovede,že by Boží mlýny?
-1 #23 Franta Kopecky 2011-09-17 11:59
Ještě by někdo mohl namítnout že ten dopravní blázinec nesouvisý s temate.
To je omyl.
Právě i na té blbé silnici se projeví jaký národ je.
A jaký je tam může vidět každý kdo mezi čechama musí jezdit.
Afektovaný, nízký jedinci bez jakehokoliv gentlemanismu s prvky agrese a zbabelosti.
Čest vyjímkám.
+1 #22 Franta Kopecky 2011-09-17 11:48
Cyril. - OK,
Chápu co máte na mysli, a ty různé důsledky co vyjmenováváte jsou skutečné.
Pořád ještě jste jen nepoznal že ten celý problém s komunistama , cikánam, a vším okolo - vyvěrá z mentality národa. Pokud se dá hovořit o národě.....
tím nechci zbuhdarma uražet,češi se ale jako národ nechovají.
Chovají se jako nesvéprávný jedinci smyslů zbavený.
A jestli mě nevěříte - odstěhujte se na půl roku do jakekoliv normální země. - USA, Švýcarsko, Německo, Canada atd....a já Vám GARANTUJI (!) že až se vrátíte tak si budete připadat jako v blázinci a na svý ,,spoluobčany,, začnete nesnášet.
Mě vždy stačí 3 neděle v Swiss, poté co se bezstarostně vracím mě vždy čeká za Rozvadovem probuzení. Šílený řidiči co se chtějí navzájem zabít....na každým rohu svítí červená lucerna...borde l všude..., silnice ve stavu že se mlátím v autě o střechu...na přechodech zlý a frustrovaný lidi co dělají naschvály...atd atd...
0 #21 Jiri Nestler 2011-09-17 09:37
Cyrile,sorry ale prumerny cech neni jako prumerny slovak nebo nemec. Prumerny Cech je zakomplexovana a troufam si rici i plna nenavisti osoba. Ale nadruhou stranu se neni cemu divit, kdyz vyuka historie na ceskych skolach je zalozena na Jiraskovych mytech a lzich a nereflektuje alespon castecnou pravdu. Souziti cechu a nemcu bylo komplikovane. Konecne co neni v zivote komplikovane. Kouknete na dnesni ceskou spolecnost hledajici snadna a levna reseni. Vsude jen zmar, neporadek a spousta nagetivnich ceskych vlastnosti. A jen pro info / nemci = normalni lidi s hrichy jako kazdy jiny narod (krome naroda ceskeho)
+2 #20 cyril 2011-09-16 22:20
Ano pane Kopecký, souhlasím s Vámi. Máte pravdu o němcích i bolševikovi. Jen s jednou věcí úplně nesouhlasím. A to je ta, že jsou Čechové jako národ nějak obzvlášť horší než ostatní. Podívejte se po statistikách zločinnosti. Poslechněte si vyprávění lidí ze smíšených manželství z dob poválečných. Porovnejte počet udání. Ne, nejsme horší nebo lepší. Jen Češi, snad pro svou neurčitou národnost historicky nikdy neměli větší sklony k rasismu a vždy byli víceméně tolerantní. Vždyť také jako jeden z prvních v Evropě vytvořili stát na občanských principech, kde měli všichni stejná práva a povinnosti. Což se obvzláště tehdejším Němcům nelíbilo.
Ale máte pravdu - kdekoli jinde na světě by po takovém útoku následoval pogrom, jen u nás se lidé sejdou na náměstí a mlčky protestují proti násilí... Problém není v omezenosti lidí, ale v tom, že když jsme se naučili žít s místními cigány, realitní agentury nám sem lifrují nové, pro které zde není práce ani zázemí, Problém je v tom, že někteří Rómové co přecházejí od kuplířství a prodeje drog na politiku, chtějí vyostřit situaci a již několik let si vychovávají úderně jednotky. Je to nadnesené, ale něco takového se děje. Navíc z mladých vychovávají romské nacisty. Problém je v tom, že naši policisté raděj utečou když vidí takovou skupinu a politici aplikují metodu cukru a cukru za hlas. Soudy mají vlastní mafiánsko-bolše vickou linii a jakékoli napětí jim náramně vyhovuje.
Popravdě řečeno, naše republika se žene do průšvihu, v němž cigánská otázka je podružná. Myslím o totální rozpad komunity na úrovni sousedé-obec-ob čané. Každý si hrabe svou zahrádku, a uklidí-li něco mimo, odskáče to. A není v tom jen závist. Sousedi se neznaj. Dokonce ani do hospod nechodí a radeji seděj u bedny a nadávaj, že tam zas nic neni. A pak někdo rekne - tihle za to mužou a touha po pospolitosti z nich udělá dav.
Proto mne štve zneužítí tohoto problému k zviditelňování. A k nalejvání peněz do nenažranejch krků prapodivných organizací.
-1 #19 Franta Kopecky 2011-09-16 18:16
Cyril.
Už jsem to pochopil.
Ja taky neobhajuji Nacisty. Jsou to pro mě stejný ksindl jako komunisti.
Muj děda zažil jak Německý sudetáci přibili českou rodinu k podlaze. V Rumburku.
To je jedna věc.
Druhá věc je že se Němci byt někteří neradi....s nacismem rozloučili a izolovali ho z politiky.
A ted se podívejte na českou stranu ...jak komunismus v česku kvete ...
A celý tenhle binec i s cikánama je právě pořád důsledek nedůsledného se vyrovnání s minulostí.
A protože češi jsou natvrdlý, závistivý, a vůbec snůška spíše horších vlastností tak to pořád nemůžou pochopit.
Pořád se rozčilují nad tím že bratři Mašíni - například - zabili svého komunistického nepřítele , příslušníka SNB.
Co pořád na těch komunistických policajtech vidíte ?
Vždyt jdou pořád proti vám .
-1 #18 Cyril 2011-09-16 15:11
Mluvím o tom, jak si každý spěchá přihřát polivčičku, nekoukaje napravo, nalevo. Policajtů jsme tu měli, že kdyby se rozložili na 5 let, má každá vesnička služebnu. Politiků tolik, že už teď je líp. Nacisti z obou stran vyřvávají hesla a k tomu notují fašisti. Tiché poklidné demonstrace čechů (a ano i závistivých a bůchvíjakých) za nenásilí si novinář nepovšimne, to není cool...
Možná by jste měli určit kdo je čech - od jak zředěné německé krve. Nebo je to přídavkem krve slezké? Moravské, francouzké, švédské, ruské, polské, bulharské, maďarské nebo nedejbože źidovské či cigánské?
Nechápete? Neštve Vás ani drtek myšlenka, že bychom se měli SdP omluvit a poděkovat jim za vyvraždění českých cigánů, o které jsme vlastě Hitlera požádali? Poděkovat za nejbrutálnější vraždění a zlodějinu v dějinách lidstva, jejíž důsledek byl i usídlení bolševika v čechách? Vzpomínka, jak bylo za protektorátu lépe?
Články pana Šinágla již delší dobu nečtu, pro jeho zjevné obhajování postojů SdP, ale tento článek mi vyplivl Google, a nedalo mi to neragovat. Nacistům se neomlouvám, nesnáším je
0 #17 Jiri Nestler 2011-09-16 13:35
Cituji Franta Kopecky:
Cyril - Četl jsem to 3 krát a pořád to nemůžu pobrat.
Mohl byste jasně a stručně napsat o čem mluvíte ?

- ja to sice taky presne nechapu. ALe v kazdem pripade jeste Cyril zapomel na ceskou zavist. To je jedna z nejodpornejsich vlastnostni vlastni ale cca 70% cechum.
0 #16 Franta Kopecky 2011-09-16 13:05
Cyril - Četl jsem to 3 krát a pořád to nemůžu pobrat.
Mohl byste jasně a stručně napsat o čem mluvíte ?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)