Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt pro 15 @09:30 -
OS Beroun: Šinágl versus Agentura MM
pá pro 16 @09:30 -
OS Děčín: ing. Petr Vlček

Nejnovější komentáře

 • 03.12.2022 08:39
  Je to 280 dnů. Pořád jsou videa, která mě dostanou...

  Read more...

   
 • 02.12.2022 13:09
  Může mi ten, kdo mi dal ten MÍNUS na můj výše uvedený komentář ...

  Read more...

   
 • 02.12.2022 10:03
  Zpěvačka Vondráčková bývala dříve milá holka, která hezky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2022 08:41
  Postrach Rusů. Superpřesná zbraň "Tři sekery“ jich najednou zasáhla ...

  Read more...

   
 • 01.12.2022 07:36
  Zajímavé: čínští uživatelé hlásí, že v jedné poměrně populární ...

  Read more...

   
 • 28.11.2022 10:38
  Proč ministr zahraničí tyto opilce nevyhodí z ministerstva? Je ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Nevyužité vstřícné gesto od České chirurgické společnosti - MUDr. Karel Fortýn prováděl devitalizace nádorů u lidí po 44 let a u zvířat po 30 let!

* * *

CO BY MĚL MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR VĚDĚT:

Prosadí se konečně Fortýnova devitalizace z roku 1957?

* * *

Pořád se mi v mysli vrací situace, když jsme se sešli - Svaz pacientů, veterináři Zedek a Benešová(?) se zástupci Chirurgické společnosti. Někde v hotelu za rohem u Svazu pacientů, někdy kolem toho klinického testu DEVITALIZACE. Byla to rozjitřená situace - Výroky zástupců Chirurgické společnosti či Vědecké rady ministerstva zdravotnictví byly do té doby až provokativní a bezohledné k pacientům, že vyvolávaly vzrušenou reakci Svazu pacientů.

Myslím si, že právě to, že Svaz pacientů od nich neočekával nic dobrého, způsobilo, že si v tom zápalu ani nevšimli VLASTNĚ ÚŽASNĚ VSTŘÍCNÉHO GESTA předsedy České chirurgické společnosti, myslím Dr. Havlíčka, které mohlo situaci dostat z MRTVÉHO BODU:

Havlíček tam totiž prohlásil, že v případech nádorů ve střevech by neměli vůbec nic proti použití DEVITALIZACE. Zvláště pokud by se využila metoda "INVAGINACE NÁDORU DOVNITŘ DO STŘEVA".

Myslím, že tím myslel to, že by se nádor podvázal s kusem stěny střeva tak, aby se vlastně ocitl celý podvázaný uvnitř ve střevě, takže veškeré eventuální zplodiny jeho odumírání by bez problémů odcházely ven z těla - střevem a konečníkem, že? Nikdo nedocenil to, že by to byl vlastně očekávaný průlom, že by se začaly DEVITALIZACE dělat zcela běžně, i když pro začátek "jen" u nádorů ve střevě. Jenže nádorů střev je v ČR obrovské množství.

Fantazíruji:

Postupně by se pak snad - asi opatrně - mohly začít přidávat příbuzné případy...

Až by se zjistilo, že se spousta lidí, co by jinak zemřeli, uzdravuje..

A že je nesmysl tvrdit, že se to nemá dělat.

Jenže vedení Svazu pacientů si ani nevšimlo, že taková nabídka padla, a dál zástupce Chirurgů jen kritizovali. A já jsem nesebral odvahu se mezi ty hádající lidi vměšovat. Což je to, co si doteď vyčítám.

Myslím si, že pokud znovu oslovujete ministerstvo a ministra zdravotnictví, že by to měl vědět. Že už tehdy existovala nabídka vrcholných představitelů Chirurgické společnosti, že v těchto určitých diagnózách mohou chirurgové v praxi klidně začít DEVITALIZACI používat -- naprosto jako "lege-artis" metodu.

 

Martin Tlustý

+420 607 883 661

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.mjt.wz.cz/kontaktcz.htm

6.9.2018

* * *

1) Neserióznost KLINICKÉHO TESTU DEVITALIZACÍ:

MUDr. Karel Fortýn, spolu s Dr. Vratislavem Horákem, jako zástupci týmu vedoucího výzkum DEVITALIZACÍ podali dne 30. října 2000 Žádost o povolení klinických testů DEVITALIZACÍ, obsahující jasné PODMÍNKY, které musejí být při nich dodrženy:

Hl. část je zde: http://www.devitalizace.wz.cz/dc/dcF001030.htm

Tuto žádost obdržel ministr zdravotnictví Prof. MUDr. Bohumil FIŠER, DrSc, ale její kopii dostali představitelé dalších 15 hl. dotčených institucí:

(1) AV - Prof. Zahradník, (2) ČLK - Dr. Rath, (3) ČOS - Prof.  Klener, (4) KDO FN Motol - Prof. Koutecký, (5) KOdd. FN Bulovka - Dr. Schmiedbergerová, (6) LigaPR - Prof. Dienstbier, (7) MOÚ v Brně - Doc. Žaloudík, (8) OLÚ OaP na Pleši - Dr. Aschermannová, (9) OK VFN v Praze - Doc. Petruželka, (10) Oodd. FTN v Praze - Doc. Abrahámová, (11) RaOKli FN KV - Doc. Kovařík, (12) Sdr.ARCUS-onkoC - paní Vorosová, (13) SvazPacČR - pan Olejár, (14) ÚRadOnk v Praze - Dr. Stáhalová, (15) ÚŽFaG AV ČR Liběchov - Ing. Ráb.

Takže je těžko myslitelné, že by o těch podmínkách účastníci testu nevěděli, zvl. když byli někteří mezi adresáty.

Hlavní podmínkou je tam "vylučují se pacienti, kteří byli léčeni radioterapií, chemoterapií a různými formami imunoterapie". Tuto hl. podmínku skutečný test nesplnil !!!

Dále nesplnil obecnou podmínku pro vědeckou práci - že nebyl přibrán výzkumný tým objevitele metody, se kterými nikdo provádění ani nekonzultoval, ani je nekontaktoval.

Všech 40 účastníků testu bylo po chemoterapii, ve 4. stádiu nemoci, atd. - a také v testu zemřeli.

Po testu byli zástupci Svazu Pacientů ČR u náměstka Maliny, který měl u ministra Fišera na starosti tyto testy.

Když jsem se ho zeptal proč se při testu neřídili instrukcemi objevitele metody, řekl náměstek Malina, že „o žádných takových instrukcích neví“. Na to mu odvětila jeho sekretářka, že je „má ve svém stole v posledním šuplíku dole“.

Takže takový přístup a pozornost věnovalo MZ testu, ve kterém šlo o život 40 lidem. Plus činilo z testu závěry, jako kdyby test proběhl regulérně podle instrukcí objevitele metody a za spolupráce s jeho týmem.

2) Neserióznost MORATRORIA NA INFORMACE O VÝZKUMU DEVITALIZACÍ: 

Předsedkyně AV (2001-2005),  Helena Illnerová, zareagovala na celonárodní obrovský zájem o výzkum AV v oblasti DEVITALIZACE NÁDORŮ naprosto absurdně tak, že vydala pro všechny zaměstnance AV moratorium na veškeré informace o tomto výzkumu pro novináře. Byla to nefér reakce instituce, která je placená z peněz veřejnosti, že veřejnosti nic není do toho, co dělají. Logičtější a pro věc prospěšnější reakce by byl pravý opak - kdyby využila nevídaného zájmu veřejnosti o skvělé výsledky výzkumu v AV a žádala na základě toho o zásadní zvýšení finanční i jiné podpory tohoto výzkumu. A u MORATORIA NA INFORMACE nezůstalo.

Ve vzniklém tichu pomaloučku a potichoučku AV začala tento nadějný výzkum utlumovat, až ho zastavila zcela.

Nemohu si odpustit komentář, že šlo o tmářské středověké praktiky --- nevhodné pro moderní vědeckou instituci.

 

Martin Tlustý

7.9.2018

 

MUDr. Karel Fortýn, autor objevu století v boji proti rakovině, řekl Právu: „Vytýkali mně, že mi lidi neumírají.“

* * *

Největší ostuda české vědecké medicíny počátkem třetího tisíciletí

Dne 20. června 2002 oznámil ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. Svazu pacientů ČR, že plénum Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví projednalo a posoudilo na svém zasedání dne 17.6.2002 aktuální stav devitalizace zhoubných nádorů metodou Dr.Fortýna:

„Při svém jednání vycházelo ze závěrů jednání konaném na Akademii věd ČR dne 16.4.2002, ze stanovisek České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, České chirurgické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. Vědecká rada MZ konstatovala, že dosavadní experimentální výsledky i závěry proběhlých klinických zkoušek devitalizace zhoubných nádorů nedovolují pokračovat s ověřováním této léčebné metody u lidí“.

Překvapivý výsledek ! Byl zamítnut světový medicínský objev dvacátého století, tak výjimečný, že ještě čtyřicet let po jeho objevení a úspěšném prozkoušení Dr. Fortýnem se lékaři neodvažují jej použít. Zatím nikdo, jako Fortýn, nedokázal vyléčit pacienta s metastázami.

Jakmile si širší odborná lékařská veřejnost uvědomila, že to funguje, nastaly asi u autorit i institucí obavy ze ztráty prestiže a z obtížného řešení změny léčebných postupů v důsledku zavedení devitalizace a tak použila manévr, již za minulého režimu osvědčený.

Klinické testy, v první fázi, měly především odstranit dosud chirurgické dogma, že nádor devitalizovaný a ponechaný v těle způsobí smrt. Že tomu tak není se prokázalo a je to napsáno v další části „oznámení“, zde neuvedené. Byli vybráni pacienti v terminálním stádiu nemoci, po předchozí léčbě. To zásadně odporovalo Fortýnovu vyzkoušenému postupu, takže se nedal očekávat léčebný výsledek. Předpokladem bylo pokračovat v experimentu další fází podle metodiky Fortýna.

Na překvapivý obrat a ukončení klinických testů si nikdo z odborníků, stejně jako to bývalo v minulosti, nedovolil cokoliv namítat a vše jednohlasně odsouhlasili.

Dojemná shoda !!

 

Ing.Roman Honzátko - Svaz pacientů ČR.

3.11.2015

* * *

1) Poslechněte si HYDEPARK (17.10.2011) - Igor Puzanov, lékař, Vanderbilt University Medical Centre, Nashville, USA od cca 20 min., kdy nabídl spolupráci při vyzkoušení metody revitalizace.

2) Nejdetailnější kazuistika s šesti případy z klinické praxe a dalšími poznatky MUDr. Fortýna a jeho spolupracovníků. Originál byl sepsán v němčině, předán redakci 17. 11. 1983 a vydán v Časopise pro experimentální chirurgii a transplantaci umělých orgánů, Z. exp. Chir. Transplant. Kunstl. Organe, svazek 18 (1985), sešit 1, strana 42 až 50.
Překlad z německého originálu - Dr. Ing. Josef Mrázek, CSc.

3) Odpověď mistra zdravotnictví Bohumila Fišera ze dne 20.6.2002 předsedovi Svazu pacientů ČR Luboši Olejárovi.

Článek napsal pan Honzátko v roce 600.výročí upálení Mistra Jana Husa. Jak symbolické – i po 600 letech se umírá za umlčení pravdy s tím rozdílem, že dříve se upalovalo, dnes se nechají zbytečně umírat miliony lidí ve jménu „vědecké“ medicíny, kdy vyléčení nahrazuje léčení a plné zdraví pacienta, plné kasy zdravotnického průmyslu a lékařů – při vší úctě k těm lékařům, kteří se dokázali řídit Hypokratovou přísahou.    

Hrozí stále výrok MZ a dalších vrcholných institucí sdělený SP v roce 2002, který byl vlastně zákazem devitalizace a ze kterého nic nebylo odvoláno a ani se nedá očekávat, že bude, pokud se nenajdou odvážní, odpovědní politici a rakovinou postižení lidé nevyrazí do ulic - protestovat proti zákazu naděje, hraničící s jistotou zachránit své vlastní životy!

 

Jan Šinágl, 11.9.2018  

* * *

Webové stránky k tématu a studiu devitalizace:

www.devitalizace.wz.cz

http://www.devitalizace.info/

http://fortynsdevitalisation.cz/ - v anglickém jazyce

* * *

* * *

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)