Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

MZV deskaReakci níže na článek HP ze dne 10.října jsem obdržel 11.října. Stejného dne jsem reagoval v komentářích ke článku na HP odkazem na mé články k tématu.   

Text článku je pravdivý a reakce čtenářů jdou správným směrem. Když JUDr. Škeřík, bývalý ředitel DS ověřil pochybení zjištěná auditem MZV na začátku roku 2017, tak k nápravě přijal opatření, která však vedla k pokusu relativizovat dlouholetými zaměstnanci pochybení, trvající během mnoha předchozích let (porušování zákonů o finanční kontrole, o nakládání s majetkem státu, o veřejných zakázkách). JUDr. Škeřík nekompromisně trval na přísném a přesném dodržování zákonů, vnitřních směrnic, transparentním zprůhledňování činnosti DS, tak se rozhodlo několik zaměstnanců ke „vzpouře“, vypouštění polopravd a lží. Jak se ukazuje bylo a je co zakrývat v činnosti DS viz některé články v Hlídacím psu a dalších.

Ovšem když byla pravda odhalena a hlavně se vzbouřenci nechtěli podřídit tvrdému postoji JUDr.Škeříka a jemu podřízených vedoucích, tak se rozhodli odejít z DS a ti kteří měli to štěstí, že měli protekci u náměstka (dnešního státního tajemníka) Staška, protože mají příbuzné zaměstnané na MZV, se stali hned druhý den po ukončení pracovního poměru v DS agenturními zaměstnanci na MZV (s výrazně vyšší mzdou než brali na DS), že to není možné a tisková mluvčí mlží, tak zde jsou fakta, která lze jednoduše ověřit = dcera ředitele odboru správy služeb Lubora Bartoše, zástupce a důvěrného, blízkého spolupracovníka náměstka Staška. Jméno je Kateřina Blažkovcová, pro kterou se na DS hledala práce (není těžké domyslet proč, to nemluvím o privilegiích, která měla oproti nám jejím kolegyním na stejné pozici, svými kontakty na náměstka, vysoké funkcionáře MZV, se stále chlubila a snažila se vytvořit si pozici vůči nám i vedení DS). Stejně tak s ní odešel její blízký přítel Aleš Rusnák. Ten byl zodpovědný na DS za IT, místo rozvoje informatiky a digitalizace se zabýval svými koníčky. Tomu odpovídal stav IT v roce 2017. A nyní jsou oni a další přínosem pro MZV.

Zjištění auditu

Dlouhodobě vysoký zůstatek na rezervním fondu DS, který se má ještě navýšit o cca polovinu hospodářského výsledku za rok 2017.

Námitka DS:

V souladu se Zásadami pro stanovení výše příspěvku na provoz pro státní příspěvkovou organizaci Diplomatický servis byl v roce 2017 MZV ČR stanoven příspěvek na provoz ve výši 42 000 000 Kč. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2002 Sb. v platném změní stanovuje Ministerstvo zahraničních věcí níže uvedené zásady pro určení příspěvku na provoz, a to ve vazbě na naplňování:

 40 % z výše předpokládaných (čerpaných) osobních nákladů zaměstnanců Agentury práce pro MZV

 100% z výše předpokládaných (čerpaných) osobních nákladů zaměstnanců zaměstnaných na dohody o pracovní činnost nebo dohody o provedení práce jako poradci pro MZV.

K 31. 12. 2017 působilo na MZV na základě rámcové smlouvy a jejích dodatků celkem 145 zaměstnanců DS. Náklady byly celkem 57 481 tis. Kč, ztráta z agenturní činnosti pro MZV ČR – 15 481 tis. Kč. Předpoklad k 31 12. 2018 na agenturu práce pro MZV ČR jsou celkové mzdové náklady 70 201 tis. Kč. Při zachování stávajícího příspěvku na provoz 40 000 tis. Kč je předpokládaná ztráta z agentury práce – 30 201 tis. Kč (což je předpokládané zvýšení ztráty o dalších cca 15 000 tis. Kč). Příspěvková organizace podle zákona č.218/2000

Zjištění auditu

Z přehledu zařazení tzv. agenturních zaměstnanců DS na MZV vyplývá, že v rozporu se zněním rámcové smlouvy mezi MZV a DS a jejích tří dodatků působí tito zaměstnanci na dalších útvarech MZV, aniž by tato skutečnost byla smluvně upravena.

Námitka DS:

Nabírání agenturních zaměstnanců pro MZV zajišťoval DS na základě požadavků MZV. Navyšování o tyto zaměstnance probíhala na úrovni jednání jednotlivých odborů MZV s NM SEP. Po vyžádání jeho souhlasu byla následně na DS zaslána žádost, která byla odsouhlasena ředitelem DS a V OPM. Viz kopie Ref. 237416/2015-FIO.  Tedy DS neovlivnil zařazení agenturních pracovníků, ty jsou zařazováni dle pokynů MZV. V současné době se připravuje nová rámcová smlouva, která je v připomínkování a kde jsou zařazeny i tyto požadavky.

Zjištění auditu

Dle uzavřených dohod o pracovní činnosti byl sjednán DS smluvní vztah s poradci působícími v Kabinetu ministra, aniž by byli uvedeni na webových stránkách DS, případně MZV, dle bodu 5.1.2 Rezortního interního protikorupčního programu MZV a podřízených organizací.

Námitka DS:

DS postupoval v souladu s pokyny zřizovatele a sám nemohl rozhodnout o zveřejnění poradců na webu MZV. Zveřejnění na web DS nepřichází v úvahu, neboť se nejednalo o poradce DS, ale pracovníky DS Agentury práce přidělené MZV a DS nepřísluší toto zveřejňovat na svém webu. Poradce kabinetu ministra jsme přebírali od MZV v květnu 2016. Za rok 2016 byl ve spolupráci s právním odborem vypracován seznam poradenských subjektů, který byl předán panu řediteli DS JUDr. Škeříkovi. Na jeho pokyn, respektive na pokyn pana ministra tlumočeného panem náměstkem Staškem, se poradci ministra a náměstků neměli na webu zveřejňovat. (viz kopie referátníku DS 405-17-120).

* * *

Mstí se ČSSD starými praktikami za europoslance Pocheho?

Velvyslanec Škeřík do Bernu neodjede. I když měl souhlas vlády, Zemana, Švýcarska i Lichtenštejnska

Výbušné téma: Pravé důvody, proč kariérní diplomat dr. Škeřík nemůže nastoupit na místo velvyslance ve Švýcarsku. Mocensko-zločinné praktiky ČSSD pokračují jako za dr. Altnera!

Dopis zaměstnankyně MZV ministryni financí o skandálních poměrech na MZV a DS

Závažné námitky JUDr. Ladislava Škeříka na veřejnosprávní kontrolu Diplomatického servisu. Takového velvyslance ve Švýcarsku by občané jen uvítali!

Neuvěřitelné na MZV: Toto by mělo před volbami zajímat voliče!!! Budeme opět při volbách podporovat takovéto klientelistické lumpárny na účet občanů…?!

Další odhalení neuvěřitelných poměrů na MZV ...

* * *

Režisér Otomar Krejča o odpovědnosti a kázni, aneb léčba Klausem ...

 

J.Š. 12.10.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)