Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

DC certifikat ISO 001 250518Z této kontroly je jasně čitelné, jak účelově inspektoři pracovali na "politické" zadání ČSSD, která prosazuje stranické zájmy na úkor odborných, zájmů občanů a jejich země.MZV deska

Námitky dr. Škeříka, bývalého ředitele Diplomatického servisu (DS) proti kontrolním zjištění uvedeným v protokolu o veřejnosprávní kontrole č. 2/2018 č.j.:115415/2018-GIA ze dne 24. května 2018 podle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). ZDE si můžete přečíst všechny námitky – níže uvádím na ukázku zjištění č. 49+56+63+64+73 a námitky dr. Škeříka. Tento článek byl dnes rozeslán všem hlavním médiím, regionálním deníkům, stovce známých novinářů, českým europoslancům, občanům zákonodárcům a mnoha veřejným institucím. Mnoho z oslovených obratem potvrdilo a postupně potvrzuje příjem článku. Bude pokračovat mediální mlčení, nebo začnou média dělat to co mají – sloužit občanům, zemi, svobodě, demokracii, spravedlnosti a ne těm, kteří ji zneužívají ve svůj prospěch na úkor nás všech?!

 

Zjištění č.49

Směrnice ředitele DS č. 1/2012 o veřejných zakázkách ze dne 24.9.2012 nebyla do dne 8.8.2017 aktualizována v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (účinnost zákona k 1.10.2016).

Námitka:

Ano, minulá vedení DS zcela nekonala v rámci novelizace směrnic. Současné vedení se snažilo napravit tento stav a kromě jiných nápravných opatření vydalo novou Směrnici o zadávání VZ č. 6/2017. Ta kladla velice přísné povinnosti na DS, což bylo i konstatováno konzultací MZV v srpnu 2017. Proto byla vydána nová směrnice č.13/2017.

Zjištění č.56

Společnost BAUWERK s. r. o. je obchodně zcela nečitelná, neboť neplní ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého každý subjekt zapsaný v obchodním rejstříku je povinen zveřejňovat účetní závěrku, a to jejím předložením rejstříkovému soudu a uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Společnost BAUWERK s. r. o. nezveřejnila od svého vzniku v roce 2013 ani jednu účetní závěrku.

Námitka:

Jak je zřejmé z Protokolu jednání hodnotící komise, byla hodnocena jen vítězná nabídka (nabídka s nejnižší cenou), proto komise nabídky ostatních uchazečů nekontrolovala a nezjišťovala jejich majetkovou strukturu. Toto činí pouze u vítězného uchazeče.

Zjištění č.63

Vzhledem ke skutečnosti, že firma AKANT ART v.o.s. zveřejnila v obchodním rejstříku svou poslední účetní závěrku v roce 2009 a že v zaslané nabídce údaje o ročních obratech firmy obsaženy nejsou, není z poskytnuté dokumentace zřejmé, jakým způsobem bylo v rámci výběrového řízení provedeno ověření ročního obratu této firmy za tři předcházející účetní období.

Námitka:

Tato VZ byla administrována externí AK, která za tuto administraci nese plnou zodpovědnost, a to i za důsledky z pochybení. Jak je zřejmé z Protokolu jednání hodnotící komise, byla hodnocena jen vítězná nabídka (nabídka s nejnižší cenou), proto komise nabídky ostatních uchazečů nekontrolovala a nezjišťovala jejich majetkovou strukturu. Toto činí pouze u vítězného uchazeče.

Zjištění č.64

Firma AVERS spol. s r.o., která se stala vítězem veřejné zakázky, ve své nabídce vykázala, že subdodavatelské práce za hromosvod a elektroinstalace na fasádě a v zahradě ve výši 754.000,-- Kč bude provádět firma SAFE4U spol. s r.o. V nabídce, která byla komisí posuzována, je však přiložena kalkulace na subdodavatelské práce na hromosvod a elektroinstalace na fasádě a v zahradě na zcela jiný projekt, a to „Administrativní budova Hradební – stavební opravy objektu".

Námitka:

Tato VZ byla administrována externí AK, která za tuto administraci nese plnou zodpovědnost, a to i za důsledky z pochybení.

Za DS se zúčastnili: Ing. Slavoj Štorch a Mgr. Pavel Traub. Oba byli referenti oddělení realizací DS. Oba tito pracovníci byli zcela kompetentní a odborní pracovníci. Zvolený postup byl zvolen přesně, jak je nyní uvedeno v kontrolním doporučení č.6

Zjištění č.73

V kontrolní skupině předložené složce platných dohod o odpovědnosti není založena dohoda o odpovědnosti s ředitelem DS JUDr. L. Škeříkem za kartu CCS, přestože jako řidič služebního vozidla na kartu CCS pohonné hmoty do služebního vozidla v kontrolovaném období čerpal.

Námitka:

Dohoda o odpovědnosti s ředitelem DS JUDr. Škeříkem byla sjednána v roce 2016 a je založena v osobním spise.

 

Jan Šinágl, 21.9.2018

* * *

Mstí se ČSSD starými praktikami za europoslance Pocheho?

Velvyslanec Škeřík do Bernu neodjede. I když měl souhlas vlády, Zemana, Švýcarska i Lichtenštejnska

Výbušné téma: Pravé důvody, proč kariérní diplomat dr. Škeřík nemůže nastoupit na místo velvyslance ve Švýcarsku. Mocensko-zločinné praktiky ČSSD pokračují jako za dr. Altnera!

Dopis zaměstnankyně MZV ministryni financí o skandálních poměrech na MZV a DS

Neuvěřitelné na MZV: Toto by mělo před volbami zajímat voliče!!! Budeme opět při volbách podporovat takovéto klientelistické lumpárny na účet občanů…?!

Další odhalení neuvěřitelných poměrů na MZV ...

Reakce zaměstnanců MZV na článek HP: „Diplomatický servis posílá desítky milionů na mzdy lidí, kteří pro něj nepracují.“

* * *

Režisér Otomar Krejča o odpovědnosti a kázni, aneb léčba Klausem ...

* * *

LN Skerik Ladislav 240918

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)