Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvoracek IgorVážená redakce,

Jsem dlouholetým čtenářem Lidovek, již od dob samizdatových. Se zájmem jsem si přečetl výborný rozhovor se soudním lékařem Igorem Dvořáčkem (LN 17.6.2020). Plně souhlasím s jeho tvrzením, že stopy krveLN DR Dvorackovi 180620 se jen tak neskryjí. Tento přátelsky laděný celostránkový rozhovor vedla spolupracovnice redakce Ing. Hana Hanke, mj. dlouholetá tisková mluvčí ostravské lékařské fakulty, dlouholetá tisková mluvčí laboratoří CGB a ještě dlouholetější mediální spolupracovnice manželů Dvořáčkových.

Protože čtu noviny skutečně od začátku až do konce, nemohl mi následujícího dne uniknout ani zajímavý dopis redakci od manželů docentky Jany a odborného asistenta Igora Dvořáčkových (LN 18.6.2020). V tomto nestandardně široce pojatém dopise redakci se oba manželé vyjadřují k článku, který byl v Lidovkách uveřejněn téměř před dvěma roky. Proč po tak nezvykle dlouhé době? Kolikpak čtenářů si dá tu práci najít tak starý text? Nelze než souhlasit s tvrzením obou manželů, že FN Ostrava nedisponuje referenční laboratoří pro molekulárně genetická vyšetření. Ponechme nyní stranou otázku, proč tak velká veřejná instituce, jakou FN Ostrava bezesporu je, není schopna sama svými prostředky dokončit velice důležitou laboratorní diagnostiku v oblasti onkologické. Je ale velice podivuhodné, že oba manželé, zapomněli veřejně sdělit, že jsou to právě oni, kdo jsou skutečnými zakladateli a majiteli té externí CGB laboratoře. A rovněž že členkou představenstva této akciovky je jejich dcera, nebo že místopředsedou dozorčí rady je docent Arnošt Martínek, dlouholetý děkan ostravské lékařské fakulty.

Nejzajímavější z dlouhého dopisu redakci jsou poslední dvě věty. Finis coronat opus. Právě kvůli těmto dvěma závěrečným větám byl nezbytný onen dlouhý úvod, onen celostránkový rozhovor z předchozího dne.

Je skutečností, že docentka Jana a odborný asistent Igor Dvořáčkovi byli na jaře 2018 odvoláni ze svých funkcí přednostů universitních lékařských ústavů, patologického a soudně-lékařského, tehdejším ředitelem ostravské fakultní nemocnice Evženem Machytkou a tehdejším děkanem ostravské lékařské fakulty Pavlem Zončou. Ostatně jako několik dalších přednostů universitních ústavů a klinik. Všichni byli odvoláni ze svých funkcí na základě závažných zjištění z auditu, který provedla, na příkaz ministra zdravotnictví, mezinárodní renomovaná firma Deloitte. Tato odvolání z funkcí bylo dáno tedy objektivními důvody, nejen ekonomickými, ale rovněž i medicínskými a manažerskými. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Teprve za několik měsíců, kdy již oba manželé pracovali jako řadoví sekundární lékaři, navíc se stále podílející i na výuce ostravských mediků, jim nový ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant doručil rovněž výpovědi z pracovního poměru. Podrobnosti neznám. Vzhledem k tomu, že lokální média na Ostravsku se této problematice široce věnovala, je zřejmé, že FN Ostrava se rozhodla zbavit se obou, tj. sekundární lékařky patoložky a rovněž sekundárního soudního lékaře. Nejspíše více než zbrkle až účelově. Proto se asi málokdo informovaný divil, když před pár týdny padl pravomocný rozsudek, že tato výpověď z pracovního poměru byla neplatná.

Nyní ale stále ještě probíhá jiné soudní řízení, a to ve věci předcházejícího odvolání z funkcí přednostů. Vyčkejme jeho pravomocného rozhodnutí. Truchlivý osud ostravské lékařské fakulty tím již nebude nejspíše nijak ovlivněn. A i kdyby soud pravomocně rozhodl, že odvolání z funkce bylo v rozporu se zákonem, není mi jasné, jakýmže způsobem by bylo možné, v případě odborného asistenta Igora Dvořáčka, opětovně do vedoucí funkce na ostravské univerzitě jmenovat kolegu bez řádné habilitace? Je vůbec únosné, aby z peněz daňových poplatníků, již dlouhých deset roků, byly každý měsíc zasílány desetitisíce korun českých na bankovní konto odborného, řádně habilitovaného, garanta oboru soudního lékařství? A vadí to snad tady někomu?

MUDr. Vít Mareček, www.ostravskezdravotnictvi.cz

 1. 6. 2020

* * *

P.S.

MUDr. Igor Dvořáček: „V nedávné minulosti jsem byl i já společně s manželkou a dcerou vystaven řadě mediálních pomluv a lží, které následně vyvrátily až vyhrané soudní spory. Ale taková je dnešní doba.“ Těmito pár řádky končí celostránkový rozhovor Hany Hanke – Stopy krve se jen tak neskryjí (LN,17.6.2020). To mělo především být téma, které by jistě čtenáře LN zajímalo mnohem více.  

V rubrice LN Dopisy redakci nebyla výše uvedená reakce MUDr. Víta Marečka do dnešního dne uveřejněna. Na článek v LN Dvořáčkovi dávali vydělat své firmě ze dne 26.9.2018, bylo vyjádření manželů Dvořáčkových otištěno v LN 18.6.2020, tedy po dvou letech se zřejmou souvislostí s rozhovorem ze dne 17.6.2020. Věřme, že je jen otázkou času, kdy i v médiích se začne psát o podivné roli MUDr. Dvořáčka v kauze Petra Kramného.

 

J.Š. 25.6.2020

* * *

OS Ostrava 19.9.2019: Aneb „soudkyně“ JUDr. Jana Bochňáková a soudní „znalec“ MUDr. Igor Dvořáček představují ostravské justiční Palermo…

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice ...

Můj podnět na soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka PČR Ostrava jen uložila…?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)