Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Svoboda slovaSvoboda slova LPS clanek 17

Aktualizováno 28.6.2021: Odpověď VOP JUDr. Stanislava Křečka ze dne 22.6.2021 na můj dopis ze dne 5.5.2021. Moje odpověď ze dne 28.6.2021

Aktualizováno 18.6.2021: Frekvence 1 a XTV: primitivní PR pro Agenturu MM

***

Dne 9.6.2021 byl můj dům vydražen. Po mé urgenci rozhodl Nejvyšší soud ČR, den před dražbou, dne 8.6.2021, o mém Dovolání ze dne 27.4.2021 – zamítnuto. Podstatou Dovolání se vůbec nezabýval. Rozhodl proti duchu zákona v můj neprospěch, stejně jako proti duchu zákona ve prospěch ČSSD v kauze JUDr. Zdeňka Altnera a Lidového domu. Ukázka „rovnosti“ všech před zákonem, resp. před NS ČR. Copak tomu asi říká ten skutečně Nejvyšší soud…?!

Dokáži se už mnohem lépe vžít do situace českých Němců, kteří se také ničeho nedopustili a byl jim zabrán veškerý majetek, který si poctivou prací vybudovali. Tenkrát jako dnes je vše podle zákona, jen se dnes nevraždí, nemučí – pouze se tiše likvidují nepohodlní tím, že se jim znemožní pracovat. Odkazy na zákony osobní odpovědnosti za páchané bezpráví soudce nezbavuje.

O výsledku dražby jsem dosud nebyl nikým informován. Jméno „vítězného“ dražitele je mi známo:

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.341119 - Břetislav Prokop - Černín, 75, Zdice, 267 51. Nejvyšší podání učiněno ve výši: 4 900 000,-Kč.

Jde o komunálního zastupitele ve Zdicích za Nezávislé s podporou TOP09 a vedoucího výroby mezinárodní firmy Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r.o. v Hořovicích, pana Břetislava Prokopa. Napsal jsem mu den po dražbě v dobré víře email – viz níže (přečtení potvrzeno). Dosud nereagoval.

***

Dobrý den pane Prokope,

 

včera proběhla dražba mého domu v Žebráku č. p. 335. Osoba Vašeho jména měla vyhrát dražbu? Pokud tomu tak je, dovolil bych si Vás informovat podrobně o pozadí celé kauzy osobně, telefonicky, nebo emailem. Věřím, že mé informace o pozadí dražby oceníte. Bude jen na Vás, zda za dražbu zaplatíte, či nikoliv, pokud jste již nezaplatil. Můžete ztratit poplatek za dražbu, ale nezaplacením získat mnohem více. Mnoho lidí mne volalo. Po mém vysvětení o dražbu ztratili zájem a ocenili moji práci. Insolvenční správce mne požádal o souhlas s prohlídkou domu zájemci, aby prý cena byla co nejvyšší. Zájemcům bylo lživě tvrzeno, že jsem souhlas nedal, zřejmě z obav, abych je neodradil pravdou (podobný dům se v sousedství nedávno prodal za cca 2 miliony korun). Exekutor pochopitelně potřeboval navýšit částku co nejvíce. Za svobodu slova a právo veřejnosti na informace jsem nejvíce postihovaným novinářem v zemích EU.  V zemi, kde není nezávislá justice a média, nás časem očekává jen jiná forma totality. Niže odkazy na dva aktuální články. Věřím, že Vás zaujme jako nezávislého zastupitele města Zdice s podporou TOP O9, i kauza firmy ACCOLADE poblíž Vašeho bydliště. Stejná firma a stejný zločin na přírodě jako Průmyslová zóna v Žebráku. Je jen na Vás, na jakou stranu se postavíte. Dobrou volbu.

 

S pozdravem

 

Jan Šinágl

+420 775 239 148

www.sinagl.cz

Dne 9.června 2021 má být vydražen můj dům - za svobodu slova a právo veřejnosti na informace, garantovaných Ústavou České republiky!

ACCOLADE CZ XIX s.r.o.: Další podivná Průmyslová zóna u Zdic?!

9.6.2021

***

Michal Martin cernyAMM HV a Martin MajerMé trestní oznámení na soudního exekutora Mgr. Jana Beneše a „JUDr.“ Martina Michala ze dne 18.3.2020, včetně dalších zúčastněných osob, ohledně podezření ze zločinného spolčení, či spáchání trestných činů Zneužití pravomoci úřední osoby a Pomluvy, bylo PČR Beroun dne 11.6.2021, založeno Vyrozuměním, bez dalšího opatření. Alespoň se bude vyšetřovat u PK Mníšek tvrzení „JUDr.“ Martina Michala (mezinárodní zločinec, podvodník, lhář, padělatel dokladů a smilník), který se měl dopustit přestupku na Facebooku dne 12.5.2020, kdy mne podezírá z pedofilie a šíření fašismu mezi dětmi?!

Zvláštní, že tak závažné tvrzení vyhodnocuje PČR jako pouhý přestupek? Na druhé straně nepřekvapuje, že na mne tento psychopat nepodal jako „strážce veškeré spravedlnost“ žalobu. Iniciuje a podává je, v rámci Agentury MM, na nemajetkovou či majetkovou újmu. Za jím způsobené škody mé osobě bych v normální zemi jistě vysoudil miliony, ale suďte se roky s nejistým výsledkem v tak zkorumpované zemi, jakou je Česká republika. V té musí miliony platit slušní zločincům.

FB MM Sinagl pedofil 120520Soudní exekutor Beneš se jistě postará, abych nedostal ani korunu z dražby. Martin Majer WhatsApp 10.6.2021Další žaloby za svobodu slova a právo veřejnosti čekají ve frontě. Je třeba podchytit všechny mé finanční  zdroje, aby měly žaloby smysl a naplníly svůj hlavní účel – získat peníze a ještě pomoci zlikvidovat novodobého „třídního nepřítele“. Kdo by taky věřil, že špatná pověst se dá koupit, ale u psychopatů člověk nikdy neví…

Je smutné, že formální naplňování zákona pomáhá mnohem více zločinu než slušným občanům. Naplňování ducha zákona a hledání spravedlnosti tak zůstává fatou morganou. Otázka je jak dlouho si toto za své peníze nechají občané ještě líbit a jak dlouho si takové flagrantní zneužívání práva a spravedlnosti  země může ještě dovolit?!

Komunistické justici a na ně napojené zločinné party jde především o mé umlčení jako jediného nezávislého novináře, který píše o věcech na které si ostatní netroufají. Žaloby přestanou jen tehdy, pokud nebudu mít žádný majetek, peníze, nebo budu mrtev a definitivně umlčen.

Soudci si pěkně vše zdůvodnili podle zákona, stejně jako v 50. Letech, kdy by se mnozí dnešní také v komunistické justici uživili (nemálo z dnešních v ní soudilo). Dnes opět slouží mocným v pozadí, nebo těm, kdo dobře zaplatí. Můžete předložit nezpochybnitelné důkazy, ignorují je a odsuzují nevinné. Jsou to novodobí zločinci v taláru. Nevinní, slušní občané Ing. Marek Gába, ing. Petr Vlček, či Dominik Floder, by mohli vyprávět o neuvěřitelném bezpráví, páchaném na nich už roky, pochopitelně za mlčení médií!     

Boj ještě není u konce. Čl. 23. Ústavy ČR a LPS povinuje občany k odporu, selhávají-li ústavní instituce země!

 

Jan Šinágl, 12.6.2021

***

České gestapo - Mobiliární exekuce EU-PZ 27.11.2018

Dne 9.června 2021 má být vydražen můj dům - za svobodu slova a právo veřejnosti na informace, garantovaných Ústavou České republiky!

Napsali mi fanoušci Heleny Vondráčkové

Peníze nebo slušnost?

Nepoctivost se vyplácí aneb Ze života lepší společnosti

Urazil jsem Helenu Vondráčkovou - Paragraphos

***

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

* * *

„Lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které stojí za to trpět, že věci pro které se trpí, jsou ty, pro které stojí za to žít.“ 

 „Nakonec nejde o toho, kdo kritizuje, ani o toho, kdo poukazuje na to, jak silák klopýtl, nebo kde mohl dělník udělat svou práci ještě lépe. Čest a zásluhy patří tomu, kdo je ve skutečnosti v aréně, jehož tvář je zničená prachem, potem a krví. Tomu, kdo o něco statečně usiluje, kdo chybuje a znovu a znovu nedosahuje svého cíle, komu je vlastní velké nadšení a velká oddanost, kdo sám sebe vydá pro dobrou věc. Tomu, kdo v tom lepším případě nakonec zakusí triumf velkého úspěchu, a kdo v tom horším případě, když selže, alespoň selže během nádherně odvážného pokusu o to, aby nezůstal stát na místě s bojácnými, kteří neznají ani vítězství, ani porážku.“ 

 Prof. Jan Patočka

***

 „I z kamení, který ti někdo postavil do cesty můžeš postavit katedrálu.“

Rakouský psychiatr Viktor Frankl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.56 (43 Votes)
Share

Komentáře   

+3 #2 Jan Šinagl 2021-07-11 11:54
Pane Šinágle, mám velkou radost, že konečně na Vás došlo. Bezdomovcem nebudete, z výtěžku z prodeje Vaší nemovitosti Vám zbude slušná částka k zajištění nájemního bydlení. Stalo se Vám po zásluze, jste zlý člověk. Konečně někdo dotáhl věc do takového stavu, že za svou zlobu, lži a neomalenost jste postižen tak, že to opravdu pocítíte. Ještě detail k Vašemu jinému příspěvku, paní ministryně Benešová nemá akademický titul JUDr., ale pouze Mgr. S pozdravem JUDr. Ivan Archibald Vávra
***
P.S.
O tomto usvědčeném podvodníkovi, obdivovateli zpěvačky HV a dlouholetému přísedícímu MS Praha, jsem napsal několik článků - dva odkazy níže. Jeho plebejství, nenávisti a bezcharakternos ti, už nemůže být nikým a ničím pomoženo.
J.Š.

sinagl.cz/.../...

sinagl.cz/.../...
+16 #1 Jan Šinagl 2021-06-17 11:28
Zmrd Jan Šinágl - bezdomovec

Buď zdráv, zmrde,

už jsi bezdomovec, tak tady máš pro inspiraci nový dům a místo, kde ho postavit.
Koledoval sis zmrde tak dlouho, až sis vykoledoval. Tvůj estébácký fotr a matka se určitě obrací v hrobě, kam to jejich nepovedený syn dotáhl.

S pozdravem zmrde,
Jan Kryzánek

-------- Přeposlaná zpráva --------
Předmět: Zmrd Jan Šinágl - bezdomovec
Datum: Tue, 15 Jun 2021 19:25:51 +0200 (CEST)
Od: Jan Kryzánek
Komu:

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)