Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

BATA Inspirace avers 2022Zlin noviny 14.7.1932Tomáš Baťa: „Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi!“

Jan Antonín Baťa (z projevu 5.8.1938, video níže): „Cesta našeho národa k lepšímu příští musí být zahájena školou. Pozvedneme se, až když vychováme generaci občanů schopných a ochotných sloužit životu svému, své rodiny a ostatních a to celou silou své osobnosti. Naučit míře studu v braní a rozkoši v dávání. Našim lidem nevadilo, když byli a jsou předmětem veřejného soucitu. Tu převýchovu našeho lidu a lepší výchovu mladých nepotřebuje vážení Baťa ani Zlín. Vy ji potřebujete, vy sami, pro lepší vaše příští a pro lepší budoucnost vašich dětí.“

 ***

Národní soud versus Jan Antonín Baťa – osud velkého čs. podnikatele a vlastence

***

1918: Osmihodinová pracovní doba, Neomezené mzdy,  Rovnost žen a mužů / 1924: Letecká reklama / 1925: Starobní důchody cizím ševcům / 1926: Zaměstnávání nevidomých a handicapovaných / 1927: První pásová výroba v ČSR, Nejmodernější nemocnice v Evropě / 1929: Papírové krabice na mléko, První autoškola v ČSR, První dětské školní autobusy / 1929-1939: Dálnice, 1930: Pětidenní pracovní týden, První značení slepičích vajíček, Zlin Vystava vzkaz 11.7.2022 2Nemocenská v plné výši, Povinnost platit si dvojité sociální, zdravotní a důchodové pojištění 1930-1943: Výstavba vlastních měst a obytných čtvrtí / 1931: Spolupodílení se na ceně vzdělávání -– Rovný přístup ke vudělávání dívek a chlapců 1932: První vlastní obchodní námořní přeprava v ČSR / 1933: Experimentální pěstování kaučuku /1934: První eskalátor a samoobsluha v ČSR, Nejvyšší počet studujících cizinců v ČSR /  1935: Letecký taxík / 1940: Dvouhodinová obědová přestávka, První v Evropě a druzí na světě ve výrobě umělého vlákna,  Firemní sítotisk.  

Pohřbu se zúčastnilo neuvěřitelných 150.000 lidí! Místo pohřební hudby zněly sirény a zvony. Nejsilnější dojem v účastnících zanechalo, když rakev s ostatky Tomáše Bati opouštěla areál továrny za zvuku sirén… Vše bylo zorganizováno za dva dny – baťovsky…

Celostátní a národní význam zesnulého ocenil předseda Svazu průmyslníků, generální ředitel Živnobanky dr. Preis, cituji z jeho projevu s názvem Tomáš Baťa zasloužil se o národ a stát:

„Dílo a život Tomáše Bati jsou živou a  slavnou negací nivelizačních sil, novým potvrzením staré pravdy, co značí muž na svém místě, muž silný i lidský, muž pevný a cílevědomý a muž, beroucí rád a ochotně plnou odpovědnost za své konání. Proti sobě i proti těm, kdož spjali s jeho chováním svou životní existenci. Není kolektivní odpovědnosti – kolektivní odpovědnost je záporem odpovědnosti. A dokud bude lidský pokrok, dotud bude silný, iniciativní, mravními zásadami prolnutý muž, nositelem jeho. To bylo přesvědčením Baťovým. A právě toto hluboké vědomí, tato vůle odpovědnosti a jeho mužná odhodlanost, budily v něm odpor proti všem zásahům subvenčním, práci hospodářské a současně volaly ho na velké soutěžní forum světové., kde tolik prospěl k dobrému jménu národa i státu.“

I Kruppovi závody napsaly: „Projevujeme Vám tímto svoji nejhlubší soustrast nad neočekávaným úmrtím Vašeho nenahraditelného pána továrníka Batě.“

 

POSELSTVÍ TOMÁŠE BATI sn.

Níže čtyři videa: Pietní akt Lesní hřbitov Zlín (12.7.2022) - Zahájení výstavy „Buď prvním“, Zlín, Komenského sady - obsah panelů (11.7.2022), Pietní akt Otrokovice – Baťov,  Společenský dům (12.7.2022), Projev J. A. Bati na školské konferenci ve Zlíně (5.8.1938). Dobové noviny: ZLÍN – sdělení zaměstnanců firmy Baťa (15.7.1932).  FOTOGALERIEPadl náš první spolupracovník – pohřeb Tomáše Bati a pilota Jindřicha Broučka (14.7.1932).

 ***

Zlín Lesní hřbitov pietní akt 12.7.2022: 90. výročí tragické smrti Tomáše Bati

(Skvělý projev „spatra“ přednesl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (Hnutí ANO) – iTomáš Baťa by mu zatleskal.)

Otrokovice - Baťov 12.7.2022: Pietní akt k 90. výročí smrti Tomáše Bati

Zlín Komenského sady 11.7.2022: Zahájení výstavy „Buď prvním!“ k 90. výročí smrti Tomáše Bati

***

Projev J. A. Bati na školské konferenci ve Zlíně v roce 1938

Otrokovice 7.3.2022: Odhalení sochy J. A. Bati. Musel jsem připomenout, že byl Čechoslovákem...

***

ČT byla v Otrokovicích i na Lesním hřbitově přítomna. Události ČT ze dne 14.7.2022 věnovaly největší naší osobnosti XX.století 2 min. (22:25-24:30 min.). Jako obvykle ukázala „obrázky“, ne myšlenky, které zazněly a které mají stále co říci dnešku. Nikdo nenašel odvahu říci, že byl génius a největší občan Zlína (patřil prý jen k největším?). Jméno Jana Antonína Bati nezaznělo ani jednou při pietních aktech ani při zahájení výstavy v Komenského sadech. Svět si myslel, že „Baťovec“ je národnost – to vypovídá vše!

Slovan jsem text noty 1937Nejoblíbenější písnička Tomáše Bati „SLOVAN JSEM“ zazněla v Otrokovicích-Baťově i na Lesním hřitově ve Zlíně, ale pod jiným názvem a s pozměněným textem… Stav hrobu manželky Tomáše Bati Marie Baťové a pilota Jindřicha Broučka, má ke stavu odpovídajícímu tomuto výročí daleko, stejně jako předci rodiny Baťů. Stejně tak nebyla opravena uvolněné dlaždice u pomníku Tomáše Bati v Otrokovicích (pouze omazaná cementem, aby neupadla - upozorňoval jsem na tento stav v březnu t.r. při odhalení pomníku Jana Antonína Bati, stojícímu naproti). Park má být revitalizován i s osvělením pomníků obou bratří Baťů. Hrob syna Tomáše Baťi „Tomíka“ ve Zlíně nenaleznete – je pochován v kanadském Torontu společně se svoji švýcarskou manželkou Soňou…

JAB Narodni soud Kusova 2015Tomáš Baťa předal svoji firmu svému nevlastnímu bratrovi Janovi A.Baťovi s úmyslem, aby mohl kandidovat na presidenta Československa. Věděl jaké nebezpečí se blíží. Nepochybně by byl zvolen místo slabošského presidenta Edvarda Beneše. Jistě by se také nacistickému Německu jako vrchní velitel armády postavil (Hitler byl zděšen, když zjistil, jak byla čs. armáda skvěle vyzbrojena). Celá země chtěla bojovat. I komunisté hlasovali pro zákon „Edvard Beneš se zasloužil o stát“ – a jeho zničení, hospodářské, kulturní a mravní.

J.A.Baťu, který firmu po smrti Tomáše převzal a přivedl k dalšímu rozkvětu (nárůst o cca 100.000 spolupracovníků). Známá je jeho akce 1000 pilotů republice z roku 1937. Komunisté si pospíšili a už v roce 1947 - v nepřítomnosti, odsoudili na 20 let těžkého žaláře s tvrdým lůžkem každého půl roku a zabavením veškerého majetku v ČSR - v rozporu se zločinnými Benešovými dekrety. Ty jsou dodnes součástí českého právního řádu. Dodnes nebyl jeho potomkům majetek vrácen - ani vyplacena finanční náhrada! J.A.Baťa podporoval finančně odboj, exilovou vládu v Londýně, zachránil tisíce židů, kdy účelově zaměstnával otce rodin v zahraničí, aby mohli vycestovat se svými rodinami.V Brazílii začal opět budovat továrny a města. V roce 1956 ho Brazílie navrhla na Nobelovu cenu míru. Zemřel v roce 1965 se slovy: „Pravda vyjde najevo jako olej nad vodu.“

Leden 1942 Jan Antonín Baťa: „Víte, - Vy jste ještě moc mladý a idealista. – Taky jsem kdysi věřil na Rusko – když mi bylo tolik co Vám, ale přesvědčil jsem se několikráte, že s Ruskem není možná žádná spolupráce, - zkoušel jsem to všelijak, ale nakonec jsem si musel říci, není to možné…“

Z knihy "Národní soud versus Jan Antonín Baťa" - Hana Kuslová, Zlín 2015

Tomáši Baťovi dlužíme také zákon: „Zasloužil se o národ a stát“, stejně jako J.A.Baťovi.

Veřejnoprávní média selhala, jejich prostor vyplnila smrt Ivany Trumpové. Žádný představitel Vlády ČR, ani známí politici, kteří se k Baťově odkazu hlásí, se nedostavili, nepřekvapilo. Přirozenost člověka určuje, že efektivně může vládnout jen silný, schopný jedinec, či může vytvořit vládu schopných jednotlivců – jak ve smyslu osvícenství, tak diktátorství.

Svět zdegeneroval a páchá dobrovolně a bez odporu postupnou, hromadnou sebevraždu. Pokud se bude inspirovat Tomášem Baťou, má ještě naději!

 

Jan Šinágl, 15.7.2022  

***

Botostroj, aneb „Babišstroj“ likvidován jako „Baťastroj“

J. A. Komenský: 430. výročí narození – stačí přidat Tomáše Baťu, Jana A. Baťu, metodu Montessori - reforma školství hotova !

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #1 Jan Šinagl 2022-08-09 12:44
Díky, díky, díky. Když mi bylo 17 až 19 let, tak můj parťák byl mnohem starší, tak kolem padesáti. A on pracoval dříve u Bati. A za tu dobu jsem věděl velmi mnoho, jaký byl Tomáš Baťa, jaká byla životní cesta jeho, jeho bratra a jeho sestry, jak pracoval a proč u Forda jako dělník na pásu. A to už měl prosperující firmu. Jak nechal učit své syny jako ty, kteří byli z chudých rodin. Jak měl a proč kancelář ve výtahu, jak důchodci měli v jeho závodech oběd i večeři za jednu tehdejší korunu. Jak stavěl jak bytové domy, tak rodinné domy. Jak celá údržba byla na náklady firmy a to až do úmrtí toho druhého z manželů. Jak umožňoval nadaným pracovníkům jejich odborný růst jak vzděláním, tak pracovním postupem. Jak všichni mistři a výše postavení měli za povinnost si spořit u něj. A tuto možnost měli i dělníci. Ty tu povinnost neměli, jak měli všichni vyšší platy než u konkurence, jak dbal na čestnost v každém ohledu. Jak měl zavedenou samokontrolu a jak ji motivoval. Atd. atd. Byl to osvícený člověk, který vyšel z dělnického postavení řemeslníka a na sobě prožil se svými sourozenci bídu a úpadek a krizi, jak dál. Jak si vybíral spolupracovníky . Jak jako první kapitalista v Československu se svými spolupracovníky , tak jim, zaměstnancům, říkal, slavil první máj jako svátek práce a v tento svátek lidé nepracovali a přesto měli placené volno. Etc. atd.

facebook.com/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)